HRİSTİYANLIKTA HAC

 

İman atamız İbrahim’e, Rab Allah “Ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak, sana göstereceğim ülkeye git” dediğinde İbrahim’in Hac Yolculuğu başlamış oldu (Tekvin 12:1).

 

Aynı şekilde Yakup zorlu geçen yıllarını gurbet hayatı olarak tanımlıyor:

 

Tekvin 47:9 Yakup, "Gurbet yıllarım yüz otuz yılı buldu" diye yanıtladı, "Ama yıllar çabuk ve zorlu geçti. Atalarımın gurbet yılları kadar uzun sürmedi."

 

Tanrı, Musa’ya iman atamız İbrahim, İshak ve Yakup’a başka bir ülke verdiğini (bu dünyada yolcular olarak oraya doğru gitmeleri gerekiyordu) ve onları oraya çağırdığını söylemektedir:

 

Çıkış 6:2 Tanrı ayrıca Musa'ya, "Ben RAB'bim" dedi,

3 "İbrahim'e, İshak'a ve Yakup'a Her Şeye Gücü Yeten Tanrı olarak göründüm, ama onlara kendimi Yahve adıyla tanıtmadım.

4 Yabancı olarak yaşadıkları Kenan ülkesini kendilerine vermek üzere onlarla antlaşma yaptım.

 

Davut kendisini [ataları gibi] gurbette olan biri (garip) olarak gördüğünü beyan ediyor. [Yani Davut bir Hac yolcuğundadır]:

 

Mezmur 39:12 Duamı işit, ya RAB,

Kulak ver yakarışıma,

Gözyaşlarıma kayıtsız kalma!

Çünkü ben bir garibim senin yanında,

Bir yabancı, atalarım gibi.

 

Tanrı’nın ve zamanın sonsuzluğu içinde hayatı ancak kısa bir yolculuk gibi görünen Davut Rab’be olan övgüsünde şöyle diyor:

 

I.Tarihler 29:15 Senin önünde garibiz, yabancıyız atalarımız gibi. Yeryüzündeki günlerimiz bir gölge gibidir, kalıcı değildir.

 

Davut’un burada beyan ettiği şey bir yolculukta olduğudur. Çünkü o kendisini [bu dünyada] garip ve yabancı olarak görüyor. Demek ki, henüz ulaşması gereken yere varmış değildir. Demek ki, Davut daha büyük ve görkemli bir yerin özlemi içindedir.

 

Bu ayetler bize bir gerçeği vurgulamaktadır. Kısa olan bu hayatta bir yerden başka bir yere çağrılmaktayız. Gerçekte bu ölümlü hayat boyunca önümüzdeki yaşamın kendisi bir Hac yolculuğudur. Hac dediğimiz zaman aklımıza gelen şey bulunduğumuz yerden başka bir yerin turistik veya ticari bir amaç dışında ziyaret edilmesi aklımıza gelir.

 

Haccı bu şekilde düşünmek onu çok yetersiz anlamak olur. Hacda ziyaret edilen yer kadar Hac noktasına kadar olan yolculuk da önemlidir. Yani Hac ziyareti sadece hedef olan bir yere gitmekten ibaret değildir*1.

 

Tanrı’nın, Hac yolculuğu için yaptığı çağrının arkasında olan şey Tanrı’nın kendi halkına vermek istediği daha iyi bir yer olmasındandır. Tanrı, halkını bulundukları yerden [dışarı] çağırıyor; çünkü onları başka bir yere [içeri] getirmek istemektedir. Bunun da anlamı şudur: Tanrı bizleri dünyadan dışarıya çağıryor; çünkü daha iyi bir yere olan cennete getirmek istemektedir.

 

Çıkış 3:10 Gel, halkım İsrail'i Mısır'dan çıkarmak için seni Firavun'a göndereyim.

 

Geçmişte Tanrı’nın kendi halkını Musa aracılığı ile kölelik boyundurundan çıkarmak için vaat edilen topraklara götürdüğü bu fiziksel yolculuk, aynı zamanda iman edenlerin bir gün dünyadan cennete yapacakları yolculuğun bir ön görüntüsüdür.

 

Aynı şekilde İşaya peygamber, Tanrı’nın “Kimi göndereyim?” dediğini duyuyor ve bu ilahi çağrıya kendisi talip oluyor (İşaya 6:8). İşaya Tanrı’nın sözlerini halka bildirmek için “beni gönder” diyerek bu dünyada Tanrı Sözü ve imanla yürüyüşe kendisi talip oluyor.

 

Neticede bir Hristiyanın hac yolculuğunu başlatan şey almış olduğu ilahi çağrı ve hedef oluyor:

 

Yeşu 1:2 Kulum Musa öldü. Şimdi kalk, bütün bu halkla birlikte Şeria Irmağı'nı geç. Size, İsrail halkına vereceğim ülkeye girin.

Hakimler 6:13 Gidyon, "Ey Efendim, eğer RAB bizimleyse bütün bunlar neden başımıza geldi?" diye karşılık verdi, "Atalarımız RAB'bin bizi Mısır'dan çıkardığını söylemediler mi? Bize anlattıkları RAB'bin bütün o harikaları nerede? RAB bizi terk etti, Midyanlılar'ın eline teslim etti."

14 RAB Gidyon'a dönüp, "Kendi gücünle git, İsrail'i Midyanlılar'ın elinden kurtar" dedi, "Seni ben gönderiyorum."

I.Krallar 17:2 O zaman RAB, Ilyas'a şöyle seslendi: 3 "Buradan ayrıl, doğuya git. Şeria Irmağı'nın doğusundaki Kerit Vadisi'nde gizlen. 4 Dereden su içeceksin ve buyruk verdiğim kargaların getirdiklerini yiyeceksin.

9 Şimdi kalk git, Sayda yakınlarındaki Sarefat Kenti'ne yerleş dedi, Orada sana yiyecek sağlaması için dul bir kadına buyruk verdim.

 

Öyleyse hac yolculuğumuz Tanrı’nın davetini imanla kabul etmek ve Tanrı’nın Sözü’ne dayanarak yaşamak olmalıdır.

 

Aynı şekilde Süleyman’ın Tapınağı kutsamasında (I.Krallar 8:22-61) bir Hac yolculuğu fikri olduğunu görmekteyiz:

 

31 "Biri komşusuna karşı günah işleyip ant içmek zorunda kaldığında, gelip bu tapınakta, senin sunağının önünde ant içerse,

32 göklerden kulak ver ve gereğini yap. Suçlunun cezasını vererek, suçsuzu haklı çıkararak kullarını yargıla.

35 "Halkın sana karşı günah işlediği için gökler kapanıp yağmur yağmazsa, sıkıntıya düşen halkın buraya yönelip dua eder, adını anar ve günahlarından dönerse,

36 göklerden kulak ver; kullarının, halkın İsrail'in günahlarını bağışla. Onlara doğru yolda yürümeyi öğret, halkına miras olarak verdiğin ülkene yağmurlarını gönder.

38 halkından bir kişi ya da bütün halkın İsrail başına gelen felaketi ayrımsayıp dua edip yakararak ellerini bu tapınağa doğru açarsa,

41 "Halkın İsrail'den olmayan, ama senin yüce adını,

42 gücünü, kudretini duyup uzak ülkelerden gelen yabancılar bu tapınağa gelip dua ederlerse,

43 göklerden, oturduğun yerden kulak ver, yalvarışlarını yanıtla. Öyle ki, dünyanın bütün ulusları, halkın İsrail gibi, senin adını bilsin, senden korksun ve yaptırdığım bu tapınağın sana ait olduğunu öğrensin.

 

Süleyman bu duasında insanların dua ve tapınma için bu yere gelmesinin; insanların tövbe ve itiraf ile yeni bir başlangıç yapmak istemesinin (hac yolculuğunun) kabul edilmesi için Tanrı’ya yalvarmaktadır.

