KİLİSE TAKVİMİ

&

Hristiyan İbadeti

 

SON SÖZ

 

Gerek dua kitaplarına gerekse Kilise Takvimi ve Liturjik İbadet Düzenine bazen aynı gerekçelerle karşı çıkılır: “dua hayatını ve tapınmayı tek tipleştirir, Kutsal Ruh’un işleyişine fırsat tanımaz”

 

Ancak tarih içinde kilisenin tecrübeleriyle oluşmuş bu metinler Kutsal Kitap’ın kendisiyle aynı yetkide değildir. Bu yüzden bu tür düzenlemelerin bize gösterdiği “İbadet Açılışı, Mezmurlarla Dua, Aydınlanma Duaları, Rabbin Sofrası Duaları, Rabbin Sofrasının yapılış düzenlemeleri, Bereketleme ve Yüceltmeler” gibi modeller kilisenin içinde bulunduğu tarihe, döneme, kültüre göre değişiklikler veya düzenlemeler yapılmaya müsaittir. Bütün bu düzenlemeleri bazen birebir almayıp sadece ibadet içindeki her unsurun ana fikri ya da esas vurgusu için birer örnek ya da hatırlatıcı bir düzenleme olarak değerlendirebiliriz.

 

Kilise Takvimi ve Liturjik İbadet Düzenine Hristiyan Özgürlüğü içinde yaklaşıldığında insanları ezbere okumalar yapmaktan ya da aynı ayetleri tekrarlamaktan alıkoyar ve böylece Kelamın canlılığı her ayinde yeniden ortaya çıkar. Böylece yıl içindeki değişik dönemler aynı ayetler kullanılsa bile yeni bir mesaj getirir. Aksi durumda pastörler böyle bir düzenleme kullanmadan da ibadeti tek tipleştirebilir ve böylece kendilerini okuyucu cemaati de dinleyici durumuna getirebilirler.

 

İbadetin Açılışının yıl boyunca Matta 6:9 ayetiyle yapıldığı ve bereketlemelerin yıl boyunca Efesliler 6:23-24 ayetiyle yapıldığı bir kilise düşünürsek bir süre sonra bütün bunlar cemaat tarafından sıradan okumalar olarak algılanabilir. Hazır dualara veya dua kitaplarına karşı çıkan insanların gerekçeleri böylece Kutsal Kitap ayetleri için de söz konusu olabilir. Ancak Kilise Tavkiminin bize her gün için verdiği değişik bakış açısı ayetleri ve okumaları sıradanlaşma riskinden uzak tutar.

 

Şimdi Yıl boyunca Matta 6:9 ayetiyle açılış yapmayı ve yıl boyunca Efesliler 6:23-24 ayeti ile kapanış yapmayı benimsemiş bir önderin Kilise Takvimine bakarak aynı ayeti her seferde nasıl yeni bir mesaj olarak kullanabileceğine bakalım:

 

Advent/Hazırlık Dönemi-İbadetin Açılışı:

(Matta 6:9) Göklerdeki Babamız, Kutsal Oğlun İsa Mesih’in gelişini bekleyen kilisende Senin Adın Şimdi ve Daima Kutsaldır. Bütün yaratılışın önünde diz çökeceği Rab İsa Mesih aracılığı ile adını bugün kilisende yücelt. Öyle ki, Senin Kutsal Adın hayatlarımızda da yücelsin. İsa Mesih aracılığı ile. Amin.

 

Christmas/Kutlu Doğuş Dönemi-İbadetin Açılışı:

(Matta 6:9) Göklerdeki Babamız, kurtarıcımız İsa Mesih aramıza gelerek Senin adının kutsallığını bizlere açıkladı. Mesih’in insan bedeninde gelişi ile Babalık Sevgini bizlere açıkça gösterdin. Kutsal Adın övgülerimizde, tapınışımızda ve hayatımızda yücelsin diye İsa Mesih aracılığı ile halkını bereketle.

 

Epiphany/Açıklanış Dönemi-İbadetin Açılışı:

(Matta 6:9) Göklerde olan yüce Babamız, İsa Mesih’te her ulustan, her dilden insanları kurtuluşa çağırdın. Bu gün kilisen Mesih’in hayatına ve sözlerine bakarak sözlerimiz ve işlerimizle Kutsal Adını bütün uluslara ilan edebilsin diye bizleri bereketle. Adın Kutsal kılınsın diye kiliseni uluslara bir bereket olarak kullan.

 

Lent/Alçalış Dönemi-Bereketleme:

(Efesliler 6:23-24) Bizlere İsa Mesih’te Baba olan Tanrımız alçalış ve tövbenize Kutsal Ruh’un gücü ile destek olsun. Tanrı’nın halkına daima esenlik olsun...

 

(Efesliler 6:23-24) Baba Tanrı’nın ve Rab İsa Mesih’in lütfu oruç ve alçalış günleri boyunca sizleri bereketlesin. Rabbimiz İsa Mesih’i ölümsüz sevgiyle sevenlerin hepsine esenlik olsun...

 

Easter/Diriliş Dönemi- Bereketleme:

(Efesliler 6:23-24) Baba Tanrı’dan ve Rab İsa Mesih’ten sizlere iman, ümit ve sevgi olsun. Rabbimiz İsa Mesih’i ölümsüz sevgi ile sevenlerin hepsine diriliş gücünde ve diriliş sevincinde bereket olsun...

 

(Efesliler 6:23-24) Babamız Tanrı’dan ve Rab İsa Mesih’ten yeryüzündeki Tanrı halkına lütuf ve esenlik olsun. Rabbimiz İsa Mesih’in dirilişinin gücü sizlere daima sevinç ve bereket olsun...

 

Pentecost/Pentekost Dönemi- Bereketleme:

(Efesliler 6:23-24) Kutsal olan Babamız, Kutsal Ruh’un meyleri ve armağanlarıyla sizleri donatsın. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımız, kendisini ölümsüz sevgiyle sevebilmeniz için gökten gelen güç ile kuşatsın...

 

(Efesliler 6:23-24) Halkına Baba olan Tanrımızdan sizlere iman, sevgi ve esenlik artan ölçüde çoğaltılsın. Güvencemiz olan Kutsal Ruh, sizleri daima İsa Mesih’i ölümsüz sevgi ile sevmeniz için güçlü tutsun. Tek olan Tanrı’nın birliğinde ve esenliğinde kalın ve O’na hizmet edin...