KİLİSE TAKVİMİ

 

 

KÜL ÇARŞAMBASI

&

ALÇALIŞ DÖNEMİ

 

 

 

A-B-C Yılları altında, günün okumalarını gösteren çizelgenin üstündeki bölümler İSTEĞE BAĞLIDIR. Parantez içinde gösterilen “+ (A-B-C)” ile birlikte verilen ayet referansları ibadetten önceki açılış duası, selamlama, bereketleme, ibadete çağrı (teşvik) için kullanılabilir ya da bu ayetleri Tanrı’yı İlan Etme ve Davet Etme dualarımızda kullanabiliriz.

 

Bir ana ibadette okumalar dört bölümden oluşur:

-Eski Ahit

-Mezmurlar

-Mektuplar (Elçilerin İşleri kitabından başlayıp Vahiy kitabına kadar olan bölümler)

-İncil (Matta, Markos, Luka, Yuhanna)

 

“I.” işaretinin altındaki okumalar [Rab’bin Sofrası’nın yapıldığı] Ana İbadet içindir.

 

“II.” işaretinin altındaki okumalar Akşam İbadeti içindir; ancak istenirse ana ibadette ya da günün diğer ibadetlerinin birinde ilave veya alternatif okumalar için kullanılabilir.

 

“III.” işaretinin altındaki okumalar Sabah veya Gündüz İbadeti içindir; ancak istenirse günün diğer ibadetlerinin birinde ilave veya alternatif okumalar için kullanılabilir.

 

Akşam ve Gündüz İbadetlerinde Rab’bin Sofrası isteğe bağlıdır. Bir ayinde Rab’bin Sofrası yapılıyorsa İncil’den bir bölüm mutlaka okunur.

 

Gün içinde kullanılmayacak olan okumalar Cemaate sabah ve akşam duası şeklinde evde takip etmeleri için verilebilir. Ya da bunlar kilisenin hafta içinde açık olduğu diğer günler için kullanılabilir.

 

“(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce” ve “(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra” başlığı altındaki ayetler Rab’bin Sofrasında okunabilir, bununla ilgili olarak dualarda kullanılabilir, cemaatin Rab’bin Sofrasına hazırlanmasına yardımcı olsun diye ibadet programlarına yazılabilir, önceden cemaate bu ayetleri vererek Rab’bin Sofrasına diğer iman kardeşleriyle birlikte aynı ayetler üzerinde düşünüp, öğrenerek cemaatin beraber hazırlanmalarına yardımcı olunabilir.

 

 

Alçalış Dönemi (Lent)

Kül Çarşambası ile Alçalış Dönemi (Lent) başlar. Kilise bu dönem boyunca günah yüzünden insanın düşmesi ve mutluluğu kaybetmesi, tövbe eden Kaybolan Oğul benzetmesi, Kral ve krallık, denenme, acı çekme, Mesih ile fikir ayrılığı içindeki kişilerin çatışmaları, çarmıh ve acı çekmenin sonunda ulaşılacak zafer üzerinde düşünür. Tanrı’nın bu büyük kurtarışına karşı günahtan dönmek üzerinde ve tövbe üzerinde durulur. Kilise bu dönemde Mesih’in suçların bağışlanması için olan çarmıhtaki ölümünü hatırlar ve bunu ilan eder.

 

Bu önemin Ortasında (Mid-Lent) düzenlenen bir ibadetten sonra kilise üyeleriyle birlikte oruç bozulur. Bu haftadan itibaren [eğer henüz yapılmamışsa] yoksul kimseler eve çağrılarak birlikte yemek yenilmesi ya da uzakta oturanlara ihtiyaçlarına göre yiyecek paketleri gönderilmesi hatırlatılır.

 

Temizlik nasıl Fısıh Bayramına hazırlanmanın bir parçası ise, Ruhsal temizlik de Paskalya Yortusunun bir parçasıdır. Ev ve iş yerlerimize bereket olsun, esenlik olsun diye iman kardeşleri ve kilise görevlilerini davet ederek yaptığımız özel dua toplantılarıyla dikkat çekicidir. Böylelikle başkalarıyla paylaşıma dayalı bir dünyasal yaşam ve oruç, tövbe ve şükran duaları sıklığında ulaşabileceğimiz en üst noktada ruhani yaşam için olan gayretlerimiz elele devam eder. Böylelikle Rab’bin gelişine hazır olmanın önemi vurgulanır ve evlerimiz ve iş yerlerimiz yeniden Rab’bin yüceliğine ve görkemine adanarak yaşadığımız yerlere Ruhsal temizlik uygulanır.

 

Diriliş Bayramından önceki Pazara Karşılama Pazarı (Passion / Palm Sunday) diyoruz. Bu pazardan itibaren Bayrama kadar çarmıh yolunu düşündüğümüz Kutsal Hafta Başlar. İsa Mesih’in Kudüs’e girişinden itibaren çarmıha gerilmesi ve mezara konduğu son haftaya ait olaylar hatırlanır. Bu haftanın sonundaki Pazar günü ise Paskalya Bayramını başlatır.