 

Bütün bunlarda çok özel bir davet ve amaç olduğuna dikkat edin. İnsanlar hac yolculuğu yenilenmiş bir başlangıç yaparak geçmiş yaşamlarını değiştirip, tövbe ve iman ile Tanrı’ya dayanarak devam eden bir yürüyüş ile, Tanrı’da devam eden bir yaşam ile başka ulusları da Tanrı’ya davet eden bir şekilde yaşamaya çarılıyorlar. Yani Hac Yolculuğunun merkezinde olan şey benim bir yere yolculuk yapmamın kendisi değil; Tanrı’nın merkezinde olduğu bir yaşama benim sarılmış olmam gerekiyor:

 

Zekeriya 8:20 Her Şeye Egemen RAB diyor ki, "Daha birçok halk, birçok kentte yaşayanlar gelecek.

21 Bir kentte yaşayanlar başka kente gidip, 'RAB'be yalvarmak, Her Şeye Egemen RAB'be yönelmek için hemen yola çıkalım. Ben de gideceğim' diyecekler.

22 Her Şeye Egemen RAB'be yönelmek, O'na yalvarmak için çok sayıda halkla birçok ulus Yeruşalim'e gelecek."

23 Her Şeye Egemen RAB diyor ki, "O günlerde her dil ve ulustan on kişi bir Yahudi'nin eteğinden tutup, 'İzin verin, sizinle gidelim. Çünkü Tanrı'nın sizinle olduğunu duyduk' diyecekler."

 

İsa Mesih yeryüzüne geldiğinde Kutsal Yasa’yı mükemmel bir şekilde yerine getirdi ve mükemmel bir şekilde Hac ziyaretlerine (Luka 3:41-42) katıldı ve böylece İsa Mesih, İsrail’in yapması gerekenleri mükemmel bir şekilde yerine getirdi –Mesih bizlerin tam ve mükemmel bir şekilde yapamayacaklarını bizim yerimize yaptı. Öyleyse hac yolculuğumuz Mesih’te tam anlamını buluyor.

 

Fakat İsa Mesih yeryüzündeki hizmetinin sonunda Yeruşalim’e daha büyük bir Hac için gitti. Tapınağa girdi ama O’nu anlamadılar, reddettiler ve O’na önem vermediler. İsa Mesih bu Haccını acı çekerek ve çarmıha gerilerek tamamladı. Böylece tarih boyunca peygamberlerin işaret ettiği Hac ziyaretleri Mesih’in Haccında –hizmetinde, tanıklığında, öğretişinde, öğrenci yetiştirmesinde, her ayartıda sergilediği pak ve örnek yaşamında, çarmıhta acı çekmesinde; ölmesi, gömülmesi ve dirilip göklere yükselmesinde- gerçek anlamına kavuştu. Mesih’in bu işinden dolayı da İbadet biçimsel olarak değişti.

 

İsa Mesih, Samiriyeli bir kadınla konuşurken ibadetin artık “o dağda ya da bu dağda” değil sadece ruhta ve gerçekte yapılması gerekliliğini vurguladı (Yuhanna 4:21-23). Peki, bu demek oluyor?

 

Kutsal Kitap bizlere İsa Mesih’in çarmıhından önceki tapınak düzenini anlattıktan sonra (İbraniler 9:1-9) şöyle diyor:

 

İbraniler 9:10 Bunlar yalnız yiyecek, içecek, çeşitli dinsel yıkanmalarla ilgilidir; yeni düzenin başlangıcına kadar geçerli olan bedensel kurallardır.

 

Bu ayetler İsa Mesih’i “yeni düzeni başlatan” olarak göstermektedir. Yani İsa Mesih’in Haccından dolayı ibadet, tapınak ve buna bağlı olarak düzenlemeler ve uygulamalarda biçimsel bir değişme göze çarpmaktadır. İbraniler 9:11-28 ayetlerinde baktığımızda ise şunları görmekteyiz: İsa Mesih bütün peygamberleden, bütün kahinlerden daha mükemmel bir iş yapmışyır (a.11); böylece getirdiği yeni düzen için kendi kanıyla ilk ve son kez için yeni bir düzenleme yapmış oluyor (a.12-14). Bu sebepten de İsa Mesih “Yeni bir Antlaşmanın ARACISI” olmuş oluyor (a.15). Yani Mesih İsa eski düzeni kendi bedeni ve yaptığı Hac yolculuğunda kaldırmış oluyor (a.16-28). Aynı şekilde İbraniler 10. bölümdeki ayetler de bu gerçeği vurguluyor:

 

İbraniler 10:8 Mesih ilkin, "Kurban, sunu, yakmalık sunu, günah sunusu istemedin ve bunlardan hoşnut olmadın" dedi. Oysa bunlar Yasa'nın bir gereği olarak sunulur.

9 Sonra, "Senin isteğini yapmak üzere işte geldim" dedi. Yani ikinciyi geçerli kılmak için birinciyi ortadan kaldırıyor.

10 Tanrı'nın bu isteği uyarınca, İsa Mesih'in bedeninin ilk ve son kez sunulmasıyla kutsal kılındık.

 

Bu ayet de çarpıcı bir şekilde “birinci’nin” yani Eski Antlaşmanın Mesih’in getirdiği Yeni Antlaşma (“ikinci”) ile tamamlandığını ve eski düzenin ile ortadan kalktığını vurgulamaktadır. Yani İbraniler Mektubu 9. ve 10. bölümler eski tapınak ve ibadet biçiminin özünün Mesih’te olduğunu, eski sistemin Mesih’in gölgesi olduğunu öğretmektedir. Çünkü Mesih tapınağın yıkılacağını ve üç gün içinde kurulacak olan yeni bir tapınağın (kendi bedeni) geleceğini daha önceden söylemişti (Yuhanna 2:19-22).

 

O halde geçmişte ve bu günde Tanrı halkının Hac ziyaretinde gittiği Yeruşalim aslında Yeni Yeruşalim’in (Göksel Yeruşalim) bir gölgesidir veya hatırlatıcısıdır. Bizler bu dünyada yabancılar ve garipler olarak yaşamakta olan (I.Petrus 1:1; 2:11) Hac yolcularıyız. Ve esas varacağımız nokta ise Yeni Yeruşalim’dir, yani Cennettir (Vahiy 21:1-4).

 

Öyleyse artık Hac ziyaretinin önemi kalmadı mı? Tersine, kelami açıdan haccın ruhsal anlamı daha da net olarak gözüktüğünden, fiziksel bir yolculuğun kendisinden daha değerli olan ruhsal anlamına önem vererek yaşamamız gerekiyor. Çünkü Tanrı halkının tarihi ile ilişkili yerler geçen çağlar içinde yeni anlamlarla dolmuştur. Bu yüzden Hristiyan inancı artık tek bir coğrafi noktayı Hac ziyareti olarak düşünemez. Çünkü artık ibadette fiziksel bir tapınak (tek bir merkez) değil İsa Mesih’in kendisi merkez olmuştur:

 

Yuhanna 2:19 İsa şu yanıtı verdi: "Bu tapınağı yıkın, üç günde onu yeniden kuracağım."

20 Yahudi yetkililer, "Bu tapınak kırk altı yılda yapıldı, sen onu üç günde mi kuracaksın?" dediler.

21 Ama İsa'nın sözünü ettiği tapınak kendi bedeniydi.

 

Bu gün, geçmişte Tanrı’nın kendi halkı ile ilişki içinde olmuş olduğu yerleri ziyaret ettiğimizde bu yerlerin tarih boyunca bir çok değişikliğe maruz kaldığını görmekteyiz. Mesih’in bizler için yapmış olduğu o harika iş aracılığı ile (çarmıh) Tanrı’nın bu yerlerdeki işinin önemini çok daha iyi anlıyoruz. Böylece Hac ziyaretimiz gerçek anlamına kavuşuyor. Yolculuk ve ziyaretlerimizde gördüğümüz eski yerler, harabeler ve taşlar “Tanrı ne bu yerde ne yaptı? Tanrı diğer yerlerdeki kiliselerinde tarih boyunca ne yaptı, bunları nasıl yaptı?” diye düşünmemiz sebep oluyor.

