KİLİSE TAKVİMİ

 

 

PASKALYA (DİRİLİŞ) DÖNEMİ

 

 

 

A-B-C Yılları altında, günün okumalarını gösteren çizelgenin üstündeki bölümler İSTEĞE BAĞLIDIR. Parantez içinde gösterilen “+ (A-B-C)” ile birlikte verilen ayet referansları ibadetten önceki açılış duası, selamlama, bereketleme, ibadete çağrı (teşvik) için kullanılabilir ya da bu ayetleri Tanrı’yı İlan Etme ve Davet Etme dualarımızda kullanabiliriz.

 

Bir ana ibadette okumalar dört bölümden oluşur:

-Eski Ahit

-Mezmurlar

-Mektuplar (Elçilerin İşleri kitabından başlayıp Vahiy kitabına kadar olan bölümler)

-İncil (Matta, Markos, Luka, Yuhanna)

 

“I.” işaretinin altındaki okumalar [Rab’bin Sofrası’nın yapıldığı] Ana İbadet içindir.

 

“II.” işaretinin altındaki okumalar Akşam İbadeti içindir; ancak istenirse ana ibadette ya da günün diğer ibadetlerinin birinde ilave veya alternatif okumalar için kullanılabilir.

 

“III.” işaretinin altındaki okumalar Sabah veya Gündüz İbadeti içindir; ancak istenirse günün diğer ibadetlerinin birinde ilave veya alternatif okumalar için kullanılabilir.

 

Akşam ve Gündüz İbadetlerinde Rab’bin Sofrası isteğe bağlıdır. Bir ayinde Rab’bin Sofrası yapılıyorsa İncil’den bir bölüm mutlaka okunur.

 

Gün içinde kullanılmayacak olan okumalar Cemaate sabah ve akşam duası şeklinde evde takip etmeleri için verilebilir. Ya da bunlar kilisenin hafta içinde açık olduğu diğer günler için kullanılabilir.

 

“(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce” ve “(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra” başlığı altındaki ayetler Rab’bin Sofrasında okunabilir, bununla ilgili olarak dualarda kullanılabilir, cemaatin Rab’bin Sofrasına hazırlanmasına yardımcı olsun diye ibadet programlarına yazılabilir, önceden cemaate bu ayetleri vererek Rab’bin Sofrasına diğer iman kardeşleriyle birlikte aynı ayetler üzerinde düşünüp, öğrenerek cemaatin beraber hazırlanmalarına yardımcı olunabilir.

 

 

Diriliş Bayramı (Paskalya)

Bu günde Mesih İsa’nın ölümden dirilişi hatırlanır. Böylece yedi Pazar sürecek olan DİRİLİŞ DÖNEMİ başlar. Kırkıncı gün kutlanan Rab’bin Göğe Yükselişi ile İsa Mesih’in her şeyin ve tüm zamanların üzerinde Rab olduğu vurgulanır. Diriliş Dönemi Hristiyanlar için sahip oldukları diriliş umudunun tekrar hatırlanıp ilan edildiği bir dönemdir. Bu dönemde kilisede Mesih’in Petrus’u görevlendirmesini ve bizlerin İsa Mesih’teki yerini, Tanrı’nın kilisesi ve insanlık ailesi için olan görevlerimizi hatırlayıp gözden geçiririz. Bu dönemde Yaşam Ekmeği, Diriliş ve Yaşam, Yol, Gerçek ve Yaşam, Emayus yolu, İyi Çoban konuları gözden geçirilerek dirilişin bizler için neler ifade ettiği üzerinde durulur. Yükseliş Gününe kadar Hristiyanlar birbirlerini “RAB Dirildi!” müjdesiyle selamlarlar ve Rab’bin dirilişini kutlarlar. Ayinde Selamlama, Bereketleme, Şükran bölümleri dirilişi vurgulayan sözlerlerle ifade edilir.

 

Paskalya tarihsel olarak Cumartesi akşam başlayıp Pazar günü güneş doğmadan hemen önce biten bir ayin ile kutlanırdı. Ancak zaman içinde sanayileşmenin getirdiği şehir yaşamı Paskalyayı kilisede sabah kutlanan bir bayrama dönüştürmüştür. Ancak halen yeryüzünde Paskalya Arifesinden başlayarak Paskalya Sabahına kadar devam eden ayinler yapan bir çok kilise vardır. Paskalyayı Pazar sabahında kutlayan kiliselerde bu eski geleneğin farkında olan pek çok Hristiyan halen paskalya sabahı gün doğmadan önce kalkıp ailesi ve bir kaç arkadaşı ile şehir dışında sessiz bir yerde toplanıp kilisenin ayini başlayana kadar olan süre içinde dua ederek sonra kiliseye dönerler.

 

 

Old Testament Readings for Sundays in Eastertide

Diriliş Dönemi için Eski Ahit Okumaları

A YILI

Easter-2 / Diriliş-2      Çıkış 14:10-31; 15:20-21

Easter-3 / Diriliş-3      Tsefanya 3:14-20

Easter-4 / Diriliş-4      Tekvin 7

Easter-5 / Diriliş-5      Tekvin 8:1-19

Easter-6 / Diriliş-6      Tekvin 8:20-9:17

Easter-7 / Diriliş-7      Hezekiel 36:24-28

Bu okumalar seçildiğinde 2. okuma Elçilerin İşleri bölümünden yapılır.

B YILI

Easter-2 / Diriliş-2      Çıkış 14:10-31; 15:20-21

Easter-3 / Diriliş-3      Tsefanya 3:14-20

Easter-4 / Diriliş-4      Tekvin 7:1-5, 11-18; 8:6-18; 9:8-13

Easter-5 / Diriliş-5      Tekvin 22:1-18

Easter-6 / Diriliş-6      İşaya 55:1-11

Easter-7 / Diriliş-7      Hezekiel 36:24-28

Bu okumalar seçildiğinde 2. okuma Elçilerin İşleri bölümünden yapılır.

