Ana Sayfa

HAC DUALARI

 

HAC DUALARI –MEZMURLARDAN derlenmiş olup ayet numaraları çoğunlukla esas ayetin kendisini değil, buradaki duanın yazılmasına kaynak teşkil eden ayeti işaret etmek için konulmuştur.

( bu duaların sonunda kişisel dilekler Rab’be sunulabilir ya da kişisel dilekler duanın arasındaki övgülerden sonra yapılabilir )

 

HAC DUALARI–I / II / III / IV başlığı altındaki duaları okumadan önce

Sonsuzluğun Tanrısı,

Sadece seninle mutlu olduğumuz, sadece Mesih’te bereketlendiğimiz bu ölümlü yaşam boyunca gerçek zenginliğin göklerde olduğunu unutmamıza izin verme. Göksel Yeruşalim’e doğru olan bu hac yolculuğumuz boyunca Seni içtenlikle aramayı, yollarını alçak gönüllülükle öğrenmeyi, Sana sevinçle hizmet etmeyi bizlere lütfet. Baba’ya Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun; Başlangıçta olduğu gibi, şimdi, daima ve ebediyen. Amin.

 

veya

 

Yol, Yaşam ve Gerçek olan Rabbimiz,

Havarilere bu dünyasal yolculuklarında öncülük ettiğin gibi, sonsuz yaşama götüren sözlerini yüreklerimize yaz diye dua ederiz. Öyle ki, gecenin karanlığındaki yolculuklarında havarilere yardım etmek için su üzerinde yürüyerek geldiğin gibi, ölümün, ağlayışın ve gözyaşının olmadığı göksel evimize doğru olan yolculuğumuzda da Kutsal Kitap ve Kutsal Ruh aracılığı ile bizleri yönlendir, düşmekten koru. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

HAC DUALARI-I

- ziyaretgahta okunmak üzere -

 

Tanrı Sığınacak Yerimdir

4: 1 Sana seslenince cevap ver bana ,

Ey adil Tanrım!

Ferahlat beni sıkıntıya düştüğümde,

Lütfet bana, kulak ver duama.

46: 1a sığınağımız ve gücümüz Sensin ya Rab,

 

4: 3 sadık kullarını kendine ayırırsın,

sana yakardıklarında onları dinlersin,

4:6b yüzünün ışığıyla kullarını aydınlatırsın!

4:7 bol tahıl ve yeni şaraptan daha fazla

sevinç verirsin yüreklere

71: 7b Çünkü tek güçlü sığınak Sensin.

 

4: 8 Esenlik içinde yatar uyur Sana sığınanlar,

Çünkü yalnız sen güvenlik içinde tutarsın bizi.

91: 2a sığınağımız ve kalemiz RABdir,

 

20: 1 Sıkıntılı günlerde sana seslenir

koruyuculuğunu dileriz

20: 2 Yardım göndersin bize kutsal yerden,

destek olusun bize göklerden.

3 Bu ölümlü hac yolculuğumuz boyunca

ondalık ve sunularımız, övgü, dilek ve yakarışlarımız,

orucumuz, hizmetimiz, tanıklığımız, iyi işlerimiz

bir tek Sana şükran içindir.

bir tek Senin övülmen içindir.

20: 7 Bazıları gücüne ve varlığına güvenir

Bizse Tanrımız RAB olan Sana güveniriz.

20: 8b Seninle dimdik ayakta dururuz.

17: 1 kullarının haklı davalarını dinle, ya RAB,

Feryatlarını işit!

Hilesiz dudaklardan çıkan duaları Sen bilirsin!

17: 2 Çünkü Sen gerçeği ve haklı olanı görürsün.

17: 3 Yürekleri yoklayan ve deneyen Sensin.

46: 1 sığınağımız ve gücümüz Sensin ya Rab,

 

17: 4 Başkalarının yaptıklarına değil,

senin sözlerine bakar,

kötülük yollarından kaçınırız

17: 5 senin yollarında yürüdükçe

Ayaklarımız kaymaz.

71: 7b güçlü sığınağımız Sensin ya Rab.

 

17: 6 bir tek Sana yakarırız

Çünkü sen bize lütuf edersin.

91: 2a sığınağımız ve kalemiz Sensin ya Rab,

 

17: 7 Göster harika sevgini,

Ey sana sığınanları saldırganlardan sağ eliyle kurtaran!

46: 1 sığınağımız ve gücümüz Sensin ey yüce Rab

 

17: 8a Koru Sana sığınanları gözbebeğin gibi;

17: 9 Kötülerin saldırısından,

Çevremizi saran ölümcül düşmanlardan.

17: 8b Kanatlarının gölgesine gizle bizi

17: 13 Kalk, ya RAB, kes önlerini,

Kılıcınla kurtar bizi kötülerden,

71: 7b güçlü sığınağımız Sensin ya Rab.

 

17: 15 doğruluk sayesinde yüzünü görecek,

Uyanınca suretini görmeye doyacağız.

37: 5 Çünkü Sen bizim yerimize gerekeni yap diye

Her şeyi Sana bırakırız ya RAB,

91: 2a sığınağımız ve kalemiz Sensin ya Rab,

 

37: 5 Her şeyi Sana bırakırız ya RAB.

Sen bizim için gerekeni yap diye

Bir tek Sana güveniriz,

46: 1 sığınağımız ve gücümüz Sensin ey Yüce Olan

 

37: 6 doğruluğumuzu ışık gibi,

hakkımızı öğle güneşi gibi aydınlığa çıkar.

71: 7b güçlü sığınağımız Sensin ey en Kutsal Olan

 

37: 16 Doğruların azıcık varlığını,

kötülerin servetinden bereketli kılarsın.

37: 17 kötülerin gücünü kırar,

doğrulara destek olursun.

37: 18 sonsuza dek sürecek bir miras için.

Senden korkanların günlerini gözetirsin,

37: 19 bizleri utançtan saklar, kıtlıkta doyurursun.

37: 21 Doğru kulların Sana güvenir ve cömertçe verir.

91: 2a sığınak ve sağlam kale bir tek Sensin ya Rab,

 

37: 23 razı olduğun kullarının

Adımlarını Sen korursun

37: 24 Düştüğünde ellerinden tutarsın

37: 28 Sen doğruyu seversin, ya RAB

Sadık kullarını tümden bırakmazsın

37: 33 kötünün eline düşürmezsin,

Son yargıda doğruları mahkûm etmezsin.

46: 1 sığınağımız ve gücümüz Sensin ey güç ve görkem Tanrısı

 

37: 39 Doğruların kurtuluşu Senden gelir,

37: 40 Sana sığınanlara kurtarırsın,

Sana sığınanları kötülerin elinden özgür kılarsın,

46: 1b Sıkıntıda daima yardıma hazırsın

71: 7b çünkü güçlü sığınağımız Sensin

ey Baba, Oğul ve Kutsal Ruh.

 

46: 2 yeryüzü altüst olsa,

Dağlar denizlerin bağrına devrilse bile korkmayız,

46: 3 Sular kükreyip köpürse,

Kabaran deniz dağları titretse bile korkmayız.

46: 7 ey Her Şeye Egemen RAB,

Yakup'un Tanrısı, Sen sınacak kalesin.

46: 10b Yeryüzünde adın yücedir

37: 39b Sıkıntılı günde kullarına kale olan Tanrımız,

 

49: 6 varlığa güvenilmez, servet bolluğu ile övünülmez.

49: 7 çünkü bunlar hayatımızın bedelini ödeyemez,

Sana fidye olmaz varlığımız.

49: 10 bilgeler ölür bir gün,

aptallar, budalalar yok olur bir gün.

Mallarını başkalarına bırakıp giderler bir gün.

49: 12a Bütün gösterişine karşı geçicidir ademoğlu.

49: 15 Ama Tanrı adından korkanları

Ölüler diyarından kurtarır

Tanrı sadık kullarını yanına alır.

37: 39b Sıkıntılı günde kullarına kale olan Tanrımız,

 

49: 17 ölünce hiçbir şey götüremeyiz yanımızda,

zenginliğimiz mezara gitmez.

49: 18 Yaşarken kendini mutlu sayanlar bile,

Başarıları ile övünenler bile

49: 17b Bir şey götürmez mezara.

İşaya 40: 6 Çünkü insan soyu ota benzer,

Bütün vefası kır çiçeği gibidir.

İşaya 40: 7 Çünkü RAB'bin soluğu esince üzerlerine,

Ot kurur, çiçek solar.

Bütün insan soyu ottan farksızdır.

İşaya 40: 8 Ot kurur, çiçek solar,

Ama tek Tanrı olan Senin sözün sonsuza dek durur.

54: 2 Tanrım, duamızı dinle,

54: 3 küstahlar bize saldırdığında,

zorbalar canımızı almak istediğinde,

54: 2 duamızı dinle Tanrım,

54: 4 Çünkü yardımcımız ve tek desteğim Sensin.

54: 5 Düşmanlara yaptıkları kötülüğün cezasını Sen öde,

Sadakatinle koru halkını.

46: 1 sığınağımız ve gücümüz Sensin ey kullarını Koruyan Tanrı

 

54: 6 sana gönülden şükran kurbanları sunarız.

54: 7a çünkü sıkıntılarımız sende teselli bulur,

61: 2 Tanrımız ve Babamız,

yeryüzünün bir ucundan Sana sesleniriz,

Efendimiz ve Rabbimiz, yüreğinde hüzün olanları,

Yaslı olanları bereketle,

yüksek bir kayaya çıkar umudu Sende olanları,

61: 3 Çünkü sen sığınağımızsın

Düşmanlara karşı güçlü bir kulesin.

 

61: 4 Çadırında sonsuza dek oturmak

ve kutsal kanatlarının gölgesine sığınmak isteriz ya Rab

61: 7b sonsuza dek tahtında oturan Senden

sevgi ve sadakatinin korumasını dileriz, ya Rab

61: 8 adını hep ilahilerle över,

Sana adaklar sunarız

71: 1 yalnız sana sığınırız, Ya RAB,

Utandırma bizleri

71: 2 Adaletinle koru ve tehlikeleri bizden uzaklaştır,

71:  Sığınacak kayamızsın ve sağlam kalemizsin, ya Rab.

 

71: 4 kurtar kötünün elinden,

haksızın, gaddarın pençesinden

71:5 umudum sende olanları.

71:5 ey Egemen RAB, dayanağımız sensin.

 

71: 6 bir tek Sana güveniriz,

bizleri ana rahminden çıkaran Sana övgüler sunarız.

71: 8b Gün boyu yüceliğini anarız.

46: 1 sığınağımız ve gücümüz Sensin merhametli Tanrımız

 

71: 9 Yaşlandığımızda,

gücümüz tükendiğinde bizleri terk etme.

71:5 dayanağımız sensin ey Egemen RAB.

 

71: 15 ölçüsünü bilmesek de.

gün boyu senin zaferini,

kurtarışını düşünüp övmek isteriz,

71: 16 Ey Egemen RAB, zaferli olan tek Sensin.

71: 18 Yaşlanıp saçlarımıza ak düştüğünde

gücünü gelecek kuşağa,

kudretini sonrakilere anlatana dek.

61: 3 sığınağımızsın Sensin

Düşmanlara karşı güçlü bir kulesin.

 

71: 22 seni överiz Ey İsrail'in Kutsalı!

71: 24 senin zaferini överiz,

Çünkü kötüler utanıp rezil olur.