 

ALÇALIŞ DÖNEMİ OKUMALARI / İLAVE-ALTERNATİF

Lenten Season / Additional and Alternative Readings

from Thursday after Ash Wednesday untill Good Friday

Kül Çarşambasındaki Sonraki Perşembeden Kutsal Cumaya Kadar

I-II-III / A – B – C YILI

Çıkış 34:1-7, 11-12, 15-16, 27-28

Hakimler 2:10-22

Hakimler 8:22-28, 33-34

II.Tarihler 21:5-6, 11-15, 19-20

İşaya 57:1-5, 8-9, 11, 13

İşaya 57:2, 11, 13-15, 20-21

Yeremya 2:4-9, 11, 13, 19-22, 32, 35

Yeremya 3:1-3, 13-15, 19-20, 22

Yeremya 5:1-2, 6-7, 11, 14, 17-25

Yeremya 7:1-2, 5-11, 15, 25-26, 29

Yeremya 9:2-5, 7-9, 11, 13-17, 23-24

Yeremya 13:15-16, 22-27

Hezekiel 6:1, 3-5, 7-11, 14

Hezekiel 16:1-10, 14-16, 20-22, 52, 58-63

Hezekiel 23: 1-2, 4-6, 11-13, 35-39, 46-49

Hoşeya 1: 2-10

Hoşeya 2:2-3, 5-7, 9-10, 13-20, 23

Hoşeya 4:1-4, 12-19

Hoşeya 5:2-7, 12-15

Hoşeya 6:1-11a (6:1-7:2)

Hoşeya 7:1-4, 7-10, 13-16

Hoşeya 9:1, 7, 11-17

Nahum 3:4-7, 11-12, 15-19

 

Sayılar 16 [ya da 16:1-35; 16:36-50]

 

yukarıdaki Okumalara İlave yapılamak istenirse

Tesniye 6:1-9; 6:11-19; 6:20-25; 7:6-11; 7:12-16; 7:17-26; 8:1-20; 9:(1-3) 4-12; 9:13-21; 9:13-10:5; 10:12-22; 11:18-28

 

Mezmur 106:6-8, 13-14, 21, 36, 39-42, 45-48

Yatsı Duası / İlave-Alternatif Okumalar:

Çıkış 34:15-16, Levililer 20:1, 6-8, I.Tarihler 5:23, 25, Hoşeya 3

 

 

Ash Wednesday / Kül Çarşambası

+ (A-B-C) Yuhanna 3:17 (Mezmur 4:1-3) / Mezmur 51:17

Rab’bin Sofrasına Davet: Matta 11:28-29, Yuhanna 6:35, 37, Matta 5:6

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 32:1-2

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 32:7-11

Benediction / Bereketleme I.Selanikliler 5:23-24

 

I. / A – B – C YILI

II. / A – B – C YILI

III. / A – B – C YILI

 

 

     Yoel 2:1-2, 12-17 ya da

     İşaya 58:1-12

 

     Mezmur 51:1-17 ya da

     6; ya da 90:1-12

 

     II.Korintliler 5:20b-6:10

     ya da I.Yuhanna 1:5-9

 

 

ilave okumalar:

Matta 6:1-6, 16-21

 

Mezmur 57

Yakup 4:1-10

Amos 5:6-15

 

I.Korintliler 9:24-27

 

Luka 18:9-14

Mezmur 102

İşaya 1:10-18

Luka 15:11-32

 

alternatif:

Zekeriya 7:4-10

Mezmur 37:1-11

Yakup 4:1-12

Markos 7:14-23

 

ilave okumalar:

Matta 6:1-6, 16-21

 

Mezmur 130; 143

İbraniler 3:12-4:13

İşaya 1:11-20

 

Akşam Duası

Mezmur 32; 143

İşaya 58:1-12

İbraniler 12:1-14

Mezmur 38

Daniel 9:3-6, 17-19

I.Timoteyus 6:6-19

Luka 5:29-35

 

 

 

 

 

 

ilave okumalar:

Matta 6:1-6, 16-21

 

Mezmur 6; 32; 38

 

Markos 2:13-22

 

Sabah Duası

Mezmur 102; 130

Yunus 3; 4

Luka 15:10-31

 

(Küller için: Mezmur 6; 90) Yatsı Duası: Mezmur 90, Hezekiel 18:21-22, 30b-32

     

(A-B-C) Sabah Dualarında I.Yuhanna 1:8-9 / Yoel 2:13 / Luka 15:18-19 / Markos 8:34 / Mezmur 51:17

(A-B-C) Akşam Dualarında: Mezmur 51:3, Daniel 9:9-10 / I.Yuhanna 1:8-9

 

 

