Heidelberg Liturjisi (1563)

 

Selamlama - Açılış

[I.Timoteyus 1:2] Baba Tanrı’an ve Rabbimiz Mesih İsa'dan

lütuf, merhamet ve esenlik olsun.

 

Mezmur 95

Gelin, RAB'be sevinçle haykıralım,

Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım,

2 Şükranla huzuruna çıkalım,

O'na sevinç ilahileri yükseltelim!

3 Çünkü RAB ulu Tanrı'dır,

Bütün ilahların üstünde ulu kraldır.

4 Yerin derinlikleri O'nun elindedir,

Dağların dorukları da O'nun.

5 Deniz O'nundur, çünkü O yarattı,

Karaya da O'nun elleri biçim verdi.

6 Gelin, tapınalım, eğilelim,

Bizi yaratan RAB'bin önünde diz çökelim.

7 Çünkü O Tanrımız'dır,

Bizse O'nun otlağının halkı,

Elinin altındaki koyunlarız.

Bugün sesini duyarsanız,

8 Meriva'da, o gün çölde, Massa'da olduğu gibi,

İnatçılık etmeyin.

9 Yaptıklarımı görmelerine karşın,

Atalarınız orada beni sınayıp denediler.

10 Kırk yıl o kuşaktan iğrendim,

"Bu vefasız bir halktır" dedim,

"Yollarımı bilmiyorlar."

11 Bu yüzden öfkeyle ant içtim:

"Huzur diyarıma asla girmeyecekler!"

 

Pastorel İtiraf

[Göklerdeki Baba]

sonsuz ve merhametli Tanrımız,

Senin kutsallığın ve önünde eğilir ve itiraf ederiz ki,

bizler zayıf ve zavallı günahkarlarız;

günahta ve bozulmuşlukta doğmuş,

her kötülüğe eğilimli kimseleriz;

hiç bir iyiliğe layık değiliz.

günahlı yaşamımızla kutsal yasana sürekli karşı geliyoruz;

Seni kendimize karşı öfkelendirdik

ve başımıza sonsuz ölüm yargını getirdik.

 

[Günah için kederlenmek]

Rab,

Seni incittiğimiz için kederlenerek tövbe ediyoruz,

günahlarımızdan utanıyoruz;

günahlılığımız ve derin kederimize

acıyıp yardım etmen için yalvarıyoruz.

 

[Bağışlanmayı dilemek]

bize merhamet eyle,

en merhametli olan Tanrımız ve Babamız,

sevgili Oğlun Rabbimiz İsa Mesih’in çektiği

kutsal sıkıntıların hatırı için

bütün günahlarımızı bağışla.

 

[Kutsallık dilemek]

Kutsal Ruhun’un lütfunu bize bağışla ki, [bize bunu öğretebilsin:]

yanlışlarımızı yürekten bilebilelim,

böylece kendimizden

ve bizi öldürmekte olan günahlarımızdan tiksinelim

ve yeni bir yaşamda büyüyelim.

kutsallığın ve doğruluğun

mükemmel meyvelerini verebilelim ki,

Mesih’in aracılığında bizden hoşnut kal.

 

[Aydınlanma duası]

İlahi isteğine göre, Kutsal Sözünü doğru bir şekilde anlayabilmemiz için bizleri kabul et. kendi yaratılmışlığımıza güvenmeyi tamamen bırakmayı öğrenelim ve Sana bütünüyle güvenelim. ve eski adem bütün arzusuyla, her gün daha fazla çarmıha gerilsin ki, bizler yaşayan kurbanlar olarak kendimizi sana sunalım, Senin kutsal ismini onurlandırmak için, kurtulmuşluğumuzda ilerlememiz için yardım eden Rabbimiz İsa Mesih arayıcılığıyla birbirimizi düzeltip aydınlatabilelim…

 

[I.] Kutsal Yazıların Okunması

 

Vaaz

 

Ondalık & Sunu & Sadaka

 

Yasanın Okuması

(1) Karşımda başka ilahların olamayacaktır.