 

Yani Haccımız bir noktayı ziyaret etmekten öte Tanrı’nın bu ziyaret edilen yerde tarih boyunca ne yaptığını, nasıl yaptığı, bu yerlerdeki Tanrı halkına nasıl yollarla konuştuğunu, insanların Tanrı’nın sağlayışını nasıl cevapladığını, Tanrı’nın emiler, uyarılar ve azarlamalarla halkını nasıl bereketlediğini, Tanrı’nın halkının nasıl iman tanıklığı verdiğini ya da nasıl imanda zayıfladığını düşünmek; anlamak ve bu gün biz yaşamakta olanlar için bunlardan bir ders çıkarmak ile haccımız amacına ulaşıyor.

 

Kutsal Kitap kültüründe Hac ziyaretinin en önemli parçası Tanrı’nın geçmişte neler yaptığının HATIRLANMASI idi. Bu yerleri ziyaret etmek; Tanrı’nın geçmişte gösterdiği lütfu, kurtuluşu ve yargısını düşünmek için bir fırsattır.

 

Hristiyan inancı tarihi bir inançtır ve bu yerleri ziyaret ettiğimizde Tanrı’nın tarihi nasıl yönlendirdiğine de tanık oluruz. Böylece ziyaret edilen yerlerde geçmişte yaşamış olan Tanrı halkının acılarını, mutluluklarını ve nasıl bereketlendiğini anlama tecrübesinden geçeriz.

 

Peygamberlerin ve elçilerin yürüdüğü yerlerde yürümek, kilisenin ilk başladığı yerleri ziyaret etmek, azizlerimizin İsa Mesih uğruna nasıl sıkıntılardan geçtiğini ve şehitlik tacını alırken vermiş oldukları tanıklığı HATIRLAMAK, kilise babalarının ve büyük teologların nasıl Tanrı ile birlikte yürüdüklerini HATIRLAMAK bizlere ruhani durumumuzun muhasebesini yapma fırsatı verir.

 

Bu da ailemizden gelen, toplumumuzdan, yetişme tarzımızdan, geleneklerimizden, kültürümüzden ve alışkanlıklarımızdan gelen yanlışları görebilmek ve kendimizi Tanrı’nın Sözü’ne uygun olarak yenileyip düzeltebilmek için bir teşviktir. Kutsal Kitap’ın Hristiyanlığına daha yaklaşmaya çalışırız.

 

Mesela İsa Mesih, kendisi ile ilişkili olarak düşünemeyeceğimiz ekmek, şarap ve suyu sakrament olarak (Rabbin Sofrası ve Vaftiz) kiliseye verdiğinde; bunları bize ruhsal ve sonsuz şeyleri HATIRLATMAK için kullanmıştır.

 

Aynı şekilde Tanrı, Hac ziyaretini teşkil ettiğinde her tarafta görebileceğimiz malzemeden yapılmış doğal şeyleri kullanarak daha derin bir şekilde Kutsal Yasa’yı ve Tanrı’yı düşünüp ruhani hayatımızı düzenlememizi amaçlamıştır.

 

Böylece geçmişte Tanrı’ya iman etmiş kimselerin yaşayıp öldüğü, bugün yıkılmış olarak duran antik harabe şehirleri, taşları ve toprakları GÖRMEK; Tanrı’nın geçmişte yaşamış imanlılar ve bugün bizler için yaptığı harika işleri GÖZÜMÜZDE biraz daha GÖRÜNÜR KILACAKTIR.

 

Bütün bu tecrübeler de bize karşılaştığımız zorluklar, engeller ve korkularda gündelik Hristiyan hayatımızı yaşayabilmemizde umut, cesaret ve güç verecektir. Böylece “herkesin yaptıkları için hesap vermek üzere ölülerin bedenleriyle dirilişi, günahların affı, sonsuz yaşam” konuları gözümüzde daha kesinlik kazanacaktır. Böylece bizler şimdiki zamanımızı tarihin sonuna bakarak yaşamayı öğrenebiliriz. Mesih’in bir gün dünyayı yargılamak ve kilisesini yanına almak için tekrar geleceği o görkemli gün hep aklımızda olarak yaşama gayretinde devam edersek, günlerimiz haccımızın amacına uygun olarak şekillenecektir.

 

İsa Mesih’in en büyük haccının bilgisiyle (çarmıh) ve Göksel Yeruşalim’e (cennet) doğru büyük bir hac yolculuğunda olduğumuz bilinciyle bu dünyasal Hac Ziyaretgahlarına gittiğimizde Tanrı bizleri yeni umutlarla dolduracaktır ve bereketleyecektir.

 


 

Hristiyanlık bugünkü İsrail topraklarında doğmuş olmasına karşılık bütün dünyaya bugünkü Türkiye topraklarından yayılmıştır. İsa Mesih’in çarmıha gerilmesinden sonra bu topraklara gelen havariler ve onların atadığı kimseler, dönemin Yahudi baskılarından uzak bir şekilde, ilk özgür kiliseleri bu topraklarda kurmuşlardır. Bu anlamda dünyada Hac ziyareti yapılacak tek bir nokta yoktur. Ama Türkiyemizde bir çok önemli ziyaret noktası vardır.

 

(*1*) HAC YOLCULUĞU İÇİN OKUMA REHBERİ

 

Hac yolculuğu eskiden sıkıntılı ve uzun bir yolculuktu. Günümüzde ise modern teknoloji bize çok kısa bir zaman içinde ve rahatça dilediğimiz yere varma imkanlarını sağladığından, kişiler Hac Yolculuğunun her günü için DERİN DÜŞÜNME VE DUA rehberini unutabilirler.

 

Ancak Hac ziyaretinin kendisi kadar yolculuk için de önceden hazırlanmak önemlidir. Her ne kadar artık deve ya da at üzerinde aylar süren yolculuklar yapmıyorsak da Hac Yolculuğuna çıktığımız andan itibaren her günümüzü Kutsal Yazılar’a odaklanarak geçirmeliyiz (Tanrı halkı geçmişte Yeruşalim’e giderken yolculuk boyunca, bu amaç için olan duaları ve ilahileri okurdu). Bu da aslında günlük yaşantımızda evden işimize doğru çıktığımız olağan yolculuğumuzu, hayatımızın günleri boyunca Tanrı’nın yüceliğine ve görkemine adayabilmeyi pratik etmek anlamındadır:

 

Filipililer 4:8 Sonuç olarak kardeşlerim, gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli ve hayranlık uyandıran ne varsa, erdemli ve övülmeye değer ne varsa, onu düşünün.

9Benden öğrendiğiniz, kabul ettiğiniz, işittiğiniz, bende gördüğünüz ne varsa, onu yapın. O zaman esenlik veren Tanrı sizinle olacaktır.

 

1. Gün: Evden çıkmadan önce; Mezmur 121

Hac Yolcusu: 1 Gözlerimi dağlara kaldırıyorum,

Nereden yardım gelecek bana?

2 Yeri göğü yaratan

RAB'den gelecek yardımım.

 

Ailesi/Yakınları: 3 O ayaklarının kaymasına izin vermez,

Seni koruyan uyuklamaz.

4 İsrail'in koruyucusu ne uyur ne uyuklar.

5 Senin koruyucun RAB'dir,

O sağ yanında sana gölgedir.

6 Gündüz güneş,

Gece ay sana zarar vermez.

7 RAB her kötülükten seni korur,

Esirger canını.

8 Şimdiden sonsuza dek

RAB koruyacak gidişini, gelişini.