Lent-1 / Alçalış Dönemi 1. Pazar

+ (A-B-C) Matta 4:4 / Mezmur 51:17 / Mezmur 139:23-24 / Mezmur 51:17

(A-B-C) Alçalış Dönemi Boyunca Sabah Dualarında I.Yuhanna 1:8-9 / Yoel  2:13 / Luka 15:18-19 / Markos 8:34 / Mezmur 51:17

(A-B-C) Akşam Dualarında: Mezmur 51:3, Daniel 9:9-10 / I.Yuhanna 1:8-9

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 51:17

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 51:15, 18

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

Tekvin 2:15-17; 3:1-7

Mezmur 32

Romalılar 5:12-19

Matta 4:1-11

Tekvin 9:8-17

Mezmur 25:1-10

I.Petrus 3:18-22

Markos 1:9-15

Tesniye 26:1-11

Mezmur 91:1-2, 9-16

Romalılar 10:8b-13

Luka 4:1-13

II.

Mezmur 50:1-15

Tesniye 6:4-9, 16-25

Luka 15:1-10

Mezmur 119:17-32

Tekvin 2:15-17; 3:1-7

Romalılar 5:12-19

Luka 13:31-35

Mezmur 119:73-88

Yunus 3

Luka 18:9-14

III.

Mezmur 119:1-16

Yeremya 18:1-11

Luka 18:9-14

Mezmur 77

Çıkış 34:1-10

Romalılar 10:8b-13

Mezmur 50:1-15

Mika 6:1-8

Luka 5:27-39

(A-B-C) Alçalış Dönemi Boyunca Sabah Dualarında I.Yuhanna 1:8-9 / Yoel  2:13 / Luka 15:18-19 / Daniel 9:9-10 / Markos 8:34 / Mezmur 51:17

 

Lent-1 / Alçalış Dönemi 1. Pazar (alternatif)  /  I. / A-B-C YILI

Mezmur 91:1-12

Tekvin 3:1-6

II.Korintliler 6:1-10

Matta 4:1-11:

Mezmur 119:1-8; 91:1-12

Tekvin 4:1-10

İbraniler 4:12-16

Luka 4:1-13

 

 

Lent-2 / Alçalış Dönemi 2. Pazar

+ (A-B-C) İşaya 58:6-8 / İşaya 9:23 / Yuhanna 3:14-15 / Mezmur 51:17

(A-B-C) Alçalış Dönemi Boyunca Sabah Dualarında I.Yuhanna 1:8-9 / Yoel  2:13 / Luka 15:18-19 / Markos 8:34 / Mezmur 51:17

(A-B-C) Akşam Dualarında: Mezmur 51:3, Daniel 9:9-10 / I.Yuhanna 1:8-9

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Yeremya 31:31-32

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: İşaya 35:3-4

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

Tekvin 12:1-4a

Mezmur 121

Romalılar 4:1-5, 13-17

Yuhanna 3:1-17

Tekvin 17:1-7, 15-16

Mezmur 22:23-31

Romalılar 4:13-25

Markos 8:31-38

Tekvin 15:1-12, 17-18

Mezmur 27

Filipililer 3:17-4:1

Luka 13:31-35

II.

Mezmur 135

Sayılar 21:4-9

Luka 14:27-33

Mezmur 135

Tekvin 12:1-9

İbraniler 11:1-3, 8-16

Mezmur 135

Yeremya 22:1-9, 13-17

Luka 14:27-33

III.

Mezmur 74

Yeremya 22:1-9

Matta 8:1-13

Mezmur 105:1-6, 37-45

İşaya 51:1-11

Galatyalılar 3:1-9, 23-29

Mezmur 119:161-176

Tekvin 17:1-7, 15-16

Romalılar 11:13-24

 

Lent-2 / Alçalış Dönemi 2. Pazar (alternatif)  /  I. / A-B-C YILI

Mezmur 25:12-22

Yeremya 17:5-10

I.Selanikliler 4:1-8

Matta 15:21-28:

Mezmur 119:33-40; 18:18-26

Tekvin 7:17-24

I.Yuhanna 3:1-10

Matta 12:22-32

 

 

Lent-3 / Alçalış Dönemi 3. Pazar

+ (A-B-C) Efesliler 4:32 / Hezekiel 36:26 / Matta 11:28-30 / Mezmur 51:17

(A-B-C) Alçalış Dönemi Boyunca Sabah Dualarında I.Yuhanna 1:8-9 / Yoel  2:13 / Luka 15:18-19 / Markos 8:34 / Mezmur 51:17

(A-B-C) Akşam Dualarında: Mezmur 51:3, Daniel 9:9-10 / I.Yuhanna 1:8-9

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: İşaya 55:6-7

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: İşaya 43:1

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

Çıkış 17:1-7

Mezmur 95

Romalılar 5:1-11

Yuhanna 4:5-42

Çıkış 20:1-17

Mezmur 19

I.Korintliler 1:18-25

Yuhanna 2:13-22

İşaya 55:1-9

Mezmur 63:1-8

I.Korintliler 10:1-13

Luka 13:1-9

II.

