KİLİSE TAKVİMİ

 

KUTLU DOĞUŞ (Noel) DÖNEMİ

 

 

 

A-B-C Yılları altında, günün okumalarını gösteren çizelgenin üstündeki bölümler İSTEĞE BAĞLIDIR. Parantez içinde gösterilen “+ (A-B-C)” ile birlikte verilen ayet referansları ibadetten önceki açılış duası, selamlama, bereketleme, ibadete çağrı (teşvik) için kullanılabilir ya da bu ayetleri Tanrı’yı İlan Etme ve Davet Etme dualarımızda kullanabiliriz.

 

Bir ana ibadette okumalar dört bölümden oluşur:

-Eski Ahit

-Mezmurlar

-Mektuplar (Elçilerin İşleri kitabından başlayıp Vahiy kitabına kadar olan bölümler)

-İncil (Matta, Markos, Luka, Yuhanna)

 

“I.” işaretinin altındaki okumalar [Rab’bin Sofrası’nın yapıldığı] Ana İbadet içindir.

 

“II.” işaretinin altındaki okumalar Akşam İbadeti içindir; ancak istenirse ana ibadette ya da günün diğer ibadetlerinin birinde ilave veya alternatif okumalar için kullanılabilir.

 

“III.” işaretinin altındaki okumalar Sabah veya Gündüz İbadeti içindir; ancak istenirse günün diğer ibadetlerinin birinde ilave veya alternatif okumalar için kullanılabilir.

 

Akşam ve Gündüz İbadetlerinde Rab’bin Sofrası isteğe bağlıdır. Bir ayinde Rab’bin Sofrası yapılıyorsa İncil’den bir bölüm mutlaka okunur.

 

Gün içinde kullanılmayacak olan okumalar Cemaate sabah ve akşam duası şeklinde evde takip etmeleri için verilebilir. Ya da bunlar kilisenin hafta içinde açık olduğu diğer günler için kullanılabilir.

 

“(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce” ve “(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra” başlığı altındaki ayetler Rab’bin Sofrasında okunabilir, bununla ilgili olarak dualarda kullanılabilir, cemaatin Rab’bin Sofrasına hazırlanmasına yardımcı olsun diye ibadet programlarına yazılabilir, önceden cemaate bu ayetleri vererek Rab’bin Sofrasına diğer iman kardeşleriyle birlikte aynı ayetler üzerinde düşünüp, öğrenerek cemaatin beraber hazırlanmalarına yardımcı olunabilir.

 

 

24/25 Aralık: Kutlu Doğuş (Noel)

Kutlu Doğuş (Noel), Tanrı’nın İsa Mesih’de beden almasının kutlanmasıdır. Tarihsel olarak bir çok kilisede gerçekleşen ayinlerde okunan Kutsal Kitap ayetleri İsa’nın doğumu, bebeklerin katlini, Mısır’a kaçış konularını içermekteydi. Kutlu Doğuş Dönemi 24 Aralık gecesi güneşin batması ile başlar ve 5 Ocak sabahı güneşin doğması ile biter. Bundan dolayı bu döneme Kutlu Doğuşun (Noel’in) 12 Günü’de denmektedir. Kutlu Doğuş ve Epifani için belirlenmiş olan takvim zamanları hem Batı hem Doğu kiliseleri için aynıdır. Ancak bir çok Doğu kilisesi hala daha 13 gün geriden gelen orijinal Julian takvimini kullanmaktadır. Julian takviminde 25 Aralığa gelindiğinde bizim kullandığımız takvim 7 Ocak günündedir ve onların takvimi 6 Ocak gününde iken bizimki 19 Ocak günündedir.

 

Kutlu Doğuş, Roma’da kış dönemini kutlamak amacıyla 25 Aralıkta gerçekleştirilen pagan festivallerine bir alternatif olarak kutlanmaya başlanmıştır. M.S. 274 senesinde Roma imparatoru Aurelyan tarafından tesis edilen bu kış bayramına Yenilmez Güneşin Doğumu adı verilmiştir. O zamanlar bir azınlık olan Hristiyanlar ya bu kutlamalardan uzak durup sertçe reddetmişler ya da bazıları inançlarına ihanet ederek bu kutlamalara katılmışlardır. Kutlu Doğuş kutlamasına dair elimizdeki en eski deliller M.S. 335 senesini göstermektedir. O seneler civarlarında Roma imparatorluğu vatandaşı olan Hristiyanlar, Tanrı’nın İsa Mesih’de beden almasını 25 Aralık tarihinde, pagan bayramına karşılık kendi Hristiyan inançlarının ilanı olarak kutlamaya başlamışlar ya da bu kutlamaları başka bir tarihten bu tarihe kaydırmışlardır.