 

1. Gün: Yolculuğa başlarken dua

Hayatın Önderi, gerçeğin Yolu Rab İsa Mesih, Yusuf’u Mısır’a yönlendirdin ve halkın İsrail’i Kızıldeniz’den geçirdin; kulun Musa’ya bir ÜLKE VAAT ETTİN. Öğrencilerine Emayus yolunda öncülük ettin. Şimdi bana (bizlere) yol boyunca öncülük et. Görünür ve görünmez düşmandan beni (bizleri) koru. Güvenlik ve esenlik içinde, niyet ettiğim (ettiğimiz) yere yolculuğumu (yolculuğumuzu) tamamla. Yol, Gerçek ve Yaşam Sensin. Övgü ve yücelik şimdi ve çağlar boyunca Senindir. Amin. (Hovhannes Garnets M.S. 1222)

 

(ve / veya kişisel dualar)

 

1. Gün:

 

(Yolculuk boyunca okuyup dua etmek ve derin düşünmek için)

 

Efesliler 1:3Bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih'in Babası Tanrı'ya övgüler olsun. 4O, kendi önünde, sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te seçti. 5Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca, İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi. 6Öyle ki, sevgili Oğlunda bize bağışladığı yüce lütfu övülsün. 7-8Tüm bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı kendi lütfunun zenginliği sayesinde, Mesih'in kanının aracılığıyla Mesih'te kurtuluşa, suçlarımızın bağışına sahibiz.

 

(1.Gün) Mezmur 145

1 Ey Tanrım, ey Kral, seni yücelteceğim,

Adını sonsuza dek öveceğim.

2 Seni her gün övecek,

Adını sonsuza dek yücelteceğim.

3 RAB büyüktür, yalnız O övgüye yaraşıktır,

Akıl ermez büyüklüğüne.

4 Yaptıkların kuşaktan kuşağa şükranla anılacak,

Güçlü işlerin duyurulacak.

5 Düşüneceğim harika işlerini,

İnsanlar büyüklüğünü, yüce görkemini konuşacak.

6 Yaptığın müthiş işlerin gücünden söz edecekler,

Ben de senin büyüklüğünü duyuracağım.

7 Eşsiz iyiliğinin anılarını kutlayacak,

Sevinç ezgileriyle övecekler doğruluğunu.

8 RAB lütufkar ve sevecendir,

Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.

9 RAB herkese iyi davranır,

Sevecenliği bütün yapıtlarını kapsar.

10 Bütün yapıtların sana şükreder, ya RAB,

Sadık kulların sana övgüler sunar.

11 Krallığının yüceliğini anlatır,

Kudretini konuşur;

12 Herkes senin gücünü,

Krallığının yüce görkemini bilsin diye.

13 Senin krallığın sonsuz bir krallıktır,

Egemenliğin kuşaklar boyunca sürer.

RAB verdiği bütün sözleri tutar,

Her davranışı sevgi doludur.

 

2. Gün: Davut’un Hac İlahisi; Mezmur 122

1 Bana: "RAB'bin evine gidelim" dendikçe Sevinirim.

2 Ayaklarımız senin kapılarında,

Ey Yeruşalim!

3 Bitişik nizamda kurulmuş bir kenttir Yeruşalim!

4 Oymaklar çıkar oraya, RAB'bin oymakları,

İsrail'e verilen öğüt uyarınca,

RAB'bin adına şükretmek için.

5 Çünkü orada yargı tahtları,

Davut soyunun tahtları kurulmuştur.

6 Esenlik dileyin Yeruşalim'e:

"Huzur bulsun seni sevenler!

7 Surlarına esenlik,

Saraylarına huzur egemen olsun!"

8 Kardeşlerim, dostlarım için,

"Esenlik olsun sana!" derim.

9 Tanrımız RAB'bin evi için

İyilik dilerim sana.

 

(2.Gün) Mezmur 145

14 RAB her düşene destek olur,

İki büklüm olanları doğrultur.

15 Herkesin umudu sende,

Onlara yiyeceklerini zamanında veren sensin.

16 Elini açar,

Bütün canlıları doyurursun dilediklerince.

17 RAB bütün davranışlarında adil,

Yaptığı bütün işlerde sevecendir.

18 RAB kendisini çağıran,

İçtenlikle çağıran herkese yakındır.

19 Dileğini yerine getirir kendisinden korkanların,

Feryatlarını işitir, onları kurtarır.

20 RAB korur kendisini seven herkesi,

Yok eder kötülerin hepsini.

21 RAB'be övgüler sunsun ağzım!

Bütün canlılar O'nun kutsal adına,

Sonsuza dek övgüler dizsin.

 

3. Gün: Yakup 3:13-18

13Aranızda bilge ve anlayışlı olan kim? Olumlu yaşayışıyla, bilgelikten doğan alçakgönüllülükle iyi eylemlerini göstersin. 14Ama yüreğinizde kin, kıskançlık ve bencillik varsa övünmeyin, gerçeği inkâr etmeyin. 15Böyle bir bilgelik, gökten inen değil, dünyadan, benlikten, cinlerden gelen bir bilgeliktir. 16Çünkü nerede kıskançlık ve bencillik varsa, orada karışıklık ve her tür kötülük vardır. 17Ama gökten inen bilgelik her şeyden önce paktır, sonra barışçıl, yumuşak ve uysaldır. Merhamet ve iyi meyvelerle doludur. Kayırıcılığı ve ikiyüzlülüğü yoktur. 18Barış içinde eken barış yapıcıları doğruluk ürününü biçerler.

 

Mezmur 146

1 RAB'be övgüler sunun!

Ey gönlüm, RAB'be övgüler sun.

2 Yaşadıkça RAB'be övgüler sunacak,

Var oldukça Tanrım'a ilahiler dizeceğim.

3 Önderlere,

Sizi kurtaramayacak insanlara güvenmeyin.

4 O son soluğunu verince toprağa döner,

O gün tasarıları da biter.

5 Ne mutlu yardımcısı Yakup'un Tanrısı olan insana,

Umudu Tanrısı RAB'de olana!

6 Yeri göğü,

Denizi ve içindeki her şeyi yaratan,

Sonsuza dek sadık kalan,

7 Ezilenlerin hakkını alan,

Açlara yiyecek sağlayan O'dur.

RAB tutsakları özgür kılar,

8 Körlerin gözünü açar,

İki büklüm olanları doğrultur,

Doğruları sever.

9 RAB garipleri korur,

Öksüze, dul kadına yardım eder,

Kötülerin yolunuysa saptırır.

10 RAB Tanrın sonsuza dek, ey Siyon,

Kuşaklar boyunca egemenlik sürecek.

RAB'be övgüler sunun!

 

4. Gün: Luka 1.68-75

68«İsrail'in Tanrısı olan Rab'be övgüler olsun!

Çünkü halkının yardımına gelip onları fidyeyle kurtardı.

69-71Eski çağlardan beri

kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi,

kulu Davut'un soyundan

bizim için güçlü bir kurtarıcı çıkardı;

düşmanlarımızdan,

bizden nefret edenlerin hepsinin elinden

kurtuluşumuzu sağladı.

72Böylece atalarımıza merhamet ederek

kutsal antlaşmasını anmış oldu.

73-75Nitekim bizi düşmanlarımızın elinden kurtaracağına

ve ömrümüz boyunca

kendi önünde kutsallık ve doğruluk içinde,

korkusuzca kendisine tapınmamızı sağlayacağına dair

atamız İbrahim'e ant içerek söz vermişti.

 

(4.Gün) Mezmur 147

1 RAB'be övgüler sunun!

Ne güzel, ne hoş Tanrımız'ı ilahilerle övmek!

O'na övgü yaraşır.

2 RAB yeniden kuruyor Yeruşalim'i,

Bir araya topluyor İsrail'in sürgünlerini.

3 O kırık kalplileri iyileştirir,

Yaralarını sarar.

4 Yıldızların sayısını belirler,

Her birini adıyla çağırır.

5 Rabbimiz büyük ve çok güçlüdür,

Sınırsızdır anlayışı.

6 RAB mazlumlara yardım eder,

Kötüleri yere çalar.

7 RAB'be şükran ezgileri okuyun,

Tanrımız'ı lirle, ilahilerle övün.