91: 1 ey Yüceler Yücesi,

Senin konutunda oturan,

Her Şeye Gücü Yeten tek Tanrı olan Senin kutsal gölgende korunur.

91: 3 avcının tuzağından,

ölümcül hastalıktan Sen kurtarırsın.

91: 4 Senin kanatlarının altına sığındığımızda

Senin sadakatin bize kalkan ve siperin olur.

37: 39b Sıkıntılı günde kullarına kale olursun ya Rab.

 

91: 5-6 Ne gecenin dehşetinden

Ne gündüz uçan oktan,

Ne karanlıkta dolaşan hastalıktan,

Ne de öğleyin yok eden kırgından korkmayız.

91: 7 Yanımıza bin kişi,

Sağımızda on bin kişi kırılsa bile korkmayız Seninle,

91: 9 Çünkü Seni kendine sığınak yapanlar,

Yüceler Yücesi olan Seni konut edinenlerin

91: 10 Başına kötülük gelmeyecek,

Çadırına felaket yaklaşmayacak.

91: 11 Kutsal meleklerin

gideceğimiz her yerde bizi koruyacak.

91: 13 Aslanın, kobranın üzerine basıp geçeceğiz,

91: 14 Seni sevdiğimiz için,

Bize kale olacak ve kurtaracaksın.

91: 16 Sadık kullarını  uzun ömürle doyur ya Rab,

öyle ki, kurtarışını görsünler

öyle ki, Sana daima övgüler sunup

kutsal adını daima yüceltsinler

78:5-6  ve gelecek kuşaklara Seni anlatsınlar.

103: 2 Sana övgüler sunarız ya RAB,

İyiliklerine şükrederiz!

103: 3 suçlarımızı bağışlayan,

hastalıklardan bizleri özgür kılan

103: 4 Canımızı ölüm çukurundan kurtaran,

sevgi ve sevecenlik tacını bize giydiren,

103: 5 Yaşam boyu iyiliklerle bizleri doyuran

ve canımıza kartalınki gibi tazelenme veren Sensin.

46: 1a sığınağımız ve gücümüz Sensin ya Rab,

71: 7b tek güçlü sığınak Sensin.

91: 2a sığınacak kale Sensin

 

103: 6 bütün düşkünlere hak ve adalet sağlarsın.

103: 8 sevecen ve lütfeden,

tez öfkelenmeyen, sevgisi engin olan

103: 9 Sürekli suçlamayan

öfkesini sonsuza dek sürdürmeyen

103: 10 günahlarımıza göre davranmayan,

Suçlarımızı bağışlayan Tanrı Sensin.

37: 39b Sıkıntılı günde kullarına kale olan Tanrımız,

61: 3 sen sığınağımızsın

Düşmanlara karşı güçlü kule Sensin.

 

103: 11 Çünkü gökler yeryüzünden ne kadar yüksekse,

Senin sevgisi de o kadar büyüktür ya Rab.

103: 12 Doğu batıdan ne kadar uzaksa,

isyanlarımızı da bizden öyle uzaklaştır.

103: 13 Bir baba çocuklarına nasıl sevecen davranırsa,

adından korkanlara öyle sevecen davranırsın.

46: 1a sığınağımız ve gücümüz Sensin ya Rab,

güçlü kulemiz Sensin ya Rab

103: 14 mayamızı Sen iyi bilirsin,

toprak olduğumuzu anımsa.

51:1 Sevgin uğruna lütfet ya Rab,

Sınırsız merhametin uğruna

Sil isyanlarımızı,

51: 2 Tümüyle yıka suçlarımızı

Arıt beni günahımızı

51: 3 Çünkü biliyoruz isyanlarımızı,

Günahımız sürekli karşımızda.

51: 9 Bakma günahlarımıza, sil suçlarımızı.

51: 10 temiz bir yürek yarat ey Tanrım bizde

ve yeniden kararlı bir ruh var et içimizde.

46: 1a çünkü sığınağımız ve gücümüz Sensin ya Rab,

71: 7b tek güçlü sığınak Sensin.

91: 2a sığınacak kale Sensin

 

121: 2 Yeri göğü yaratan yüce Tanrımız

yardım et bize bu ölümlü yaşam boyunca

121: 3 ayaklarımızın kaymasına izin verme,

121: 5 sağ yanımızda bize gölge ol,

Ey koruyucu RAB.

121: 7 her kötülükten koru ve esirge canımızı.

121: 8 Şimdiden sonsuza dek koru gidiş ve gelişimizi.

146: 2 Yaşadıkça Sana övgüler sunacak,

Var oldukça ilahiler söyleyeceğim.

146: 3 Önderlere,

Bizi kurtaramayacak insanlara güvenemem

146: 4 Onlar son soluğunu verince toprağa döner,

ve o gün tasarıları biter.

146: 5 Ne mutlu yardımcısı Yakup'un Tanrısı olana,

bereket olsun umudu Tanrısı RAB'de olana!

146: 6 Yeri göğü,

Denizi ve içindeki her şeyi yaratan,

Sonsuza dek sadık kalan,

146: 7 Ezilenlerin hakkını alan,

Açlara yiyecek sağlayan Sensin ey merhametli Tanrımız.

tutsakları özgür kılarsın,

146: 8 Körlerin gözünü açar,

İki büklüm olanları doğrultur,

Doğruları seversin.

146: 9 garipleri korur,

Öksüze, dul kadına yardım edersin.

Kötülerin yolunu saptırırsın.

146: 10 sonsuza dek egemenlik sürersin ya Rab

Sana övgü sunarız

46: 1a çünkü sığınağımız ve gücümüz Sensin;

71: 7b tek güçlü sığınak,

91: 2a tek sığınacak kale Sensin.

37: 39b Sıkıntılı günlerde kullarına kale olursun,

61: 3 Düşmanlara karşı tek güçlü bir kulesin.

 

95: 6 Sana tapınır önünde eğiliriz,

Ey yaratıcı Tanrımız, önünde diz çökeriz.

95: 7 Sen Tanrımızsın,

Bizler senin otlağının halkı,

Elinin altındaki koyunlarız.

104: 27 bütün yarattıkların seni bekler,

Yiyeceklerini zamanında veresin diye.

104: 28 Sen verirsin biz toplarız,

Sen elini açarsın kulların iyiliğe doyarlar.

145: 16 Elini açarsın,

Ve kullarını doyurursun.

61: 3 Düşmanlara karşı tek güçlü bir kule Sensin.

 

138: 6 ya RAB Sen yücelerde oturduğun halde

Alçakgönüllüleri gözetirsin

Ama küstahları uzaktan tanırsın.

138: 7 Sıkıntıya düşünce canımızı korur,

Düşmanların öfkesine karşı el kaldırırsın,

Sağ elinle halkını kurtarırsın.

138: 8 Sevgin sonsuzdur, ya RAB

Elinin eserini bırakma!

10: 17 Mazlumların dileklerini duyar

Yüreklendirirsin onları,

20: 5b dileklerimizi cevapla, ya Rab.

145: 19 ya Rab, yakarışlarımızı işit,

Dileklerini yerine getirir adından korkanların

25:7c Çünkü sen iyisin, ya RAB.

46: 1a çünkü sığınağımız ve gücümüz Sensin;

91: 2a tek sığınacak kale Sensin ya Rab.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

HAC DUALARI- II

- ziyaretgahta okunmak üzere -

 

Tanrı’ya şükrederim

30:1 Seni yüceltirim ya RAB,

Çünkü beni kurtardın.

Dua ederim, düşmanları bana güldürme.

30:2 Ya RAB Tanrım, Sana yakardım, bana şifa verdin.

30:3 beni ölüler diyarından çıkardın,

Yaşam verdin bana, ölüm çukuruna düşürmedin.

30:4 Seni ilahilerle överim,

Kutsallığına şükrederim.

 

30:5 Çünkü öfken bir an sürer,

Lütfun ise bir ömür;

Akşamlayın ağlayış konuk olur,

Ama sabah ile sevinç doğar.

7: 17 Şükrederim RAB'be doğruluğu için,

Yüce RAB'bin adını ilahilerle överim.

 

30:7 lütfunla beni güçlü bir dağ gibi

Sarsılmaz kılarsın;

Ama sen yüzünü gizlersen

Dehşete düşerim.

30:8 Ya RAB, sana sesleniyorum,

30: 10 Dinle, ya RAB, acı bana;

Yardımcım ol,

30:11 Yasımı şenliğe döndür[dün,]

Çulumu çıkarıp beni sevinçle kuşat[tın.]

30:12 Öyle ki, gönlüm seni ilahilerle övsün, susmasın!

67: 1 bana lütfet ve bana bolluk ver,

Yüzünün ışığı ile beni aydınlat,

Ey Baba, Oğul ve Kutsal Ruh.

67: 2 Dua ederim, yeryüzünde yolun,

Bütün uluslar arasında kurtarıcı gücün bilinsin.

67: 3 Halklar sana şükretsin, ey Tanrım,

Bütün halklar sana şükretsin!

 

67: 4 Uluslar sevinsin, sevinçten çığlık atsın,

Çünkü sen halkları adaletle yargılarsın,

Yeryüzündeki uluslara yol gösterirsin.

67: 6 Tanrım, bizi bolluğa kavuştur.

67: 7 öyle ki, Dünyanın dört bucağındakiler Senden korksun!

65: 2 Ey duaları işiten Rab,

65: 3 Suçlarımız altında ezilirsek de,

isyanlarımızı Sen bağışlarsın.

65: 4 Ne mutlu avlularında otursun diye

Seçip kendine yaklaştırdığın kişiye!

Bereket olsun Evinin, kutsal tapınağının

Nimetleri ile doyanlara.

65: 5 Ey bizi kurtaran Tanrı,

Sen yeryüzünün dört bucağında,

Uzak denizlerdekilerin umudusun.

9: 1 bütün yüreğimle sana şükrederim Ya RAB,

yaptığın harikaların hepsini överim.

 

65: 6 Kudret kuşanan,

Gücüyle dağları kuran,

65: 7 Denizlerin kükremesini,

Dalgaların gümbürtüsünü,

Halkların kargaşasını yatıştıran sensin.

65: 9 Toprağa bakar, çok verimli kılarsın,

Onu zenginliğe boğarsın.

Ey Tanrı, ırmakların suyla doludur,

İnsanlara tahıl sağlarsın.

65: 10b Yağmurla toprağı yumuşatır,

Ürünlerine bereket katarsın.

65: 11 İyiliklerinle yılı taçlandırırsın,

65: 12 Otlaklar yeşillenir,

Tepeler sevince bürünür,

65: 13 Çayırlar sürülerle bezenir,

Vadiler ekinle örtünür,

Sevinçten haykırır, ezgi söylerler.

92: 1-3 Ya RAB, sana şükretmek,

Ey Yüceler Yücesi, adını ilahilerle övmek ne güzel,

Sabah sevgini, Gece sadakatini,

On telli sazla, çenk ve lirle duyurmak ne güzel!

92: 4 yaptıklarınla sevindirsin, ya RAB,

Ellerinin işi karşısında sevinç ilahileri okurum.

 

92: 5 Yaptıkların ne büyüktür, ya RAB,

Düşüncelerin ne derin!

92: 6 Aptal insan bilemez,

Budala akıl erdiremez:

92: 7 Kötüler mantar gibi bitse,

Suçlular pıtrak gibi açsa bile,

Bu onların sonsuza dek yok oluşu demektir.

