KİLİSE TAKVİMİ

 

EPİFANİ (AÇIKLANIŞ) DÖNEMİ

 

 

 

A-B-C Yılları altında, günün okumalarını gösteren çizelgenin üstündeki bölümler İSTEĞE BAĞLIDIR. Parantez içinde gösterilen “+ (A-B-C)” ile birlikte verilen ayet referansları ibadetten önceki açılış duası, selamlama, bereketleme, ibadete çağrı (teşvik) için kullanılabilir ya da bu ayetleri Tanrı’yı İlan Etme ve Davet Etme dualarımızda kullanabiliriz.

 

Bir ana ibadette okumalar dört bölümden oluşur:

-Eski Ahit

-Mezmurlar

-Mektuplar (Elçilerin İşleri kitabından başlayıp Vahiy kitabına kadar olan bölümler)

-İncil (Matta, Markos, Luka, Yuhanna)

 

“I.” işaretinin altındaki okumalar [Rab’bin Sofrası’nın yapıldığı] Ana İbadet içindir.

 

“II.” işaretinin altındaki okumalar Akşam İbadeti içindir; ancak istenirse ana ibadette ya da günün diğer ibadetlerinin birinde ilave veya alternatif okumalar için kullanılabilir.

 

“III.” işaretinin altındaki okumalar Sabah veya Gündüz İbadeti içindir; ancak istenirse günün diğer ibadetlerinin birinde ilave veya alternatif okumalar için kullanılabilir.

 

Akşam ve Gündüz İbadetlerinde Rab’bin Sofrası isteğe bağlıdır. Bir ayinde Rab’bin Sofrası yapılıyorsa İncil’den bir bölüm mutlaka okunur.

 

Gün içinde kullanılmayacak olan okumalar Cemaate sabah ve akşam duası şeklinde evde takip etmeleri için verilebilir. Ya da bunlar kilisenin hafta içinde açık olduğu diğer günler için kullanılabilir.

 

“(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce” ve “(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra” başlığı altındaki ayetler Rab’bin Sofrasında okunabilir, bununla ilgili olarak dualarda kullanılabilir, cemaatin Rab’bin Sofrasına hazırlanmasına yardımcı olsun diye ibadet programlarına yazılabilir, önceden cemaate bu ayetleri vererek Rab’bin Sofrasına diğer iman kardeşleriyle birlikte aynı ayetler üzerinde düşünüp, öğrenerek cemaatin beraber hazırlanmalarına yardımcı olunabilir.

 

 

6 Ocak: Epifani (Açıklanış) Dönemi

Epifani Dönemi İsa’nın İsrail’in Mesih’i olduğunun açıklandığı dönemdir. Bu dönemde Tanrı Oğlu İsa’nın İsrail’in Mesih’i olarak dünyaya gelip ulusları kurtuluşa çağırdığını vurgularız. Yıldız bilimcilerin İsa Mesih’i ziyaret etmesi hatırlanır. Böylece İsa Mesih’in Tanrı’nın vaat ettiği kurtarıcı olduğu, dolayısıyla Tanrı’nın antlaşmasındaki vaatleri nasıl yerine getirdiği ve İsa Mesih’in Kutsal Yazılarda gelişi önceden vaat edilen Kurtarıcı, beklenilen ve övülen bir kişi olduğu hatırlanır. Yani İsa’nın Mesih olarak dünyaya açıklanışını hatırlayıp kutladığımız bir dönemdir [-bazı kilise takvimlerinde Epifani’den sonraki ilk Pazar günü ile I.Olağan Devre başlar, bazı kilise takvimlerinde ise Epifani dönemi dört pazara kadar uzar ve Kül Çarşambasından önceki dönemler “Olağan Devre” haftaları olur]. Epifani, hafta içinde bir güne rastlamış ise Epifaniden sonraki ilk Pazar günü İsa Mesih’in Vaftizinin hatırlandığı gündür. Bu dönem Kül Çarşambası ile sona erer. Bu dönemde İsa Mesih’in öğrencileri, Rab’bin görkemimin işaretleri, Yeni Tapınak konusu ve benzetmeler hatırlanır. Eski kilise takviminde Kutlu Doğuş bugündür.

 

Epifani (6 Ocak) Pazar gününe gelirse Pazartesi günü Mesih İsa’nın Vaftizinin hatırlanması günüdür.

