VAAZLAR

 

FİLİPİLİLER VAAZLARI

 

XVII / 3:12-16

 

12 Bunlara şimdiden kavuşmuş ya da şimdiden yetkinliğe[1] erişmiş olduğumu söylemiyorum. Ama Mesih'in beni kazanmakla benim[2] için öngördüğü ödülü kazanmak[3] için koşuyorum.

3:12-14: WESTMİNSTER UZUN İLMİHAL 77, Heidelberg İlmihali 115

yetkinliğe: Pavlus henüz yetkin (mükemmel) olmadığını söylediğinde kendisini kiliseyi etkilemeye çalışan sahte öğretmenlerden ayırmaktadır. Çünkü onlar her zaman konuşmalarında mükemmellikten bahsederlerdi. Bu sahte öğretmenlerin “mükemmelliği tecrübe etmek” öğretisi yeni Hristiyanları başarısızlığa uğratacaktır. Ancak her Hristiyan günahtan özgür olmayı arzu etmelidir. Bu yüzden Pavlus kendi tanıklığının onlara yardımcı olacağını düşünerek kilisenin kurucu elçisi olduğu halde mükemmel olmadığını belirtiyor. Pavlus “henüz mükemmel değil” çünkü kurtuluşun bütün yaralarını henüz almış değil, bu süreç başladı ama tamamlanmadı. Pavlus öldüğünde ya da Mesih geldiğinde tam mükemmellik olacaktır (1:6, 10-11). WESTMİNSTER İNANÇ AÇIKLAMASI XIII/2

 

13-14 Kardeşler, ben kendimi henüz bunu kazanmış saymıyorum. Ancak şunu yapıyorum: geride[4] kalan her şeyi unutup ileride[5] olanlara uzanarak, Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda[6] öngörülen ödülü[7] kazanmak için hedefe[8] doğru koşuyorum[9].

göksel çağrı: Tanrı Pavlus’u çağırdı[10] ve bu çağrı onun Müjde’yi sıkı tutmasını sağladı.[11] Pavlus kurtuluşun bütün doluluğunda vaatlerin görkemli ödülüne koşmaya odaklandı (1.28-29).[12]

 

15 Buna göre, olgun[13] olanlarımızın hepsi bu düşüncede olsun.[14] Herhangi bir konuda farklı bir düşünceniz varsa,[15] Tanrı bunu da size açıkça gösterecek.

olgun: Bu ifade gerçeği bilip ona göre yaşayanlar için bir takdir sözü olabilir. Ya da kendilerinin olgun olduğunu düşünen kimseler için söylenmiş olabilir (3:12).

 

Tanrı açıkça gösterecek: Ruhsal olanı ayırt etme, anlama ya da inananlar arasında bir konuda görüş birliği olmadığı bir durumda Tanrı’nın lütfu gereklidir (1:9-11). Bu anlamda inananların davranışları Tanrı’nın bağışladığı anlayış ve gerçek ile uyumlu olmalıdır (3.16).

16 Yalnız, eriştiğimiz düzeye uygun bir yaşam sürelim.

 

İnsanlar çocukları olduğunda bunların büyüyüp olgun, bilge kişiler olarak toplumda yasal yerlerini almalarını umut ederler. İnsanlar büyüdükçe yaşlarının gereği belirli bir olgunluğa erişirler. Büyüyen çocuklar kendilerini ifade etme, kendilerini savunma ve kişisel kararlar alma durumunda ailelerinden izin almak durumunda değillerdir. Ya da ailelerine bağlı kararlar alıp almama durumunda bağımsızlardır. Ama yaşça olgunluk her zaman ruhsal olgunluk demek değildir. Aynı şekilde bizler Kutsal Ruh’ta yeniden doğuşu aldığımız zaman Rab bizden olgunluk bekler. Rab bizden olgun Hristiyanlar olmamızı bekler.

 

1:21 ayetinde Pavlus’un “Çünkü benim için, yaşamak Mesih'tir, ölmek kazançtır” demek istediğini 3:12-16 ayetleri açıklıyor: dirilmiş Rab’bin yaşamları değiştiren gücünü bilmek, Mesih’in acılarına paydaş olmak, dirilişi beklemek... Pavlus için Mesih herşeydir ve o bu yüzden hedefini belirlemiştir. Kilisenin gerçek üzerinde bina olması, elçisel hizmetin ilerlemesi gibi hedefler yanında uzun vadeli hedefinin diriliş (3:10-11) olduğunu söyleyebiliriz.