92: 8 Ama sen sonsuza dek yücesin, ya RAB.

92: 10 Beni yaban öküzü kadar güçlü kıldın,

Taze zeytinyağını başıma döktün.

92: 11 Gözlerim düşmanlarımın bozgununu gördü,

Kulaklarım bana saldıran kötülerin sonunu duydu.

92: 12 Doğru insan hurma ağacı gibi serpilecek,

Lübnan sediri gibi yükselecek.

92: 14 Böyleleri yaşlanınca da meyve verecek,

Taptaze ve yeşil kalacaklar.

18: 49 Bunun için uluslar arasında sana şükrederim,

Adını ilahilerle överim,  ya RAB,

 

92: 15 RAB doğrudur! Kayamdır benim!

O'nda haksızlık bulunmaz!

100: 1 Ey bütün dünya,

RAB'be sevinç çığlıkları yükseltin!

100: 2 O'na neşeyle kulluk edin,

Sevinç ezgileriyle çıkın huzuruna!

100: 3 Bilin ki RAB Tanrı'dır.

Bizi yaratan O'dur, biz de O'nunuz,

O'nun halkı, otlağının koyunlarıyız.

100: 4 Kapılarına şükranla,

Avlularına övgüyle girin!

Şükredin O'na, adına övgüler sunun!

100: 5 Çünkü RAB iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

Sadakati kuşaklar boyunca sürer.

 

98: 1 Yeni bir ezgi söyleyin RAB'be.

Çünkü harikalar yaptı,

Zaferler kazandı sağ eli ve kutsal koluyla.

98: 2 RAB ulusların gözü önüne serdi kurtarışını,

Zaferini bildirdi.

98: 3 İsrail halkına sevgisini,

Sadakatini anımsadı;

Tanrımız'ın zaferini gördü dünyanın dört bucağı.

98: 4 Sevinç çığlıkları yükseltin RAB'be, ey yeryüzündekiler!

Sevinç ilahileriyle yeri göğü çınlatın!

98: 5 Lirle ezgiler sunun RAB'be,

Lir ve müzik eşliğinde!

98: 6 Boru ve borazan eşliğinde

Sevinç çığlıkları atın Kral olan RAB'bin önünde.

98: 7 Gürlesin deniz ve içindekiler,

Gürlesin yeryüzü ve üzerindekiler.

98: 8-9 El çırpsın ırmaklar,

Sevinçle haykırsın dağlar

RAB'bin önünde!

Çünkü O geliyor

Yeryüzünü yönetmeye.

Dünyayı adaletle,

Halkları doğrulukla yönetecek.

28: 7 gücüm ve kalkanım olan Rab ile

Yüreğim coşar,

Ezgilerle O'na daima şükrederim.

 

111: 1 Övgüler sunun RAB'be!

Doğru insanların toplantısında,

Topluluk içinde,

Bütün yüreğimle RAB'be şükredeceğim.

111: 2 RAB'bin işleri büyüktür,

Onlardan zevk alanlar hep onları düşünür.

111: 3 O'nun yaptıkları yüce ve görkemlidir,

Doğruluğu sonsuza dek sürer.

111: 4 RAB unutulmayacak harikalar yaptı,

O sevecen ve lütfedendir.

111: 5 Kendisinden korkanları besler,

Antlaşmasını sonsuza dek anımsar.

111: 7 Yaptığı her işte sadık ve adildir,

Bütün koşulları güvenilirdir;

111: 9 O halkının kurtuluşunu sağladı,

Antlaşmasını sonsuza dek geçerli kıldı.

Adı kutsal ve müthiştir.

30: 4 Ey RAB'bin sadık kulları, O'nu ilahilerle övün,

Kutsallığını anarak O'na şükredin.

 

111: 10 Bilgeliğin temeli RAB korkusudur,

O'nun kurallarını yerine getiren herkes

Sağduyu sahibi olur.

O'na sonsuza dek övgü sunulur!

103: 1 RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

O'nun kutsal adına övgüler sun, ey bütün varlığım!

 

103: 2 RAB'be övgüler sun, ey canım!

İyiliklerinin hiçbirini unutma!

103: 3 Bütün suçlarını bağışlayan,

Bütün hastalıklarını iyileştiren,

4 Canını ölüm çukurundan kurtaran,

Sana sevgi ve sevecenlik tacı giydiren,

103: 5 Yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran O'dur,

103: 6 RAB bütün düşkünlere

Hak ve adalet sağlar.

103: 8 RAB sevecen ve lütfedendir,

Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.

103: 9 Sürekli suçlamaz,

Öfkesini sonsuza dek sürdürmez.

103: 10 Bize günahlarımıza göre davranmaz,

Suçlarımızın karşılığını vermez.

103:17-18 Ama RAB kendisinden korkanları sonsuza dek sever,

Antlaşmasına uyan

Ve buyruklarına uymayı anımsayan soylarına adil davranır.

52: 9 Sürekli sana şükrederim yaptıkların için,

Çünkü adın iyidir.

 

103: 19 RAB tahtını göklere kurmuştur,

O'nun egemenliği her yeri kapsar.

103: 20 RAB'be övgüler sunun, ey sizler, O'nun melekleri,

O'nun sözünü dinleyen,

Söylediklerini yerine getiren güç sahipleri!

107: 1 RAB'be şükredin, çünkü O iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

107: 6 sıkıntı içinde RAB'be yakardım,

kurtardı beni dertlerinden.

107: 7 yolda öncülük etti ban

107: 8 Şükretsinler RAB'be sevgisi için,

İnsanlar yararına yaptığı harikalar için.

107: 9 Çünkü O susamış canın susuzluğunu giderir,

Aç canı iyiliklerle doyurur.

107: 20 Sözünü gönderip iyileştirir halkını,

Kurtarır onları ölüm çukurundan.

107: 21 Şükrederim RAB'be sevgisi için,

Şükrederim yaptığı harikalar için!

 

107: 32 Yüceltsinler O'nu halk topluluğunda,

Övgüler sunsunlar ileri gelenlerin toplantısında.

107: 41 yoksulu sefaletten kurtarıp,

Davar sürüsü gibi çoğaltır ailelerini.

107: 42 Doğru insanlar görüp sevinecek,

Kötülerse ağzını kapayacak.

116: 1 RAB'bi seviyorum,

Çünkü O feryadımı duyar.

116: 2 Bana kulak verdiği için,

Yaşadığım sürece O'na sesleneceğim.

67: 3 Halklar sana şükretsin, ey Tanrı,

Bütün halklar sana şükretsin!

 

116: 5 RAB lütufkâr ve adildir,

Sevecendir Tanrımız.

116: 6 RAB saf insanları korur,

Tükendiğim zaman beni kurtardı.

116: 7 canım huzura verdi

RAB bana iyilik etti

116: 8 RAB, canımı ölümden,

Gözlerimi yaştan,

Ayaklarımı sürçmekten kurtardı.

116: 9 Yaşayanların diyarında,

RAB'bin huzurunda yürüyeceğim.

138: 1 Bütün yüreğimle Rabbe şükredeceğim,

İlahlar önünde Tanrım’ı ilahilerle öveceğim.

 

138: 2 Kutsal tapınağına doğru eğilir,

Adına şükrederim, ya Rab,

Sevgin ve sadakatin için.

Seni överim.

Çünkü adını ve sözünü her şeyden üstün tuttun.

138: 3 Seslendiğim gün bana yanıt verdin,

İçime güç koydun, beni yüreklendirdin.

138: 4 Şükretsin sana, ya RAB, yeryüzü krallarının tümü,

Çünkü ağzından çıkan sözleri işittiler.

138: 5 Yaptığın işleri ezgilerle övsünler, ya RAB,

Çünkü çok yücesin.

138: 6 Sen ya RAB yücesin

ama alçakgönüllüleri gözetirsin,

Küstahları uzaktan tanırsın.

138: 7 Sıkıntıya düşersem, canımı korur,

Düşmanlarımın öfkesine karşı el kaldırırsın,

Sağ elin beni kurtarır.

138: 8 Ya RAB, her şeyi yaparsın benim için.

Sevgin sonsuzdur, ya RAB,

Elinin eserini bırakma!

75: 1 Sana şükrederim Tanrım,

çünkü sen yakınsın,

Mucizerinle yanımızdasın.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

HAC DUALARI- III

- ziyaretgahta okunmak üzere -

 

RehberiM Sensin ya Rab

25: 1 Ya RAB, bütün varlığımla sana yaklaşıyorum,

25: 2 Ey Tanrım, sana güveniyorum, utandırma beni,

Düşmanlarım üzerime zafer kahkahası atmasın!

25: 3 Sana umut bağlayanlar utanmasın

Nedensiz hainlik edenler utansın.

25: 4 Ya RAB, yollarını bana öğret,

Yönlerini bildir.

25: 5 Bana gerçek yolunda öncülük et, eğit beni;

Çünkü beni kurtaran Tanrı sensin.

Bütün gün umudum sende.

5: 8 Yol göster bana doğruluğunla, ya RAB,

Düşmanlarıma karşı!

Yolunu önümde düzle.

 

25: 6 Ya RAB, sevecenliğini ve sevgini anımsa;

Çünkü onlar öncesizlikten beri aynıdır.

25: 7 Gençlik günahlarımı, isyanlarımı anımsama,

Sevgine göre anımsa beni,

Çünkü sen iyisin, ya RAB.

25: 8 RAB iyi ve doğrudur,

Onun için günahkârlara yol gösterir.

25: 9 Alçakgönüllülere adalet yolunda öncülük eder,

Kendi yolunu öğretir onlara.

25: 10 RAB'bin bütün yolları sevgi ve sadakate dayanır

Antlaşmasındaki buyruklara uyanlar için.

25: 11 Ya RAB, adın uğruna

Suçumu bağışla, çünkü suçum büyük.

25: 12 Kim RAB'den korkarsa,

RAB ona seçeceği yolu gösterir.

25: 13 Gönenç içinde yaşayacak o insan,

Soyu ülkeyi sahiplenecek.

25: 14 RAB kendisinden korkanlarla paylaşır sırrını,

Onlara açıklar antlaşmasını.

25: 15 Gözlerim hep RAB'dedir,

Çünkü ayaklarımı ağdan O çıkarır.

25: 16 Halime bak, lütfet bana;

Çünkü garip ve mazlumum.

25: 17 Yüreğimdeki sıkıntılar artıyor,

Kurtar beni dertlerimden!

25: 18 Üzüntüme, acılarıma bak,

Bütün günahlarımı bağışla!

25: 19 Düşmanlarıma bak, ne kadar çoğaldılar,

Nasıl da benden nefret ediyorlar!

25: 20 Canımı koru, kurtar beni!

Hayal kırıklığına uğratma, çünkü sana sığınıyorum!

31: 3 Madem kayam ve kalem sensin,

Öncülük et, yol göster bana

Kendi adın uğruna.

 

25: 21 Dürüstlük, doğruluk korusun beni,

Çünkü umudum sendedir.

25: 22 Ey Tanrı, kurtar İsrail'i

Bütün sıkıntılarından!

43: 3 Gönder ışığını, gerçeğini,

Yol göstersinler bana,

 

43: 1 Hakkımı ara, ey Tanrı,

Savun beni vefasız ulusa karşı,

Kurtar hileci, haksız insandan.

