KİLİSE TAKVİMİ

 

ALÇALIŞ DÖNEMİ ÖNCESİ

(Alçalış Dönemine Hazırlık)

 

 

 

A-B-C Yılları altında, günün okumalarını gösteren çizelgenin üstündeki bölümler İSTEĞE BAĞLIDIR. Parantez içinde gösterilen “+ (A-B-C)” ile birlikte verilen ayet referansları ibadetten önceki açılış duası, selamlama, bereketleme, ibadete çağrı (teşvik) için kullanılabilir ya da bu ayetleri Tanrı’yı İlan Etme ve Davet Etme dualarımızda kullanabiliriz.

 

Bir ana ibadette okumalar dört bölümden oluşur:

-Eski Ahit

-Mezmurlar

-Mektuplar (Elçilerin İşleri kitabından başlayıp Vahiy kitabına kadar olan bölümler)

-İncil (Matta, Markos, Luka, Yuhanna)

 

“I.” işaretinin altındaki okumalar [Rab’bin Sofrası’nın yapıldığı] Ana İbadet içindir.

 

“II.” işaretinin altındaki okumalar Akşam İbadeti içindir; ancak istenirse ana ibadette ya da günün diğer ibadetlerinin birinde ilave veya alternatif okumalar için kullanılabilir.

 

“III.” işaretinin altındaki okumalar Sabah veya Gündüz İbadeti içindir; ancak istenirse günün diğer ibadetlerinin birinde ilave veya alternatif okumalar için kullanılabilir.

 

Akşam ve Gündüz İbadetlerinde Rab’bin Sofrası isteğe bağlıdır. Bir ayinde Rab’bin Sofrası yapılıyorsa İncil’den bir bölüm mutlaka okunur.

 

Gün içinde kullanılmayacak olan okumalar Cemaate sabah ve akşam duası şeklinde evde takip etmeleri için verilebilir. Ya da bunlar kilisenin hafta içinde açık olduğu diğer günler için kullanılabilir.

 

“(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce” ve “(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra” başlığı altındaki ayetler Rab’bin Sofrasında okunabilir, bununla ilgili olarak dualarda kullanılabilir, cemaatin Rab’bin Sofrasına hazırlanmasına yardımcı olsun diye ibadet programlarına yazılabilir, önceden cemaate bu ayetleri vererek Rab’bin Sofrasına diğer iman kardeşleriyle birlikte aynı ayetler üzerinde düşünüp, öğrenerek cemaatin beraber hazırlanmalarına yardımcı olunabilir.

 

 

 

Transfiguration of the Lord / Rab’bin Görünümünün Değişmesi

+ (A-B-C) I.Yuhanna 3:2 / Matta 17:5 / II.Korintliler 4:6

+ (A-B-C) Mezmur 96:9 / Yuhanna 4:24

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 85:8-9 veya 97:10

(A-B-C) Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 85:1-2 veya 97:12

A – B – C YILI Evening Prayer on the Eve / Arife Duası

Mezmur 99; 110

Çıkış 24:12-18

Yuhanna 12:27-36

I. / A YILI

I. / B YILI

I. / C YILI

     Çıkış 24:12-18 ya da

    Daniel 7:9-10, 13-14

Mezmur 2 ya da 99

II.Petrus 1:16-21

Matta 17:1-9

     II.Krallar 2:1-12 ya da

     Daniel 7:9-10, 13:14

Mezmur 50:1-6

II.Korintliler 4:3-6

Markos 9:2-9

     Çıkış 34:29-35 ya da

     Daniel 7:9-10, 13-14

Mezmur 99

II.Korintliler 3:12-4:2

Luka 9:28-36 (37-43)

II.

 

Mezmur 84

II.Krallar 2:1-12

Matta 17:9-23 (17:1-23)

Mezmur 2 [99]

I.Krallar 19:1-16

II.Petrus 1:16-21

Markos 9. [2-8] 9-13

 

Mezmur 89:1-18

Çıkış 3:1-6

Yuhanna 12:27-36

III.

Mezmur 72:1-19

Çıkış 34:29-35

II.Korintliler 4:3-6

Mezmur 27, 150

Çıkış 24:12-18

II.Korintliler 3:12-18

Mezmur 2

Çıkış 33:17-23

I.Yuhanna 3:1-12

 

İsa İsmi (Name of Jesus)

Rab’bin Görünümünün Değişmesi Gününden sonraki gün

Mezmur 8, Yeremya 14:7-9, I.Korintliler 12:1-11, Luka 19:41-47a

 

 

 

(+) SEPTUGESIMA (3 before Lent / 9 before Easter)