C YILI

Easter-2 / Diriliş-2      Çıkış 14:10-31; 15:20-21

Easter-3 / Diriliş-3      Tsefanya 3:14-20

Easter-4 / Diriliş-4      Tekvin 7:1-5, 11-18; 8:6-18; 9:8-13

Easter-5 / Diriliş-5      Tekvin 22:1-18

Easter-6 / Diriliş-6      Hezekiel 37:1-14

Easter-7 / Diriliş-7      Hezekiel 36:24-28

Bu okumalar seçildiğinde 2. okuma Elçilerin İşleri bölümünden yapılır.

 

 

Easter Eve / Diriliş (Paskalya Arifesi)

+ (A-B-C) Yuhanna 1:1, 4-5 / Mezmur 37:7, 4

(A-B-C) Sabah Dualarında İşaya 53:6 / Yeremyanın Mersiyeleri 1:12

 

I. / A – B – C YILI

II. / A – B – C YILI

III. / A – B – C YILI

 

     Eyüp 14:1-14 ya da

     Ağıtlar 3:1-9, 19-24

Mezmur 31:1-4, 15-16

I.Petrus 4:1-8

     Matta 27:57-66 ya da

     Yuhanna 19:38-42

 

alternatif:

Mezmur 16:8-11; 23

Eyüp 14:1-14

I.Petrus 3:17-22

Matta 27:57-66

   ya da Yuhanna 19:38-42

 

Rab’bin Sofrası (ilave okuma)

Mezmur 57

I.Yuhanna 5:5-12

Yuhanna 2:18-22

 

Mezmur 142

Hoşeya 6:1-6

Yuhanna 2:18-22

 

 

Akşam Duası (ilave okuma)

I.Petrus 3:17-22

 

 

 

Mezmur 116

Eyüp 19:21-27

I.Yuhanna 5:5-12

(Romalılar 6:3-11)

 

Sabah Duası (ilave okuma)

Matta 27:62-65

 

 

Yatsı Duası: Mezmur 30, Filipililer 2:5-11

     

 

Easter Eve - Easter Vigil

 Diriliş (Paskalya Arifesi) - Dirilişi Karşılama

Tekvin 1:1-5, 26-31

Mezmur 33:1-9

Çıkış 14:15-15:1a

Çıkış 15:1b-3, 6, 11, 13

Romalılar 6:3-11

Mezmur 118:1, 16-17, 22-23

(A) Matta 28:1-10

(B) Markos 16:1-8

(C) Luka 24:1-12

 

 

Easter Vigil (First Service of Easter) Saturday / Sunday

Dirilişi Karşılama (Gün Doğuşu Ayini) / Cumartesi / Pazar

A – B – C YILI

Tekvin 1:1-2:4a, Mezmur 136:1-9, 23-26

Tekvin 7:1-5, 11-18; 8:6-18; 9:8-13, Mezmur 46

Tekvin 22:1-18, Mezmur 16

Çıkış 14:10-31; 15:20-21
Çıkış 15:1b-13, 17-18

İşaya 55:1-11, İşaya 12:2-6

Süleymanın Meselleri 8:1-8, 19-21; 9:4b-6, Mezmur 19

Hezekiel 36:24-28, Mezmur 42; 43

Hezekiel 37:1-14, Mezmur 143

Tsefanya 3:14-20, Mezmur 98

Romalılar 6:3-11, Mezmur 114

Matta 28:1-10

En az üç Eski Ahit okuması yapılır, Çıkış 14. bölüm daima kullanılır

 

 

Easter / Diriliş Bayramı

+ (A-B-C) Romalılar 1:2-4 / Luka 24:34 / Matta 28:5b-6 / I.Korintliler 5:7-8 / I.Petrus 1:3

(A-B-C) Sabah Dualarında Mezmur 118:24 veya İbraniler 9:24 veya (Elçilerin İşleri 1:8) Mezmur 68:24 / Markos 16:6, Luka 24:34

(A-B-C) Akşam Dualarında: I.Korintliler 15:57 / Koloseliler 3:1

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Luka 1:68

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 114:7-8 (veya Çıkış 15:1-3, 6-7, 10-13)

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

     Elçilerin İşleri 10:34-43

     ya da Yeremya 31:1-6

Mezmur 118:1-2, 14-24

 

Koloseliler 3:1-4 ya da

   Elçilerin İşleri 10:34-43

 

Çıkış 14:15-22 (9-22)

   Yuhanna 20:1-18 ya da

   Matta 28:1-10

 

 (A-B-C) alternatif:

Mezmur 111

Çıkış 12:21-28

Koloseliler 3:1-7

Yuhanna 20:1-10

     Elçilerin İşleri 10:34-43

     ya da İşaya 25:6-9

Mezmur 118:1-2, 14-24

 

I.Korintliler 15:1-11 ya da

   Elçilerin İşleri 10:34-43

 

Çıkış 14:15-22 (9-22)

   Yuhanna 20:1-18 ya da

   Markos 16:1-8

 

 (A-B-C) alternatif:

Mezmur 118:14-24; 114

Çıkış 14:15-22

I.Korintliler 15:12-20

Yuhanna 20:1-10 (11-18)

     Elçilerin İşleri 10:34-43

     ya da İşaya 65:17-25

Mezmur 118:1-2, 14-24

 

I.Korintliler 15:19-26 ya da

   Elçilerin İşleri 10:34-43

 

Çıkış 14:15-22 (9-22)

   Yuhanna 20:1-18 ya da

   Luka 24:1-12

 

Çıkış 14:15-22 (9-22)

 

 (A-B-C) alternatif:

Mezmur 118:14-24; 114

İşaya 43:16-21

Koloseliler 3:1-11

Markos 16:1-8

II.