43: 2 çünkü kalem sensin Tanrım

43: 4 Neşe, sevinç kaynağım Sensin

ey Tanrım

8: 14 sonsuza dek Tanrım Sensin,

bana yol göstereceksin.

 

85: 2 suçlarımızı bağışladın,

günahlarımızı yok saydın.

85: 3 Bütün gazabını bir yana koydun,

Kızgın öfkenden vazgeçtin.

85: 8 Kulak vereceğim

Halkına vereceğin esenlik sözüne,

Öyle ki, akılsızlığa düşmeyeyim.

85: 9 senden korkanları kurtarırsın.

Görkemin ülkemizde yaşasın

Görkemin evimizde ve işimizde

Görkemim hayatımızda parlasın

73: 24 Öğütlerinle yol gösterir bana, ya Rab.

 

85: 10 Sevgi ve sadakat,

Doğruluk ve esenlik sendedir ya RAB

85: 12 iyi olan neyse, onu vermek istersin,

Toprağımızdan ürün fışkırtırsın.

80: 1 Kulak ver, ey İsrail'in çobanı,

Ey Yusuf'u bir sürü gibi güden,

Keruvlar arasında taht kuran,

Saç ışığını,

80: 3b Yüzünün ışığıyla aydınlat bizi,

80: 4 Ya RAB, Her Şeye Egemen Tanrı,

78: 53 güvenlik içinde yol göster bana,

öyle ki, korkusuzca geçeyim bu fırtınalı sulardan

öyle ki, düşmanlarımı deniz yutsun.

 

80: 14 Ey Her Şeye Egemen Tanrı,

Göklerden bak ve gör,

İlgilen bu asmayla.

80: 15 İlgilen sağ elinin diktiği filizle,

Kendine seçtiğin halkınla

80: 17 Elin kendine seçtiğin kulların üzerinde olsun!

80: 19 ey Her Şeye Egemen Tanrı,

Yüzünün ışığıyla aydınlat, kurtulalım!

5: 8 Yol göster bana doğruluğunla, ya RAB,

Düşmanlarıma karşı!

Yolunu önümde düzle.

 

111: 1 RAB'be övgüler olsun

Bütün yüreğimle RAB'be şükredeceğim.

111: 2 Çünkü O’nun işleri büyüktür

111: 3 O'nun yaptıkları yüce ve görkemlidir,

Doğruluğu sonsuza dek sürer.

111: 4 RAB unutulmayacak harikalar yaptı,

O sevecen ve lütfedendir.

111: 5 Kendisinden korkanları besler,

Antlaşmasını sonsuza dek anımsar.

111: 7 Yaptığı her işte sadık ve adildir,

Bütün koşulları güvenilirdir;

111: 9 O halkının kurtuluşunu sağladı,

Antlaşmasını sonsuza dek geçerli kıldı.

Adı kutsal ve müthiştir.

112: 1 Övgüler sunun RAB'be!

Ne mutlu RAB'den korkan insana,

Ne mutlu O'nun buyruklarından zevk alana!

31: 3 Madem kayam ve kalem sensin,

Öncülük et, yol göster bana

Kendi adın uğruna.

 

112: 2 Soyumuza güç katan Sensin ya Rab,

Sen soyumuzu kutsarsın

112: 3 Bolluk ve zenginlik çoğalır evimizde.

112: 4 Karanlıkta ışık olursun dürüstler için,

Lütfeden ve sevecen Rab’sin, doğru insanlar için.

43: 3 Gönder ışığını, gerçeğini,

Yol göstersinler bana,

 

112: 5 Ne mutlu eli açık olan, ödünç veren,

İşlerini adaletle yürüten insana!

112: 6 Asla sarsılmaz,

112: 7 Yüreği sarsılmaz, RAB'be güvenir.

112: 8 Gözü pektir, korku nedir bilmez,

Sonunda düşmanlarının yenilgisini görür.

112: 10 ama kötülerin dileği boşa çıkar.

5: 8 Yol göster bana doğruluğunla, ya RAB,

Düşmanlarıma karşı!

Yolunu önümde düzle.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

HAC DUALARI- IV

- ziyaretgahta okunmak üzere -

 

GÜNLERİM GEÇİCİDİR

39: 1 Karar verdim: Adımlarıma dikkat edeceğim,

Dilimi günahtan sakınacağım;

Karşımda kötü biri oldukça,

Ağzıma gem vuracağım.

39: 2 Dilimi tutup sustum,

Hep kaçındım konuşmaktan, yararı olsa bile.

39: 4 "Bildir bana, ya RAB, sonumu,

Sayılı günlerimi;

Bileyim ömrümün ne kadar kısa olduğunu!

39: 5 Yalnız bir karış ömür verdin bana,

Hiç kalır hayatım senin önünde.

Her insan bir soluktur sadece,

En güçlü çağında bile.

39: 6 "Bir gölge gibi dolaşır insan,

Boş yere çırpınır,

Mal biriktirir, kime kalacağını bilmeden.

102: 26 Onlar yok olacak, ama sen kalıcısın.

Hepsi bir giysi gibi eskiyecek.

Onları bir kaftan gibi değiştireceksin,

Geçip gidecekler.

102: 27 Ama sen hep aynısın,

Yılların tükenmeyecek.

102: 28 Gözetiminde yaşayacak kullarının çocukları,

Senin önünde duracak soyları."

16: 11 Yaşam yolunu bana bildirirsin.

Bol sevinç vardır senin huzurunda,

Sağ elinden mutluluk eksilmez.

 

39: 7 "Ne bekleyebilirim şimdi, ya Rab?

Umudum sende.

39: 8 Kurtar beni bütün isyanlarımdan,

Aptalların hakaretine izin verme.

39: 11 Sen insanı suçundan ötürü

Azarlayarak yola getirirsin,

Her insan bir soluktur sadece.

39: 12 Duamı işit, ya RAB,

Kulak ver yakarışıma,

Gözyaşlarıma kayıtsız kalma!

Çünkü ben bir garibim senin yanında,

Bir yabancı, atalarım gibi.

39: 13 Uzaklaştır üzerimden bakışlarını,

Göçüp yok olmadan mutlu olayım!"

49: 1 Ey bütün halklar, dinleyin!

Kulak verin hepiniz, ey dünyada yaşayanlar,

49: 2 Halk çocukları, bey çocukları,

Zenginler, yoksullar!

49: 7 Kimse kimsenin hayatının bedelini ödeyemez,

Tanrı'ya fidye veremez.

49: 8 Çünkü hayatın fidyesi büyüktür,

Kimse ödemeye yeltenmemeli.

49: 12 Bütün gösterişine karşın geçicidir insan,

Ölüp giden hayvanlar gibi.

16: 11 Yaşam yolunu bana bildirirsin.

Bol sevinç vardır senin huzurunda,

Sağ elinden mutluluk eksilmez.

 

49: 15 Ama Tanrı beni

Ölüler diyarının pençesinden kurtaracak

Ve yanına alacak.

49: 16 Korkma biri zenginleşirse,

Evinin görkemi artarsa.

49: 17 Çünkü ölünce hiçbir şey götüremez,

 Görkemi onunla mezara gitmez.

49: 18 Yaşarken kendini mutlu saysa bile,

Başarılı olunca övülse bile.

49: 19 Atalarının kuşağına katılacak,

Onlar ki asla ışık yüzü görmeyecekler.

49: 20 Bütün gösterişine karşın anlayışsızdır insan,

Ölüp giden hayvanlar gibi.

16: 11 Yaşam yolunu bana bildirirsin.

Bol sevinç vardır senin huzurunda,

Sağ elinden mutluluk eksilmez.

 

90: 1 Ya Rab, barınak oldun bize

Kuşaklar boyunca.

90: 2 Dağlar var olmadan,

Daha evreni ve dünyayı yaratmadan,

Öncesizlikten sonsuzluğa dek Tanrı sensin.

90: 3 İnsanı toprağa döndürürsün,

"Ey insanoğulları, toprağa dönün!" diyerek.

90: 4 Çünkü senin gözünde bin yıl

Geçmiş bir gün, dün gibi,

Bir gece nöbeti gibidir.

90: 5 İnsanları bir düş gibi siler, süpürürsün,

Sabah biten ot misali:

90: 6 Sabah filizlenir, büyür,

Akşam solar, kurur.

90: 7 Eriyip bitiyoruz senin öfkenden,

Kızgınlığından dehşete düşüyoruz.

90: 8 Suçlarımızı önüne,

Gizli günahlarımızı yüzünün ışığına çıkardın.

90: 9 Gazabından kısalıyor günlerimiz,

Bir soluk gibi tükeniyor yıllarımız.

90: 12 Bu yüzden günlerimizi saymayı bize öğret ki,

Bilgelik kazanalım.

90: 14 Sabah bizi sevginle doyur,

Ömrümüz boyunca sevinçle haykıralım.

90: 16 Yaptıkların kullarına,

Görkemin onların çocuklarına görünsün.

90: 17 Tanrımız Rab bizden hoşnut kalsın.

Ellerimizin emeğini boşa çıkarma.

16: 11 Yaşam yolunu bana bildirirsin.

Bol sevinç vardır senin huzurunda,

Sağ elinden mutluluk eksilmez.

 

102: 15 Uluslar RAB'bin adından,

Yeryüzü kralları görkeminden korkacak.

102: 16 Çünkü RAB Siyon'u yeniden kuracak,

Görkem içinde görünecek.

102: 17 Yoksulların duasına kulak verecek,

Yalvarışlarını asla hor görmeyecek.

102: 19 RAB yücelerdeki kutsal katından aşağı baktı,

Göklerden yeryüzünü gözetledi,

102: 20 Tutsakların iniltisini duymak,

Ölüm mahkûmlarını kurtarmak için.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Hac Duaları - Sabah Duası-I

3: 4 RAB'be seslenirim,

Yanıtlar beni kutsal dağından.

3: 5 Yatar uyurum,

Uyanır kalkarım, RAB destektir bana.

3: 6 Korkum yok

Çevremi saran binlerce düşmandan.

3: 8 Kurtuluş RAB'dendir,

Halkını bereketle ya Rab

20: 1 Sıkıntılı günde ya RAB bana cevap ver,

ey Yakup'un Tanrısı, adınla koru beni

20: 2 Yardım gönder bana kutsal yerden,

Siyon'dan destek ver.

20: 3 bütün sunularımı kabul et

20: 4 Gönlümce bütün tasarıları gerçekleştir

63: 1 Ey Tanrı, sensin benim Tanrım,

Seni çok özlüyorum,

Canım sana susamış,

Kurak, yorucu, susuz bir diyarda,

Bütün varlığımla seni arıyorum.

63: 2 Kutsal yerde baktım sana,

Gücünü, görkemini görmek için.

63: 3 Senin sevgin yaşamdan iyidir,

Bu yüzden dudaklarım seni yüceltir.

63: 4 Ömrümce sana övgüler sunacağım,

Senin adınla ellerimi kaldıracağım.

63: 5 Zengin yiyeceklere doyarcasına doyacağım sana,

Şakıyan dudaklarla ağzım sana övgüler sunacak.

63: 7 Çünkü sen bana yardımcı oldun,

Kanatlarının gölgesinde sevincimi dile getiririm.

63: 8 Canım sana sımsıkı sarılır,

Sağ elin bana destek olur.

 

Hac Duaları - Sabah Duası-II

5: 1 Sözlerime kulak ver, ya RAB,

İniltilerimi işit.