 

Olgun (yetkin) bir hayatın sırrı bilge bir unutkanlıktır

Pavlus geçmişte, İsa Mesih’e iman etmeden önceki hayatında sahip olduğu başarıları kastederek bunlara artık aldırış etmediğini, geçmişi artık unuttuğunu hatırlatıyor. Bunun anlamı geçmişte yaşadıklarından utanmak ya da geçmişi bir gönül rahatlığı içinde sessizlikte tutmak değildir. 3:8 ayetinde belirttiği gibi İsa Mesih’i tanımanın yanında her şeyi zarar ve süprüntü saymaktadır. Bunun yanında Pavlus henüz mükemmel olmadığını ifade ettiğinde ise Müjde’yi getirdiği çoğu kimsenin ya da kiliselerin henüz imanda yeni ve genç olduğunu göz önüne almalıyız. Onlar Mesih’i tanımanın görkemli bilgisinin henüz başındaydılar ve kat edecekleri uzun bir yol vardı. Pavlus burada onlara “aynı yolda devam etmekteyiz” mesajını vermektedir .

 

Kişisel başarılarımızı unutmalıyız

Bir sporcu geçmişte kazandığı madalya ve aldığı derecelere güvenerek bir yarışmaya girerse kaybeder. Geçmişteki başarılarına rağmen kazanacağını varsayarak oyuna girerse bütün potansiyelini kullanamaz. Bu aynı şekilde Hristiyanlar için de geçerlidir. Geçmişte bazı denenmelere, zorluklara ya da ayartılara direnmiş olabilirsiniz. Ama geçmişteki başarılarınıza güvenmek artık günahın sizlere dokunamayacağı gibi bir kanaati oluşturabilir. Bu yüzden geçmiş her şeyi bir kenara bırakıp, yaşadığınız her gün için Rab’den lütfunun desteğini istemelisiniz.

 

Aynı şekilde bizler geçmişteki hatalarımızı da unutmalıyız

Bizler şu anki yaşamımızı geçmişte yaptığımız hatalar üzerinde oturarak devam ettiremeyiz. Bazen insanlar değişmek istemez ve geçmiş hataları üzerinde yaşamaya devam eder. Bu da onların her gününü olumsuz şekilde etkiler. Bir kişi tanıyorum: Alkol sorununun evliliğini ve bir çok iş imkanını kaybettirdiği bir adam ben alkolik değilim iddiasında devam ettiği için ilk evliliğinden sonra ikinci evliliğini de kaybetmiştir. Üçüncü evliliği de sık sık ayrılmalarla boşanmanın eşiğinde devam etmektedir. Bu arada sayısız iş değişikliği, yer değişikliği devam etmektedir. Neticesinde çile, isyan ve karamsarlık dolu bir hayat içinde tüketilen bir ömür... Sizler geçmişte bir hata yaptığınız zaman bu sizin daima beceriksiz, zayıf, başarısız biri olduğunuz anlamına gelmez. Hikmetle davranıp bu hatalarınızı kabullenmek ve Rab’bin gücüne dayanmak durumundasınız. Geçmişteki hatalarınıza ve günahlarınıza takılıp ‘ben yapamam, başaramam’ diye karamsarlık ve üzüntünün sizi esir almasına izin vermeyip Mesih İsa’da hayata doğru bir açıdan bakmalıyız. Sizler İsa Mesih’in çarmıhtaki kanına olan iman ile günahlarınız bağışlandığı zaman yalnızca o günkü değil, geçmiş zamandaki günahlarınızda bağışlanmıştır. Geçmişin günahının ağırlığı bugünkü yaşamın sevincini işgal etmemelidir. Hepimiz göksel ödülü kazanmak üzere Tanrı tarafından Mesih’te çağrıldık. Bu maraton hayat boyu sürecektir. Hepimiz 121. Mezmurdaki hac yolcuları gibiyiz. Yola baktıklarında Yeruşalim’e doğru tehlikeli tepeler olduğunu görüp yardım aradılar. Ve yardım sadece Rab’den idi. Öyleyse şunu söyleyebiliriz ki, çağrılanlar aynı zamanda korunurlar:

Yuhanna 10: 27Koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım, onlar da beni izler. 28Onlara sonsuz yaşam veririm; asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. 29Onları bana veren Babam her şeyden üstündür. Onları Baba'nın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez (I.Petrus 1:3-5).