Mezmur 40

Yeşu 1:1-9

Efesliler 6:10-20

Yuhanna 2:13-22

Mezmur 11; 12

Çıkış 5:1-6:1

Filipililer 3:4b-14

Matta 10:16-22

Mezmur 12; 13

Tekvin 28:10-19a

Yuhanna 1:35-51

III.

Mezmur 46

Amos 7:10-17

II.Korintliler 1:1-11

Mezmur 18:1-24

Yeremya 38

Filipililer 1:1-26

Mezmur 26; 28

Tesniye 6:4-9

Yuhanna 17:1a, 11b-19

 

Lent-3 / Alçalış Dönemi 3. Pazar (alternatif)  /  I. / A-B-C YILI

Mezmur 9:13-20

Sayılar 22:21-31

Efesliler 5:1-14

Luka 11:14-28:

Mezmur 119:97-104; 115:1-7

Tekvin 12:1-9

I.Petrus 2:19-25

Matta 16:13-28

Lent-3 / Alçalış Dönemi 3. Hafta içinde Rab’bin Sofrasının yapıldığı bir ayin düzenlenirse: Çıkış 17:1-7, Mezmur 95:1-2, 6-11, Yuhanna 4:5-42

 

 

Lent-4 / Alçalış Dönemi 4. Pazar

+ (A) Yuhanna 8:12 / (B) Efesliler 2:8 / (C) Yoel 2:13 / Mezmur 51:17

(A-B-C) Alçalış Dönemi Boyunca Sabah Dualarında I.Yuhanna 1:8-9 / Yoel 2:13 / Luka 15:18-19 / Markos 8:34 / Mezmur 51:17

(A-B-C) Akşam Dualarında: Mezmur 51:3, Daniel 9:9-10 / I.Yuhanna 1:8-9

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Tesniye 6:4-5

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: İşaya 55:5

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

I.Samuel 16:1-13

Mezmur 23

Efesliler 5:8-14

Yuhanna 9:1-41

 

 (A-B-C) alternatif:

Mezmur 119:153-160;

18:27-38

 

Mezmur 122

Çıkış 16:2-7a

    Galatyalılar 4:21-31

    ya da İbraniler 12:12-24

Yuhanna 6:1-14

Sayılar 21:4-9

Mezmur 107:1-3, 17-22

Efesliler 2:1-10

Yuhanna 3:14-21

 

 (A-B-C) alternatif:

Mezmur 119:153-160;

18:27-38

 

Çıkış 34:29-35

II.Korintliler 3:4-18

Luka 9:28-36

 

Yeşu 5:9-12

Mezmur 32

II.Korintliler 5:16-21

Luka 15:1-3, 11b-32

 

 (A-B-C) alternatif:

Mezmur 119:153-160;

18:27-38

 

Çıkış 3:1-6

II.Petrus 1:16-19

Matta 17:1-13

II.

Mezmur 31:1-16 (31:1-8)

Mika 7

Yakup 5

Yuhanna 3:14-21

 

alternatif (A-B-C):

Mezmur 23; 27

I.Krallar 19:1-18

II.Petrus 1:1-19

Mezmur 13; 14

Çıkış 6:2-13

Romalılar 5:1-11

Yuhanna 12:1-8

 

alternatif (A-B-C):

Mezmur 23; 27

Çıkış 34:1-5, 29-35

II.Korintliler 3

Mezmur 30

İşaya 40:27-41:13

II.Timoteyus 4:1-18

Yuhanna 11:17-44

 

III.

Mezmur 19

İşaya 43:1-7

Efesliler 2:8-14

 

alternatif (A-B-C):

Mezmur 119:160-176;

Çıkış 21:24

Luka 23:1-25

Mezmur 27

I.Samuel 16:1-13

Yuhanna 9:1-25

 

alternatif (A-B-C):

Mezmur 119: 160-176

İşaya 52:13-53:6

Matta 27:1-32

Mezmur 84; 85

Tekvin 37:3-4, 12-36

I.Petrus 2:16-25

 

 

Lent-4 / Alçalış Dönemi 4. Hafta içinde Rab’bin Sofrasının yapıldığı bir ayin düzenlenirse: Mika 7:7-9, Mezmur 27:1, 9-10, 16-17, Yuhanna 9

 

 

Mothering Sunday – Mid Lent / Alçalış Ortası

(Lent-4 / Alçalış Dönemi 4. Pazar)

+ (A) Yuhanna 8:12 / (B) Efesliler 2:8 / (C) Yoel 2:13 / Mezmur 51:17

(A-B-C) Alçalış Dönemi Boyunca Sabah Dualarında I.Yuhanna 1:8-9 / Yoel  2:13 / Luka 15:18-19 / Markos 8:34 / Mezmur 51:17