5: 2 Feryadımı dinle, ey Kralım ve Tanrım!

Duam sanadır.

5: 3 Sabah sesimi duyarsın, ya RAB,

Her sabah sana duamı sunar, umutla beklerim.

5: 4 Çünkü sen kötülükten hoşlanan Tanrı değilsin,

Kötülük senin yanında barınmaz.

5: 5 Böbürlenenler önünde duramaz,

Bütün suç işleyenlerden nefret duyar,

5: 6 Yalan söyleyenleri yok edersin;

Ya RAB, sen eli kanlılardan,

Aldatıcılardan tiksinirsin.

5: 7 Bense bol sevgin sayesinde

Kutsal tapınağına gireceğim;

Oraya doğru saygıyla eğileceğim.

5: 8 Yol göster bana doğruluğunla, ya RAB,

Düşmanlarıma karşı!

Yolunu önümde düzle.

5: 10 Ey Tanrı, onları suçlu çıkar!

Kurdukları düzen yıkımlarına yol açsın.

Kov onları sayısız isyanları yüzünden.

Çünkü sana karşı ayaklandılar.

5: 11 Sevinsin sana sığınan herkes,

Sevinç çığlıkları atsın sürekli,

Kanat ger üzerlerine;

Sevinçle coşsun adını sevenler sende.

5: 12 Çünkü sen doğru kişiyi kutsarsın, ya RAB,

Çevresini kalkan gibi lütfunla sararsın.

20: 7 Bazıları savaş arabalarına,

Bazıları atlarına güvenir,

Bizse Tanrımız RAB'be güveniriz.

20: 8 Onlar çöküyor, düşüyorlar;

Bizse kalkıyor, dimdik duruyoruz.

20: 9 Ya RAB, yanıtla bizi sana yakardığımız gün!

 

Hac Duaları - Sabah Duası-III

5: 1 Sözlerime kulak ver, ya RAB,

5: 2 Feryadımı dinle, ey Kralım ve Tanrım!

Duam sanadır.

5: 3 Her sabah sana duamı sunar, umutla beklerim.

5: 4 Çünkü sen kötülükten hoşlanan Tanrı değilsin,

Kötülük senin yanında barınmaz.

5: 5 Böbürlenenler önünde duramaz,

Bütün suç işleyenlerden nefret duyar,

5: 6 Yalan söyleyenleri yok edersin;

90: 1 Ya Rab, barınak oldun bize

Kuşaklar boyunca.

90: 2 Dağlar var olmadan,

Daha evreni ve dünyayı yaratmadan,

Öncesizlikten sonsuzluğa dek Tanrı sensin.

90: 3 İnsanı toprağa döndürürsün,

"Ey insanoğulları, toprağa dönün!" diyerek.

90: 4 Çünkü senin gözünde bin yıl

Geçmiş bir gün, dün gibi,

Bir gece nöbeti gibidir.

90: 5 İnsanları bir düş gibi siler, süpürürsün,

Sabah biten ot misali:

90: 6 Sabah filizlenir, büyür,

Akşam solar, kurur.

90: 7 Eriyip bitiyoruz senin öfkenden,

Kızgınlığından dehşete düşüyoruz.

90: 8 Suçlarımızı önüne,

Gizli günahlarımızı yüzünün ışığına çıkardın.

90: 14 Sabah bizi sevginle doyur,

Ömrümüz boyunca sevinçle haykıralım.

90: 16 Yaptıkların kullarına,

Görkemin onların çocuklarına görünsün.

90: 17 Tanrımız Rab bizden hoşnut kalsın.

Ellerimizin emeğini boşa çıkarma.

Evet, ellerimizin emeğini boşa çıkarma.

 

Hac Duaları - Akşam Duası-I

4: 1 Sana seslenince yanıtla beni,

Ey adil Tanrım!

Ferahlat beni sıkıntıya düştüğümde,

Lütfet bana, kulak ver duama.

13: 3 Gör halimi, ya RAB, yanıtla Tanrım,

Gözlerimi aç, ölüm uykusuna dalmayayım.

13: 4 Düşmanlarım, "Onu yendik!" demesin,

Sarsıldığımda hasımlarım sevinmesin.

4: 6 "Kim bize iyilik yapacak?" diyen çok.

Ya RAB, yüzünün ışığıyla bizi aydınlat!

4: 7 Öyle bir sevinç verdin ki bana,

Onların bol tahıl ve yeni şaraptan aldığı sevinçten fazla.

4: 8 Esenlik içinde yatar uyurum,

Çünkü yalnız sen, ya RAB,

Güvenlik içinde tutarsın beni.

13: 5 Ben senin sevgine güveniyorum,

Yüreğim kurtarışınla coşsun.

13: 6 Ezgiler söyleyeceğim sana, ya RAB,

Çünkü iyilik ettin bana.

 

Hac Duaları - Akşam Duası-II

31: 1 Ya RAB, sana sığınıyorum.

Utandırma beni hiçbir zaman!

Adaletinle kurtar beni!

31: 2 Kulak ver bana,

Çabuk yetiş, kurtar beni;

Bir kaya ol bana sığınmam için,

Güçlü bir kale ol kurtulmam için!

31: 3 Madem kayam ve kalem sensin,

Öncülük et, yol göster bana

Kendi adın uğruna.

31: 4 Bana kurdukları tuzaktan uzak tut beni,

Çünkü sığınağım sensin.

31: 5 Ruhumu ellerine bırakıyorum,

Ya RAB, sadık Tanrı, kurtar beni.

31: 6 Değersiz putlara bel bağlayanlardan tiksinirim,

RAB'be güvenirim ben.

121: 1 Gözlerimi dağlara kaldırıyorum,

Nereden yardım gelecek?

121: 2 Yeri göğü yaratan

RAB'den gelecek yardım.

121: 3 O ayaklarının kaymasına izin vermez,

Seni koruyan uyuklamaz.

121: 4 İsrail'in koruyucusu ne uyur ne uyuklar.

121: 5 Senin koruyucun RAB'dir,

O sağ yanında sana gölgedir.

121: 7 RAB her kötülükten seni korur,

Esirger canını.

121: 8 Şimdiden sonsuza dek

RAB koruyacak gidişini, gelişini.

 

Hac Duaları - Akşam Duası-III

16: 1 Koru beni, ey Tanrı,

Çünkü sana sığınıyorum.

77: 1 Yüksek sesle Tanrı'ya yakarıyorum,

Haykırıyorum beni duysun diye.

77: 2 Sıkıntılı günümde Rab'be yönelir,

Gece hiç durmadan ellerimi açarım,

77: 12 Yaptıkları üzerinde derin derin düşüneceğim,

Bütün işlerinin üzerinde dikkatle duracağım.

16: 2 RAB'be dedim ki, "Efendim sensin.

Senden öte mutluluk yok benim için."

16: 4 Başka ilahların ardınca koşanların derdi artacak.

Onların kan sunularını dökmeyeceğim,

Adlarını ağzıma almayacağım.

16: 5 Benim payıma,

Benim kâseme düşen sensin, ya RAB;

Yaşamım senin ellerinde.

16: 6 Payıma ne güzel yerler düştü,

Ne harika bir mirasım var!

16: 7 Övgüler sunarım bana öğüt veren RAB'be,

Geceleri bile vicdanım uyarır beni.

16: 8 Gözümü RAB'den ayırmam,

Sağımda durduğu için sarsılmam.

16: 9 Bu nedenle içim sevinç dolu, yüreğim coşuyor,

Bedenim güven içinde.

16: 10 Çünkü sen beni ölüler diyarına terk etmezsin,

Sadık kulunun çürümesine izin vermezsin.

16: 11 Yaşam yolunu bana bildirirsin.

Bol sevinç vardır senin huzurunda,

Sağ elinden mutluluk eksilmez.

17: 15 ben doğruluk sayesinde yüzünü göreceğim

Uyanınca suretini görmeye doyacağım.

 

Hac Duaları - Akşam Duası-IV

17: 1 Haklı davamı dinle, ya RAB,

Feryadımı işit!

Hilesiz dudaklardan çıkan duama kulak ver!

17: 2 Haklı çıkar beni,

Çünkü sen gerçeği görürsün.

17: 3 Yüreğimi yokladın,

Gece denedin,

Sınadın beni,

Kötü bir şey bulmadın;

Kararlıyım, ağzımdan kötü söz çıkmaz,

17: 4 Başkalarının yaptıklarına gelince,

Ben senin sözlerine uyarak

Şiddet yollarından kaçındım.

17: 5 Sıkı adımlarla senin yollarını tuttum,

Kaymadı ayaklarım.

17: 6 Sana yakarıyorum, ey Tanrı,

Çünkü beni yanıtlarsın;

Kulak ver bana, dinle söylediklerimi!

17: 7 Göster harika sevgini,

Ey sana sığınanları saldırganlardan sağ eliyle kurtaran!

17: 8 Koru beni gözbebeği gibi;

Kanatlarının gölgesine gizle

17: 9 Kötülerin saldırısından,

Çevremi saran ölümcül düşmanlarımdan.

77: 13 Ey Tanrı, yolun kutsaldır!

Hangi ilah Tanrı kadar uludur?

77: 14 Harikalar yaratan Tanrı sensin,

Halklar arasında gücünü gösterdin.

77: 15 Güçlü bileğinle kendi halkını,

Yakup ve Yusuf oğullarını kurtardın.

 

Hac Duaları – Pazar Günü Duası

19: 7 RAB'bin yasası yetkindir, cana can katar,

RAB'bin buyrukları güvenilirdir,

Saf adama bilgelik verir,

19: 8 RAB'bin kuralları doğrudur, yüreği sevindirir,

RAB'bin buyrukları arıdır, gözleri aydınlatır.

19: 9 RAB korkusu paktır, sonsuza dek kalır,

RAB'bin ilkeleri gerçek, tamamen adildir.

19: 10 Onlara bol miktarda saf altından çok istek duyulur

Onlar süzme petek balından tatlıdır.

19: 11 Uyarırlar kulunu,

Onlara uyanların ödülü büyüktür.

19: 12 Kim yanlışlarını görebilir?

Bağışla göremediğim kusurlarımı,

19: 13 Bilerek işlenen günahlardan koru kulunu,

İzin verme bana egemen olmalarına!

O zaman büyük isyandan uzak,

Kusursuz olurum.

19: 14 Ağzımdan çıkan sözler,

Yüreğimdeki düşünceler,

Kabul görsün senin önünde,

Ya RAB, kayam, kurtarıcım benim

 

ya da günün Mezmuru okunur.

 

 

(I.Krallar 8:12-50) İsrail’in Tanrısı Rab’be övgüler olsun. Atalarımıza verdiği sözü tutan Kralımız Rab’be övgüler olsun. Yerde ve Gökte Senden başka Tanrı yoktur. Bütün yürekleriyle yolunu izleyen kullarına bereketlersin. Sen göklere ve yere sığmazsın. Senin adına yapılan dua ve tapınma evleri Senin yüceliğin karşısında bir hiç sayılır. Dua ederiz, komşularımıza ve Sana karşı işlediğimiz günahları bağışla. Bizlere doğru yolda yürümeyi öğret. Ülkemizi kıtlık, salgın, hastalık ve felaketlerden koru. İnsanların yüreklerini bilen Rab, yaşadığımız sürece Senden korkmayı bize öğret. Dünyanın bütün ulusları Sana ait olan halkına verdiğin bereket ve kurtarışı bilsin diye bu yerin etrafını yaşayan diri taşlarla bina et. Dünya, benlik ve şeytana karşı şavaşan halkının yakarışlarına göklerden cevap ver. “Günah işledik ve yoldan saptık” diye içtenlikle itirafta bulunan kullarını bağışlanma sevinci ile doldur.