8 O'dur gökleri bulutlarla kaplayan,

Yeryüzüne yağmur sağlayan,

Dağlarda ot bitiren.

9 O yiyecek sağlar hayvanlara,

Bağrışan kuzgun yavrularına.

10 Ne atın gücünden zevk alır,

Ne de insanın yiğitliğinden hoşlanır.

11 RAB kendisinden korkanlardan,

Sevgisine umut bağlayanlardan hoşlanır.

 

5. Gün: I.Petrus 2:21-24

21Nitekim bunun için çağrıldınız. Mesih, kendi izinden gidesiniz diye uğrunuza acı çekerek size örnek oldu. 22«O, günah işlemedi, ağzından hileli bir söz çıkmadı.» 23Kendisine sövüldüğü zaman sövgüyle karşılık vermedi. Acı çektiğinde kimseyi tehdit etmedi; davasını, adaletle yargılayan Tanrı'ya bıraktı. 24Bizler günah karşısında ölelim ve doğruluk uğruna yaşayalım diye, günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. O'nun yaralarıyla şifa buldunuz.

 

(5.Gün) Mezmur 147

12 RAB'bi yücelt, ey Yeruşalim!

Tanrın'a övgüler sun, ey Siyon!

13 Çünkü senin kapılarının kol demirlerine güç katar,

İçindeki halkı kutsar.

14 Sınırlarını esenlik içinde tutar,

Seni en iyi buğdayla doyurur.

15 Yeryüzüne buyruğunu gönderir,

Sözü çarçabuk yayılır.

16 Yapağı gibi kar yağdırır,

Kırağıyı kül gibi saçar.

17 Aşağıya iri iri dolu savurur,

Kim dayanabilir soğuğuna?

18 Buyruk verir, eritir buzları,

Rüzgarını estirir, sular akmaya başlar.

19 Sözünü Yakup'a,

Kurallarını, ilkelerini İsrail'e bildirir.

20 Başka hiçbir ulus için yapmadı bunu,

Onlar O'nun ilkelerini bilmezler.

RAB'be övgüler sunun!

 

6. Gün: Luka 22:39-46

39İsa dışarı çıktı, her zamanki gibi Zeytin dağına gitti. Öğrenciler de O'nun ardından gittiler. 40Oraya varınca İsa onlara, «Dua edin ki ayartılmayasınız» dedi. 41‑42Onlardan bir taş atımı kadar uzaklaştı ve diz çökerek şöyle dua etti: «Baba, senin isteğine uygunsa, bu kâseyi benden uzaklaştır. Yine de benim değil, senin istediğin olsun.» 43Gökten bir melek İsa'ya görünerek O'nu güçlendirdi. 44Derin bir acı içinde olan İsa daha hararetle dua etti. Teri, toprağa düşen kan damlalarına benziyordu. 45İsa duadan kalkıp öğrencilerin yanına dönünce onları üzüntüden uyumuş buldu. 46Onlara, «Niçin uyuyorsunuz?» dedi. «Kalkıp dua edin ki ayartılmayasınız.»

 

(6.Gün) Mezmur 148

1 RAB'be övgüler sunun!

Göklerden RAB'be övgüler sunun,

Yücelerde O'na övgüler sunun!

2 Ey bütün melekleri, O'na övgüler sunun,

Övgüler sunun O'na, ey bütün göksel orduları!

3 Ey güneş, ay, O'na övgüler sunun,

Övgüler sunun O'na, ey ışıldayan bütün yıldızlar!

4 Ey göklerin en yüce katı

Ve göklerin üstündeki sular,

O'na övgüler sunun!

5 RAB'bin adına övgüler sunsunlar,

Çünkü O buyruk verince, var oldular;

6 Bozulmayacak bir kural koyarak,

Onları sonsuza dek yerlerine oturttu.

7 Yeryüzünden RAB'be övgüler sunun,

Ey deniz canavarları, bütün enginler,

8 Şimşek, dolu, kar, bulutlar,

O'nun buyruğuna uyan fırtınalar,

9 Dağlar, bütün tepeler,

Meyve ağaçları, sedir ağaçları,

10 Yabanıl ve evcil hayvanlar,

Sürüngenler, uçan kuşlar,

11 Yeryüzünün kralları, bütün halklar,

Önderler, yeryüzünün bütün yöneticileri,

12 Delikanlılar, genç kızlar,

Yaşlılar, çocuklar!

13 RAB'bin adına övgüler sunsunlar,

Çünkü yalnız O'nun adı yücedir.

O'nun yüceliği yerin göğün üstündedir.

14 RAB kendi halkını güçlü kıldı,

Bütün sadık kullarına,

Kendisine yakın olan halka,

İsrailoğulları'na ün kazandırdı.

RAB'be övgüler sunun!

 

7. Gün: Matta 5:3-12

3<<Ne mutlu ruhta yoksul olanlara!

Çünkü Göklerin Egemenliği onlarındır.

4Ne mutlu yaslı olanlara!

Çünkü onlar teselli edilecekler.

5Ne mutlu yumuşak huylu olanlara!

Çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar.

6Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara!

Çünkü onlar doyurulacaklar.

7Ne mutlu merhametli olanlara!

Çünkü onlar merhamet bulacaklar.

8Ne mutlu yüreği temiz olanlara!

Çünkü onlar Tanrı'yı görecekler.

9Ne mutlu barışı sağlayanlara!

Çünkü onlara Tanrı oğulları denecek.

10 Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere!

Çünkü Göklerin Egemenliği onlarındır.

 

11<<Benim yüzümden insanlar size sövüp zulmettikleri, yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size! 12 Sevinin, sevinçle coşun! Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Sizden önce yaşayan peygamberlere de böyle zulmettiler.>>

 

(7.Gün) Mezmur 149

1 RAB'be övgüler sunun!

RAB'be yeni bir ezgi söyleyin,

Sadık kullarının toplantısında

O'na övgüler yükseltin!

İsrail Yaratıcısı'nda sevinç bulsun,

Siyon halkı Kralları'yla coşsun!

Dans ederek övgüler sunsunlar O'nun adına,

Tef ve lir çalarak O'nu ilahilerle övsünler!

4 Çünkü RAB halkından hoşlanır,

Alçakgönüllüleri zafer tacıyla süsler.

5 Bu onurla mutlu olsun sadık kulları,

Sevinç ezgileri okusunlar yataklarında!

6 Ağızlarında Tanrı'ya yüce övgüler,

Ellerinde iki ağızlı kılıçla

7 Uluslardan öç alsınlar,

Halkları cezalandırsınlar,

8 Krallarını zincire,

Soylularını prangaya vursunlar!

9 Yazılan kararı onlara uygulasınlar!

Bütün sadık kulları için onurdur bu.

RAB'be övgüler sunun!

 

Eve Dönerken: Romalılar 8:31-39

31Öyleyse buna ne diyelim? Tanrı bizden yana ise, kim bize karşı olabilir? 32Öz Oğlunu bile esirgemeyen, O'nu hepimizin uğruna ölüme teslim eden Tanrı, O'nunla birlikte bize her şeyi de bağışlamayacak mı? 33Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayacak? Onları aklayan Tanrı'dır. 34Kim suçlu çıkaracak? Ölmüş, üstelik dirilmiş olan Mesih İsa, Tanrı'nın sağındadır ve bizim için aracılık etmektedir. 35Mesih'in sevgisinden bizi kim ayırabilir? Sıkıntı mı, elem mi, zulüm mü, açlık mı, çıplaklık mı, tehlike mi, kılıç mı? 36Yazılmış olduğu gibi:

«Senin uğruna bütün gün öldürülüyoruz,

kasaplık koyunlar sayılmışız.»

37Ama bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz. 38‑39Eminim ki, ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka herhangi bir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir.

 

Eve Dönerken: Mezmur 150

1 RAB'be övgüler sunun!

Kutsal katında Tanrı'ya övgüler sunun!

Övgüler sunun O'na, gücünü gösteren göklerde!