Mezmur 114; 117

Ezgiler Ezgisi 3:2-5; 8:6-7

     Yuhanna 20:11-18

     ya da Vahiy 1:12-18

 

 

Mezmur 114; 117

Hezekiel 37:1-14

Luka 24:13-35

 

(A-B-C)

Çıkış 14:9-22

Mezmur 66; 114; 117

İşaya 43:1-21

     I.Korintliler 15:1-11

     ya da Yuhanna 20:19-23

 

(A-B-C) Akşam Duası

Mezmur 113; 114; 118

III.

Mezmur 105 ya da 66:1-12

Çıkış 14:10-18, 26-15:2

Vahiy 15:2-4

 

(A-B-C Yılı)

Mezmur 93; 111

İşaya 25:1-9

Matta 28:1-10, 16-20

Mezmur 105 ya da 66:1-12

Tekvin 1:1-5, 26-31

II.Korintliler 5:14-6:2

 

(A-B-C Yılı)

Mezmur 57

Çıkış 12:1-14

Vahiy 14:1-7, 12-13

Mezmur 114, 117

Hezekiel 47:1-12

Yuhanna 2:13-22

 

 

 

(A-B-C) Sabah Duası

Mezmur 2; 57; 111

Te Deum ana ibadette topluca okunabilir.

 

 

Easter / Additional Readings

Diriliş Bayramı / İlave Okumalar

Rab’bin Sofrası

Sabah Duası

Akşam Duası

Koloseliler 3:1-4 ya da

Çıkış 14:15-22

Romalılar 6:3-11 ya da

İşaya 12

Te Deum

Vahiy 1:10-18

 

(A) Matta 28:1-10

(B) Markos 16:1-8

(C) Luka 24:1-12

Mezmur 113

İşaya 43:16-21

I.Korintliler 15:12-20

Yuhanna 20:1-23

(Yuhanna 20:10-23)

Yatsı Duası: Mezmur 115, I.Korintliler 5:6-8

 

Easter Evening / Diriliş Akşamı

+(A-B-C) Romalılar 1:2-4 / Luka 24:35

A – B – C YILI

(A-B-C- YILI) Alternatif

(A-B-C- YILI) Alternatif

İşaya 25:6-9

Mezmur 114

I.Korintliler 5:6b-8

Luka 24:13-49

 

 

Mezmur 136:1-26

 

Mezmur 66; 114; 117

İşaya 43:1-21

I.Korintliler 15: 1-11

Yuhanna 20:19-23

Mezmur 16

Daniel 3:8-25

Elçilerin İşleri 10:34-43

Luka 24:13-35

 

 

Mezmur 136:1-26

 

Mezmur 118

İşaya 12

Yuhanna 20:11-18

Mezmur 136; 117

İşaya 51:9-11

Elçilerin İşleri 10:34-43

     Luka 24:13-35 ya da

     Yuhanna 20:19-23

 

Mezmur 136:1-26

 

Mezmur 98; 114

İşaya 51:9-16

Luka 24:13-35

 

 

Monday in Easter Week / Diriliş Haftası-Pazartesi

+ (A-B-C) Romalılar 1:2-4 / I.Petrus 1:3

(A-B-C) Sabah Dualarında Mezmur 118:24 veya İbraniler 9:24 veya (Elçilerin İşleri 1:8) Mezmur 68:24 / Markos 16:6, Luka 24:34

(A-B-C) Akşam Dualarında: I.Korintliler 15:57 / Koloseliler 3:1

I. / A-B-C

II. / A-B-C

III / A-B-C

- Paskalya Pazarı Okumalarından biri

Hoşeya 6:1-6

Elçilerin İşleri 10:34-43

Luka 24:13-35

 

alternatif:

Elçilerin İşleri 2:14, 22-32

Mezmur 16:1-2, 6-11

Matta 28:8-15

 

alternatif:

İşaya 42:10-16

I.Petrus 1:1-12

Luka 24:13-35

 

Rab’bin Sofrası (ilave okuma)

Çıkış 12:14-36

Paskalya okumaları

I.Petrus 1:3-9

Matta 28:8-15

Mezmur 3; 135

Çıkış 12:14-27

Yuhanna 14:1-14

 

B-) Yunus 2:1-9

Markos 16:1-8

 

 

Akşam Duası (ilave okuma)

Mezmur 122; 123

Ezgiler Ezgisi 2:8-17

Matta 28:16-20

 

Mezmur 103

Çıkış 15:1-13

Yuhanna 20:1-10

 

 

Mezmur 2; 110; 149

Yunus 2:1-9

I.Korintliler 15:1-11

 

B-) Çıkış 12:14-27

 

 

 

Sabah Duası (ilave okuma)

Mezmur 120; 121

İşaya 25:1-9

Elçilerin İşleri 13:26-41

 

Mezmur 2

İşaya 61:1-3, 10-11

Luka 24:1-12

Yatsı Duası: Mezmur 2, Romalılar 8:9-11

Te Deum ibadetlerin birinde okunabilir.

 

 
Tuesday in Easter Week / Diriliş Haftası-Salı

+ (A-B-C) Romalılar 1:2-4 / I.Petrus 1:3

(A-B-C) Sabah Dualarında Mezmur 118:24 veya İbraniler 9:24 veya (Elçilerin İşleri 1:8) Mezmur 68:24 / Markos 16:6, Luka 24:34

(A-B-C) Akşam Dualarında: I.Korintliler 15:57 / Koloseliler 3:1

I. / A-B-C

II. / A-B-C

III / A-B-C

I.Krallar 17:17-24

Mezmur 16:9-12

Elçilerin İşleri 13:26-41

Luka 24:36-48

 

alternatif:

Elçilerin İşleri 2:36-41

Mezmur 33:4-5, 18-22

Yuhanna 20:11-18

 

alternatif:

Mezmur 16:8-11; 30

Mika 7:7-20

I.Petrus 1:13-25

Luka 24:36-49

 