 

Sebtimizi mübarek kıl ey Baba, Oğul ve Kutsal Ruh,

tek olan Kutsal Üçlük, bir olan Kadir Tanrı,

bu gün Sana açılan ellerimizi

ve Sana yönelmiş olan yüreklerimizi

bereketle diye dua ederiz.

öyle ki, Seni iman ve sevgi ile yüceltelim

ve varlığımız Senin varlığından zevk alarak tazelensin.

 

Sebtimizi mübarek kıl ey Kutsal Rab,

öyle ki, Seni tanımanın ve Sana ait olmanın ayrıcalığında canlarımızın doğruluğa olan acıkmışlığına ve susamışlığına Kutsal Ruh’un sağlayış ile lütuf etsin.

 

Sebtimizi mübarek kıl ey Merhametli Tanrımız,

geçmiş günlerin yorgunluğu ve günahın ağırlığı altında ezilmiş olan canlarımız Mesih’in tatlı ve hafif olan boyunduruğunda dinlenme bulsun.

 

Sebtimizi mubarek kıl Babamız ve Tanrımız,

tanıklığımız ve kutsal kilisene olan hizmetimiz Sende bereketlensin; ondalığımız, orucumuz, tövbemiz, övgümüz ve yakarışımız Sana makbul ve hoş kokulu bir sunu olsun.

 

Sebtimizi mübarek kıl ey kutsal ve adil olan Babamız,

Kutsal Kelamından öğrenmek,

Seni bütün canımızla sevmek,

Kutsal emirlerini yüreğimize yazmak

ve canlarımızı cennete götürecek tek Rab İsa Mesih’in bize örnek olarak bıraktığı çarmıh yolunda yürümek adanmışlığı daima yüreklerimizde yansın.

 

Kutsal Ruhun ile Sebtimizi mübarek kıl ya Rab,

öyle ki, gizlide ve açıkta olan yakarışlarımızı Mesih’in kanında yıkanmış olarak Sana pak eller ile, pak yürekler ile kaldırabilelim.

 

Sebtimizi mübarek kıl ey sonsuzluğun ve görkemin Tanrısı, öyle ki, aklımız daima gerçek olan, daima saygıdeğer ve doğru olan, daima pak ve erdemli olan şeylerde olarak çalışalım; öyle ki, ayaklarımız kötü yollara gitmesin, gözlerimiz daima Senin kutsallığına baksın ve sözlerimiz daima ateşle terbiye edilmiş olsun.

 

Sebtimizi mübarek kıl ey bizlere Baba olan Tanrımız,

Öyle ki, Kurtarıcı Rab İsa Mesih’in kutsallığını ve yumuşak huyluluğunu kuşanmış olarak,

bu karanlık dünyanın güçlerine,

kötülüğün göksel yerdeki ruhsal ordularına karşı

tövbe ve iman ile durabilelim; öyle ki, dünyaya, benliğe ve şeytana karşı savaşan kilisen Mesih’in esenlik Müjdesini yayma hazırlığında geyik ayakları ile yürüyebilsin.

 

Sebtimizi mübarek kıl ey merhametli Babamız,

öyle ki, sevgimiz bilgi ve sezgide artsın;

öyle ki, Kurtarıcı İsa Mesih’in yüceliği ve övülmesi için yaşamaya olan adanmışlığımız yenilensin,

öyle ki, İsa Mesih aracılığı ile gelen doğruluğun meyvesiyle sadece sözlerimiz değil,

iyi işlerimiz ve hayatımız

Sendeki koruma, paklık, kutsama ve kurtarışa tanıklık etsin

ve günlerimiz Mesih’in kutsal Müjdesine layık bir şekilde tamamlansın.

 

Sebtimizi mübarek kıl ey bizlere acıyan ve tez öfkelenmeyen Tanrımız,

Mesih’teki ayrıcalığımıza, sevinçle sahip çıkabilelim

ve Müjde’de açıklanan inanç uğruna dimdik ayakta durabilelim.

 

Sebtimizi mübarek kıl ey Baba,

göklerdeki vatanımızdan gelmesini beklediğimiz Kurtarıcı Rab İsa Mesih’i beklerken gayretimiz eksilmesin, Ruh’ta ateşli olalım; öyle ki, İsa Mesih zavallı bedenlerimizi kendi yüce bedenine benzer hale değiştirmek ve kilisesini yanına almak için geldiğinde bizleri hizmetinde ve övülmesinde etkin bulsun.

 

Sebtimizi mübarek kıl ey her şeyi yaratan Baba,

Gerçek doğruluk ve kutsallıktaki yeni yaratılışı giyinmiş olduğumuz hayatımızdaki meyvelerle görülsün. Kilisene ve dünyaya hizmet için yalandan, çekişmeden, kavgadan, bencillikten uzakta kalıp iyi yürekliliği ve şefkati artan bir şekilde başkaları ile paylaşabilelim. Öyle ki, çağrılmışlığımızdan ve kurtulmuşluğumuzdan doğan ümidi, kutsallarına verdiğin mirasın yüce zenginliğini anlayabilelim diye yüreklerimizin gözleri aydınlansın.

 

Sebtimizi mübarek kıl ey Babamız ve Tanrımız,

öyle ki, Mesih’te ve Mesih’e olan imanımızla tek Tanrı olan Sana daima güven ile yaklaşabilelim. Tanrı halkının dünysal evleri ve işyerleri bereketlensin. İman atamız İbrahim, İshak ve Yakup’a verdiğin zenginlikler bizlerin hayatında da olsun. Öyle ki, İsa Mesih’te bizlere bağışladığın yüce lütuf hayatlarımızda görülsün, hayatlarımız aracılığı ile övülsün.

 

Sebtimizi mübarek kıl ey Baba Tanrımız, Kutsal Ruhun Kelamının ışığı ile yüreklerimizi aydınlatsın, cehaletimizin ve bilgisizliğimizin karanlığından bizleri yıkasın; düşmüşlüğümüzü, zayıflığımızı, isyanlarımızı, günahlarımızı, yanlışlarımızı ve hayatımızda hoşnut olmadığın her şeyi yaksın.

 

Sebtimizi mübarek kıl ey Rab Tanrımız,

hastalıklarımız şifa, sıkıntılarımız teselli bulsun. Canlarımıza esenlik olsun ve Senin esenliğin “esenlik olsun” dediğimiz canların üzerlerinde olsun. Öyle ki, iyilik yapmaktan usanmayalım, cesaretimizi yitirmeyelim;

öyle ki, birbirimizin yüklerini taşımakta gayretli olalım.

 

Sebtimizi mübarek kıl ey merhametli Tanrımız,

günlerimiz boyunca Tanrı halkının karşısına iyi niyetli insanlar çıksın. Yeryüzündeki Aziz Kilisen imanda büyüsün, güçlenerek bütün dünyaya yayılsın.

 

Sebtimizi mübarek kıl ey Rab Tanrımız,

öyle ki, Tanrı halkının dünya uluslarını yöneten önderler için yakarışları Senin önünde hoş kokulu bir sunu gibi kabul görsün. Bu sebt gününde insanlık ailesine barış, adalet ve zenginlik getirmek için çalışanların kalplerini aydınlat diye Sana dua ederiz: Yasa koyucular ve yasa uygulayıcıları kendi sevgin, bilgeliğin ve adaletin ile yönlendir ve bu ülkede yaşayan Tanrı halkı esenlik içinde Sebt günlerini Senin görkemine ve yüceliğine adayarak günleri tamamlasın.

 

Sebtimizi mübarek kıl ey Rab Tanrımız,

öyle ki, Tanrı halkının dünyanın her yerindeki aziz kilisen için olan yakarışları Senin önünde hoş kokulu bir sunu gibi kabul görsün. Bu sebt gününde kilisene hizmet eden, öğreten ve yöneten bütün soylu işçileri iman, ümit ve sevgide bereketle diye Sana dua ederiz: öyle ki, kullarını doğrulukta, bilgelikte ve pak yaşayışta bina edebilsinler ve bu ülkede yaşayan Tanrı halkı esenlik içinde Sebt günlerini Senin görkemine ve yüceliğine adayarak günleri tamamlasın.

 

Sebtimizi mübarek kıl ey Rab Tanrımız,

öyle ki, Tanrı halkının tüm insanlık için olan yakarışları Senin önünde hoş kokulu bir sunu gibi kabul görsün. Bu sebt gününde mutsuzları, çaresizleri, hastaları, ihtiyaç ve sıkıntı içinde olan bütün insanları koru ve esenlik ver diye Sana dua ederiz: nefreti ve şiddeti kaldır, her türlü felaketi, afet ve salgınları hudutlarımızdan uzaklaştır ve bu ülkede yaşayan Tanrı halkı esenlik içinde Sebt günlerini Senin görkemine ve yüceliğine adayarak günleri tamamlasın.

 

Sebtimizi mübarek kıl ey Rab Tanrımız,

öyle ki, Tanrı halkının aileler için olan yakarışları Senin önünde hoş kokulu bir sunu gibi kabul görsün. Bu sebt gününde evlilik birliğini koru ve güçlü tut diye Sana dua ederiz: çocuklar ve gençler kutsanmış evliliklerin çatısı altında ahlaki ve manevi zenginlik içinde kalaraktan kötülüklerden korunsunlar ve bu ülkede yaşayan Tanrı halkı esenlik içinde Sebt günlerini Senin görkemine ve yüceliğine adayarak günleri tamamlasın.

 

Sebtimizi mübarek kıl ey Rab Tanrımız,

öyle ki, Tanrı halkının dünyanın esenlik ve barışı için olan yakarışları Senin önünde hoş kokulu bir sunu gibi kabul görsün. Bu sebt gününde yeryüzündeki bütün ülkeleri bereketle diye Sana dua ederiz: sevgi ve birliği, hakikat ve adaleti yüreklere yerleştir, bencilliğin gücünü kır, savaşa, kavgaya sebep olan zayıflıklarımızı çarmıha ger ve bu ülkede yaşayan Tanrı halkı esenlik içinde Sebt günlerini Senin görkemine ve yüceliğine adayarak günleri tamamlasın.

 

Sebtimizi mübarek kıl ey Rab Tanrımız, kilisenin vaazını, merhamet hizmetlerini güçlendir. Kutsal Sakramentler ile Tanrı halkını dünyaya, benliğe ve şeytana karşı güçlü tut. Mesih İsa’ya ait olma ayrıcalığı aklımızda olarak işlerimiz, sözlerimiz, düşüncelerimiz daima Sana yücelik sunsun.

 

Sebtimizi mübarek kıl ey Rab Tanrımız,

benliğin işlerinden kaçabilelim ve Ruh’un meyvelerinde büyüyebilelim. Öyle ki, doğal benliği tutku ve arzularıyla birlikte çarmıha gerebilelim. Öyle ki, Kutsal Ruh’un yönetiminde Sana adanmış hayatlar ile sonraki kuşaklara da iman tanıklığı bırakabilelim.