(A-B-C) Akşam Dualarında: Mezmur 51:3, Daniel 9:9-10 / I.Yuhanna 1:8-9

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Tesniye 6:4-5

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: İşaya 55:5

A – B – C YILI

 

Çıkış 2:1-10 ya da I.Samuel 1:20-28

Mezmur 34:11-20 ya da 127:1-4

II.Korintliler 1:3-7 ya da Koloseliler 3:12-17

Luka 2:33-35 ya da Yuhanna 19:25-27

 

alternatif:

Süleymanın Meselleri 4:1-9 (ya da 31:10-31) ya da Mika 4:1-5

Mezmur 27:1-7 ya da 34; 84; 87; 122; 139:1-18

Koloseliler 3:12-17 ya da II.Timoteyus 1:3-10 ya da I.Petrus 2:1-10

Markos 10:13-16 ya da Luka 2:41-52 ya da Yuhanna 19:23-27

 

RAB’BİN SOFRASI

(ana ibadet)

Sabah duası

Akşam Duası

Mezmur 119:153-160

İşaya 43:1-7

Efesliler 2:8-14

Mezmur 27

I.Samuel 16:1-13

Yuhanna 9:1-25

Mezmur 84; 85

Tekvin 37:3-4, 12-36

I.Petrus 2:16-25

       

 

 

Lent-5 / Alçalış Dönemi 5. Pazar

+ (A) Yuhanna 11:25-26 / + (B) Yuhanna 12:26 / + (C) Filipililer 3:13-14 / Mezmur 51:17

(A-B-C) Alçalış Dönemi Boyunca Sabah Dualarında I.Yuhanna 1:8-9 / Yoel 2:13 /

 Luka 15:18-19 / Markos 8:34 / Mezmur 51:17

(A-B-C) Akşam Dualarında: Mezmur 51:3, Daniel 9:9-10 / I.Yuhanna 1:8-9

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Yeremya 22:3

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Romalılar 5:8-9

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

 

Hezekiel 37:1-14

Mezmur 130

Romalılar 8:6-11

Yuhanna 11:1-45

Yeremya 31:31-34

     Mezmur 51:1-12 ya da

     Mezmur 119:9-16

İbraniler 5:5-10

Yuhanna 12:20-33

 

İşaya 43:1-16

Mezmur 126

Filipililer 3:4b-14

Yuhanna 12:1-8

II.

Mezmur 30

Ağıtlar 3:19-33

Matta 20:17-34

Mezmur 34

Çıkış 7:8-24

Romalılar 5:12-21

Luka 22:1-13

Mezmur 35

II.Tarihler 35:1-6, 10-16

Luka 22:1-13

III.

Mezmur 86

Yeremya 31:27-37

Yuhanna 12:20-33

Mezmur 107:1-22

Çıkış 24:3-8

İbraniler 12:18-29

Mezmur 111, 112

İşaya 35:1-10

Romalılar 7:21-8:4

 

Lent-5 / Alçalış Dönemi 5. Pazar (alternatif)  /  I. / A-B-C YILI

Mezmur 143

Sayılar 24:4-8

İbraniler 9:11-15

Yuhanna 8:46-52:

Mezmur 76:1-9; 22:23-29

Yeremya 31:31-34

İbraniler 9:11-14

Markos 10:32-45

Lent-5 / Alçalış Dönemi 5. Hafta içinde Rab’bin Sofrasının yapıldığı bir ayin düzenlenirse: II.Krallar 4:18-21, 32-37, Mezmur 17:1-8, 16, Yuhanna 11:1-45

 

 

Holy Week / Kutsal Hafta

Palm / Passion Sunday - Karşılama Pazarı (Elem Haftası)

+ (A-B-C) Mezmur 118: 26 / Zekeriya 9:9 / Yeremyanın Mersiyeleri 1:12

Rab’bin Sofrasına Davet: Yuhanna 6:35 (I.Korintliler 10:16-17)

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 86:2-3

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 86:5, 10

Benediction / Bereketleme: Filipililer 4:7

(A-B-C) Sabah Dualarında İşaya 53:6 / Yeremyanın Mersiyeleri 1:12

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

Karşılama Pazarı

Matta 21:1-11

Mezmur 118:1-2, 19-29

 

*Çıkış 12:37-51

 

Passion / Elem Haftası:

İşaya 50:4-9a

     Mezmur 31:9-16 ya da

     Mezmur 73:22-28

Filipililer 2:5-11

     Matta 26:14-27:66 ya da

     Matta 27:1-54 (11-54)

 

Karşılama Pazarı

Zekeriya 9:9-12

     Mezmur 22:1-11; 69:1-9

     ya da Mezmur 73:22-28

     ya da Mezmur 24; 45:1-7

I.Korintliler 1:18-25

Matta 21:1-13

ya da Matta 26:1-27:61

Karşılama Pazarı

     Markos 11:1-11 ya da

     Yuhanna 12:12-16

Mezmur 118:1-2, 19-29

 