Rab’bin Sofrası (ilave okuma)

Çıkış 12:37-51

Mezmur 33:1-5

I.Petrus 1:10-12

Mezmur 118

Çıkış 12: 28-39

Yuhanna 15:1-11

 

B-) İşaya 30:18-21

Markos 16:9-20

 

Akşam Duası (ilave okuma)

Mezmur 126; 127

Mika 7:7-20

Filipililer 1:19-26

 

Mezmur 115

İşaya 30:18-21

Yuhanna 20:11-18

Mezmur 63; 146

İşaya 30:18-21

I.Korintliler 15:1-11

 

B-) Çıkış 12: 28-39

 

 

Sabah Duası (ilave okuma)

Mezmur 124; 125

İşaya 26:1-19

Yuhanna 20:1-10

 

Mezmur 30

Daniel 12:1-4, 13

I.Selanikliler 4:13-18

Yatsı Duası: Mezmur 23, İbraniler 13:20-21

 

 
Wednesday in Easter Week / Diriliş Haftası-Çarşamba

+ (A-B-C) Romalılar 1:2-4 / I.Petrus 1:3

(A-B-C) Sabah Dualarında Mezmur 118:24 veya İbraniler 9:24 veya (Elçilerin İşleri 1:8) Mezmur 68:24 / Markos 16:6, Luka 24:34

(A-B-C) Akşam Dualarında: I.Korintliler 15:57 / Koloseliler 3:1

I. / A-B-C

II. / A-B-C

III / A-B-C

İşaya 42:10-16

Mezmur 111

Elçilerin İşleri 3:12-18

Yuhanna 20:11-18

 

alternatif:

Elçilerin İşleri 3:1-10

Mezmur 105:1-9

Luka 24: 13-35

 

alternatif:

Mezmur 111; 112

I.Krallar 17:17-24

I.Petrus 2:1-10

Yuhanna 20:24-31

 

Rab’bin Sofrası (ilave okuma)

Çıkış 13:1-16

I.Petrus 1:13-21

Mezmur 113; 117

Çıkış 12:40-51

Yuhanna 15:1-11

 

B-) Mika 7:7-15

Matta 28:1-15

 

Akşam Duası (ilave okuma)

Mezmur 130; 131

I.Krallar 17:17-27

I.Selanikliler 4:13-18

 

Mezmur 148

İşaya 26:12-16, 19

Yuhanna 20:19-23

Mezmur 57; 147:13-21

Mika 7:7-15

I.Korintliler 15:30-41

 

B-) Çıkış 12:40-51

 

 

Sabah Duası (ilave okuma)

Mezmur 128; 129

İşaya 42:10-16

Luka 24:1-12

 

Mezmur 97; 99

Mika 7:7-9, 18-20

I.Timoteyus 6:11-19

Yatsı Duası: Mezmur 93, II.Korintliler 5:14-17

       

 

 
Thursday in Easter Week / Diriliş Haftası-Perşembe

+ (A-B-C) Romalılar 1:2-4 / I.Petrus 1:3

(A-B-C) Sabah Dualarında Mezmur 118:24 veya İbraniler 9:24 veya (Elçilerin İşleri 1:8) Mezmur 68:24 / Markos 16:6, Luka 24:34

(A-B-C) Akşam Dualarında: I.Korintliler 15:57 / Koloseliler 3:1

I. / A-B-C

II. / A-B-C

III / A-B-C

İşaya 43:16-21

Mezmur 113

Elçilerin İşleri 8:26-40

Yuhanna 21:1-14

 

alternatif:

Elçilerin İşleri 3:11-26

Mezmur 8

Luka 24: 35-48

 

alternatif:

Mezmur 113;114

Yeremya 31:1-14

I.Petrus 2:11:25

Yuhanna 21:1-14

 

Rab’bin Sofrası (ilave okuma)

Çıkış 13:17-14:14

Mezmur 114

I.Petrus 2:1-10

Mezmur 111; 116

Çıkış 13:1-16

Yuhanna 15:12-27

 

B) Hezekiel 37:1-14

Matta 28:16-20

 

Akşam Duası (ilave okuma)

Mezmur 133; 134

Zekeriya 8:1-8

Koloseliler 3:1-11

 

Mezmur 147

İşaya 52:1-10

Yuhanna 20:24-31

Mezmur 30; 148:13-

Hezekiel 37:1-14

I.Korintliler 15:41-50

 

B) Çıkış 13:1-16

 

 

Sabah Duası (ilave okuma)

Mezmur 132

İşaya 61

Elçilerin İşleri 5:27-32

 

Mezmur 149; 150

Hezekiel 37:1-14

Filipililer 3:7-21

Yatsı Duası: Mezmur 111, Efesliler 2:4-10

 

 
Friday in Easter Week / Diriliş Haftası-Cuma

+ (A-B-C) Romalılar 1:2-4 / I.Petrus 1:3

(A-B-C) Sabah Dualarında Mezmur 118:24 veya İbraniler 9:24 veya (Elçilerin İşleri 1:8) Mezmur 68:24 / Markos 16:6, Luka 24:34

(A-B-C) Akşam Dualarında: I.Korintliler 15:57 / Koloseliler 3:1

I. / A-B-C

II. / A-B-C

III / A-B-C

Hezekiel 37:1-14

Mezmur 116:1-9

I.Petrus 3:18-22

Matta 28:16-20

 

alternatif:

Elçilerin İşleri 4:1-12

Mezmur 118:1-4, 22-26

Yuhanna 21:1-14

 

alternatif:

Mezmur 115;116:1-9

Hezekiel 37:1-14

I.Petrus 3:1-12

Yuhanna 21:15-17

 

Rab’bin Sofrası (ilave okuma)

Çıkış 14:15-31

Mezmur 118:14-24

I.Petrus 4:1-6

Mezmur 114; 115

Çıkış 13:17-14:4

Yuhanna 16:1-15

 