 

Sebtimizi mübarek kıl ey Rab Tanrımız, bizde Mesih yaşasın; öyle ki, bizler Mesih’le birlikte çarmıha gerilmiş olarak bu dünyasal hac yolculuğumuz boyunca bedende sürdüğümüz yaşamı bizleri seven ve uğrumuza kendini feda eden Tanrı Oğlu İsa Mesih’e imanla sürdürelim.

 

Sebtimizi mübarek kıl ey Rab Tanrımız,

haftamız ve hayatımızın günleri Senin kutsal koruman altında, bereketlerinin bolluğuna hamt ederek tamamlansın.

 

Sebtimizi mübarek kıl ey Göklerdeki Babamız, öyle ki ruhumuz iyi ümitlerle dinlenmeye uygun kılınsın. Öyle ki, Kutsal Ruh’un bağışladığı ölümsüzlüğü almaya giderken sevincimiz tam olsun, karanlık ölüm vadisinden geçerken Senin yanımızda olduğunu bilmemin güveninde gözlerimizi kapayabilelim.

 

Dileklerimiz ve Yakarışlarımız

(Dilek ve Yakarış dualarına tövbe ve alçalış duaları ile başlarız, hatırlanan bütün günahlar için itiraflar sunulup tövbe edikten sonra Tanrı’dan bağışlama, korunma ve paklık istenir, sonraki günler boyunca da hatırlayamadıklarımızı (tövbe konularını) bize hatırlatması için yakarışlar sunulur)

 

[Yüce Rab, yakarışlarımız ve dileklerimiz daima Sanadır. Kutsal Yazılar ve Kutsal Ruh’un ile yüreklerimizi Göksel görkemine çevir, Sana ruhta ve gerçekte tapınmamız için bizleri bereketle... (Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla. Amin)]

II.Tarihler 7: 14 adımla çağrılan halkım alçakgönüllülüğü takınır, bana yönelip dua eder, kötü yollarından dönerse, gökten onları duyacağım, günahlarını bağışlayıp ülkelerini sağlığa kavuşturacağım.

İşaya 1: 18 RAB diyor ki,

"Gelin, şimdi davamızı görelim.

Günahlarınız sizi kana boyamış bile olsa

Kar gibi ak pak olacaksınız.

Elleriniz kırmız böceği gibi kızıl olsa da

Yapağı gibi bembeyaz olacak.

I.Yuhanna 1:7 Ama kendisi ışıkta olduğu gibi, biz de ışıkta yürürsek, birbirimizle paydaşlığımız olur ve O'nun Oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır. 8 Günahımız yok dersek, kendimizi aldatırız ve içimizde gerçek olmaz. 9 Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı, günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.

Göklerdeki Babamız,

Suçlarım senin önündedir, bana zayıflıklarımı göster, tövbe ve alçalış ruhunu üzerimde tut. Senin bağışlamana sığınır ve Sana hayatımda hoşnut olmadığın her şeyi getiririm. 

(serbest dua)

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Dileklerimiz ve Yakarışlarımız

[Yüce Rab, yakarışlarımız ve dileklerimiz daima Sanadır. Kutsal Yazılar ve Kutsal Ruh’un ile yüreklerimizi Göksel görkemine çevir, Sana ruhta ve gerçekte tapınmamız için bizleri bereketle... (Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla. Amin)]

 

Yuhanna 8: 31-32 İsa kendisine iman etmiş olan Yahudiler'e, "Eğer benim sözüme bağlı kalırsanız, gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak" dedi.

Galatyalılar 5: 1 Mesih bizi özgür olalım diye özgür kıldı. Bunun için dayanın. Bir daha kölelik boyunduruğuna girmeyin.

Göklerdeki Babamız, hayatımda bağımlılık konusu olan her şeyi Sana getiriyorum...

(serbest dua)

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Özdeyişler 9: 10 RAB korkusudur bilgeliğin temeli.

Akıl Kutsal Olan'ı tanımaktır.

9: 11 Benim sayemde günlerin çoğalacak,

Ömrüne yıllar katılacak.

10: 27 RAB korkusu ömrü uzatır,

Kötülerin yıllarıysa kısadır.

12: 28 Doğru yol yaşam kaynağıdır,

Bu yol ölümsüzlüğe götürür.

28: 16 Gaddar önderin aklı kıttır;

Haksız kazançtan nefret edense uzun ömürlü olur.

I.Krallar 3: 14 Eğer sen de baban Davut gibi kurallarıma ve buyruklarıma uyup yollarımda yürürsen, sana uzun ömür de vereceğim.

Göklerdeki Babamız, uzun ömür konusundaki dileklerimi Sana getiriyorum...

(serbest dua)

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Özdeyişler 15: 1 Yumuşak yanıt gazabı yatıştırır,

Oysa yaralayıcı söz öfkeyi alevlendirir.

Efesliler 4: 26 Öfkelenin, ama günah işlemeyin. Öfkenizin üzerine güneş batmasın. 27 İblis'e de fırsat vermeyin.

Efesliler 4: 29 Ağzınızdan hiç kötü söz çıkmasın. İşitenler yararlansın diye, ihtiyaca göre, başkalarının gelişmesine yarayacak olanı söyleyin. 30 Tanrı'nın Kutsal Ruhu'nu kederlendirmeyin. Kurtuluş günü için o Ruh'la mühürlendiniz. 31 Her kötü niyetle birlikte her türlü kin, öfke, kızgınlık, bağrışma ve

iftira sizden uzak olsun.

I.Petrus 2: 22 "O günah işlemedi, ağzından hileli söz çıkmadı." 23 Kendisine sövüldüğünde sövgüyle karşılık vermedi, acı çektiğinde kimseyi tehdit etmedi; davasını, adaletle yargılayan Tanrı'ya bıraktı.

Göklerdeki Babamız, kızgınlık konusundaki dileklerimi Sana getiriyorum...

(serbest dua)

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Yuhanna 14: 27 Size esenlik bırakıyorum, size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın.

Filipililer .4: 6 Hiç kaygılanmayın; her konudaki dileklerinizi, Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. 7 O zaman Tanrı'nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır. 8 Sonuç olarak, kardeşlerim, gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye değer ne varsa, onu düşünün.

Göklerdeki Babamız, kaygı ve endişelerim konusundaki dileklerimi Sana getiriyorum...

(serbest dua)

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Özdeyişler 3: 9 Servetinle ve ürününün turfandasıyla RAB'bi onurlandır.

10 O zaman ambarların tıka basa dolar,

Teknelerin yeni şarapla dolup taşar.

Koloseliler 3:23-24 Rab'den miras ödülünü alacağınızı bilerek, her ne yaparsanız, insanlar için değil, Rab için yapar gibi candan yapın. Rab Mesih'e kulluk ediyorsunuz. 25 Haksızlık eden, ettiği haksızlığın karşılığını alacak. Hiçbir ayrım yapılmayacaktır.

Göklerdeki Babamız, iş ve maddiyat konusundaki dileklerimi Sana getiriyorum...

(serbest dua)

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

I.Korintliler 16:13 Uyanık kalın, imanda dimdik durun, mert ve güçlü olun.

Efeslier 6:10 Son olarak Rab'de ve O'nun üstün gücüyle güçlenin. 11 İblis'in hilelerine karşı durabilmek için Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın. 12 Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. 13 Bundan dolayı, kötü günde dayanabilmek, gerekli olan her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın.

18 Her türlü dua ve yalvarışla, her zaman Ruh'un yönetiminde dua edin. Bu amaçla, tüm kutsallar için yalvarışta bulunarak tam bir adanmışlıkla uyanık durun.

II.Timoteyus 1:7 Çünkü Tanrı bize korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve özdenetim ruhu vermiştir.

Göklerdeki Babamız, cesaret ve adanmışlık konusundaki dileklerimi Sana getiriyorum...

(serbest dua)

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Nehemya 8: 8 Tanrı'nın Yasa Kitabı'nı okuyup açıkladılar, herkesin anlamasını sağlayacak biçimde yorumladılar. 9 Vali Nehemya, Kâhin ve Bilgin Ezra ve halka öğretmenlik yapan Levililer, "Bugün Tanrınız RAB için kutsal bir gündür. Yas tutup ağlamayın" dediler. Çünkü bütün halk Kutsal Yasa'yı dinlerken ağlıyordu. 10 Nehemya da, "Gidin, yağlı yiyip tatlı için" dedi, "Hazırlığı olmayanlara da bir pay gönderin. Çünkü bugün Rabbimiz için kutsal bir gündür. Üzülmeyin. RAB'bin verdiği sevinç sizi güçlü kılar."

Romalılar 8:26 Bunun gibi, Ruh da güçsüzlüğümüzde bize yardım eder. Nasıl dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz, ama Ruh'un kendisi, sözle anlatılamayan iniltilerle bizim için aracılık eder. 27 İnsanların yüreklerini araştıran Tanrı, Ruh'un düşüncesinin ne olduğunu bilir. Çünkü Ruh, Tanrı'nın isteğine göre kutsallar için aracılık eder. 28 Tanrı'nın, kendisini sevenlerle, amacına göre çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz.

Göklerdeki Babamız, bunalımlarım ve sıkıntılarım konusundaki dileklerimi Sana getiriyorum...

(serbest dua)

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

İbraniler 10:38 Benim doğru adamım, imanla yaşayacaktır. Eğer geri çekilirse, ondan hoşnut olmayacağım.» 10:39 Biz, geri çekilip mahvolanlardan değiliz; iman edip canlarının kurtuluşuna kavuşanlardanız.

İbraniler 11:1 İman, ümit edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. 2 Atalarımız bununla Tanrı'nın beğenisini kazandılar.

6 İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek imkânsızdır. Tanrı'ya yaklaşan, O'nun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir.

8 İman sayesinde İbrahim, miras olarak alacağı ülkeye gitmek üzere çağrıldığı zaman Tanrı'nın sözünü dinledi ve nereye gideceğini bilmeden yola çıktı. 9 İman sayesinde, bir yabancı olarak vaat edilen ülkeye yerleşti. Aynı vaadin ortak mirasçıları olan İshak ve Yakup'la beraber çadırlarda yaşadı. 10 Çünkü mimarı ve yapıcısı Tanrı olan sağlam temelli kenti bekliyordu.

Göklerdeki Babamız, iman konusundaki dileklerimi Sana getiriyorum...

(serbest dua)

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Mezmur 27: 10 Annemle babam beni terk etseler bile,

RAB beni kabul eder.

13 Yaşam diyarında

RAB'bin iyiliğini göreceğimden kuşkum yok.

14 Umudunu RAB'be bağla,

Güçlü ve yürekli ol;

Umudunu RAB'be bağla!

Mezmur 147: 3 O kırık kalplileri iyileştirir,

Yaralarını sarar.

5 Rabbimiz büyük ve çok güçlüdür,

Sınırsızdır anlayışı.

6 RAB mazlumlara yardım eder,

Kötüleri yere çalar.

Yuhanna 14: 16-17 Ben de Baba'dan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir Yardımcı, Gerçeğin Ruhu'nu verecek. Dünya O'nu kabul edemez. Çünkü O'nu ne görür, ne de tanır. Siz O'nu tanıyorsunuz. Çünkü O aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. 18 Sizi öksüz bırakmayacağım, size geri döneceğim. 19 Az sonra dünya artık beni görmeyecek, ama siz beni göreceksiniz. Ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız. 20 O gün anlayacaksınız ki, ben Babam'dayım, siz bendesiniz, ben de sizdeyim.