 

Epiphany / Epifani (6 Ocak)

+ (A-B-C) İşaya 60:1, 3 / Yuhanna 8:12 / Titus 2:11 / Galatyalılar 3:27 / Malaki 1:11

(II.Petrus 3:13, Vahiy 21:1)

(A-B-C) Sabah Dualarında İşaya 60:3 veya İşaya 49:6b veya Malaki 1:11 / İşaya 52:1 / Galatyalılar 3:27

(A-B-C) Akşam Dualarında: İşaya 40:3 / Galatyalılar 3:27

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 97:10 (11), 12

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 96:12-13

A – B – C YILI Evening Prayer on the Eve / Arife Duası

Mezmur 96; 97

İşaya 49:1-13

(Titus 2:11-14)

Yuhanna 4:7-26

I. / A – B – C YILI

II. / A – B – C YILI

III. / A – B – C YILI

İşaya 60:1-7

Mezmur 72.[1-9] 10-14 (15)

Efesliler 3:1-12

Matta 2:1-12

*Galatyalılar 3:27-4:7

 

alternatif:

Mezmur 72:[1-15] [10-15]

İşaya 49:1-6

Efesliler 3:1-12 ya da

    Titus 2:11-14

Matta 2:1-12

 

alternatif:

Mezmur 100

İşaya 60:1-9

Efesliler 3:1-12 ya da

    Titus 2:11-14

Matta 2:1-12

Mezmur 98; 100

İşaya 60:1-9

Titus 2:11-14

Yuhanna 2:1-11

*Galatyalılar 3:27-4:7

 

İşaya 35 1-10

İşaya 55:1-13

İşaya 12:3-6,

Markos 1:9-11

 

alternatif:

Mezmur 96; 97

İşaya 49:7-13

Yuhanna 2:1-11

 

 

alternatif:

Mezur 96; 97

İşaya 60:9-22

Yuhanna 2:1-11

Mezmur 113; 132

Yeremya 31:7-14

Titus 2:11-14

Yuhanna 1:29-34

*Galatyalılar 3:27-4:7

 

İşaya 35 1-10

İşaya 55:1-13

İşaya 12:3-6,

Markos 1:9-11

 

alternatif:

Mezmur 2; 8

İşaya 42:1-9

     Yuhanna 1:29-34 ya da

     Luka 3:15-22

 

alternatif:

Mezmur 72:1-19

İşaya 49:1-13

Luka 3:15-22

*Galatyalılar 3:27-4:7 ibadetlerin birinde ilave olarak okunur.

 

 

 

ORDINARY TİME / I. OLAĞAN DEVRE

 

Babtism of the Lord / Mesih İsa’nın Vaftizi

(1st Sunday of Epiphany / Epifani-1)

+ (A-B-C) Luka 9:35 / Mezmur 96:2-3 / Mezmur 29:2-4 / Galatyalılar 3:27 /Malaki 1:11

(II.Petrus 3:13, Vahiy 21:1)

(A-B-C) Sabah Dualarında İşaya 60:3 veya İşaya 49:6b veya Malaki 1:11 / İşaya 52:1 / Galatyalılar 3:27

(A-B-C) Akşam Dualarında: İşaya 40:3 / Galatyalılar 3:27

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 97:10 (11), 12 / veya I.Korintliler 3:16-17

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 96:12-13 / veya Hagay 2:9

Arife Duası

Mezmur 36

İşaya 61

Titus 2:11-14; 3:4-7

*Galatyalılar 3:27-4:7

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

İşaya 42:1-9

Mezmur 29

Elçilerin İşleri 10:34-43

Matta 3:13-17

Tekvin 1:1-5 (1-9)

Mezmur 29

Elçilerin İşleri 19:1-7

Markos 1:4-11

İşaya 43:1-7

Mezmur 29

Elçilerin İşleri 8:14-17

Luka 3:15-17, 21-22

II.

Mezmur 46; 47

Yeşu 3:1-8, 14-17

İbraniler 1:1-12

Luka 3:15-22

Mezmur 46 [47]

İşaya 42:1-9

Efesliler 2:1-10

Matta 3:13-17

Mezmur 46; 47

İşaya 55:1-11

Romalılar 6:1-11

Markos 1:4-11

III.

Mezmur 89:20-29

Çıkış 14:15-22

I.Yuhanna 5:6-9

Mezmur 89:20-29

I.Samuel 16:1-3, 13

Yuhanna 1:29-34

Mezmur 89:20-29

İşaya 42:1-9

Elçilerin İşleri 19:1-7

*Galatyalılar 3:27-4:7 ayetleri arife duasında okunmamış ise ibadetlerin birinde ilave olarak okunur.

