(İbadetin Başlangıcı / Kilisenin Açılışı)

 

Pazar Günü ya da hafta içi günü okumaları yapıldıktan sonra “(+) açılış duaları” toplu halde ya da karşılıklı okunabilir; dualar arasına günün ayetlerinden veya ilahilerinden nakarat eklenebilir.

 

Pazar Günü

89:15 Ne mutlu sevinç çığlıkları atmasını bilen halka, ya RAB!

Yüzünün ışığında yürürler.

84:4 Ne mutlu senin evinde oturanlara,

Seni sürekli överler!

[ve/veya]

33:12 Ne mutlu Tanrısı RAB olan ulusa,

Kendisi için seçtiği halka!

65:4 Ne mutlu avlularında otursun diye

Seçip kendine yaklaştırdığın kişiye!

Evinin, kutsal tapınağının

Nimetlerine doyacağız.

 

Pazartesi-Cumartesi Günleri

+ Vahiy 4: 8 Kutsal, kutsal, kutsaldır,

Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı,

Var olmuş, var olan ve gelecek olan.

 

+ Vahiy 4: 9-11 "Rabbimiz ve Tanrımız!

Yüceliği, saygıyı, gücü almaya layıksın.

Çünkü her şeyi sen yarattın;

Hepsi senin isteğinle yaratılıp var oldu.

 

+ Vahiy 19: 1Kurtarış, yücelik ve güç Tanrımız'a özgüdür.

2 Çünkü O'nun yargıları doğru ve adildir.

6 "Haleluya! Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrımız

Egemenlik sürüyor.

 

(+) Açılış Duaları

È İbrahim, İshak ve Yakup’un Tanrısı RAB,

her şeyin sahibi Sensin;

halkına iyiliklerinin bolluğunu veren Sevgi dolu Kralımız,

Gücü Her Şeye Yeten Yaratıcımız,

Sen kutsalsın [sen iyisin ve doğrusun]

 

È her şeye kadir,

gücü sonsuz RAB,

yaşamımız Sensin,

ölümden diriliş veren Kralımız,

[Sen kutsalsın, Sana sığınanlara iyi davranırsın]

 

È adı kutsal olan Rabbimiz,

Seni bilmemizi,

sözlerini anlamamızı sağladın

[Sen kutsalsın, çünkü adın iyidir]

 

È kutsal sözünle bizleri Sana hizmet için yönlendir

tövbemizi kabul et,

merhametin boldur

suçlarımızı bağışla,

[Sen kutsalsın, Senin sevgin yaşamdan iyidir]

 

È İsrail’in kurtarıcısı Rab,

halkına şifa ver,

yaralarımızı iyileştir,

[Sen kutsalsın, Sen iyi ve bağışlayıcısın]

 

È Kralımız Tanrı,

gerçek ve merhamet sendedir,

halkını bereketle,

[Sen kutsalsın, Sevgin sonsuzdur]

 

È Tanrımız Rab,

bu yılı kutsa,

bereketlerinin bolluğu ile canımızı doyur

[Sen kutsalsın, sadakatin kuşaklar boyunca sürer]

 

È yerin bütün uçlarından halkını toplayan Rab,

zaferimiz ve bayrağımız Sensin,

[Sen kutsalsın, Sana şükürler olsun]

 

È yargıcımız Rab,

Kralımız Sensin,

ayıp ve utançtan halkını koru

esenliğinle bizde egemenlik sür

[Sen kutsalsın, Sana övgüler olsun]

 

È Gücü her şey yeten Rab Tanrı,

Senin yargıların doğru ve adildir;

bütün yaratılışı alçalt;

önünde tapınmaya getir

Sen kutsalsın

[Bütün esenlerin sana şükreder, ya RAB,

Sadık kulların sana övgüler sunar]

 

È Merhametli Tanrımız,

doğru kullarını sevindir,

halkının öğreten ve yöneten önderlerini,

İsrail’in bakiyesini ödüllendir;

Sana güvenen kimse utanca düşmez

[Sen kutsalsın, RAB'be sığınmak iyidir]

 

È halkının arasında yaşayan Tanrımız,

kiliseni güçlendir,

yıkılmışı onar,

kulun Davut’un tahtında egemenlik süren

Rabbimiz İsa Mesih aracılığı ile

halkını her şeyde Sen tamamla

[Sen kutsalsın

Senin krallığın ebedi krallıktır,

Egemenliğin kuşaklar boyunca sürer]

 

È kutsal zaferin Tanrısı RAB,

kurtuluşumuz Sendedir,

kurtaran lütfun umudumuzdur

Sana sonsuz övgüler olsun,

 […]

 

È Kralımız Rab,

dualarımızı dinle

bize merhamet eyle

bizi koru

yakarışları duyan Sensin

 […]

 

È Yüce olan Babamız,

dudaklarımızın kurbanını

ellerimizin işlerini

lütufkar sevginle kabul et

gözlerimiz Senin görkemine baksın

 […]

 

È iyi olan Rab,

Seni ilan ederiz

atalarımızın Tanrısı Sensin,

yaşamımızın kayası,

sığınacak yerimiz

yardımımız Sensin,

çağlar boyu değişmezsin,

canımızın ve bedenlerimizin kurtuluşu Sendedir,

güvenimiz Sendedir,

mucizelerin ve harika işlerinle

şimdi ve daima hükmedersin;

adını över yüceltiriz

yüce adınla açıkladığın gerçek için

Sana şükürler olsun…

 

È Tanrımız Rab,

kutsal bakışlarını halkın İsrail’e çevir

esenlik, mutluluk ve bereketi lütfet

kulun İsrail’e sevgi dolu şefkatinle merhamet eyle

bizleri kutsa:

yüzünün ışığı ile bizleri aydınlat…

 

Pazar

+her şeyi yaratan Rab,

Sende sevinçle dinlenmemiz için bize Şabat’ı verdin;

bu günü kutsadın ve kendine ayırdın,

Sen kutsalsın…

 

+her şeyi yaratan Rab,

halkını kölelikten kurtaran Tanrı Sensin,

Şabat gününü kutsadın,

Sende sevinçle dinlenmemiz için bize Şabat’ı verdin,

Sen kutsalsın…

 

+yaratan ve kurtaran Rabbimiz,

Şabat gününü kutsadın,

Şabat gününü kutsadın,

bir bereket olarak bizlere verdin,

Sen kutsalsın…