B) Daniel 12:1-4, 13

Luka 24:1-12

 

Akşam Duası (ilave okuma)

Mezmur 136

Tsefanya 3:14-20

Elçilerin İşleri 17:16-31

 

Mezmur 110; 114

Tsefanya 3:14-20

Yuhanna 21:1-14

Mezmur 29; 147:1-12

Daniel 12:1-4, 13

I.Korintliler 15:51-58

 

B) Çıkış 13:17-14:4

 

 

Sabah Duası (ilave okuma)

Mezmur 135

Yeremya 31:1-14

Vahiy 7:9-17

 

Mezmur 124; 125; 126

İşaya 65:17-25

Vahiy 1:4-18

Yatsı Duası: Mezmur 113, Romalılar 14:7-9

 

 
Saturday in Easter Week / Diriliş Haftası-Cumartesi

+ (A-B-C) Romalılar 1:2-4 / I.Petrus 1:3

(A-B-C) Sabah Dualarında Mezmur 118:24 veya İbraniler 9:24 veya (Elçilerin İşleri 1:8) Mezmur 68:24 / Markos 16:6, Luka 24:34

(A-B-C) Akşam Dualarında: I.Korintliler 15:57 / Koloseliler 3:1

I. / A-B-C

II. / A-B-C

III / A-B-C

Zekeriya 8:1-8

Mezmur 118:18-24

I.Petrus 2:1-10

Yuhanna 20:24-31

 

alternatif:

Elçilerin İşleri 4:13-21

Mezmur 118:1-4, 14-21

Markos 16:9-15

 

alternatif:

Mezmur 118:1-4, 22-27a

Eyüp 14:1-14

I.Petrus 4:1-11

Yuhanna 21:20-25

 

Rab’bin Sofrası (ilave okuma)

Çıkış 15:1-21

Mezmur 116

I.Petrus 4:7-11

Mezmur 136

Çıkış 14:5-22

Yuhanna 16:16-33

 

B) Markos 12:18-27

İşaya 25:1-9

 

Akşam Duası (ilave okuma)

Mezmur 139

Eyüp 14:1-14

Elçilerin İşleri 26:1-23

 

Mezmur 18:1-20

Yeremya 31:10-14

Yuhanna 21:15-25

Mezmur 103; 150

İşaya 25:1-9

II.Korintliler 4:16-5:10

 

B) Çıkış 14:5-22

 

 

Sabah Duası (ilave okuma)

Mezmur 137:1-6; 138

Hezekiel 37:1-14

Markos 16:1-8

 

Mezmur 145

İşaya 25:1-9

Vahiy 7:9-17

Yatsı Duası: Mezmur 16, I.Korintliler 15:20-22

 

 

2nd Sunday of Easter / Diriliş Dönemi 2. Pazar

(First Sunday after Easter / Diriliş Bayramından Sonra ilk Pazar)

+ (A-B-C) Romalılar 1:2-4 / Yuhanna 20:29 / Mezmur 118:1 / I.Petrus 1:3

(A-B-C) Sabah Dualarında Mezmur 118:24 veya İbraniler 9:24 veya (Elçilerin İşleri 1:8) Mezmur 68:24 / Markos 16:6, Luka 24:34

(A-B-C) Akşam Dualarında: I.Korintliler 15:57 / Koloseliler 3:1

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Luka 1:68

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 114:7-8 (veya Çıkış 15:1-3, 6-7, 10-13)

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

Elçilerin İşleri 2:14a, 22-32

[Çıkış 14:10-31; 15:20-21]

Mezmur 16

I.Petrus 1:3-9

Yuhanna 20:19-31

 

(A-B-C) Alternatif:

Mezmur 81:1-4

Hezekiel 37:1-10

I.Yuhanna 5:4-12

Yuhanna 20:19-23

Elçilerin İşleri 4:32-35

[Çıkış 14:10-31; 15:20-21]

Mezmur 133

I.Yuhanna 1:1-2:2

Yuhanna 20:19-31

 

(A-B-C) Alternatif:

Mezmur 145:1-12

Çıkış 16:2-15

I.Korintliler 15:53-58

Yuhanna 6:32-40

Elçilerin İşleri 5:27-32

[Çıkış 14:10-31; 15:20-21]

     Mezmur 118:14-29

     ya da Mezmur 150

Vahiy 1:4-8

Yuhanna 20:19-31

 

II.

Mezmur 30:1-5

Daniel 6:1-23 (6:6-23)

Markos 15:46-16:8

Mezmur 143:1-11

İşaya 26:1-9, 19

Luka 24:1-12

Mezmur 16

İşaya 52:13-53:12

 ya da 53:1-6, 9-12

 Luka 24:13-35

III.

Mezmur 81:1-10

Çıkış 12:1-17

I.Korintliler 5:6b-8

Mezmur 22:20-31

İşaya 53:6-12

Romalılar 4:13-25

Mezmur 136:1-16

Çıkış 12:1-13

I.Petrus 1:3-12

Ayinde [ya da Rab’bin Sofrasından Sonra] Kurtuluş Ezgisi [karşılıklı] okunabilir (Çıkış 15:1-3, 6-7, 10-13)

 

2nd Sunday of Easter Additional Readings

Diriliş Dönemi 2. Pazar İlave Okumalar

(First Sunday after Easter / Diriliş Bayramından Sonra 1. Pazar)

Rab’bin Sofrası

Sabah Duası

Akşam Duası

Çıkış 15:1-11

Mezmur 30:1-5, 11-24

Elçilerin İşleri 3:1-10

I.Yuhanna 5:1-5

Mezmur 115

Tesniye 11:1-15

II.Korintliler 4:5-18

Mezmur 34

Çıkış 16:1-15

Yuhanna 6:24-51

Yatsı Duası: Mezmur 48, II.Timoteyus 1:8-10

 

