Mesih İsa’nın Vaftizi / Baptism of the LORD

Matta 3:13 Bu sırada İsa, Yahya tarafından vaftiz edilmek üzere Celile'den Şeria nehrine, Yahya'nın yanına geldi. 14 Ne var ki Yahya, «Benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun?» diyerek O'na engel olmak istedi. 15 İsa ona şu karşılığı verdi: «Şimdilik buna razı ol! Çünkü doğru olan her şeyi bu şekilde yerine getirmemiz gerekir.» O zaman Yahya O'nun dediğine razı oldu. 16 İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa, Tanrı'nın Ruhunun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü. 17 Göklerden gelen bir ses de şöyle dedi: «Sevgili Oğlum budur, O'ndan hoşnudum.»

 

Mezmur 29:1 Ey ilahi varlıklar, tanıyın RAB'bi,

Görkemini, kudretini tanıyın RAB'bin!

2 RAB'bin görkemini adına yaraşır biçimde övün,

Kutsal giysiler içinde RAB'be tapının!

11 RAB halkına güç verir,

Halkını esenlikle kutsar!

Rab İsa, bize kendini açıkladığın

kutsal ışığınla aydınlanırız.

Senin ışığını uluslara yansıtmak için bizleri bereketle.

 

Mezmur 36:5 Ya RAB, sevgin göklere,

Sadakatin gökyüzüne erişir.

6 Doğruluğun ulu dağlara benzer,

Adaletin uçsuz bucaksız enginlere.

İnsanı da, hayvanı da koruyan sensin, ya RAB.

Rab İsa, kendini yüceliğinden soyundun ve vaftiz oldun,

bizlere alçak gönüllülük yolunu gösterdin.

hayatımızın günleri boyunca sana yumuşak huylulukla hizmet için bizleri bereketle.

 

Mezmur 36:7 Sevgin ne değerli, ey Tanrı!

Kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu.

9 Çünkü yaşam kaynağı sensin,

Senin ışığınla aydınlanırız.

Rab İsa, vaftizinle bizlerin günahını temizledin,

Bizleri Göklerdeki Baba’nın çocukları yaptın,

seni arayanlara Tanrı’nın çocukları olma lütfunu açıklamak için kiliseni bereketle.

 

Mezmur 36:7 Sevgin ne değerli, ey Tanrı!

Kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu.

10 Sürekli göster

Seni tanıyanlara sevgini,

Yüreği temiz olanlara doğruluğunu.

Rab İsa, vaftizinle bizleri kendini açıkladın,

yaratılışı kutsadın, kaybolmuşlara tövbe kapısını açtın.

Müjde’nin hizmetkarları olmak için bizleri bereketle.

 

Mezmur 72:18 RAB Tanrı'ya, İsrail'in Tanrısı'na övgüler olsun,

Harikalar yaratan yalnız O'dur.

19 Yüce adına sonsuza dek övgüler olsun,

Bütün yeryüzü O'nun yüceliğiyle dolsun!

Amin! Amin!

Rab İsa, vaftizine bizlere Kutsal Üçlük’ü açıkladın,

Yaratıcı Babamız göklerden seslendi: “Sevgili Oğlum Budur”

Kutsal Ruh bir güvercin gibi üzerine indi.

Vaftiz tacı taşıyanları yenilenmiş bir kalp ile Sana tapınma ve hizmet için bereketle.

 

Şabat Övgüsü

Mezmur 100: 4 Kapılarına şükranla,

Avlularına övgüyle girin!

Şükredin O'na, adına övgüler sunun!

Mezmur 96: 2 Ezgi söyleyin, RAB'bin adını övün,

Her gün duyurun kurtarışını!

3 Görkemini uluslara,

Harikalarını bütün halklara anlatın!

Mezmur 100: 5 Çünkü RAB iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

Sadakati kuşaklar boyunca sürer.

Mezmur 29:2 RAB'bin görkemini adına yaraşır biçimde övün,

Kutsal giysiler içinde RAB'be tapının!

Mezmur 89: RAB'bin sevgisini sonsuza dek ezgilerle öveceğim,

Sadakatini bütün kuşaklara bildireceğim.

Mezmur 72: 18 RAB Tanrı'ya, İsrail'in Tanrısı'na övgüler olsun,

Harikalar yaratan yalnız O'dur.

19 Yüce adına sonsuza dek övgüler olsun,

Bütün yeryüzü O'nun yüceliğiyle dolsun!

Amin! Amin!

 

Tapınma İlahileri

 

Ondalık ve Sunular

¶ Efesliler 2:6 Tanrı bizi Mesih İsa'da, Mesih'le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu.

7 Bunu, Mesih İsa'da bize gösterdiği iyilikle, lütfunun sonsuz zenginliğini gelecek çağlarda sergilemek için yaptı. 8 İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. 9 Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. 10 Çünkü biz, Tanrı'nın önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratılmış olarak Tanrı'nın eseriyiz. 11 Bunun için, diğer uluslardan doğmuş olan sizler, bedende elle yapılmış sünnete sahip olup sünnetli diye anılanların sünnetsiz dedikleri sizler, bir zamanlar ne olduğunuzu hatırlayın. 12 O zaman Mesihsiz, İsrail'de vatandaşlıktan yoksun, vaadi içeren antlaşmalara yabancı, dünyada ümitsiz ve Tanrısızdınız. 13 Ama bir zamanlar uzak olan sizler, şimdi Mesih İsa'da, Mesih'in kanı sayesinde yakınsınız.