 

(1st Sunday of Epiphany / Epifani-1)

+ (A-B-C) Malaki 1:11

(alternatif okumalar)  /  I. / A-B-C

Mezmur 72:1-8

Zekeriya 8:1-8

Romalılar 12:1-5

Luka 2:41-52

Mezmur 36:5-10; 89:19-29

İşaya 42:1-9

Efesliler 2:1-10

Yuhanna 1:29-34

Mezmur 36:5-10; 89:19-29

I.Samuel 16:1-13a

Elçilerin İşleri 10:34-38a

Matta 3:13-17

*Galatyalılar 3:27-4:7 ayetleri ibadetlerin birinde ilave olarak okunur.

 

 

Ordinary Time-2 / Olağan Devre 2. Pazar

(2nd Sunday of Epiphany / Epifani-2)

+ (A-B-C) Yuhanna 1:14 (12) / (B) Yuhanna 1:41 (16) / (C) İşaya 62:4c, 5b 1

(II.Petrus 3:13, Vahiy 21:1)

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 97:10 (11), 12 / veya I.Korintliler 6:19-20

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 96:12-13 / veya Mezmur 71:15-16

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

İşaya 49:1-7

Mezmur 40:1-11

I.Korintliler 1:1-9

Yuhanna 1:29-42

I.Samuel 3:1-10 (11-20)

Mezmur 139:1-6, 13-18

I.Korintliler 6:12-20

Yuhanna 1:43-51

İşaya 62:1-5

Mezmur 36:5-10

I.Korintliler 12:1-11

Yuhanna 2:1-11

II.

Mezmur 96

Hezekiel 2:1-3:4

Galatyalılar 1:11-24

Yuhanna 1:43-51

Mezmur 96

İşaya 60:9-22

İbraniler 6:17-7:10

Matta 8:5-13

Mezmur 96

I.Samuel 3:1-20

Efesliler 4:1-16

Yuhanna 1:29-42

III.

Mezmur 145:1-12

Yeremya 1:4-10

Markos 1:14-20

Mezmur 145:1-12

İşaya 62:1-5

I.Korintliler 6:11-20

Mezmur 145:1-13

İşaya 49:1-7

Elçilerin İşleri 16:11-15

 

(2nd Sunday of Epiphany / Epifani-2)

+ (A-B-C) Malaki 1:11

(alternatif okumalar)  /  I. / A-B-C

Mezmur 107:13-22

II.Krallar 4:1-17

Romalılar 12:6-16a

Yuhanna 2:1-11

Mezmur 100; 145:1-12

I.Samuel 3:1-10

Galatyalılar 1:11-24

Yuhanna 1:34-51

Mezmur 100; 145:1-12

Yeremya 1:4-10

Elçilerin İşleri 26:1, 14-20

Markos 1:14-20

(A-B-C) Sabah Dualarında İşaya 60:3 veya İşaya 49:6b veya Malaki 1:11 / İşaya 52:1

(A-B-C) Akşam Dualarında: İşaya 40:3

 

 

*18-25 Ocak Hristiyan Birliği Dua Haftası

 

 

Ordinary Time-3 / Olağan Devre 3. Pazar

(3rd Sunday of Epiphany / Epifani-3)

+ (A) Matta 4:23 / (B) Markos 1:15 / (C) Luka 4:18

(II.Petrus 3:13, Vahiy 21:1)

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 97:10 (11), 12 / veya Romalılar 6:4-5

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 96:12-13 / veya İbraniler 1:3

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

İşaya 9:1-4

Mezmur 27:1, 4-9

I.Korintliler 1:10-18

Matta 4:12-23

Yunus 3:1-5, 10

Mezmur 62:5-12

I.Korintliler 7:29-31

Markos 1:14-20

 

alternatif

Tekvin 14:17-20

Mezmur 128

Vahiy 19:6-10

Yuhanna 2:1-11

Nehemya 8:1-3, 5-6, 8-10

Mezmur 19

I.Korintliler 12:12-31a

Luka 4:14-21

II.

Mezmur 33

Vaiz 3:1-11

I.Petrus 1:3-12

Luka 4:14-21

Mezmur 33

Yeremya 3:21-4:2

Titus 2:1-8, 11-14

Matta 4:12-23

Mezmur 33

Sayılar 9:15-23

I.Korintliler 7:17-24

Markos 1:21-28

III.