Övgüler sunun O'na güçlü işleri için!

Övgüler sunun O'na eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde!

3 Boru çalarak O'na övgüler sunun!

Çenkle ve lirle O'na övgüler sunun!

4 Tef ve dansla O'na övgüler sunun!

Saz ve kavalla O'na övgüler sunun!

5 Zillerle O'na övgüler sunun!

Çınlayan zillerle O'na övgüler sunun!

6 Bütün canlı varlıklar RAB'be övgüler sunsun!

RAB'be övgüler sunun!

 

(1) Yolculuk boyunca yemekten önce: Mezmur 113

1 Övgüler sunun RAB'be!

Övgüler sunun, ey RAB'bin kulları,

RAB'bin adına övgüler sunun!

2 Şimdiden sonsuza dek

RAB'bin adına şükürler olsun!

3 Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar

RAB'bin adına övgüler sunulmalı!

4 RAB bütün uluslara egemendir,

Görkemi gökleri aşar.

5 Var mı Tanrımız RAB gibi,

Yücelerde oturan,

6 Göklerde ve yeryüzünde olanlara

Bakmak için eğilen?

7 Düşkünü yerden kaldırır,

Yoksulu çöplükten çıkarır;

8 Soylularla,

Halkının soylularıyla birlikte oturtsun diye.

9 Kısır kadını evde oturtur,

Çocuk sahibi mutlu bir anne kılar.

RAB'be övgüler sunun!

 

(2) Yolculuk boyunca yemekten önce: Mezmur 114

1 İsrail Mısır'dan çıktığında,

Yakup'un soyu yabancı dil konuşan bir halktan ayrıldığında,

2 Yahuda Rab'bin kutsal yeri oldu,

İsrail de O'nun krallığı.

3 Deniz olanı görüp geri çekildi,

Şeria Irmağı tersine aktı.

4 Dağlar koç gibi,

Tepeler kuzu gibi sıçradı.

5 Ey deniz, sana ne oldu da kaçtın?

Ey Şeria, neden tersine aktın?

6 Ey dağlar, niçin koç gibi,

Ey tepeler, niçin kuzu gibi sıçradınız?

7-8 Titre, ey yeryüzü,

Kayayı havuza,

Çakmaktaşını pınara çeviren Rab'bin önünde,

Yakup'un Tanrısı'nın huzurunda.

 

(1) Yolculuk Boyunca Yemekten Sonra: Mezmur 115

1 Bizi değil, ya RAB, bizi değil,

Sevgin ve sadakatin uğruna,

Kendi adını yücelt!

2 Niçin uluslar:

"Hani, nerede onların Tanrısı?" desin.

3 Bizim Tanrımız göklerdedir,

Ne isterse yapar.

4 Oysa onların putları altın ve gümüşten yapılmış,

İnsan elinin eseridir.

5 Ağızları var, konuşmazlar,

Gözleri var, görmezler,

6 Kulakları var, duymazlar,

Burunları var, koku almazlar,

7 Elleri var, hissetmezler,

Ayakları var, yürümezler,

Boğazlarından ses çıkmaz.

8 Onları yapan, onlara güvenen herkes

Onlar gibi olacak!

9 Ey İsrail halkı, RAB'be güven,

O'dur yardımcınız ve kalkanınız!

10 Ey Harun soyu, RAB'be güven,

O'dur yardımcınız ve kalkanınız!

11 Ey RAB'den korkanlar, RAB'be güvenin,

O'dur yardımcınız ve kalkanınız!

12 RAB bizi anımsayıp kutsayacak,

İsrail halkını,

Harun soyunu kutsayacak.

13 Küçük, büyük,

Kendisinden korkan herkesi kutsayacak.

14 RAB sizi,

Sizi ve çocuklarınızı çoğaltsın!

15 Yeri göğü yaratan RAB

Sizleri kutsasın.

16 Göklerin öteleri RAB'bindir,

Ama yeryüzünü insanlara vermiştir.

17 Ölüler, sessizlik diyarına inenler,

RAB'be övgüler sunmaz;

18 Biziz RAB'bi öven,

Şimdiden sonsuza dek.

RAB'be övgüler sunun!

 

(2) Yolculuk Boyunca Yemekten Sonra: Mezmur 116

1 RAB'bi seviyorum,

Çünkü O feryadımı duyar.

2 Bana kulak verdiği için,

Yaşadığım sürece O'na sesleneceğim.

3 Ölüm iplerine dolaşmıştım,

Ölüler diyarının kâbusu yakama yapışmıştı,

Sıkıntıya, acıya gömülmüştüm.

4 O zaman RAB'be yakardım,

"Aman, ya RAB, kurtar canımı!" dedim.

5 RAB lütufkâr ve adildir,

Sevecendir Tanrımız.

6 RAB saf insanları korur,

Tükendiğim zaman beni kurtardı.

7 Ey canım, yine huzura kavuş,

Çünkü RAB sana iyilik etti.

8 Sen, ya RAB, canımı ölümden,

Gözlerimi yaştan,

Ayaklarımı sürçmekten kurtardın.

9 Yaşayanların diyarında,

RAB'bin huzurunda yürüyeceğim.

10 İman ettim,

"Büyük acı çekiyorum" dediğim zaman bile

11 Şaşkınlık içinde,

"Bütün insanlar yalancı" dedim.

12 Ne karşılık verebilirim RAB'be,

Bana yaptığı onca iyilik için?

13 Kurtuluş sunusu olarak kadeh kaldırıp

RAB'be sesleneceğim.

14 Bütün halkının önünde,

RAB'be adadıklarımı yerine getireceğim.

15 RAB'bin gözünde değerlidir

Sadık kullarının ölümü.

16 Ya RAB, ben gerçekten senin kulunum;

Kulun, hizmetçinin oğluyum,

Sen çözdün bağlarımı.

17 Ya RAB, sana seslenecek,

Şükran kurbanı sunacağım.

18 RAB'be adadıklarımı yerine getireceğim

Bütün halkının önünde,

19 RAB'bin Tapınağı'nın avlularında,

Senin orta yerinde, ey Yeruşalim!

RAB'be övgüler sunun!

 

(3) Yolculuk Boyunca Yemekten Sonra: Mezmur 117

1 Ey bütün uluslar, RAB'be övgüler sunun!

Ey bütün halklar, O'nu yüceltin!

2 Çünkü bize beslediği sevgi büyüktür,

RAB'bin bağlılığı sonsuza dek sürer.

RAB'be övgüler sunun!

 

(4) Yolculuk boyunca yemekten Sonra: Mezmur 118

1 RAB'be şükredin, çünkü O iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

2 "Sonsuzdur sevgisi!" desin İsrail halkı.

3 "Sonsuzdur sevgisi!" desin Harun'un soyu.

4 "Sonsuzdur sevgisi!" desin RAB'den korkanlar.

5 Sıkıntı içinde RAB'be seslendim;

Yanıtladı, rahata kavuşturdu beni.

6 RAB benden yana, korkmam;

İnsan bana ne yapabilir?

7 RAB benden yana, benim yardımcım,

Benden nefret edenlerin sonuna zaferle bakacağım.

8 RAB'be sığınmak

İnsana güvenmekten iyidir.

9 RAB'be sığınmak

Soylulara güvenmekten iyidir.

10 Bütün uluslar beni kuşattı,

RAB'bin adıyla püskürttüm onları.

11 Kuşattılar, sardılar beni,

RAB'bin adıyla püskürttüm onları.

12 Arılar gibi sardılar beni,

Ama diken ateşi gibi sönüverdiler;

RAB'bin adıyla püskürttüm onları.

13 İtilip kakıldım, düşmek üzereydim,

Ama RAB yardım etti bana.

14 RAB'dir gücüm ve ezgimin konusu,

O kurtarıcım oldu.

15 Sevinç ve zafer çığlıkları

Çınlıyor doğruların çadırlarında:

"RAB'bin sağ eli güçlü işler yapar!