(2) Kendine gökte, yerde ya da sularda yaşayan canlıya benzer put yapmayacaksın.

(3) Tanrın Rabbin adını boş yere ağzına almayacaksın.

(4) Sebt gününü kutsal sayarak (takdis et) hatırla.

(5) Babana ve annene saygı göster.

(6) Katletmeyeceksin.

(7) Zina etmeyeceksin.

(8) Çalmayacaksın.

(9) Komşuna karşı yalan tanıklık etmeyeceksin.

(10) Komşunun evine göz dikmeyeceksin.

 

Bağışlanmanın İlanı

[şimdi]

inandığımız Müjde’de vaat edilen,

Tanrı’nın lütfunun huzur veren sözünü dinleyin.

 

[Tövbekara İlahi Lütfun İlanı]

[böylece] Rabbimiz İsa Mesih diyor ki,

Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlunu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun (Yuhanna 3:16)

 

[Bu yüzden hepiniz[e]], sevgili kardeşler,

kendinizden ve günahlarınızdan tiksinin

ve İsa Mesih’in kurtarışı sayesinde tamamen bağışlandığınıza inanın,

her gün artan bir şekilde günahtan uzak durmaya karar vererek,

Rab’be gerçek kutsallıkta ve doğrulukla hizmet edin.

Rab’bin buyruğuna göre,

[Müjdesinde vaat ettiği gibi] açıklıyorum ki,

Rabbimiz İsa Mesih’in kutsal acılarının [ve çilesinin] mükemmelliği

ve ölümü arayıcılığıyla

cennette bütün günahlar bağışlanmıştır.

 

ya da

[Tövbekara İlahi Lütfun İlanı] Rabbimiz İsa Mesih’in “Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlunu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun (Yuhanna 3:16 dediği gibi;

 

sevgili kardeşler, hepinize, kendinizden ve günahlarınızdan tiksinmenizi ve İsa Mesih’in kurtarışı sayesinde tamamen bağışlandığınıza inanmanızı, her gün artan bir şekilde günahtan uzak durmaya karar vererek, gerçek kutsallıkta ve doğrulukla Rab’be hizmet etmenizi söylüyorum. Rab’bin buyruğuna göre, [Müjdesinde vaat ettiği gibi] Rabbimiz İsa Mesih’in kutsal acılarının [ve çilesinin] mükemmelliği ve ölümü arayıcılığıyla cennette bütün günahların bağışlanmış olduğunu ilan ediyorum.

 

Tövbesizlere Yargının İlanı

Tövbesizliğin günahlarının tutulması.

[fakat] aranızda utanç ve günahların zevkini yaşamaya devam edenler veya [bilinçli olarak] vicdanlarına karşı günah işlemede ısrar edenler olabilir; böylelerine, Tanrı’nın gazabı ve yargısının onların üzerinde olduğunu, onların bütün günahlarının göklerden bilindiğini; tövbe etmezlerse sonsuz yargıdan hiç bir zaman kurtulamayacaklarını Rab’bin buyruğuyla ilan ediyorum.

 

Aracılık Duası ve Rab’bin Duası

[Bedensel ihtiyaçlarımıza merhameti için şükretmek]

Her şeye kadir Tanrı, göğü ve yeri Yaratan Sensin, çünkü bizi yarattın, bizi korudun, doyurdun ve böylece devam ettirirsin; bizi çocuklarımızdan ayırmadın ve halâ bizimle olmak ve bize egemen olmak istediğin için bütün yüreğimizle Sana şükrediyoruz; Oğlun İsa Mesih’i ve günahlarımızı bize bildirdin, O’nun acıları ve ölümü aracılığı ile günahlarımızı bağışladığın için Sana şükürler olsun.