Mezmur 113

Amos 3:1-8

I.Yuhanna 1:1-4

Mezmur 113

Yunus 3:1-5, 10

Yuhanna 3:16-21

Mezmur 113

Tesniye 30:11-15

III Yuhanna 1, 5-8

 

 

(3rd Sunday of Epiphany / Epifani-3)

+ (A-B-C) Malaki 1:11

 (alternatif okumalar)  /  I. / A-B-C

Mezmur 46; 107:1-9

Çıkış 33:12-23

I.Yuhanna 1:1-7

Yuhanna 2:1-11

II. Krallar 6:14b-23

Mezmur 102:15-22

Romalılar 12:6b-21

Matta 8:1-13

(A-B-C) Sabah Dualarında İşaya 60:3 veya İşaya 49:6b veya Malaki 1:11 / İşaya 52:1

(A-B-C) Akşam Dualarında: İşaya 40:3

 

 

***Ordinary Time-4 / Olağan Devre 4. Pazar

(4th Sunday of Epiphany / Epifani-4)

+ (A-B-C) Romalılar 12:1 / (B) Matta 4:23 / (C) Luka 4:18

(II.Petrus 3:13, Vahiy 21:1)

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 97:10 (11), 12 / veya İşaya 42:1, 9

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 96:12-13 / veya Vahiy 5:12

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

Mika 6:1-8

Mezmur 15

I.Korintliler 1:18-31

Matta 5:1-12

 

Alternatif

I.Krallar 17:8-16

Mezmur 36:5-10

I.Korintliler 1:18-31

Yuhanna 2:1-11

Tesniye 18:15-20

Mezmur 111

I.Korintliler 8:1-13

Markos 1:21-28

 

 

Yeremya 1:4-10

Mezmur 71:1-6

I.Korintliler 13:1-13

Luka 4:21-30

 

alternatif

Hezekiel 43:27-44:4

Mezmur 48

I.Korintliler 13:1-13

Luka 2:22-40

II.

Mezmur 34

Tekvin 28:10-22

Filimon 1-16

Markos 1:21-28

Mezmur 34

I.Samuel 3:1-20

I.Korintliler 14:12-20

Matta 13:10-17

Mezmur 34

I.Tarihler 29:6-19

Elçilerin İşleri 7:44-50

Yuhanna 4:19-29a

III.

Mezmur 71:1-6, 15-17

Hagay 2:1-9

I.Korintliler 3:10-17

Mezmur 71:1-6, 15-17

Yeremya 1:4-10

Markos 1:40-45

Mezmur 71:1-6, 15-17

Mika 6:1-8

I.Korintliler 6:12-20

 

(4th Sunday of Epiphany / Epifani-4)

+ (A-B-C) Malaki 1:11

 (alternatif okumalar)  /  I. / A-B-C

Mezmur 97

I.Samuel 10:17-24

Romalılar 13:1-7

Matta 8:23-34

Mezmur 48:9-14; 84:1-7

Yeremya 7:1-11

İbraniler 12:18-29

Yuhanna 4:19-26

(A-B-C) Sabah Dualarında İşaya 60:3 veya İşaya 49:6b veya Malaki 1:11 / İşaya 52:1

(A-B-C) Akşam Dualarında: İşaya 40:3

 

 

The Presentation of Christ in the Temple (Feb:2)

Mesih İsa’nın Tapınağa Getirilmesi (2 Şubat)

+ (A-B-C) Mezmur 96:9 / Yuhanna 4:24

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 42:8

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 48:9-10, 14

A – B – C YILI Evening Prayer on the Eve / Arife Duası

Mezmur 118

İbraniler 4:11-16

I.Samuel 1:19b-28

I. / A – B – C YILI

II. / A – B – C YILI

III. / A – B – C YILI

Mezmur 24. [1-6] 7-10

Malaki 3:1-5

     İbraniler 2:14-18 ya da

     Galatyalılar 4:1-7

Luka 2:22-40

 

Mezmur 48:1-8; 48:9-14

Malaki 3:1-5

I.Petrus 2:1-10

Luka 2:22-35

 

Malaki 3:1-4

Mezmur 24:7-10

İbraniler 2:14-18

Luka 2:22-40 (2:22-32)

 

Levililer 12:2-8

İbraniler 7:7-17

Luka 2:22-40

 

Mezmur 122; 132

Hagay 2:1-9

Yuhanna 2:18-22

 

 

 

Mezmur 122; 132

Hagay 2:1-9

İbraniler 10:1-10

 

Mezmur 42; 43; 48

Çıkış 13:1-16

Romalılar 12:1-5

 

 

 

Mezmur 42; 43

I.Samuel 1:20-28

Romalılar 12:1-8

Pazar gününe geldiğinde sıradaki ***Olağan Devre Okumaları yok sayılabilir.