 

3rd Sunday of Easter / Diriliş Dönemi 3. Pazar

(Second Sunday after Easter / Diriliş Bayramından Sonra 2. Pazar)

+ (A-B-C) Romalılar 1:2-4 / Mezmur 105:1-5 / Romalılar 6:9 / I.Korintliler 15:20 / I.Petrus 1:3

(A-B-C) Sabah Dualarında Mezmur 118:24 veya İbraniler 9:24 veya (Elçilerin İşleri 1:8) Mezmur 68:24 / Markos 16:6, Luka 24:34

(A-B-C) Akşam Dualarında: I.Korintliler 15:57 / Koloseliler 3:1

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Luka 1:68

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 114:7-8 (veya Çıkış 15:1-3, 6-7, 10-13)

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

Elçilerin İşleri 2: 14a, 36-41

[Tsefanya 3:14-20]

Mezmur 116:1-4, 12-19

I.Petrus 1:17-23

Luka 24:13-35

 

(A-B-C) Alternatif:

Mezmur 23

Hezekiel 34:11-16a

I.Petrus 2:19-25

Yuhanna 10:11-16

Elçilerin İşleri 3:12-19

[Tsefanya 3:14-20]

Mezmur 4

I.Yuhanna 3:1-7

Luka 24:36b-48

 

(A-B-C) Alternatif:

Mezmur 111; 23

Hezekiel 34:7-16

I.Petrus 5:1-11

Yuhanna 10:7-16

Elçilerin İşleri 9:1-6 [7-20]

[Tsefanya 3:14-20]

Mezmur 30

Vahiy 5:11-14

Yuhanna 21:1-19

II.

Mezmur 48

Hagay 1:13-2:9

I.Korintliler 3:10-17

Yuhanna 2:13-22

Mezmur 142

Tesniye 7:7-13

Vahiy 2:1-11

Luka 16:19-31

 

Mezmur 86

İşaya 38:9-20

Yuhanna 11.[17-26] 27-44

III.

Mezmur 23

İşaya 40:1-11

I.Petrus 5:1-11

Mezmur 77:11-20

İşaya 63:7-15

I.Korintliler 10:1-13

Mezmur 80:1-7

Çıkış 15:1-2, 9-18

Yuhanna 10:1-19

Ayinde [ya da Rab’bin Sofrasından Sonra] Kurtuluş Ezgisi [karşılıklı] okunabilir (Çıkış 15:1-3, 6-7, 10-13)

 

 

4th Sunday of Easter / Diriliş Dönemi 4. Pazar

(Third Sunday after Easter / Diriliş Bayramından Sonra 3. Pazar)

+ (A-B-C) Romalılar 1:2-4 / Yuhanna 10:14 / Yuhanna 10:27 / Mezmur 95:6-7 / I.Petrus 1:3

(A-B-C) Sabah Dualarında Mezmur 118:24 veya İbraniler 9:24 veya (Elçilerin İşleri 1:8) Mezmur 68:24 / Markos 16:6, Luka 24:34

(A-B-C) Akşam Dualarında: I.Korintliler 15:57 / Koloseliler 3:1

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Luka 1:68

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 114:7-8 (veya Çıkış 15:1-3, 6-7, 10-13)

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

Elçilerin İşleri 2:42-47

[Tekvin 7]

Mezmur 23

I.Petrus 2:17-25

Yuhanna 10:1-10

 

A-B-C) Alternatif:

Mezmur 57

Tekvin 45:3-10

I.Petrus 2:11-17

Yuhanna 16:16-22

Elçilerin İşleri 4:5-12

[Tekvin 7:1-5, 11-18;

8:6-18; 9:8-13]

Mezmur 23

I.Yuhanna 3:16-24

Yuhanna 10:11-18

 

A-B-C) Alternatif:

Mezmur 16; 30

I.Krallar 17:17-24

Koloseliler 3:1-11

Yuhanna 11:17-27

Elçilerin İşleri 9:36-43

[Tekvin 7:1-5, 11-18;

8:6-18; 9:8-13]

Mezmur 23

Vahiy 7:9-17

Yuhanna 10:22-30

II.

Mezmur 29:1-10

Ezra 3:1-13

Efesliler 2:11-22

Luka 19:37-48

Mezmur 81:8-16

Çıkış 16:4-15

Vahiy 2:12-17

Yuhanna 6:30-40

 

Mezmur 113; 114

İşaya 63:7-14

Luka 24:36-49

III.

Mezmur 106:6-24

Nehemya 9:6-15

I.Korintliler 10:1-13

Mezmur 119:89-96

Nehemya 8:1-12

Luka 24:35-32

Mezmur 146

I.Krallar 17:17-24

Luka 7:11-23

Ayinde [ya da Rab’bin Sofrasından Sonra] Kurtuluş Ezgisi [karşılıklı] okunabilir (Çıkış 15:1-3, 6-7, 10-13)

 

 

5th Sunday of Easter / Diriliş Dönemi 5. Pazar

(Forth Sunday after Easter / Diriliş Bayramından Sonra 4. Pazar)

+ (A) Romalılar 1:2-4 / Yuhanna 14:6 / + (B) Yuhanna 15:5 / + (C) Yuhanna 13:34 / I.Petrus 1:3

(A-B-C) Sabah Dualarında Mezmur 118:24 veya İbraniler 9:24 veya (Elçilerin İşleri 1:8) Mezmur 68:24 / Markos 16:6, Luka 24:34

(A-B-C) Akşam Dualarında: I.Korintliler 15:57 / Koloseliler 3:1

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Luka 1:68

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 114:7-8 (veya Çıkış 15:1-3, 6-7, 10-13)

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

Elçilerin İşleri 7:55-60

[Tekvin 8:1-19]

Mezmur 31:1-5, 15-16

I.Petrus 2:2-10

Yuhanna 14:1-14

 

A-B-C) Alternatif:

Mezmur 66:14-20

Eyüp 19:21-27a

Yakup 1:17-21

Yuhanna 16:5-15

Elçilerin İşleri 8:26-40

[Tekvin 22:1-18]

Mezmur 22:25-31

I.Yuhanna 4:7-21

Yuhanna 15:1-8

 

A-B-C) Alternatif:

Mezmur 33:1-2; 37:23-32

Süleymanın Meselleri 4:10-19

II.Korintliler 4:13-5:5

Yuhanna 14:1-11

Elçilerin İşleri 11:1-18

[Tekvin 22:1-18]

Mezmur 148

Vahiy 21:1-6

Yuhanna 13:31-35

II.

