kilisenin Tanrı’ya adanması / günlük dua takvimi

Ekim Ayının ilk Pazar Gününden Sonra

 

 

Pazartesi / Sabah

Göklerdeki Babamız, İsa Mesih’in gelişine kadar olan bütün zamanları Sana adıyoruz,

adınla toplanan kullarına merhamet eyle ve Sana ayırdığımız bütün günleri mübarek kıl.

 

Mezmur 122 / I.Tarihler 29:6-19

 

Rab olan ve Hayat Veren Kutsal Ruh, İsa Mesih adıyla dua ve tapıma evi olarak toplandığımız yeri Sana adıyoruz, bu yerde toplanacak kullarına merhamet eyle ve burada Sana ayrılmış olan bütün günleri mübarek kıl.

 

Pazartesi / Akşam

tek olan Kutsal Üçlük, bir olan Kadir Tanrı, Tanrı halkının Sana açılan ellerini ve Sana yönelmiş olan yüreklerini bereketle, öyle ki, Seni iman ve sevgi ile yüceltelim ve varlığımız Senin varlığından daima zevk alarak tazelensin.

 

Efesliler 2:19-22 / Yuhanna 2:13-22

 

... tanıklığımız ve kutsal kilisene olan hizmetimiz  Sende bereketlensin; ondalığımız, orucumuz, tövbemiz, övgümüz ve yakarışımız Sana makbul ve hoş kokulu bir sunu olsun.

 

Salı / Sabah

... Kutsal Kelamından öğrenmek, Seni bütün canımızla sevmek, ve Kutsal emirlerini yüreğimize yazmak için bizleri kullan ve canlarımızı cennete götürecek tek Rab İsa Mesih’in bize örnek olarak bıraktığı çarmıh yolunda yürümek adanmışlığı daima yüreklerimizde yansın.

 

II.Tarihler 7:11-16 / Mezmur 122

 

... aklımız daima gerçek olan, daima saygıdeğer ve doğru olan, daima pak ve erdemli olan şeylerde olarak çalışalım; öyle ki, ayaklarımız kötü yollara gitmesin, gözlerimiz daima Senin kutsallığına baksın ve sözlerimiz daima ateşle terbiye edilmiş olsun.

 

Salı / Akşam

... Kurtarıcı Rab İsa Mesih’in kutsallığını ve yumuşak huyluluğunu kuşanmış olarak, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerdeki ruhsal ordularına karşı tövbe ve iman ile durabilelim; öyle ki, dünyaya, benliğe ve şeytana karşı savaşan kilisen Mesih’in esenlik Müjdesini yayma hazırlığında geyik ayakları ile yürüyebilsin.

 

I.Korintliler 3:9-17 / I.Petrus 2:1-5

 

... Mesih’teki ayrıcalığımıza sevinçle sahip çıkabilelim ve Kutsal Müjde’de açıklanan inanç uğruna dimdik ayakta durabilelim.

 

Çarşamba / Sabah

... göklerdeki vatanımızdan gelmesini beklediğimiz Kurtarıcı Rab İsa Mesih’i beklerken gayretimiz eksilmesin, Ruh’ta ateşli olalım; öyle ki, İsa Mesih zavallı bedenlerimizi kendi yüce bedenine benzer hale değiştirmek ve kilisesini yanına almak için geldiğinde bizleri hizmetinde ve övülmesinde etkin bulsun.

 

Matta 21:12-16 / Yuhanna 10:22-29

 

... Mesih’te ve Mesih’e olan imanımızla tek Tanrı olan Sana daima güven ile yaklaşabilelim. Tanrı halkının dünyasal evleri ve işyerleri bereketlensin. iman atamız İbrahim, İshak ve Yakup’a verdiğin zenginlikler bizlerin hayatında da olsun. öyle ki, İsa Mesih’te bizlere bağışladığın yüce lütuf hayatlarımızda görülsün, İsa Mesih’te bizlere bağışladığın yüce lütuf hayatlarımız aracılığı ile övülsün.

 

Çarşamba / Akşam

... Kelamının ışığı ile yüreklerimizi aydınlat, Kutsal Ayetlerle, ilahilerle, yürekleri mesh et; bilgisizliğin karanlığından bizleri yıka; düşmüşlüğümüzü, zayıflığımızı, isyanlarımızı, günahlarımızı, yanlışlarımızı ve hayatımızda hoşnut olmadığın her şeyi Kutsal Ruh’un ateşinde yak.

 

Mezmur 132 / Yeremya 7:1-11

 

... günlerimiz boyunca Tanrı halkının karşısına iyi niyetli insanlar çıksın diye Mesih adıyla Kutsal Ruh’ta Sana dua ederiz: yeryüzündeki Aziz Kilisen imanda büyüsün, yeryüzündeki Aziz Kilisen güçlenerek bütün dünyaya yayılsın. Kilisenin hizmet, dua ve tapınma için olan bütün vakitleri Sana yücelik sunsun.