 

Bu esnada Doğu’da ise kış dönemi tarihi olarak 6 Ocak kabul edilmekteydi; bundan dolayı Yenilmez Güneşin Doğumu isimli bayram bu tarihte kutlanılmaktaydı. İskenderiyeli Hristiyanlar Tanrı’nın beden almasını 6 Ocak tarihinde kutlamaya başlayarak, azınlık olarak yaşadıkları pagan toplumda kutlama gerçekleştirme fırsatını bulmuşlardı. Bu Hristiyanlar bu bayrama “manifesto” anlamına gelen Epifani ismini vermişlerdi.

 

Günümüzde Kutlu Doğuş, Tanrı’nın beden almasının kutlaması, Epifani ise İsa’nın yabancı uluslara hizmetinin başlangıcı olarak kabul görmektedir.

 

24 Aralık Kutlu Doğuş Arifesi olup 25 Aralık Kutlu Doğuş Bayramıdır. Kutlu Doğuşu kutlanmaya ve hatırlanmaya değer kılan şey şudur: Nasıralı İsa yüceliğinden soyunur, vaat edilen Mesih olarak aramıza gelip bizlerden biri gibi olur; Tanrı Sözü İsa vaat edilen Mesih olarak aramıza gelmiştir. Kutlu Doğuş dönemi Arife Akşamı (24 Aralık) ile başlar Epifani ile sona erer. Bu dönem İsa Mesih’in beden alıp aramıza gelmesi ve dünyamıza ışık olması üzerinde durulur. Kutlu Doğuş Dönemi Mesih İsa‘nın vaftizi ile sona erer. 25 Aralık ile başlayan Kutlu Doğuş Bayram haftasının son günü (31 Aralık/1 Ocak) “Kutsal İsim Günü” olarak -her adın üzerinde olan ad “İsa-immanuel (Tanrı bizimle)” kutlanır.

 

Christmas Eve (Dec. 24 ) / Kutlu Doğuş Arifesi (24 Aralık)

Doğuş Mumu: İşaya 9:2

+ (A-B-C) Yuhanna 1:14 / Luka 2:14 / İşaya 9:2 / Luka 2:10-11

(A-B-C)  Sabah Dualarında Luka 2:10-11

(A-B-C) Akşam Dualarında: Vahiy 21:3

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 8:1, 4 / veya İşaya 9:2

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 89:52 / veya Yuhanna 8:12; 9:5

A – B – C YILI

Morning Eucharist

Sabah Duası

A – B – C YILI

Evening Prayer

Akşam Duası

II.Samuel 7:1-5, 8-11, 16

Mezmur 89:2, 21-27

Elçilerin İşleri 13:16-26

Luka 1:67-79

 

ilave okuma

Mezmur 137; 138, İşaya 35

Mezmur 85

Zekeriya 2

Vahiy 1:1-8

 

 

ilave okuma

Mezmur 137; 138

 

Christmas Eve (Dec. 24 ) / Kutlu Doğuş Arifesi (24 Aralık)

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 8:1, 4 / veya İşaya 9:2

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 89:52 / veya Yuhanna 8:12; 9:5

I. / A – B – C YILI

İşaya 9:2-7

Mezmur 96

Titus 2:11-14

Luka 2:1-14 (15-20)

U / (II / III – 25 ARALIK) A – B – C YILI

 

Christmas –Dec.24/25 (at dawn) / Kutlu Doğuş (24/25 Aralık)

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 8:1, 4 / veya İşaya 9:2

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 89:52 / veya Yuhanna 8:12; 9:5

I. / A – B – C YILI

İşaya 62:6-12

Mezmur 97

Titus 3:4-7

Luka 2.(1-7) 8-20

U / (II / III – 25 ARALIK) A – B – C YILI

 

Christmas Day (Dec. 25) / Kutlu Doğuş Bayramı (25 Aralık)

+ (A-B-C) İşaya 9:6 / Luka 2:10-11

(A-B-C)  Sabah Dualarında Luka 2:10-11

(A-B-C) Akşam Dualarında: veya Vahiy 21:3

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 8:1, 4 / veya İşaya 9:2

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 89:52 / veya Yuhanna 8:12; 9:5

I. / A – B – C YILI

İşaya 52:7-10

Mezmur 98

İbraniler 1:1-4 (5-12)

Yuhanna 1:1-14

 

alternatif:

Mika 5:2-4

Mezmur 132

İbraniler 1:1-5 [6-12] ya da I.Yuhanna 4:7-14

Yuhanna 1:1-14

İlave Okuma: Mezmur 85

U II. / A – B – C YILI

U III. / A – B – C YILI

Mezmur 8

İşaya 65:17-25

Filipililer 2:5-11

Luka 2:1-20

 

alternatif:

Mezmur 8; 110

İşaya 65:17-25

I.Yuhanna 1:1-9

Mezmur 110

İşaya 62:1-5

Matta 1:18-25

 

 

alternatif:

Mezmur 19

İşaya 35

Yuhanna 3:16-21

Sabah Duası - İlave/Alternatif

Mezmur 19; 45; 85

Akşam Duası - İlave/Alternatif

Mezmur 89; 110; 132

Eğer I. Okumalar kullanılmazsa Noel dönemi içinde başka bir ayinde Yuhanna bölümü okunur.