 

 

The Presentation of Christ in the Temple (Feb:2)

Mesih İsa’nın Tapınağa Getirilmesi (2 Şubat)

 

İLAVE/ALTERNATİF OKUMALAR

A-B-C / I-II-III

YILI - İLAVE/ALTERNATİF OKUMALAR

A -(2 Şubat / Pazar)

Mezmur 95:1-7a;

96 (ya da 96:1-2, 6-9)

[Mezmur 24; 92]

 

B -(2 Şubat / Pazar)

Mezmur 97 (ya da 97:1, 10-12);

98 (ya da 98:1-2, 8-9)

[Mezmur 24; 92]

 

C -(2 Şubat / Pazar)

Mezmur 99 (ya da 99:4-9);

29 (ya da 29:1-2, 10-11)

[Mezmur 24; 92]

Pazartesi / Mezmur 24

Salı / Mezmur 48

Çarşamba / Mezmur 82

Perşembe / Mezmur 94:1-95:3

Cuma / Mezmur 81

Cumartesi / Mezmur 93

 

veya

Pazar / Mezmur 92

Pazartesi / Mezmur 48

Salı / Mezmur 82

Çarşamba / Mezmur 94

Perşembe / Mezmur 81

Cuma / Mezmur 93

Cumartesi / Mezmur 24

 

 

***Ordinary Time-5 / Olağan Devre 5. Pazar

(if earlier than the Second Sunday before Lent)

-Kül Çarşambasından Önceki 2. Pazar değil ise-

+ (A) Matta 5:14, 16 / + (B) İşaya 40:31 / + (C) Yuhanna 8:12

+ (A-B-C) Mezmur 96:9 / Yuhanna 4:24

 (A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 97:10 (11), 12

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 96:12-13

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

İşaya 58:1-9a (9b-12

Mezmur 112:1-9(10)

I.Korintliler 2:1-12 (13-16)

Matta 5:13-20

İşaya 40:21-31

Mezmur 147:1-11,20c

I.Korintliler 9:16-23

Markos 1:29-39

İşaya 6:1-8 (9-13)

Mezmur 138

I.Korintliler 15:1-11

Luka 5:1-11

II.

Mezmur [1; 3] 4

Amos 2:4-16

Efesliler 4:17-32

Markos 1:29-32

Mezmur 5

Sayılar 13:1-2, 27-33

Filipililer 2:12-28

Luka 5:1-11

Mezmur [1] 2

Hoşeya 1

Koloseliler 3:1-22

Matta 5:13-20

III.

Mezmur 5; 6

Yeremya 26:1-16

Elçilerin İşleri 3:1-10

Mezmur 2; 3

Yeremya 26:1-16

Elçilerin İşleri 3:1-10

Mezmur 3; 4

Yeremya 26:1-16

Elçilerin İşleri 3:1-10

 

 

***Ordinary Time-6 / Olağan Devre 6. Pazar

(if earlier than the Second Sunday before Lent)

-Kül Çarşambasından Önceki 2. Pazar değil ise-

+ (A-B-C) Mezmur 106:1 / + (A) Mezmur 119:1-2 / + (C) Luka 6:23

+ (A-B-C) Mezmur 96:9 / Yuhanna 4:24

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 97:10 (11), 12

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 96:12-13

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

Tesniye 30:15-20

Mezmur 119:1-8

I.Korintliler 3:1-9

Matta 5:21-37

II.Krallar 5:1-14

Mezmur 30

I.Korintliler 9:24-27

Markos 1:40-45

Yeremya 17:5-10

Mezmur 1

I.Korintliler 15:12-20

Luka 6:17-26

II

Mezmur [7] 13

Amos 3:1-8

Efesliler 5:1-17

Markos 1:40-45

Mezmur 6

Sayılar 20:2-13

Filipililer 3:7-21

Luka 6:12-26

Mezmur [5] 6

Hoşeya 10:1-8, 12

Galatyalılar 4:8-20

Matta 5:21-37

III

Mezmur 10

Yeremya 30:1-3, 10-22

Elçilerin İşleri 6

Mezmur 7

Yeremya 30:1-3, 10-22

Elçilerin İşleri 6

Mezmur 7

Yeremya 30:1-3, 10-22

Elçilerin İşleri 6

 

 

***Ordinary Time-7 / Olağan Devre 7. Pazar

(if earlier than the Second Sunday before Lent)

-Kül Çarşambasından Önceki 2. Pazar değil ise-

+ (A-B-C) I.Yuhanna 2:5 / + (B) Luka 4:18 / + (A-C) Yuhanna 13:34

+ (A-B-C) Mezmur 96:9 / Yuhanna 4:24

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 97:10 (11), 12

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 96:12-13

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

Levililer 19:1-2, 9-18

Mezmur 119:33-40

I.Korintliler 3:10-11, 16-23

Matta 5:38-48

İşaya 43:18-25

Mezmur 41

II.Korintliler 1:18-22

Markos 2:1-12

Tekvin 45:3-11, 15

Mezmur 37:1-11, 39-40

I.Korintliler 15:35-38, 42-50

Luka 6:27-38

II

Mezmur 18:1-9 (18:20-29)