 

Perşembe / Sabah

...  Tanrı halkının dünya uluslarını yöneten önderler için yakarışları Senin önünde hoş kokulu bir sunu gibi kabul görsün. insanlık ailesine barış, adalet ve zenginlik getirmek için çalışanların kalplerini aydınlat diye Mesih adıyla Kutsal Ruh’ta Sana dua ederiz: yasa koyucular ve yasa uygulayıcıları kendi sevgin, bilgeliğin ve adaletin ile yönlendir ve bu ülkede yaşayan Tanrı halkı esenlik içinde Sebt günlerini Senin görkemine ve yüceliğine adayarak günleri tamamlasın.

 

Luka 19:1-10 / Mezmur 84

 

... Tanrı halkının tüm insanlık için olan yakarışları Senin önünde hoş kokulu bir sunu gibi kabul görsün. mutsuzlar, çaresizler, hastalar, ihtiyaç ve sıkıntı içinde olan bütün insanlar için olan dularımıza Mesih’in yüreğini ve Kutsal Ruh’un gücünü ver, nefreti ve şiddeti kaldır, her türlü felaketi, afet ve salgınları hudutlarımızdan uzaklaştır...

 

Perşembe / Akşam

... Tanrı halkının aileler için olan yakarışları Senin önünde hoş kokulu bir sunu gibi kabul görsün. Günlerimiz boyunca evlilik birliğini koru ve güçlü tut. Öyle ki, çocuklar ve gençler kutsanmış evliliklerin çatısı altında ahlaki ve manevi zenginlik içinde kalaraktan kötülüklerden korunsunlar...

 

Hagay 2:6-9 / İbraniler 10:19-25

 

... benliğin işlerinden kaçabilelim ve Ruh’un meyvelerinde büyüyebilelim. öyle ki, doğal benliği tutku ve arzularıyla birlikte çarmıha gerebilelim. öyle ki, Kutsal Ruh’un yönetiminde Sana adanmış hayatlar ile sonraki kuşaklara da iman tanıklığı bırakabilelim...

 

Cuma / Sabah

... bizde Mesih parlasın; öyle ki, bizler Mesih’le birlikte çarmıha gerilmiş olarak bu dünyasal hac yolculuğumuz boyunca bedende sürdüğümüz yaşamı bizleri seven ve uğrumuza kendini feda eden Tanrı Oğlu İsa Mesih’e imanla sürdürelim.

 

I.Krallar 8:22-30 / Vahiy 21:9-14

 

... ruhumuz iyi ümitlerle dinlenmeye uygun kılınsın. Öyle ki, Kutsal Ruh’un bağışladığı ölümsüzlüğü almaya giderken sevincimiz tam olsun, karanlık ölüm vadisinden geçerken Senin yanımızda olduğunu bilmemin güveninde gözlerimizi kapayabilelim.

 

Cuma / Akşam

... kilisenin vaazını, merhamet hizmetlerini güçlendir. Sen atalarımızın Tanrısısın, Sen yaratılışın Tanrısısın, Sen koruyan ve devam ettirensin. Kutsal Sakramentler ile Tanrı halkını dünyaya, benliğe ve şeytana karşı güçlü tut. Mesih İsa’ya ait olma ayrıcalığı aklımızda olarak işlerimiz, sözlerimiz, düşüncelerimiz daima Sana yücelik sunsun.

 

Tekvin 28:10-18 / Mezmur 48

 

... elleri pak, yüreği temiz olan, gönlünü putlara kaptırmayan, yalan yere ant içmeyen kullarını

tapınakta görmekten hoşnut olursun. Evinin güzelliğini sevenleri korursun yüzünü arayanlara yol gösterirsin Orduların Rabbi, Yüce olan Kralımız, en güçlü ve daima doğru olan, galip olan bir tek Sen varsın.

 

Cumartesi / Sabah

Yüce olan Kralımız bu yere sonsuz merhametin ve sevginle bak, bu yerde bizimle birlikte ol. Yüce Kral olan Rabbimiz, Sen her şeye egemensin, dünyayı ve ölümü yendin, şeytanı yendin, zaferlisin...

 

I.Petrus 2:1-10 / Matta 16:13-20

 

Göksel Orduların Rabbi, meleklerin ve insanların yaratıcısı olan Rab Tanrımız, kötülüğün göksel yerdeki ruhsal ordularına, yönetimlerine hükümranlıklarına, bu karanlık dünyanın güçlerine karşı bizi ve bu yeri koru, bizi ve bu yeri savun...