A

Mezmur 104:1-23

Yeremya 9:23-24

I.Korintliler 9:24-10:5

Matta 20:1-16

B

Mezmur 86

Yeremya 1:4-10

I.Korintliler 3:5-23

Matta 19:27-30

C

Mezmur 119:57-72

Hezekiel 2:1-7

Filipililer 3:7-14

Luka 17:7-10

 alternatif

Rab’bin Sofrası (A-B-C)

Sabah Duası (A-B-C)

Akşam Duası (A-B-C)

Mezmur 9:10-20

Tekvin 1:1-5

I.Korintliler 9:24-27

Matta 20:1-16

 

ya da

 

Mezmur 103:1-13; 34:11-18

İşaya 30:18-21

I.Korintliler 4: 8-13

Matta 5:1-12

Mezmur 19

Tekvin 1:1-2:3

Yuhanna 1:1-18

 

Mezmur 20; 121

Yeşu 1:1-9

II.Timoteyus 2:1-13

 

Mezmur 1; 18:21-25

    ya da Mezmur 1; 125

Hezekiel 3:4-11

Matta 5:1-16

 

ilave ya da alternatif

Mezmur 71

Tesniye 5:1-21

Luka 13:22- 35

 

Mezmur 104

Tekvin 2:4-25

Vahiy 4

 

Mezmur 80

İşaya 5:1-7

Matta 21:23-32

 

 

 

 

ilave ya da alternatif

Mezmur 73

Süleymanın Meselleri 3:1-18

Markos 4:1-20

 

Mezmur 144

I.Timoteyus 6:11-19

 

 

(+) SEXAGESIMA (2 before Lent / 8 before Easter)

A

 

Mezmur 139

 

Amos 8:11-12

II.Korintliler 11:19-12:9

(II.Korintliler 11:19-31)

 

Luka 8:4-15

B

Mezmur 81

İşaya 45:4-13

I.Korintliler 2:1-10

Yuhanna 12:35-43

C

Mezmur 147

I.Samuel 16:1-13

II.Timoteyus 3:10-4:5

Matta 10:1-15

alternatif

Rab’bin Sofrası (A-B-C)

Sabah Duası (A-B-C)

Akşam Duası (A-B-C)

Mezmur 83:1-2, 13-18

Tekvin 3:9-19

II.Korintliler 11:19-31

Luka 8: 4-15

 

Mezmur 147:1-11; 131

Tsefanya 3:14-20

Yakup 5:13-16a

Markos 2:1-12

Mezmur 25

Tekvin 3

I. Korintliler 10:1-13 (-24)

 

Mezmur 71

İşaya 50:4-10

II.Korintliler 12:1-12

 

Mezmur 33

İşaya 30:8-21

Markos 4:26-34

 

Mezmur 139

II.Krallar 4:8-37

Markos 1:21-45

Mezmur 139

Tekvin 4:1-16

I.Yuhanna 3:1-15

 

Mezmur 37:26-40 ;124

Daniel 3:1-26

Matta 10:16-23, 400-42

 

Mezmur 137:1-6; 146

II.Krallar 5 (5:1-14)

Markos 7:24-e; 8:22-26

 

ilave ya da alternatif

Mezmur 147

Yuhanna 4:31-38

 

 

(+) QUINQUAGESIMA (1 before Lent / 7 before Easter)

A

Mezmur 77

Yeremya 8:4-9

I.Korintliler 13:1-13

Luka 18:31-43

B

Mezmur 15

Tekvin 12:1-9

II.Korintliler 4:7-12

Yuhanna 12:20-33

C

Mezmur 43

Yeremya 15:15-21

I.Korintliler 1:20-25

Markos 10:32-45

alternatif

Rab’bin Sofrası (A-B-C)

Sabah Duası (A-B-C)

Akşam Duası (A-B-C)

Mezmur 77:11-20

Tekvin 9:8-17

I.Korintliler 13

Luka 18:31-43

 

Mezmur 32; 119:65-72

Hoşeya 14:1-7

Filimon 1-16

Markos 2:13-17

Mezmur 15; 20

Tekvin 12:1-9

I.Korintliler 12:4-21

 

Mezmur 56; 57

Yeremya 33:1-11

Luka 7:36-8:3

 

Mezmur 19; 23

Tesniye 10:12-15, 17-11:1

I.Yuhanna 2:1-17

 

ilave ya da alternatif

Mezmur 103

Yuhanna 15:1-17

Mezmur 71

Tekvin 6:5-

Luka 17:20-37

 

Mezmur 103

Sayılar 15:27-36

Yuhanna 8:1-11

 

Mezmur 119:33-48

Levililer 1-2, 9-18

I.Yuhanna 4

 

Mezmur 139

İşaya 51:1-8

Markos 9:14-32

 

… Kül Çarşambası ve Alçalış Dönemi