16 RAB'bin sağ eli üstündür,

RAB'bin sağ eli güçlü işler yapar!"

17 Ölmeyecek, yaşayacağım,

RAB'bin yaptıklarını duyuracağım.

18 RAB beni şiddetle yola getirdi,

Ama ölüme terk etmedi.

19 Açın bana adalet kapılarını,

Girip RAB'be şükredeyim.

20 İşte budur RAB'bin kapısı!

Doğrular girebilir oradan.

21 Sana şükrederim, çünkü bana yanıt verdin,

Kurtarıcım oldun.

22 Yapıcıların reddettiği taş,

Köşenin baş taşı oldu.

23 RAB'bin işidir bu,

Gözümüzde harika bir iş!

24 Bugün RAB'bin yarattığı gündür,

Onun için sevinip coşalım!

25 Ne olur, ya RAB, kurtar bizi,

Ne olur, başarılı kıl bizi!

26 Kutsansın RAB'bin adıyla gelen!

Kutsuyoruz sizi RAB'bin evinden.

27 RAB Tanrı'dır, aydınlattı bizi.

İplerle bağlayın bayram kurbanını,

İlerleyin sunağın boynuzlarına kadar.

28 Tanrım sensin, şükrederim sana,

Tanrım sensin, yüceltirim seni.

29 RAB'be şükredin, çünkü O iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

 

(*2*) HAC YOLCULUĞU İÇİN alternatif OKUMA REHBERİ

Mezmur 2, Yeremya 26:1-16, Elçilerin İşleri 3:1-10

Mezmur 8, İşaya 40:12-17, 27-31, II.Korintliler 13:11-13

Mezmur 16, Elçilerin İşleri 2:14a, 22-32, I.Petrus 1:3-9

Mezmur 22, Tekvin 17:1-7, 15-16, Romalılar 4:13-25

Mezmur 45, Tesniye 6:10-25, Elçilerin İşleri 22:22-23.11

Mezmur 69, Yeremya 20:7-13, Romalılar 6:1b-11

Mezmur 72: İşaya 11:1-10, Romalılar 15:4-13

Mezmur 89, Yeremya 28:5-9, Romalılar 6:12-23

Mezmur 110, Daniel 7:9-14, I.Selanikliler 5:1-11

Mezmur 118, Yeremya 31:1-6, Koloseliler 3:1-4

Mezmur 132, Yeremya 7:1-11, I.Korintliler 3:9-17

 

 

(*3*) HAC YOLCULUĞU İÇİN alternatif OKUMA REHBERİ

 

Hazırlık Dönemi (Advent)

Sabah

Akşam

Mezmur 24; 150

İşaya 1.1-9

II.Petrus 3.1-10

Matta 25.1-13

Mezmur 25; 110

Amos 1.1-5, 13-2.8

II.Selanikliler 5.1-11

Luka 21.5-19

Mezmur 122; 145

İşaya 1.10-20

I.Selanikliler 1.1-10

Luka 20.1-8

Mezmur 40; 67

Amos 2.6-16

II.Petrus 1.1-11

Matta 21.1-11

Mezmur 33; 146

İşaya 1.21-31

I.Selanikliler 2.1-12

Luka 20.9-18

Mezmur 85; 94

Amos 3.1-11

II.Petrus 1.12-21

Matta 21.12-22

Mezmur 50; 147.1-11

İşaya 2.1-4

I.Selanikliler 2.13-20

Luka 20.19-26

Mezmur 53; 17

Amos 3.12-4.5

II.Petrus 3.1-10

Matta 21.23-32

Mezmur 18.1-20; 147.12-20

İşaya 2.5-22

I.Selanikliler 3.1-13

Luka 20.27-40

Mezmur126; 62

Amos 4.6-13

II.Petrus 3.11-18

Matta 21.33-46

Mezmur 102; 148

İşaya 3.1-4.1

I.Selanikliler 4.1-12

Luka 20.41-21.4

Mezmur 130; 16

Amos 5.1-17

Yahuda 1-16

Matta 22.1-14

Mezmur 90; 149

İşaya 4.2-6

I.Selanikliler 4.13-18

Luka 21.5-19

Mezmur 80; 72

Amos 5.18-27

Yahuda 17-25

Matta 22.15-22

 

 

 

Kutlu Doğuş Dönemi (Christmas)

Sabah

Akşam

Mezmur 132; 150

İşaya 62.6-7, 10-12

İbraniler 2.10-18

Matta 1.18-25

Mezmur 114; 96

I.Samuel 1.1-2, 7b-28

Koloseliler 1.9-20

Luka 2.22-40

Mezmur 116; 145

II. Tarihler 24.4.7-15

Elçilerin İşleri 6.1-7

Elçilerin İşleri 7.59-8.8

Mezmur 119.1-24; 27

II. Tarihler 24.4.7-15

Elçilerin İşleri 6.1-7

Elçilerin İşleri 7.59-8.8

Mezmur 34; 146

Süleymanın Meselleri 8.22-30

I.Yuhanna 5.1-12

Yuhanna 13.20-35

Mezmur19; 121

Süleymanın Meselleri 8.22-30

I.Yuhanna 5.1-12

Yuhanna 13.20-35

Mezmur 2;147.1-11

İşaya 49.13-23

İşaya 54.1-13

Matta 18.1-14

Mezmur 110; 111

İşaya 49.13-23

İşaya 54.1-13

Matta 18.1-14

Mezmur 147.12-20

İşaya 12.1-6

Esinleme 1.1-8

Yuhanna 7.37-52

Mezmur 132; 97

II.Samuel 23.13-17b

II.Yuhanna 1-13

Yuhanna 2.1-11

Mezmur 93; 148

İşaya 25.1-9

Esinleme 1.19-20

Yuhanna 7.53-8.11

Mezmur 89.1-18; 39.19-52

I.Krallar 17.17-24

III.Yuhanna 1-15

Yuhanna 4.46-54

Mezmur 98; 149

İşaya 26.1-6

II.Korintliler 5.16-6.2

Yuhanna 8.12-19

Mezmur 45; 96

I.Krallar 3.5-14

Yakup 4.13-17; 5.7-11

Yuhanna 5.1-15

 

 

 

Epifani (Epiphany)

Mezmur 96, 97

İşaya 49.1-13

Yuhanna 4.7-26

Sabah

Akşam

Mezmur 72; 150

 

İşaya 52. 7-10

Vahiy 21.22-27

Matta 12.14-21

 

İşaya 60.1-6

Mezmur 72.1-7, 10-14

Efesliler 3.1-12

Matta 2.1-12

Mezmur 100; 67

 

İşaya 49.1-7

Vahiy 21.22-27

Matta 12.14-21

 

 

Mezmur 98, 100

İşaya 60.1-9

Yuhanna 2.1-11

Mezmur 113, 132

Yeremya 31.7-14

Yuhanna 1.29-34

 

 

Olağan Devre (Ordinary Time)

Sabah

Akşam

Hoşea 2.14-20

Mezmur 103.1-3, 22

II.Korintliler 3.1-6

Markos 2.13-22

İşaya 55.10-13

Mezmur 92.1-4, 12-15

I.Korintliler 15.51-58

Luka 6.39-49

İşaya 49.8-16a

Mezmur 131

I.Korintliler 4.1-5

Matta 6.24-34

Tekvin 45.3-11, 15

Mezmur 37.1-11, 39-40

I.Korintliler 15.35-38, 42-50

Luka 6.27-38

Levililer 19.1-2, 9-18

Mezmur 119.33-40

I.Korintliler 3.10-11, 16-23

Matta 5.38-48

İşaya 43.18-25

Mezmur 41

II.Korintliler 1.18-22

Markos 2.1-12

Tesniye 30.15-20

Mezmur 119.1-8

I.Korintliler 3.1-9

Matta 5.21-37

II.Krallar 5.1-14

Mezmur 30

I.Korintliler 9.24-27

Markos 1.40-45

Yeremya 17.5-10

Mezmur 1

I.Korintliler 15.12-20

Luka 6.17-26

İşaya 6.1-8 (9-13)