 

[Kutsal Sözün hizmetiyle karşılanan ruhsal ihtiyaçlarımız için]

Sözün vaazı ve Kutsal Ruhunun gücüyle Oğlun İsa Mesih’in suretinde bizleri yenilemen için Sana yalvarıyoruz; başlangıçta yaratıldığımız gibi canımız ve bedenimizle Sende yaşayalım, Seni yüceltelim. şeytanın ilk atamız Adem ve Havva’ya yaptığı gibi, Kutsal Sözünü yüreklerimizden koparmak isteyen kötülüklerinden bizleri koru.

 

[Devlet Yönetimi için]

bizleri yönetsin diye atadığın devlet yöneticilerinin yürekleri Senin elindedir. yöneticilerimize lütuf ve esenlik ver ki, yetkilerini sonunda kadar kullanabilsinler; gökte ve yeryüzünde bütün yetkinin kendisine verilmiş olduğu Rabbimiz İsa Mesih onlara her şeyde egemen olsun, ellerinin işi olan bütün insanlar ve Rab İsa’nın kanını onlar için akıttığı, önderlik ettiğin halkını [kuzuların] kutsallıkla ve doğrulukla yönetilsinler; adının yüceliği uğruna, önderlerin koruması altında dürüst, huzurlu bir iman yaşamı sürdürebilelim diye halkına görkemini ve sadakatini göster.

 

[Yeryüzünün ürünleri için]

yeryüzünün ürünlerine bereket ve iyiliklerini bağışla ki, bizler Seni Babamız, bütün merhametlerin ve bereketlerin kaynağı olarak ilan edelim. savaştan, kıtlıktan, [afet ve] salgından bizi koru.

 

[İnsanlık ailesi için]

sadece kendimiz için değil, fakat dünyadaki bütün insanlar için dua ediyoruz ki, herkese bol olan lütfunla merhamet eyle.

 

[Acı çeken Tanrı halkı için]

[özellikle] bizimle birlikte İsa Mesih’in bedeninde paydaşlığı olanlar ve gerçek uğruna acı çekenler için dua ediyoruz. lütuf dolu Babamız, Oğlun İsa Mesih’e ve O’nun [bedeninin] üyelerine zülüm eden, düşmanlar üzerinde öfkeni tutarsın; acı çekenleri sarsılmaz zaferle güçlendir ve Kutsal Ruhunun gücüyle Senin elinden acıları sevinçle kabul edebilip, sıkıntılar ortasında her kavrayışı aşan esenliğini tatsınlar [diye halkından hoşnut kal].

 

[Acı Çekenler İçin]

fakirlere, hastalara, dullara ve öksüzlere bütün mahkumlara, hamilelere, bütün sıkıntı çeken ve denenen canlara “doğrusu ve doğrusu, Baba’dan benim adımla ne dilerseniz, size verilecektir” diyen Rabbimiz İsa Mesih arayıcılığıyla gelen güvenilir vaatlerinle, teselli ve yaşam bağışla.

 

[Adın kutsal kılınsın]

Oğlu İsa Mesih’in ismiyle dilediklerimizi vereceğini vaat eden her şeye kadir Tanrı, göksel Babamız: Sana yalvarıyoruz, Kutsal Ruhun’la yüreklerimizde çalış ki, Sana tapınmak, [Sana] hayran kalmak ve bütün işlerini yüceltmek için Seni doğru tanıyalım. her şeye yeten gücün, hikmetin, iyiliğin, merhametin, adaletin ve doğruluğun her yerde parlasın. bütün yaşamımızla ve bütün aklımızla, sözlerimiz ve işlerimizle Sana boyun eğmemizi sağla ki, ismine saygısızlık edilmesin ama Sana daima hayranlık duyalım ve Seni yüceltelim.

 

[Egemenliğin gelsin]

Sözünün yetkisiyle ve Kutsal Ruhunun gücüyle bize egemen ol ki, biz ve bütün insanlar Kutsal Krallığına her gün daha çok bağlanalım ve Sana daha da yaklaşalım. Kiliseni koru ve büyüt; ve iblisin bütün işlerini ve Kutsal sözüne karşı olan kötü niyetle tasarlanmış bütün planlarını tersine döndür.