 

1st Sunday after Christmas Day / Kutlu Doğuş’tan sonra 1. Pazar

+ (A-B-C) Koloseliler 3:15-16 / Yuhanna 6:33 / Titus 2:11 / Romalılar 13:12

(A-B-C) Sabah Dualarında Luka 2:10-11

(A-B-C) Akşam Dualarında: veya Vahiy 21:3

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 8:1, 4 / veya İşaya 9:2

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 89:52 / veya Yuhanna 8:12; 9:5

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

İşaya 63:7-9

Mezmur 148

İbraniler 2:10-18

Matta 2:13-23

 

A-B-C

İşaya 62:10-12

Mezmur 45:1-7

Galatyalılar 4:1-7

Matta 1:18-25

İşaya 61:10-62:3

Mezmur 148

Galatyalılar 4:4-7

Luka 2:22-40

I.Samuel 2:18-20, 26

Mezmur 148

Koloseliler 3:12-17

Luka 2:41-52

II. / A – B – C YILI

Mezmur 132

İşaya 49:7-13

Filipililer 2:1-11

Luka 2:41-52

Mezmur 132

İşaya 35:1-10

Koloseliler 1:9-20

Luka 2:41-52

Mezmur 132

İşaya 61

Galatyalılar 3:27-4:7

Luka 2:15-21

III. / A – B – C YILI

Mezmur 105:1-9

İşaya 35:1-6

Galatyalılar 3:23-25

Mezmur 105:1-9

İşaya 63:7-9

Efesliler 3:5-12

Mezmur 105:1-11

İşaya 41:21-42:1

I.Yuhanna 1:1-7

 

24-25 Aralık / December 24-25

1st Sunday after Christmas Day / Kutlu Doğuş’tan sonra 1. Pazar

2nd Sunday after Christmas Day / Kutlu Doğuş’tan sonra 2. Pazar

I-II-III. / A – B – C YILI

İlave/Alternatif Okumalar

İşaya 60:1-2,

Luka 2:10-11, Yuhanna 1:16-17, Yuhanna 6:33, Yuhanna 8:12,

Vahiy 21:3, Titus 2:11, I.Timoteyus 3:16, İbraniler 4:14-16

 

İşaya 40:1-5, İşaya 60:1-3, İşaya 61:1-3, İşaya 11:1-5 (11:1-9),

İşaya 9:1-7,  İşaya 2:1-5, Yeremya 2:21-34,

Matta 2:1-12, Luka 2:21-40 (2:27-32; 2:36-38), Yuhanna 1:1-5, Yuhanna 1:10-14,

Koloseliler 1:15-20, Vahiy 1:12-18

 

 

1 Ocak – Mesih İsa’ya İsim verilmesi

Eğer İsa’nın 25 Aralık doğmuş gibi aramıza gelişini kutluyorsak, O’na dünyadaki yaşamının 8. günü olan 1 Ocak günü sünnet ve isim verilmiş olması gerekir. Bundan dolayı kilisede 1 Ocak, Kutsal İsim günü olarak kabul edilmiştir. (Luka 2:21 ve Levililer 12:3.)

 

1 January - The Naming and Circumcision of Jesus

1 Ocak – Mesih İsa’ya İsim verilmesi

+ (A-B-C) Koloseliler 3:15-16 / Yuhanna 6:33 / Titus 2:11 / Romalılar 13:12

(A-B-C) Sabah Dualarında Luka 2:10-11

(A-B-C) Akşam Dualarında: Vahiy 21:3

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 8:1, 4 / İşaya 9:2 / Efesliler 2:11-12

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 89:52 / Yuhanna 8:12; 9:5 / Efesliler 2:13

 

A – B – C YILI Evening Prayer on the Eve / Arife Duası

(31 Aralık/Akşam) Mezmur 148, Yeremya 23:1-6, Koloseliler 2:8-15

(31 Aralık/Sabah Duası) Mezmur 91, Tesniye 11:1-17, Filipililer 3:7-14, Matta 6:19-34