Amos 9:5-15

Efesliler 6:1-20

Markos 2:1-11

Mezmur 10

Sayılar 22:21-23:12

Filipililer 4:10-20

Luka 6:27-38

Mezmur [11] 13

Hoşeya 14

Galatyalılar 5:2-10

Matta 6:1-8

III

Mezmur 21; 23

Yeremya 33:1-11

Elçilerin İşleri 8:4-25

Mezmur 9

Yeremya 33:1-11

Elçilerin İşleri 8:4-25

Mezmur 10

Yeremya 33:1-11

Elçilerin İşleri 8:4-25

 

 

***Ordinary Time-8 / Olağan Devre 8. Pazar

+ (A-B-C) İbraniler 4:12 / Filipililer 2:15-16

+ (A-B-C) Mezmur 96:9 / Yuhanna 4:24

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 97:10 (11), 12

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 96:12-13

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

(1)

İşaya 49:8-16a

Mezmur 131

I.Korintliler 4:1-5

Matta 6:24-34

 

(*) alternatif

Second Sunday Before Lent

Tekvin 1:1-2:3

     Mezmur 136

     ya da 136:1-9, 23-26

Romalılar 8:18-25

Matta 6:25-34

(1)

Hoşea 2:14-20

Mezmur 103:1-3, 22

II.Korintliler 3:1-6

Markos 2:13-22

 

 

(*) alternatif

Second Sunday Before Lent

Süleymanın Meselleri 8:1, 22-31

Mezmur 104:24-35

Koloseliler 1:15-20

Yuhanna 1:1-14

(1)

İşaya 55:10-13

Mezmur 92:1-4, 12-15

I.Korintliler 15:51-58

Luka 6:39-49

 

 

(*) alternatif

Second Sunday Before Lent

Tekvin 2:4b-9, 15-25

Mezmur 65

Vahiy 4

Luka 8:22-25

II.

Mezmur 148

Süleymanın Meselleri 8:1, 22-31

Vahiy 4

Luka 12:16-31

Mezmur 65

Tekvin 2:4b-25

Luka 8:22-35

Mezmur 147

Tekvin 1:1-2:3

Matta 6:25-34

III.

Mezmur 100; 150

Eyüp 38:1-21

Koloseliler 1:15-20

Mezmur 29; 67

Tesniye 8:1-10

Matta 6:25-34

Mezmur 104:1-25

Eyüp 28:1-11

Eçilerin İşleri 14:8-17

         

 

 

(*) alternatif: Kül Çarşambasından Önceki 2. Pazar (2nd Sunday before Lent) içindir; bu durumda sonraki pazar Rab’bin Görünümünün Değişmesi Günü olur. Buna bağlı olarak bu haftadan önceki okumalar düşürülür)

 

(1) Eğer Kutsal Üçlük Pazarından sonraki Pazar 24-28 Mayıs tarihleri arasına geliyorsa bu okumalar kullanılır ve Sonraki hafta Olağan Devre-9. Pazar okumaları kullanılır.

 

Reform Kiliselerinin takviminde “Rab’bin Görünümünün Değişmesi Günü” 6 Ağustos yerine Kül Çarşambasından önceki Pazar günü hatırlanır. Bu durumda Kül Çarşambasından önceki Pazar gününe ait (***) İşaretlenmiş Hafta Okumalarının bazıları Kül Çarşambasının Tarihine göre iptal edililebilir.

 

Rab’bin Görünümünün Değişmesi Gününü 6 Ağustos olarak  hatırlamayı seçen bazı kiliseler ise

(+) Diriliş (Paskalya) Pazarından önce 9 Hafta (Septugesima)

(+) Diriliş (Paskalya) Pazarından önce 8 Hafta (Sexagesima)

(+) Diriliş (Paskalya) Pazarından önce 7 Hafta (Quinquagesima)

saydıktan sonraki Kül Çarşambasına girerler. Bu durumda Kül Çarşambasından önceki I.Olağan Devre ***Okumaları işaretlenmiş (+) hafta okumaları ile yer değiştirir.

 

Bazı kiliseler de Pre-Lent (Alçalış Öncesi) Dönemi olarak adlandırdıkları 70 gün, 60 gün, 50 gün anlamına gelen (+) işaretlenmiş hafta okumalarının başına Rab’bin Görünümünün Değişmesi Gününü koyarlar. Bu durumda Epifani Dönemi ardından takip edecekleri takvim okumaları şu şekilde yer alır:

1-) Pazar: Rab’bin Görünümünün Değişmesi Günü

2-) Pazar: (+) Diriliş (Paskalya) Pazarından önce 9 Hafta (Septugesima)

3-) Pazar: (+) Diriliş (Paskalya) Pazarından önce 8 Hafta (Sexagesima)

4-) Pazar: (+) Diriliş (Paskalya) Pazarından önce 7 Hafta (Quinquagesima)

5-) ve Kül Çarşambası ile Alçalış dönemi başlar. 