*Çıkış 12:37-51

 

Passion / Elem Haftası:

İşaya 50:4-9a

     Mezmur 31:9-16 ya da

     Mezmur 73:22-28

Filipililer 2:5-11

     Markos 14:1-15:47  ya da

     Markos 15:1-39 [40-47]

 

Karşılama Pazarı

Zekeriya 9:9-12

     Mezmur 22:1-11; 69:1-9

     ya da Mezmur 73:22-28

     ya da Mezmur 24; 45:1-7

I.Korintliler 1:18-25

Matta 21:1-13

ya da Matta 26:1-27:61

Karşılama Pazarı

Luka 19:28-40

Mezmur 118:1-2, 19-29

 

*Çıkış 12:37-51

 

Passion / Elem Haftası:

İşaya 50:4-9a

     Mezmur 31:9-16 ya da

     Mezmur 73:22-28

Filipililer 2:5-11

     Luka 22:14-23:56 ya da

     Luka 23:1-49

 

Karşılama Pazarı

Zekeriya 9:9-12

     Mezmur 22:1-11; 69:1-9

     ya da Mezmur 73:22-28

     ya da Mezmur 24; 45:1-7

I.Korintliler 1:18-25

Matta 21:1-13

ya da Matta 26:1-27:61

*Çıkış 12:37-51 Ana İbadette okunmayacak ise Sabah duası veya diğer ibadetlerde okunur

 

 

 

Holy Week / Kutsal Hafta

Palm / Passion Sunday - Karşılama Pazarı (Elem Haftası)

+ (A-B-C) Yeremyanın Mersiyeleri 1:12

II.

     Mezmur 80 ya da

     Mezmur 22:1-22

İşaya 5:1-7

Matta 21:33-46

 

*Çıkış 12:37-51

 

alternatif:

Mezmur 61; 62

Çıkış 11 ya da İşaya 42:1-9

     Matta 26 ya da

     Luka 19:29-48

     Mezmur 69:1-18 ya da

     Mezmur 22:1-22

İşaya 5:1-7

Markos 12:1-12

 

*Çıkış 12:37-51

 

alternatif:

Mezmur 61; 62

Çıkış 11 ya da İşaya 42:1-9

     Matta 26 ya da

     Luka 19:29-48

     Mezmur 69:1-18 ya da

     Mezmur 22:1-22

İşaya 5:1-7

Luka 20:9-19

 

*Çıkış 12:37-51

 

alternatif:

Mezmur 61; 62

Çıkış 11 ya da İşaya 42:1-9

     Matta 26 ya da

     Luka 19:29-48

III.

Mezmur 61; 62

     Zekeriya 9:9-13 ya da

     Yeremya 7:1-11

Luka 16:19-31

 

*Çıkış 12:37-51

 

alternatif:

Mezmur 22

İşaya 52:13-53:12

     Luka 19:29-48 ya da

     Luka 20:9-20 ya da

     Yuhanna 12:1-19

Mezmur 61; 62

     Zekeriya 9:9-13 ya da

     Yeremya 7:1-11

I.Korintliler 2:1-12

 

*Çıkış 12:37-51

 

alternatif:

Mezmur 22

İşaya 52:13-53:12

     Luka 19:29-48 ya da

     Luka 20:9-20 ya da

     Yuhanna 12:1-19

Mezmur 61; 62

     Zekeriya 9:9-13 ya da

     Yeremya 7:1-11

I.Korintliler 2:1-12

 

*Çıkış 12:37-51

 

alternatif:

Mezmur 22

İşaya 52:13-53:12

     Luka 19:29-48 ya da

     Luka 20:9-20 ya da

     Yuhanna 12:1-19

 

 

 

Palm / Passion Sunday – Additional Readings (a-b-c)

Karşılama Pazarı (Elem Haftası) İlave Okumalar (a-b-c)

Rab’bin Sofrası

Sabah Duası

Akşam Duası

Mezmur 69:1-3, 7-9, 21-23

 

*Çıkış 12:37-51

 

(A) Matta 26:36-27:54

(B) Markos 14:32-15:39

(C) Luka 22:39-23:49

 

ya da

Mezmur 73

Zekeriya 9:9-12

Filipililer 2:5-11

     Matta 27:1-54 ya da

     Matta 21:1-13

 

I.Korintliler 1:18-25

Yuhanna 12:12-19, 44-50

 

*Çıkış 12:37-51

 

(A) Matta 21:1-11

(B) Markos 11:1-10

(C) Luka 19:29-40

 

ya da

Mezmur 61; 62

Çıkış 11

     Matta 26 ya da

     Luka 19:29-48

 

 

Yeremya 7:1-11

Mezmur 86; 22

Luka 19:41-20:18

 