Mezmur 147:1-11

Zekeriya 4:1-10

Vahiy 21:1-14

Luka 2:25-32 [33-38]

Mezmur 96

İşaya 60:1-14

Vahiy 3:1-13

Markos 16:9-16

 

Mezmur 98

Daniel 6.[1-5] 6-23

Markos 15:46-16:8

III.

Mezmur 30

Hezekiel 37:1-12

Yuhanna 5:19-29

Mezmur 44:15-26

Daniel 3:16-28

İbraniler 11:32-12:2

Mezmur 16

II.Samuel 7:4-13

Elçilerin İşleri 2:14a, 22-32

[33-36]

Ayinde [ya da Rab’bin Sofrasından Sonra] Kurtuluş Ezgisi [karşılıklı] okunabilir (Çıkış 15:1-3, 6-7, 10-13)

 

 

6th Sunday of Easter / Diriliş Dönemi 6. Pazar

(Fifth Sunday after Easter / Diriliş Bayramından Sonra beşinci Pazar)

+ (A) Romalılar 1:2-4 / Yuhanna 14:15 / + (B) Yuhanna 15:16 / + (C) Yuhanna 14:23 / I.Petrus 1:3

(A-B-C) Sabah Dualarında Mezmur 118:24 veya İbraniler 9:24 veya (Elçilerin İşleri 1:8) Mezmur 68:24 / Markos 16:6, Luka 24:34

(A-B-C) Akşam Dualarında: I.Korintliler 15:57 / Koloseliler 3:1

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Luka 1:68

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 114:7-8 (veya Çıkış 15:1-3, 6-7, 10-13)

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

Elçilerin İşleri 17:22-31

[Tekvin 8:20-9:17]

Mezmur 66:8-20

I.Petrus 3:13-22

Yuhanna 14:15-21

 

A-B-C) Alternatif:

Mezmur 66:1-8

Yoel 2:21-26

Yakup 1:22-27

Yuhanna 16:23b-33

Elçilerin İşleri 10:44-48

[İşaya 55:1-11]

Mezmur 98

I.Yuhanna 5:1-6

Yuhanna 15:9-17

 

A-B-C) Alternatif:

Mezmur 84; 15

Tesniye 34

Romalılar 8:28-39

Yuhanna 16:12-24

Elçilerin İşleri 16:9-15

[Hezekiel 37:1-14]

Mezmur 67

Vahiy 21:10; 21:22-22:5

     Yuhanna14:23-29

     ya da Yuhanna 5:1-9

 

Mezmur 87; 36:5-10

Zekeriya 8:1-13

Vahiy 21:22-22:5

Yuhanna 21:1-14

Mezmur 45

Ezgiler Ezgisi 4:16-5:2;8:6-7

Vahiy 3:14-22

Luka 22:24-30

Mezmur 126; 127

Tsefanya 3:14-20

Matta 28:1-10, 16-20

 

Mezmur 73:21-28

Eyüp 14:1-2, 7-15; 19:23-27a

I.Selanikliler 4:13-18

Mezmur 104:26-32

Hezekiel 47:1-12

Yuhanna 21:1-19

Mezmur 40

Tekvin 1:26-28 [29-31]

Koloseliler 3:1-11

Ayinde [ya da Rab’bin Sofrasından Sonra] Kurtuluş Ezgisi [karşılıklı] okunabilir (Çıkış 15:1-3, 6-7, 10-13)

 

 

Yükseliş Günü

Diriliş Dönemi 6. Hafta içindeki Perşembe günü ya da Pentekost Bayramından önceki Pazar günü İsa Mesih’in Göğe Yükselişi hatırlanır. Bu gün Kilise İsa Mesih’in her şeyi tamamladığı için, yeryüzünde fiziksel bedeni ile tamamlaması gereken bir şey kalmadığı için Mesih’in göğe yükseldiğini vurgular. Böylece bundan sonra Pentekost Bayramının gelişi daha özel bir anlam kazanır. Çünkü Pentekost Bayramı tesadüfen değil, Mesih’in Göğe Yükselişine bağlı olarak Kutsal Ruh’un verildiği bir bayramdır. Çünkü Mesih göğe yükselmeden Kutsal Ruh da verilmeyecekti.

 

Ascension Day (Eve Prayer) / Yükseliş Günü (Arife İbadeti)

+ (A-B-C) İbraniler 4:14, 16 / Matta 28:19a, 20b / Elçilerin İşleri 1:11

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 15:3-4

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Efesliler 2:6

A – B – C YILI Eve Prayer / Arife İbadeti

Mezmur 15; 24

II.Samuel 23:1-5

Koloseliler 2:20-3:4

 

Yuhanna 8:21-30

Tesniye 33:26-29

 

(Akşam Duası) İlave okumalar

Mezmur 93; 99

Hezekiel 1:4-5, 22-28

Koloseliler 2:20-3:4

Yatsı Duası: Mezmur 98, İbraniler 10:12-14

(A-B-C) Akşam Dualarında: İbraniler 9:24

 


 

Ascension Day / Yükseliş Günü

+ (A-B-C) İbraniler 4:14, 16 / Matta 28:19a, 20b / Elçilerin İşleri 1:11

(A-B-C) Sabah Dualarında: İbraniler 4:14, 16 ( Mezmur 118:24 / I.Korintliler 15:57 / Koloseliler 3:1 / Elçilerin İşleri 1:8 / Mezmur 68:24 / Markos 16:6, Luka 24:34)

(A-B-C) Akşam Dualarında: İbraniler 9:24

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 15:3-4

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Efesliler 2:6, 10

 

I.                   / A – B – C  YILI

Elçilerin İşleri 1:1-11

 ya da Daniel 7:9-14

Mezmur 47 ya da 93

Efesliler 1:15-23

 ya da Elçilerin İşleri 1:1-11

Luka 24:44-53

 

Elçilerin İşleri bölümü 1. ya da 2. okuma olarak kullanılır.