Ancak her üç durumda da Kül Çarşambası, Paskalya Pazarına aynı zaman mesafesindedir.

 

Transfiguration of the Lord / Rab’bin Görünümünün Değişmesi

+ (A-B-C) I.Yuhanna 3:2 / Matta 17:5 / II.Korintliler 4:6

+ (A-B-C) Mezmur 96:9 / Yuhanna 4:24

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 85:8-9 veya 97:10

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 85:1-2 veya 97:12

A – B – C YILI Evening Prayer on the Eve / Arife Duası

Mezmur 99; 110

Çıkış 24:12-18

Yuhanna 12:27-36

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

     Çıkış 24:12-18 ya da

    Daniel 7:9-10, 13-14

Mezmur 2 ya da 99

II.Petrus 1:16-21

Matta 17:1-9

     II.Krallar 2:1-12 ya da

     Daniel 7:9-10, 13:14

Mezmur 50:1-6

II.Korintliler 4:3-6

Markos 9:2-9

     Çıkış 34:29-35 ya da

     Daniel 7:9-10, 13-14

Mezmur 99

II.Korintliler 3:12-4:2

Luka 9:28-36 (37-43)

II.

 

Mezmur 84

II.Krallar 2:1-12

Matta 17:9-23 (17:1-23)

Mezmur 2 [99]

I.Krallar 19:1-16

II.Petrus 1:16-21

Markos 9. [2-8] 9-13

 

Mezmur 89:1-18

Çıkış 3:1-6

Yuhanna 12:27-36

III.

Mezmur 72:1-19

Çıkış 34:29-35

II.Korintliler 4:3-6

Mezmur 27, 150

Çıkış 24:12-18

II.Korintliler 3:12-18

Mezmur 2

Çıkış 33:17-23

I.Yuhanna 3:1-12

 

İsa İsmi (Name of Jesus)

Rab’bin Görünümünün Değişmesi Gününden sonraki gün

Mezmur 8, Yeremya 14:7-9, I.Korintliler 12:1-11, Luka 19:41-47a

 

 

Transfiguration of the Lord (Aug. 6)

Rab’bin Görünümünün Değişmesi (Ağustos 6)

+ (A-B-C) Mezmur 96:9 / Yuhanna 4:24

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 85:8-9 veya 97:10

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 85:1-2 veya 97:12

A – B – C YILI Evening Prayer on the Eve / Arife Duası

Mezmur 99; 110

Çıkış 24:12-18

Yuhanna 12:27-36

Ana İbadet

Sabah Duası

Akşam Duası

Daniel 7:9-10, 13:14

Mezmur 97

II.Petrus 1:16-19

Matta 17:1-9

 

alternatif:

Mezmur 84:1-7; 84:8-12

Çıkış 34:29-35

II.Korintliler 3:4-18

Luka 9:28-36

Mezmur 27

I.Krallar 19:1-16

     I.Yuhanna 3:1-3 ya da

     II.Petrus 1:12-19

Mezmur 72:1-19

Çıkış 34:29-35

     II.Korintliler 3 ya da

     I.Yuhanna 3:1-3

 

 

… Kül Çarşambası ve Alçalış Dönemi

 

 

 

*The Week of Prayer for Christian Unity (January 18 untill 25)

18-25 Ocak Hristiyan Birliği Dua Haftası

İman Açıklaması, Tanrı’nın tek olduğunu vurguladıktan sonra Mesih’in aramıza gelmesini ve acı çekerek ölümünü vurguluyor. Bu sıralamasının sonunda Kiliseye geliyoruz. Yani Mesih’in kurtarıcı işinin bir sonucu ya da meyvesi olarak kilise doğuyor. Yani Mesih aramıza gelmeseydi ve kurtuluşumuz için olan bütün bu şeyleri yapmasaydı kilise de olmayacaktı. Bu durumda Kilise, Tanrı’nın bir isteği ve planı olarak karşımıza çıkıyor. Öyleyse Her Hristiyan “Kilise Birliği” için de dua etmeyi istemelidir.