Göklerdeki Babamız, yalnızlık konusundaki dileklerimi Sana getiriyorum...

(serbest dua)

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Markos 12: 29 İsa şöyle karşılık verdi: "En önemlisi şudur: 'Dinle, ey İsrail! Tanrımız Rab tek Rab'dir. 30 Tanrın Rab'bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin.' 31 İkincisi de şudur: 'Komşunu kendin gibi seveceksin.' Bunlardan daha büyük buyruk yoktur."

I.Korintliler 13: 1 İnsanların ve meleklerin diliyle konuşsam, ama sevgim olmasa, ses çıkaran bakırdan ya da zilden farkım kalmaz. 2 Peygamberlikte bulunabilsem, bütün sırları bilsem, her bilgiye sahip olsam,dağları yerinden oynatacak kadar büyük imanım olsa, ama sevgim olmasa, bir hiçim. 3 Varımı yoğumu sadaka olarak dağıtsam, bedenimi yakılmak üzere teslim etsem, ama sevgim olmasa, bunun bana hiçbir yararı olmaz. 4 Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. 5 Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolay kolay öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz. 6 Sevgi haksızlığa sevinmez, gerçek olanla sevinir. 7 Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi umut eder, her şeye dayanır. : 8 Sevgi asla son bulmaz.

13 İşte kalıcı olan üç şey vardır: İman, umut, sevgi. Bunların en üstünü de sevgidir

I.Yuhanna 4: 19 Bizse seviyoruz, çünkü önce O bizi sevdi. 20 "Tanrı'yı seviyorum" deyip de kardeşinden nefret eden yalancıdır. Çünkü gördüğü kardeşini sevmeyen, görmediği Tanrı'yı sevemez. 21 "Tanrı'yı seven kardeşini de sevsin" diyen buyruğu Mesih'ten aldık.

Göklerdeki Babamız, sevgi konusundaki dileklerimi Sana getiriyorum...

(serbest dua)

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Markos 10: 6 "Tanrı, yaratılışın başlangıcından 'İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı.' 7-8 'Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak.' Şöyle ki, onlar artık iki değil, tek bedendir. 10: 9 O halde Tanrı'nın birleştirdiğini insan ayırmasın."

Efesliler 5:22 Ey kadınlar, Rab'be bağımlı olduğunuz gibi, kocalarınıza bağımlı olun. 23 Çünkü Mesih bedenin kurtarıcısı olarak inanlılar topluluğunun başı olduğu gibi, erkek de kadının başıdır.

25 Ey kocalar, Mesih inanlılar topluluğunu nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse, siz de karılarınızı öyle sevin.

28 Aynı şekilde, kocalar da karılarını kendi bedenleri gibi sevmelidir. Karısını seven kendini sever.

33 Bununla birlikte, her biriniz karısını kendisi gibi sevsin. Kadın da kocasına saygı göstersin.

Göklerdeki Babamız, aile ve evlilik konusundaki dileklerimi Sana getiriyorum...

(serbest dua)

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Mezmur 27: 1 RAB benim ışığım, kurtuluşumdur,

Kimseden korkmam.

RAB yaşamımın kalesidir,

Kimseden yılmam.

2 Hasımlarım, düşmanlarım olan kötüler,

Beni yutmak için üzerime gelirken

Tökezleyip düşerler.

3 Karşımda bir ordu konaklasa,

Kılım kıpırdamaz,

Bana karşı savaş açılsa,

Yine güvenimi yitirmem.

Filipililer 4:13 Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim.

I.Yuhanna 4:18 Sevgide korku yoktur. Tersine, yetkin sevgi, korkuyu siler atar. Çünkü korku cezalandırılma düşüncesinden ileri gelir. Korkan kişi, sevgide yetkin kılınmış değildir.

Göklerdeki Babamız, her türlü korkularım konusundaki dileklerimi Sana getiriyorum...

(serbest dua)

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Mezmur 37: 25 Gençtim, ömrüm tükendi,

Ama hiç görmedim doğru insanın terk edildiğini,

Soyunun ekmek dilendiğini.

26 O hep cömertçe ödünç verir,

Soyu kutsanır.

Matta 6:25 «Bu nedenle size şunu söylüyorum: `Ne yiyip ne içeceğiz?' diye canınız için, ya da `Ne giyeceğiz?' diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi? 26 Gökte uçan kuşlara bakın! Ne eker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel Babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? 27 Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir?

31 «Öyleyse, `Ne yiyeceğiz?' `Ne içeceğiz?' ya da `Ne giyeceğiz?' diyerek kaygılanmayın. 32 Uluslar hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa göksel Babanız tüm bunları gereksindiğinizi bilir. 33 Siz önce O'nun egemenliğinin ve O'ndaki doğruluğun ardından gidin, o zaman size tüm bunlar da verilecektir. 34 O halde yarın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarının olsun. Her günün derdi kendine yeter.

Göklerdeki Babamız, maddi kaygılarım konusundaki dileklerimi Sana getiriyorum...

(serbest dua)

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Özdeyişler 13: 10 Kibirden ancak kavga çıkar,

 Öğüt dinleyense bilgedir.

Özdeyişler 16: 18 Gururun ardından yıkım,

 Kibirli ruhun ardından da düşüş gelir.

Luk 16:15 O da onlara şöyle dedi: «Siz insanlar önünde kendinizi temize çıkarıyorsunuz, ama Tanrı yüreğinizi biliyor. İnsanların gururlandıkları ne varsa, Tanrı'ya iğrenç gelir.

Luka 18:14 ... Çünkü kendini yücelten herkes alçaltılacak, kendini alçaltan ise yüceltilecektir.

I.Yuhanna 2:16 Çünkü dünyaya ait olan her şey, doğal benliğin tutkuları, gözün tutkuları ve maddi yaşamın verdiği gurur Baba'dan değil, dünyadandır.

Göklerdeki Babamız, gurur konusundaki dileklerimi Sana getiriyorum...

(serbest dua)

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Mezmur 29: 2 RAB'bin görkemini adına yaraşır biçimde övün,

Kutsal giysiler içinde RAB'be tapının!

Mezmur 95: 1 Gelin, RAB'be sevinçle haykıralım,

Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım,

6 Gelin, tapınalım, eğilelim,

Bizi yaratan RAB'bin önünde diz çökelim.

7 Çünkü O Tanrımız'dır,

 Bizse O'nun otlağının halkı,

 Elinin altındaki koyunlarız.

Filipililer 2:10-11 Öyle ki, İsa'nın adı anıldığında göktekiler, yerdekiler ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil, Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söylesin.

Göklerdeki Babamız, düzenli bir dua ve ibadet hayatı konusundaki dileklerimi Sana getiriyorum...

(serbest dua)

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Mezmur 42: 5 Neden üzgünsün, ey gönlüm,

Neden içim huzursuz?

Tanrı'ya umut bağla,

Çünkü O'na yine övgüler sunacağım;

O benim kurtarıcım ve Tanrım'dır.

İşaya 26: 3 Sana güvendiği için

Düşüncelerinde sarsılmaz olanı

Tam bir esenlik içinde korursun.

İşaya 9: 6 Çünkü bize bir çocuk doğacak,

Bize bir oğul verilecek.

Yönetim onun omuzlarında olacak.

Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı,

Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak.

7 Davut'un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek.

Egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak.

Egemenliğini adaletle, doğrulukla kuracak

Ve sonsuza dek sürdürecek.

Her Şeye Egemen RAB'bin gayreti bunu sağlayacak.

Göklerdeki Babamız, esenlik konusundaki dileklerimi Sana getiriyorum...

(serbest dua)

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Mezmur 130: 5 RAB'bi gözlüyorum,

Canım RAB'bi gözlüyor,

Umut bağlıyorum O'nun sözüne.

6 Sabahı gözleyenlerden,

Evet, sabahı gözleyenlerden daha çok,

Canım Rab'bi gözlüyor.

7 Ey İsrail, RAB'be umut bağla!

Çünkü RAB'de sevgi,

Tam kurtuluş vardır.

8 İsrail'i bütün suçlarından

Fidyeyle O kurtaracaktır.

Romalılar 12:11 Gayretiniz eksilmesin. Ruhta ateşli olun. Rab'be kulluk edin. 12 Ümidinizi düşünerek sevinin. Sıkıntıya dayanın. Kendinizi duaya verin.

İbraniler 6:17 Tanrı da, kendi amacının değişmezliğini vaadin mirasçılarına daha açıkça belirtmek isteyerek vaadini bir yeminle pekiştirdi. 18 Öyle ki, önümüze konan ümide tutunmak için Tanrı'ya sığınan bizler, Tanrı'nın yalan söylemesi olanaksız olan bu iki değişmez şey aracılığıyla büyük cesaret bulalım. 19 Canlarımız için gemi demiri gibi sağlam ve güvenilir olan bu ümit, perdenin öte tarafına geçer. 20 İsa, Melkisedek düzenine göre sonsuza dek başkâhin olup bizim uğrumuza oraya öncümüz olarak geçti.

Göklerdeki Babamız, hayatımın günleri boyunca her durumda Sendeki ümidimi sarsılmaz kıl diye Sana dua ederim.

(serbest dua)

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Özdeyişler 3: 5 RAB'be güven bütün yüreğinle,

Kendi aklına bel bağlama.

6 Yaptığın her işte RAB'bi an,

O senin yolunu düze çıkarır.

Mezmur 73: 22 Akılsız ve bilgisizdim,

Karşında bir hayvan gibi.

23 Yine de sürekli seninleyim,

Sağ elimden tutarsın beni.

24 Öğütlerinle yol gösterir,

Beni sonunda yüceliğe eriştirirsin.

25 Senden başka kimim var göklerde?

İstemem senden başkasını yeryüzünde.

Yakup 1:5 Sizden birinin bilgelikte eksiği varsa, herkese cömertçe, azarlamadan veren Tanrı'dan istesin; Tanrı ona verecektir. 6 Yalnız hiç kuşku duymadan, imanla istesin. Çünkü kuşku duyan kişi rüzgârın sürükleyip savurduğu deniz dalgasına benzer.

Göklerdeki Babamız, hayatımın günleri boyunca her konuda rehberim Sen ol diye Sana dua ederim.

(serbest dua)

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Yakarış ve Dilekler Hamt Sunarak kapatılır:

Yuhanna 3:16 «Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlunu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.

Elçilerin İşleri 4:12 Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur.

I.Korintliler 1:30 Ama siz Tanrı sayesinde Mesih İsa'dasınız. O bizim için Tanrısal bilgelik, doğruluk, kutsallık ve kurtuluş oldu.

Efesliler 1:13 Gerçeğin ilanını, kurtuluşunuzun müjdesini duyup O'na iman ettiğinizde, siz de vaat edilen Kutsal Ruh'la O'nda mühürlendiniz. 14 Ruh, Tanrı'nın yüceliğinin övülmesi için Tanrı'ya ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir.

Göklerdeki Babamız, kurtarışına ve lütfuna hamt ederim.

(serbest dua)

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Hac Duaları-Pazar Duası, Dilek ve Yakarışlarımız kısımlarında koyu renkle yazılan ayetler dışında birbirinin aynısı olup duaların tekrarlanan kısımları istenirse söylenmeyebilir. bu kısımlar duaların içinden sadece bir paragraf seçildiğinde ifadeler eksik olmasın diye konulmuştur