Alternatif:

Mezmur 68:1-6

Daniel 7:13-14

Koloseliler 3:1-4

    Markos 16:14-20

    ya da Luka 24:45-53

 

Mezmur 16:1-2, 6-11

Elçilerin İşleri 2:32-36

Rab’bin Sofrası

(ilave okumalar)

Mezmur 21:1-7

(A) Matta 28:16-20

(B) Markos 16:14-20

(C) Luka 24:45-53

 

Mezmur 16:1-2, 6-11

Elçilerin İşleri 2:32-36

II. / A-B-C YILI

Mezmur 8,

II.Krallar 2:1-15,

Vahiy 5,

Markos 16:14-20

 

İlave Okumalar: Mezmur 24, İbraniler 4:14-16 ya da İbraniler 2:5-18

Mezmur 16:1-2, 6-11, Elçilerin İşleri 2:32-36 Efeslilier 4:8-16 (8-10)

 

III. / A – B – C  YILI

Mezmur 110

İşaya 52:7-15 ya da II.Samuel 23:1-5

İbraniler 7.[11-25] 26-28

Yuhanna 17:24-26

 

Mezmur 16:1-2, 6-11, Elçilerin İşleri 2:32-36, Efeslilier 4:8-10 (11-12)

İlave Okuma - Sabah Duası

İlave Okuma - Akşam Duası

Mezmur 96; 97

İbraniler 1:1-2:4

 

 

Mezmur 96

Daniel 7:9-10, 13-14

Efesliler 4:1-16

 

Mezmur 8; 15; 21

Mezmur 15

İşaya 52:7-12

İbraniler 2:5-18

 

Mezmur 24; 47

İşaya 33:5-6, 17, 20-22

İbraniler 4:14-5:10

 

Mezmur 24; 68; 108

Yatsı Duası: Mezmur 8, Efesliler 2:4-10

   

Yükseliş Günü okumaları (I.) Diriliş Dönemi 7.Pazar günü kullanılabilir.

 

 

7th Sunday of Easter / Diriliş Dönemi 7. Pazar

(Sunday After Ascension / Yükseliş Gününden Sonra ilk Pazar)

+ (A-B-C) Yuhanna 17:18 / Yuhanna 17: 20-23 / Vahiy 5:13

(A-B-C) Sabah Dualarında Mezmur 118:24 veya İbraniler 9:24 veya (Elçilerin İşleri 1:8) Mezmur 68:24 / Markos 16:6, Luka 24:34

(A-B-C) Akşam Dualarında: I.Korintliler 15:57 / Koloseliler 3:1

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 15:3-4

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Efesliler 2:6, 10

 

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

 

Elçilerin İşleri 1:6-14

[Hezekiel 36:24-28]

Mezmur 68:1-10, 32-35

I.Petrus 4:12-14, 5:6-11

Yuhanna 17:1-11

 

A-B-C) Alternatif:

Mezmur 68:32-35

II.Krallar 2:9-15

I.Petrus 4:7-11

Yuhanna 15:26-16:4a

Elçilerin İşleri 1:15-17, 21-26

[Hezekiel 36:24-28]

Mezmur 1

I.Yuhanna 5:9-13

Yuhanna 17:6-19

 

Elçilerin İşleri 1:15-17, 21-26

[Hezekiel 36:24-28]

Mezmur 1

Filimun 1-25

Yuhanna 17:6-19

 

A-B-C) Alternatif:

Mezmur 24; 47

II.Krallar 2:1-15

Efesliler 4:1-13

Luka 24:45-53

Elçilerin İşleri 16:16-34

[Hezekiel 36:24-28]

Mezmur 97

Vahiy 22:12-14, 16-17, 20-21

Yuhanna 17:20-26

 

II.

 

Mezmur 47

II.Samuel 23:1-5

Efesliler 1:15-23

Markos 16:14-20

 

Mezmur 147:1-11

İşaya 61:1-11

Luka 4:14-21

Mezmur 68

İşaya 44:1-8

Efesliler 4:7-16

Luka 24:44-53

 

III.

 

 

Mezmur 104:26-35

İşaya 65:17-25

Vahiy 21:1-8

 

Mezmur 76

İşaya 14:3-15

Vahiy 14:1-13

Mezmur 99

Tesniye 34

Luka 24:44-53

ya da Elçilerin İşleri 1:1-8

Rab’bin Sofrası (ilave okuma)

II.Krallar 2:9-15

Mezmur 24

Elçilerin İşleri 1:12-14

Mezmur 68:1-6, 18-20

Efesliler 4:7-8, 11-13

Sabah Duası (ilave okuma)

 

Mezmur 108

Yeremya 31:1-14

Yuhanna 17:1-13

Akşam Duası (ilave okuma)

Mezmur 138; 150

Daniel 7:9-14

II.Krallar 2:1-15

Yatsı Duası: Mezmur 146, Efesliler 2:5-11

       

İstenirse Ayinde [ya da Rab’bin Sofrasından Sonra] Kurtuluş Ezgisi [karşılıklı] okunabilir (Çıkış 15:1-3, 6-7, 10-13)

 

… Pentekost Dönemi