 

Diğer yandan günümüzde “Hristiyanlık” deyince tek bir Kilise akla gelmemektedir. Her Kilise gelenek ve kültür farklılığının yanında birbirinden farklı teolojik yaklaşım ve uygulamaları ile diğerinden farklılık göstermektedir. Bunlara bir açıdan baktığımızda Hristiyan zenginliğinin farklı yansıyan renkleri olarak görebiliriz. Ya da tek bir kök ve bedenden çıkmış bir ağacın dallarına benzetebiliriz. Fakat diğer bir açıdan baktığımızda ise bayramlarımızı bile henüz her zaman aynı tarihte birlikte kutlayamıyoruz. Farklı kiliselerle birlikte sakramentlere katılamıyoruz. Birbirimizi kabullenmekte zorlandığımız konular oluyor.

 

Kilise takviminde Hristiyan Birliği İçin Dua Haftası olarak belirlenmiş zamanda dünya kiliseleri ile birlikte aynı dönemde bütün kiliseleri hatırlayıp kiliseler arası sevgi ve esenlik için de dua ederiz. Diğer yandan kilise farkı gözetmeksizin her Hristiyanın diğer bir Hristiyan ile olan Mesih’teki birlik ve sevgiye dayalı paydaşlığı vurgulanır. Dünya halklarına hizmet, Mesih’te bir Baba’nın çocukları olarak birlikte hizmet, sevgi, dayanışma, bağışlama ve birbirimizin yüklerini taşıma, birbirimize teselli olma konuları vaazlarda ortak mesaj olarak karşımıza çıkar. Çünkü bu dua aynı zamanda İsa Mesih’in de duasıdır: “bizim gibi bir olsunlar” (Yuhanna 17:11).

 

Katolik, Ortodoks, Protestan kiliseler bu dönemde bir araya gelerek birlikte dua ederler. Ayin için seçilecek olan dört temel okuma ve her günün vaaz konusu her yıl yeniden düzenlenir ve Dünya Kiliseler Birliğinden temin edilebilir.

 

Hristiyan Birliği Dua Haftasının tarihsel olarak gelişimi:

- 1740 yılında Kuzey Amerika bağlantılı Pentekostal bir hareket İskoçya’da uyanış getiren vaazlarına bütün kiliseler için dualar ekledi.

 

- 1820 yılında Rev. James Haldane Stewart “Hints for the General Union of Christians for the Outpouring of thr Spirit” isimli kitap yayınladı.

 

- 1840 yılında Rev. Ignatius Spencer “Birlik İçin Duada Birleşme” fikrini savundu.

 

- 1867 yılında [Anglikan Episkoposların] I.Lambeth Konferansındaki açılış konuşması “birlik için dua” konusunu içeriyordu ve konferansın sonunda “birlik için dua” bir yasa olarak deklarasyonda yer aldı.

 

- 1894 yılında Papa Leo VIII kiliseleri Pentekost haftası çerçevesinde birlik için dua etmeye teşvik etti.

 

- 1908 yılında Rev. Paul Wattson 18-25 Ocak tarihlerinin “Kilise Birliği” konusunda duaya ayrılmasını teklif etti. O zamandan beri bu tarihler kiliselerin takvimine yerleşti.

 

- 1926 yılında Faith and Order hareketi “Suggestions for an Octave of Prayer for Christian Unity” isimli kitap çıkardı.

 

- 1935 yılında Fransalı Abbe Poul Couturier “Hristiyan Birliği için Evrensel Dua Haftası” hakkındaki savunmasında [duasında temelinde] “Mesih’te birlik Mesih’in isteğinde birleşmeyi arzu eder” fikrini öne çıkardı.

 

- 1958 yılında Unite Chretienne (Lyon, Fransa) ve Dünya Kiliseler Birliği dua haftası için birlikte materyal hazırlamaya başladılar.

 

- 1964 yılında Papa Paul VI ve Patrik Athenagoras I Yeruşalimde bir araya gelerek Yuhanna 17. bölümdeki Mesih İsa’nın “bir olsunlar” dediği duasını birlikte okudular.

 

- 1964 yılında “Decree on Ecumenism” başlığı altında Vatikan II. Konsil kararlarına dayalı olarak duanın Ekümenik Hareketin ruhu olduğu vurgulandı ve kiliselerin bu haftayı takip etmeleri teşvik edildi. 

 

- 1966 yılında Dünya Kiliseler Birliğinin Faith and Order komisyonu ile şu anda Potifical Council for Promoting Christian Unity olarak bilinen kurumlar resmi olarak dua haftası program ve materyallerini hazırlamaya başladılar.

 

- 1968 yılında resmi olarak hazırlanmış Dua Haftası materyalleri belirginleşmeye başladı.

 

- 1994 yılında YMCA ve YWCA dernekleri müşterek kullanım için metinler hazırlamaya başladılar ve 1996 yılında bunlar sonuçlandı.