 

gerçeğinin ve doğruluğunun kuvvetiyle düşmanlarını utanca düşür ki, Senin görkemin karşısında kendini yücelten her güç, krallığının mükemmelliği tamamlanıncaya kadar günden güne artan bir şekilde köklerinden kazınsın ve kendi halkına görkemini açıkça göstereceğin son günde ve sonsuzluklar boyunca yok olsunlar.

 

[Senin isteğin olsun]

hepimizin ve herkesin kendi isteğimizden ve bedenin arzularından vazgeçmesini sağla; Senin iyi ve mükemmel isteğin göklerde yerine geldiği gibi, her birimizin sadakatle ve sevinçle, görevlerini ve çağrılarını bir karşıtlık olmadan, göğün melekleri gibi, boyun eğerek yerine getirmesini sağla.

 

[Günlük Ekmeğimiz]

bedenimizin ihtiyacı olan her şeyi bizlere sağla; bize esenlikli ve erdemli bir yönetim ver ki, bütün iyiliklerin kaynağı ve sadık Babamız olarak, çocuklarına değer veren Seni tanımayı öğrenelim. bereketlerin ve merhametin olmadan ne kaygımız ne de emek verdiğimiz işler bize bir kazanç getiremez; yaratılmış şeylere değil, bütün güvenimizle Sana bakıyoruz.

 

[Suçlarımızı Bağışla]

ve dua ediyoruz ki, günahlarımızı ve bize yapışmış olan bozulmuşluğu, Mesih’in dökülen kanında biz zavallı günahkarlara karşı tutma. yüreğimizde lütfunun kanıtı olduğu için bize karşı suç işleyenleri bağışlıyoruz ve onlara yaşamlarında yardımcı olmak istiyoruz.

 

[Ayartılmamıza izin verme]

ya Rab, kendi başımıza çok zayıfız, bir an bile dürüst kalamıyoruz, sürekli düşmanlarımız olan şeytan, dünya ve benlik tarafından deneniyoruz. onun için Sana yalvarıyoruz ki, Kutsal Ruh’unla bizi koru ve güçlendir ve böylece düşmanlara kendimizden emin bir şekilde karşı koyabilelim ve bu ruhsal savaşta yenik düşmeyelim, fakat zafer kazanıncaya kadar Senin krallığında [dimdik] ayakta kalalım; Oğlun, Rabbimiz ve bizim Koruyucumuz İsa Mesih’le birlikte sonsuza dek egemenlik sürelim.

 

[Egemenlik senindir]

bunları alçak gönüllülükle Senden diliyoruz; böylece övgü bizim değil, Senin olsun. bütün bunları bizim için yapabileceğini biliyoruz, çünkü Sen her şeye gücü yeten ve bize iyilik yapmak isteyen Tanrısın, sadık Babasın, Rabbimiz İsa Mesih’in arayıcılığıyla Senden bütün yüreğimizle bunları diliyoruz. Amin.

 

Mezmur 100

1 Ey bütün dünya, RAB'be sevinç çığlıkları yükseltin!

2 O'na neşeyle kulluk edin,

Sevinç ezgileriyle çıkın huzuruna!

3 Bilin ki RAB Tanrı'dır.

Bizi yaratan O'dur, biz de O'nunuz,

O'nun halkı, otlağının koyunlarıyız.

4 Kapılarına şükranla,

Avlularına övgüyle girin!

Şükredin O'na, adına övgüler sunun!

5 Çünkü RAB iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

Sadakati kuşaklar boyunca sürer.

 

Bereketleme (Sayılar 6.24-26)

RAB sizi kutsasın  Ve korusun;

RAB aydın yüzünü size göstersin  Ve size lütfetsin;

RAB yüzünü size çevirsin  Ve size esenlik versin.