 

Bu anlamda Pavlus olgun bir imanlının hayatında olması gereken dengeyi bizlere geride kalan şeylere aldırış etmeyip, geçmişte olanları unutup ileriye uzanmak olarak öğretir. Bu hayat için en doğru yol budur. Böylelikle İsa Mesih ile doğru bir paydaşlık ilişkisi yaşayabilirsiniz. Ancak sizler de geçmişi unutup ileriye doğru uzandığınız zamanlarda başka şeylerin sizi engellemesi ya da hedefinizden başka yöne çevirmeye kalkışması, hedefe giden yolda sizi oyalaması gibi bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden İsa Mesih’e hizmet etmek için bir vizyonunuz olmalıdır. Aksi takdirde hayatın diğer sorunları, olayları ya da engelleri karşısında sizler için daha doğru olanı, sizler için daha iyi olanı göremeyeceksiniz. Bunları kaçırmış olacaksınız.

 

Bizler sabırsız kişiliğimizle genelde anında sonuç görmek isteyen insanlarız. Anında başarı, anında çözüm, anında memnuniyet... Bu yönümüzü sıklıkla ruhsal hayatımıza da taşımaktayız. Oysa Tanrı’nın zamanlamasını beklemek, bundan hoşnut kalmayı öğrenmek gerekmektedir. 3:16 ayetinde bu yüzden ulaştığınız aşamayı muhafaza edip olgun bir yaşam sürmeniz istenmektedir.

 

Kişi ruhani hayatında geçmişi bırakıp, ilerdeki olanlara uzanabiliyorsa olgun bir düzey yakalamıştır. Tanrı’nın sizin küçük işlerinizi veya gayretlerinizi nasıl bereketlediğini böylece görebilirsiniz. Aynı şekilde Tanrı sizi doğru yolda tutacak ve öylece koruyacaktır. Bu yüzden Pavlus ileriye uzanmakta ısrar etmektedir. Pavlus, İsa gibi olmakta kararlıdır. Hristiyan hayatı ani hız değişiklikleri veya duraklamalarla yaşanamaz. Öyleyse hayatınızda bir denge ve kararlılık olmalıdır. Kim olduğunu bilmek kadar nereye gideceğini bilmek de önemlidir. Öylece bir yaşam sergileme (3:16) sizlerin Mesih benzerliğine dönüştürülmek üzere çıktığınız yolda kararlı ve sabit olmasını gerektirir.

 

Pavlus bütün bunları söylerken aslında henüz mükemmel olmadığını özellikle belirtir (3:12). Çünkü mükemmellik ancak Mesih döndüğü zaman (3:21) olabilecek bir şeydir. Ama yanlışı bırakıp gerçeğe tutunmakla, geçmişi unutup ileriye uzanmakla kendisini gerekli bir disiplinin altına koymuştur. Öyleyse Pavlus günahsız değil ama olgun olarak devam eden ve hayat boyu sürecek olan bir koşudan bahsetmektedir. Olgunluğun bir adımı da geçmişte olanı unutarak ruhsal olarak bebek ya da çocuk durumunda kalmamaktır. Geçmişte yaşamak kendini şu andan ve gelecekten saklamak olacaktır. Ayrıca Pavlus yürümekten bahsetmiyor çünkü yürürken dünyanın aldatıcı renklerine takılıp oyalanabilirsiniz. Bu yüzden önündeki hedefi koşarak tamamlamak istemektedir.

 

Pavlus hedefini İsa Mesih’te belirlemiştir. Ve ödülünün değerini bilir. Kiliseye hayat boyu sürecek bu hedefte aynı düşüncede olmalarını hatırlatır (3.15). Çünkü hayat boyu Pavlus onların yanında olamayacaktır. Hayatın pek çok alanında aynı kilise içindeki insanların aynı düşünmedikleri açıktır. Ancak Mesih için aynı arzuları duymak ruhsal olgunlukta büyümeye başlayanları bütünleştirecektir. Bir konuda aynı fikirde Rab inananları topladığında sıra başka bir ikinci konuya gelecektir. Mesih bilgisinde ya da Müjde’de kilise en mükemmel bir anlayışa erişmiş olmayabilir. Ancak bu herzaman yaptığınız hataları hayat boyu devam ettirmek için bir özür olamaz. Halen sahip olduğunuz olgunluk düzeyine yaraşır bir şekilde yaşamaya gayret etmelisiniz (3:16). Hristiyanlar olarak ödülü kazanmaya, Mesih bilgisinin örtüsünü açmaya ve Mesih’le paydaşlığa çağrıldınız. Bunun için gayretli olmalısınız.