 

Tanrı Sözünden (sermon)

 

Rabbin Sofrasına Davet:

 

I.Korintliler 11: 27 Bu nedenle kim uygun olmayan biçimde ekmeği yer ya da Rab'bin kâsesinden içerse, Rab'bin bedenine ve kanına karşı suç işlemiş olur. 28 Kişi önce kendini sınasın, sonra ekmekten yiyip kâseden içsin. 29 Çünkü bedeni farketmeden yiyip içen, böyle yiyip içmekle kendi kendini mahkûm eder. 30 İşte bu yüzden birçoğunuz zayıf ve hastadır, bazılarınız da ölmüştür.

 

Secdeye Çağrı (call to worship)

(Vahiy 19:5) Ey Tanrımızın bütün kulları! Küçük büyük, O'ndan korkan hepiniz, O'nu övün!»

 

Alçalış/Secde Mezmuru

Mezmur 72: 11 Bütün krallar önünde yere kapansın,

Bütün uluslar ona kulluk etsin!

12 Çünkü yardım isteyen yoksulu,

Dayanağı olmayan düşkünü o kurtarır.

13 Yoksula, düşküne acır,

Düşkünlerin canını kurtarır.

14 Baskıdan, zorbalıktan özgür kılar onları,

Çünkü onun gözünde onların kanı değerlidir.

15 Yaşasın kral!

Ona Saba altını versinler;

Durmadan dua etsinler onun için,

Gün boyu onu övsünler!

16 Ülkede bol buğday olsun,

Dağ başlarında dalgalansın!

Başakları Lübnan gibi verimli olsun,

Kent halkı ot gibi serpilip çoğalsın!

17 Kralın adı sonsuza dek yaşasın,

Güneş durdukça adı var olsun,

Onun aracılığıyla insanlar kutsansın,

Bütün uluslar 'Ne mutlu ona' desin!

 

Alçalış/Secde

Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Allah

Baba’ya Oğul’a ve Kutsal Ruh’a

Şan ve şeref, şan ve şeref, şan ve şeref olsun.

Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur.

Baba’ya Oğul’a ve Kutsal Ruh’a

Şan ve şeref, şan ve şeref, şan ve şeref olsun.

Rabbin adına gelen ve tekrar gelecek olana en yücelerde hamtlar olsun.

Baba’ya Oğul’a ve Kutsal Ruh’a

Şan ve şeref, şan ve şeref, şan ve şeref olsun.

 

Kutsalsın ey Allah, kutsalsın ey Güçlü, kutsalsın ey Ölmeyen,

Bizim için Haça Gerilen bize merhamet eyle.

 

Merhamet, merhamet, merhamet ey Baba

(1) Karşımda başka ilahların olamayacaktır.

(2) Kendine gökte, yerde ya da sularda yaşayan canlıya benzer put yapmayacaksın.

(3) Tanrın Rabbin adını boş yere ağzına almayacaksın.

(4) Sebt gününü kutsal sayarak (takdis et) hatırla.

 

Göksel Baba, lütfun ve iyiliklerin boldur, biz zavallı kullarına kutsal iradeni açıklamaktan, Kutsal Yasanın doğruluğunda bizleri yönlendirmekten hoşnut oldun. Lütfunla Yasanı yüreklerimize yaz ve itaat için bizleri yönlendir ki, hayatımızın günleri boyunca sadece Sana hizmet etmeyi arayabilelim. Yasana karşı geldik, suçlarımızı bağışla, büyük lütfunla bizleri kabul et ki, daima Kutsal Oğlun Rabbimiz İsa Mesih aracılığı ile Seni övelim ve daima yüceltelim. Amin.

 

(5) Babana ve annene saygı göster.

(6) Katletmeyeceksin.

(7) Zina etmeyeceksin.

(8) Çalmayacaksın.

(9) Komşuna karşı yalan tanıklık etmeyeceksin.

(10) Komşunun evine göz dikmeyeceksin.

 

İyilik ve merhamet Babası, Seni öfkelendiren hatalarımız ve günahlarımız için bize merhamet eyle. Canlarımızın kurtarıcısı Rabbimiz İsa Mesih’e bakmayı bizlere öğret. Biricik Oğul İsa Mesih’in Kutsal öğretisini anlayabilmemiz için bize merhamet eyle. İçimize ekilmiş olan yaşam Sözünün meyve vermesi için Sana dua ederiz.Hikmet ve ışıkla dolu olan Rabbimiz İsa Mesih aracılığı ile yenilenmiş bir yaşam için bizleri yönlendir

 

Rabbin Sofrası

 

Markos 1:9 O günlerde Celile'nin Nasıra kentinden çıkıp gelen İsa, Yahya tarafından Şeria nehrinde vaftiz edildi. 10 Tam sudan çıkarken, göklerin yarıldığını ve Ruh'un güvercin gibi kendi üzerine indiğini gördü. 11 Göklerden, «Sen benim sevgili Oğlumsun, senden hoşnudum» diyen bir ses geldi.

 

İman Açıklaması

 

[Evharistik Dualar / *Rab’bin Duası]

 

Esenlik Dileme (Matta 5:23-24 [isteğe bağlı])

 

- Ekmek ve Şarabın Kutsanması (I.Korintliler 11: 23-25):

 

- Sofranın Halka Sunulması

 

- Rab’bin Sofrasından Sonra [Post Communion] (şükran ve adanma duası)

 

- I.Korintliler 11:26

 

[*Rab’bin Duası]

 

- BEREKETLEME