Mezmur 138

I.Korintliler 15.1-11

Luka 5.1-11

İşaya 58.1-9a (9b-12

Mezmur 112.1-9(10)

I.Korintliler 2.1-12 (13-16)

Matta 5.13-20

İşaya 40.21-31

Mezmur 147.1-11,20c

I.Korintliler 9.16-23

Markos 1.29-39

Mika 6.1-8

Mezmur 15

I.Korintliler 1.18-31

Matta 5.1-12

Tesniye 18.15-20

Mezmur 111

I.Korintliler 8.1-13

Markos 1.21-28

 

 

ORUÇ ve Alçalış Dönemi (Lent)

Sabah
Akşam

Tekvin 9.8-17

Mezmur 25.1-10

I.Petrus 3.18-22

Markos 1.9-15

Tesniye 26.1-11

Mezmur 91.1-2, 9-16

Romalılar 10.8b-13

Luka 4.1-13

Tekvin 2.15-17; 3.1-7

Mezmur 32

Romalılar 5.12-19

Matta 4.1-11

Tekvin 12.1-4a

Mezmur 121

Romalılar 4.1-5, 13-17

Yuhanna 3.1-17

Tekvin 17.1-7, 15-16

Mezmur 22.23-31

Romalılar 4.13-25

Markos 8.31-38

Tekvin 15.1-12, 17-18

Mezmur 27

Filipiler 3.17-4.1

Luka 13.31-35

Çıkış 20.1-17

Mezmur 19

I.Korintliler 1.18-25

Yuhanna 2.13-22

İşaya 55. 1-9

Mezmur 63.1-8

I.Korintliler 10.1-13

Luka 13.1-9

Çıkış 17.1-7

Mezmur 95

Romalılar 5.1-11

Yuhanna 4.5-42

I.Samuel 16.1-13

Mezmur 23

Efesliler 5.8-14

Yuhanna 9.1-41

Sayılar 21.4-9

Mezmur 107.1-3, 17-22

Efesliler 2.1-10

Yuhanna 3.14-21

Yeşu 5.9-12

Mezmur 32

II.Korintliler 5.16-21

Luka 15.1-3, 11b-32

 

Hezekiel 37.1-14

Mezmur 130

Romalılar 8.6-11

Yuhanna 11.1-45

 

İşaya 43.1-16

Mezmur 126

Filipililer 3.4b-14

Yuhanna 12.1-8

 

 

ORUÇ ve Alçalış Dönemi (Lent)

Sabah
Akşam

Elçilerin İşleri 2.14a, 22-32

Mezmur 16

I.Petrus 1.3-9

Yuhanna 20.19-31

Elçilerin İşleri 4.32-35

Mezmur 133

I.Yuhanna 1.1-2.2

Yuhanna 20.19-31

Elçilerin İşleri 5.27-32

Mezmur 118.14-29

Vahiy 1.4-8

Yuhanna 20.19-31

Elçilerin İşeri 9.1-6 (7-20)

Mezmur 30

Vahiy 5.11-14

Yuhanna 21.1-19

Elçilerin İşleri 14a, 36-41

Mezmur 116.1-4, 12-19

I.Petrus 1.17-23

Luka 24.13-35

Elçilerin İşleri 3.12-19

Mezmur 4

I.Yuhanna 3.1-7

Luka 24.36b-48

Elçilerin İşleri 2.42-47

Mezmur 23

I.Petrus 2.17-23

Yuhanna 10.1-10

Elçilerin İşleri 4.5-12

Mezmur 23

I.Yuhanna 3.16-24

Yuhanna 10.11-18

Elçilerin İşleri 9.36-43

Mezmur 23

Vahiy 7.9-17

Yuhanna 10.22-30

Elçilerin İşleri 11.1-18

Mezmur 148

Vahiy 21.1-6

Yuhanna 13.31-35

Elçilerin İşleri 7.55-60

Mezmur 31.1-5, 15-16

I.Petrus 2.2-10

Yuhanna 14.1-14

Elçilerin İşleri 8.26-40

Mezmur 22.25-31

I.Yuhanna 4.7-21

Yuhanna 15.1-8

Elçilerin İşleri 17.22-31

Mezmur 66.8-20

I.Petrus 3.13-22

Yuhanna 14.15-21

Elçilerin İşleri 10.44-48

Mezmur 98

I.Yuhanna 5.1-6

Yuhanna 15.9-17

 

 

Pentekost Dönemi (Pentecost Season)

Sabah
Akşam

Elçilerin İşeri 2.1-21

Mezmur 104.24-34, 35b

I.Korintliler 12.3b-13

Yuhanna 20.19-23

Elçilerin İşeri 2.1-21

Mezmur 104.24-34, 35b

Romalılar 8.22-27

Yuhanna 15.26-27, 16.4b-15

Tekvin 11.1-9

Mezmur 104.24-34, 35b

Romalılar 8.14-17

Yuhanna 14.8-17 (25-27)

Tekvin 1.1-2.4a

Mezmur 8

II.Korintliler 13.11-13

Matta 28.16-20

İşaya 6.1-8

Mezmur 29

Romalılar 8.12-17

Yuhanna 3.1-17

Mezmur 104.1-9

Hezekiel 1.4-10, 22-28a

Vahiy 4.1-11

Markos 1.1-13

I.Samuel 3.1-10 (11-20)

Mezmur 139.1-6, 13-18

II.Korintliler 4.5-12

Markos 2.23-3.6

I.Krallar 8.22-23, 41-43

Mezmur 96

Galatyalılar 1.1-12

Luka 7.1-10

Tekvin 6.9-22, 7.24, 8.14-19

Mezmur 46

Romalılar 1.16-17, 3.22b-31,

Matta 7.21-29

I.Krallar 21.1-10, 15-21a

Mezmur 5.1-8

Galatyalılar 2.15-21

Luka 7.36-8.3

Tekvin 12.1-9

Mezmur 33.1-12

Romalılar 4.13-25

Matta 9.9-13, 18-26

I.Krallar 17.8-16 (17-24)

Mezmur 146

Galatyalılar 1.11-24

Luka 7.11-17

I.Samuel 11.14-15

Mezmur 138

II.Korintliler 4.13-5.1

Markos 3.20-35

I.Samuel 15.34-16.13

Mezmur 20

II.Korintliler 5.6-17

Markos 4.26-34

 

 

Mesih İsa’nın Krallığı (Christ the King)

Sabah
Akşam

Hezekiel 34.11-16, 20-24

Mezmur 100

Efesliler 1.15-23

Matta 25.31-46

Mezmur 93 [97]

II.Samuel 23.1-7

Matta 28.16-20

II.Samuel 23.1-7

Mezmur 132.1-12 (13-18)

Vahiy 1.4b-8

Yuhanna 18.33-37

Mezmur 72

Daniel 5

Yuhanna 6.1-15

Yeremya 23.1-6

Luka 1.68-79

Koloseliler 1.11-20

Luka 23.33-43

Mezmur 72

I.Samuel 8.4-20

Yuhanna 18.33-37

Mezmur 110

Daniel 7.9-14

I.Selanikliler 5.1-11

Matta 25.31-46

Mezmur 29, 110

İşaya 4.2-5.7

Luka 19.29-38

Mezmur 98

Hezekiel 34.17-24

I.Korintliler 15.22-28

Yuhanna 5.22-29

Mezmur 29, 110

İşaya 32.1-8

Vahiy 3.7-22

Mezmur 76

Hezekiel 18.25-32

Vahiy 20.11-21.7

Matta 13.47-50

Mezmur 29, 110

Zekeriya 6.9-15

Vahiy 11.15-18

Daniel 7.9-10, 13-14

Mezmur 93

I.Korintliler 15.20-28

İşaya 10.33-11.9

I.Timoteyus 6.11-16

Mezmur 99, 100

 

 *1 Hac Yolculuğu İçin Okuma Rehberine bakınız.