(31 Aralık/Gündüz Duası) Mezmur 103, Tesniye 8, II.Petrus 3:8-14, Luka 12:32-48

(31 Aralık/Yatsı Duası) Vaiz 3:1-13, Vahiy 21:1-6a, Matta 25:31-46

 

 

1 Ocak / A – B – C YILI

Ana İbadet

1 Ocak / A – B – C YILI

Sabah Duası

1 Ocak /A – B – C YILI

Akşam Duası

 

 

Sayılar 6:22-27

Mezmur 8

Galatyalılar 4:4-7

Luka 2:15-21

 

alternatif:

Mezmur 8; 62:1-8

İşaya 9:2, 6-7

Elçilerin İşleri 4:8-12

Luka 2:15-21

 

Mezmur 98

Tekvin 17:3b-10

     Romalılar 4:8-14 ya da

     Efesliler 2:11-18

Luka 2:15-21

 

Mezmur 8;

Çıkış 34:1-8;

Filipililer 2:9-13;

Luka 2:15-21

Mezmur 103

Tekvin 17:1-13

Romalılar 2:17-29

 

alternatif:

Mezmur 119:1-16

Tesniye 10:12-11:1

Romalılar 2:17-29

 

Mezmur 8;

Çıkış 34:1-8;

Filipililer 2:9-13;

Luka 2:15-21

 

Mezmur 115

Tesniye 30.[1-10] 11-20

Elçilerin İşleri 3:1-16

 

alternatif:

Mezmur 119:33-56

Tesniye 30

Koloseliler 2:8-15

 

ilave okuma

Romalılar 10:5-13

 

 

 

Yatsı Okumaları (A) Mezmur 90, (Vahiy 2:1-5) Luka 13:6-9,

(B) Mezmur 105, (Romalılar 13:8-10) Matta 22:34-40

(C) Mezmur 121, (Elçilerin İşleri 16:25-34) Luka 12:32-34

     

 

A-B-C / I-II-III-Yatsı / İlave-Alternatif Okumalar

1 January - The Naming and Circumcision of Jesus

1 Ocak – Mesih İsa’ya İsim verilmesi

Elçilerin İşleri 7:2-8

Romalılar 2:25-29

Romalılar 3:25-30;

Romalılar 4:1-13

I.Korintliler 7:17-19

Galatyalılar 5:1-6

Efesliler 2:1-2, 11-22

Koloseliler 2:11-13

I.Yuhanna 3:21-24

 

İbraniler 6:10

I.Petrus 2:13-14

I.Yuhanna 2:12

I.Yuhanna 3:23

I/II/III İsa İsmi / Name of Jesus

Mezmur 8

Yeremya 14:7-9

I.Korintliler 12:1-11

Luka 19:41-47a

 

2nd Sunday after Christmas Day / Kutlu Doğuş’tan sonra 2. Pazar

+ (A-B-C) Yuhanna 1:14 / I.Timoteyus 3:16 / Mezmur 98:3 / Romalılar 13:12

(A-B-C) Sabah Dualarında Luka 2:10-11

(A-B-C) Akşam Dualarında: veya Vahiy 21:3

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 8:1, 4 / veya İşaya 9:2

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 89:52 / veya Yuhanna 8:12; 9:5

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

Yeremya 31:7-14

Mezmur 147:12-20

Efesliler 1:3-14

Yuhanna 1. (1-9) 10-18

 

A-B-C

Luka 2:29-32

Mezmur 27:1-8

Yeremya 31:7-14

Mezmur 147:12-20

Efesliler 1:3-14

Yuhanna 1. (1-9) 10-18

 

A-B-C

Çıkış 12:21-27

Romalılar 8:11-17

Luka 2:41-52

Yeremya 31:7-14

Mezmur 147:12-20

Efesliler 1:3-14

Yuhanna 1. (1-9) 10-18

 

A-B-C

Çıkış 24:12-18

Mezmur 93

II.Korintliler 8:9

Yuhanna 1:1-18

II. / A – B – C YILI

Mezmur 135

İşaya 41:21-42:4

Koloseliler 1:1-14

Matta 2:13-23

Mezmur 135

İşaya 46:3-13

Romalılar 12:1-8

Matta 2:13-23

Mezmur 135

I.Samuel 1:20-28

I.Yuhanna 4:7-16

Matta 2:13-23

III. / A – B – C YILI

Mezmur 87

Yeremya 31:15-17

II.Korintliler 1:3-12

Mezmur 87

Zekeriya 8:1-8

Luka 2:41-52

Mezmur 87

İşaya 12

II.Selanikliler 2:1-8

 

… Epifani (Açıklanış) Dönemi