 

Hayat boyu sürecek bir ilerleme hedefini Pavlus Koloseliler 1. bölümde şöyle özetler:

24Sizin için acı çektiğime şimdi seviniyorum. Mesih'in, kendi bedeni olan inanlılar topluluğu uğruna çektiği sıkıntılardan eksik kalanlarını kendi bedenimde tamamlıyorum. 25‑26Tanrı'nın sizin yararınıza bana verdiği görevle inanlılar topluluğunun hizmetkârı oldum. Görevim, Tanrı sözünü, yani geçmiş çağlardan ve kuşaklardan gizlenmiş, ama şimdi O'nun kutsallarına açıklanmış olan sırrı her yerde duyurmaktır. 27Tanrı, kendi kutsallarına bu sırrın uluslar arasında ne denli yüce ve zengin olduğunu bildirmek istedi. Bu sırrın özü şudur: Mesih içinizde bulunuyor. Bu da size yüceliğe kavuşma ümidini veriyor. 28Her insanı Mesih'te yetkinleşmiş olarak Tanrı'ya sunmak için herkesi uyararak ve herkesi tüm bilgelikle eğiterek Mesih'i tanıtıyoruz. 29O'nun güçlü biçimde bende etkin olan kudretine dayanarak uğraşıp emek vermemin amacı da budur.

Sizler de çağrınızın üstünlüğünü ve değerini bilerek böyle olgun bir Hristiyan yaşam düzeyini tutturmak için geç kalmış sayılmazsınız. Tek yapacağınız şey geçmişi unutup ileride olana tutunmak ve kararlılıkla koşmaktır.[1] I.Korintliler 13:10

[2] Elçilerin İşleri 9:5-6

[3] I.Timoteyus 6:12

[4] Luka 9:62

[5] İbraniler 6:1

[6] Romalılar 8:28

[7] II.Timoyetus 4:7

[8] Hedef: (Filipililer 1:28Sizlere karşı direnenlerden korkmayın. Bu, onların mahva gideceğinin, sizinse Tanrı'dan kurtuluş bulacağınızın kanıtıdır). Romalılar 13:11 Bunu, yaşadığınız zamanın bilincinde olarak yapın. Artık sizin için uykudan uyanma saati gelmiştir. Çünkü şimdi kurtuluşumuz, ilk iman ettiğimiz zamandan daha yakındır.

[9] İbraniler 6:1

[10] Romalılar 8:30 Tanrı önceden kararlaştırdıklarını çağırdı. Çağırdığı kişileri doğrulukla donattı. Doğrulukla donattıklarını yüceliğe kavuşturdu. Galatyalılar 1:15-16 Ne var ki, doğuşumdan önce beni kendisine ayıran ve kayrasıyla çağıran Tanrı hoşnut olunca, hemen insanlara danışmadım;

[11] Filipililer 1:12

[12] Romalılar 13:11Bunu, yaşadığınız zamanın bilincinde olarak yapın. Artık sizin için uykudan uyanma saati gelmiştir. Çünkü şimdi kurtuluşumuz, ilk iman ettiğimiz zamandan daha yakındır. 12Gece ilerlemiş, gündüz yaklaşmıştır. Bunun için, karanlığın işlerini üzerimizden sıyırıp atarak ışığın silahlarını kuşanalım. 13Çılgınca eğlencelere ve sarhoşluğa, cinsel ahlaksızlığa ve sefahate, çekişmeye ve kıskançlığa kapılmayalım. Gün ışığında olduğu gibi, saygın bir yaşam sürelim. 14Rab İsa Mesih'i kuşanın. Doğal benliğinizin tutkularına uymayı düşünmeyin.

[13] I.Korintliler 2:6

[14] hepsi bu düşüncede olsun ifadesi Filipililer 3:12-14 ayetlerinin demek istediğini özetliyor.

[15] Herhangi bir konuda farklı bir düşünceniz varsa: bu ifade Pavlus’un birlik olmak konusundaki önceki olgun olanlarımızın hepsi bu düşüncede olsun ifadesini güçlendiriyor ve 2:1-5 ayetlerini hatırlatıyor.