*Çıkış 12:37-51

 

(A) Matta 21:12-43

(B) Markos 11:11-12:12

(C) Luka 19:41-20:18

 

ya da

Mezmur 22

İşaya 52:13-53:12

Luka 19:29-44

Luka 20:9-20 ya da

Yuhanna 12:1-19

 

İşaya 5:1-7

Markos 12:1-12

Yatsı Duası Mezmur 55, Zekeriya 12:8, 10

 

 

Monday in Holy Week / Kutsal Pazartesi

(A-B-C) Sabah Dualarında İşaya 53:6 / Yeremyanın Mersiyeleri 1:12

 

I. / A – B – C YILI

II. / A – B – C YILI

III. / A – B – C YILI

 

İşaya 42:1-9

Mezmur 36:5-11

İbraniler 9:11-15

Yuhanna 12:1-11

 

alternatif:

İşaya 42:1-7

Mezmur 55:1-9; 55:9-15

İbraniler 2:9-18

Luka 22:1-38

 

alternatif:

İşaya 63:1-19

Mezmur 55:1-8

Galatyalılar 6:1-11

Markos 14

 

alternatif:

Mezmur 55:1-8 (9)

İşaya 63:1-19

Galatyalılar 6:1-11

Markos 14

 

Rab’bin Sofrası (ilave okuma)

Mezmur 27:1-3, 16

İbraniler 9:11-14

 

(A) Markos 14:1-31

(B) Luka 22:1-38

(C) Matta 26:1-30

Mezmur 41

Ağıtlar 1:1-12a

     Luka 22:1-23 ya da

     Yuhanna 14:15-31

 

Akşam Duası (ilave okuma)

(A) Yuhanna 14

(B) Galatyalılar 6:11-18

(C) Yuhanna 14:1-14

Mezmur 25

Ağıtlar 2:8-19

     Koloseliler 1:18-23 ya da

     Galatyalılar 6:11-18

Yuhanna 14:15-31

 

Sabah Duası (ilave okuma)

(A) Galatyalılar 6:11-18

(B) Yuhanna 14

(C) Yuhanna 14:15-31

Yatsı Duası: Mezmur 71, (A-B) İbraniler 2:9-18, (C) Galatyalılar 6:11-18

     

 

 

Tuesday in Holy Week /  Kutsal Salı

(A-B-C) Sabah Dualarında İşaya 53:6 / Yeremyanın Mersiyeleri 1:12

 

I. / A – B – C YILI

II. / A – B – C YILI

III. / A – B – C YILI

 

İşaya 49:1-7

Mezmur 71:1-14

I.Korintliler 1:18-31

Yuhanna 12:20-36

 

alternatif:

İşaya 49:1-6

Mezmur 55:18-26; 13

İbraniler 8:1-6

Luka 22:39-71

 

alternatif:

İşaya 50:5-11

Mezmur 13

Romalılar 5:6-19

Markos 15:1-39

 

alternatif:

Mezmur 13

İşaya 50:5-11

Romalılar 5:6-19

Markos 15:1-39

 

Rab’bin Sofrası (ilave okuma)

İbraniler 9:24-28

Yuhanna 13:21-33, 36-38

 

(A) Markos 14:32-72

(B) Luka 22:39-65

(C) Matta 26:31-75

Mezmur 27

Ağıtlar 3:1-18

[19-30]

     Luka 22:24-53 (22:39-53)

     Yuhanna 15:1-17 [18-27]

 

Akşam Duası (ilave okuma)

Mezmur 69

Ağıtlar 3: 40-51

 

(A) Efesliler 2:11-18

(B) Yuhanna 15:1-16:4a

(C) Yuhanna 15:18-16:4a

 

Mezmur 55:12-22

Ağıtlar 3:40-51 Galatyalılar 6:11-18

     Yuhanna 15:18-27 ya da

     Romalılar 5:6-11

 

Sabah Duası (ilave okuma)

Mezmur 27

Ağıtlar 3:1-18 (-30)

 

(A) Yuhanna 2:11-18

(B) Efesliler 2:11-18

(C) Yuhanna 15:1-17

Yatsı Duası: Mezmur 73, (A-B) İbraniler 8:1-6, (C) Efesliler 2:11-18

     

 

 

Wednesday in Holy Week /  Kutsal Çarşamba

(A-B-C) Sabah Dualarında İşaya 53:6 / Yeremyanın Mersiyeleri 1:12

 

I. / A – B – C YILI

II. / A – B – C YILI

III. / A – B – C YILI

 

 

İşaya 50:4-9a

Mezmur 70

İbraniler 12:1-3

Yuhanna 13:21-32

 

alternatif:

Mezmur 54; 102:1-11

İşaya 50:4-9a

I.Petrus 2:19-25

Matta 27:1-56

 

alternatif:

İşaya 49:1-9a

Mezmur 54

İbraniler 9:16-28

Luka 22

 

Rab’bin Sofrası (ilave okuma)

Matta 26:14-25

 

(A) Markos 15:1-39

(B) Luka 22:66-23:48

(C) Matta 27:1-54

Mezmur 102

Yeremya 11:18-20

Luka 22:54-71

 

Akşam Duası (ilave okuma)

(A) I.Korintliler 1:18-25

(B) Yuhanna 16:4b-33

(C) Yuhanna 16:16-33

Mezmur 88

İşaya 63:1-9

Vahiy 14:18-15:4

     Romalılar 5:12-19 ya da

     Yuhanna 16:16-33

 

Sabah Duası

Mezmur 31

 

(A) Yuhanna 16:4b-33

(B) I.Korintliler 1:18-25

(C) Yuhanna 16:1-15

 

Yatsı Duası: Mezmur 102 (A-B) Filipililer 3:7-11 (C) I.Korintliler 1:18-25

       

 

 

Maundy Thursday / Kutsal Perşembe

+ (A-B-C) Yuhanna 13:34

Tövbe ve itiraf dualarına giriş: Romalılar 5:8, İbraniler 4:16

(A-B-C) Sabah Dualarında İşaya 53:6 / Yeremyanın Mersiyeleri 1:12

 

I. / A – B – C YILI

II. / A – B – C YILI

III. / A – B – C YILI

 

Çıkış 12:1-4 [5-10] 11-14

Mezmur 116:1-2, 12-19

I.Korintliler 11:23-26

Yuhanna 13:1-17, 31b-35

 

alternatif:

Mezmur 43

Çıkış 12:1-11

I.Korintliler 11:17-34

Luka 23:1-49

 

alternatif:

Mezmur 116:11-19; 26

Çıkış 12:1-14

I.Korintliler 11:23-29

Yuhanna 13:1-15

 

Rab’bin Sofrası (ilave okuma)

Çıkış 12:21-27 [28]

Mezmur 27

I.Korintliler 5:6-8

Luka 22:14-27

ya da

Rab’bin Sofrası (ilave okuma)

Yeremya 32:36-41

Mezmur 61

Vahiy 19:6-10

Markos 14:12-26

 

Mezmur 39

Levililer 16:2-24

Luka 23:1-25

 

Akşam Duası (ilave okuma)

(A) Luka 22:3-28

(B) Matta 26:17-29

(C) Markos 14:12-25

Mezmur 42; 43

Çıkış 11

     Efesliler 2:11-18 ya da

     Yuhanna 13:16-35

 

Sabah Duası (ilave okuma)

Yuhanna 17

Yatsı Duası: Mezmur 54 (A) Luka 22:31-65 (B) Matta 26:30-74 (C) Markos 14:26-72

     

 

Maundy Thursday (Blessing of Oils)

Kutsal Perşembe (Yağın Kutsanması)

A YILI

Mezmur 89. 19-29; 133

İşaya 61:1-9

Yakup 5:13-16a ya da Vahiy 1:5b-8

Luka 4:16-21

 

 

Good Friday / Kutsal Cuma

+ (A-B-C) Filipililer 2:8 / İşaya 53:4 / I.Petrus 2:24 / Romanlılar 5:8

(A-B-C) Sabah Dualarında İşaya 53:6 / Yeremyanın Mersiyeleri 1:12, Efesliler 1:7

 

I. / A – B – C YILI

II. / A – B – C YILI

III. / A – B – C YILI

 

İşaya 52:13-53:12

Mezmur 22

     İbraniler 10:16-25 ya da

     İbraniler 4:14-16; 5:7-9

Yuhanna 18:1-19:42

(Yuhanna 19:17-30)

 

alternatif:

Sayılar 21:4-9

Mezmur 140:1-9

İbraniler 10:1-25

Yuhanna 19:1-37

Mezmur 130; 143

Tekvin 22:1-18

Yuhanna 19:38-42

ya da Yuhanna 18-19 bölümlerinden bir parça

Koloseliler 1:18-23

 

Akşam Duası (ilave okuma

Ağıtlar 5:15-22

Koloseliler 1:15-23

 

(A) Luka 23:50-55

(B) Matta 27:55-61

(C) Markos 15:40-47

Mezmur 69

Ağıtlar 5:15-22

Yuhanna 19:38-42

ya da Yuhanna 18-19 bölümlerinden bir parça

İbraniler 10:1-10

 

Sabah Duası (ilave okuma

Mezmur 40

Tekvin 22:1-18

 

(A) Luka 22:1-18

(B) Matta 27:1-54

(C) Markos 15:1-39

Yatsı Duası: Mezmur 140:1-8, 12-13 [ya da Koloseliler 1:15-23]

(A) Luka 23:50-56

(B) Matta 27:55-61

(C) Markos 15:40-47

     

 

… Paskalya (Diriliş) Dönemi