Mezmurlar ve Dualarımız (1-37)

Yeni Ahit halkı olarak Mezmurlara Mesih merkezli bir bakış açısı ile yaklaşırız. Ve Mezmurları okurken hayatımızın yenilenmesini, dualarımızın güçlenmesi ararız. Nasıl dua edeceğimizi bilemediğimiz zamanlarda Mezmurlar bize Kutsal Kitap merkezli dua ve tapınma konusunda Tanrı’nın arzuladığı modele biraz daha yaklaşmamızı sağlar. Kutsal Kitap’ın her okunuşunda Kutsal Ruh yüreklerimizde çalışsın, okunan ayetler düşüncemizi yenilesin, yaşamımıza Mesihsel bir değişim getirsin; bizleri aydınlatsın diye dua ederiz.

 

Bu kitaptaki çalışma özellikle Mezmurlar Okunduktan sonra gerek sesli gerek içten yakarışlarla Tanrı’nın Mezmurlar aracılığı ile halkına olan seslenişine Tanrı halkının bir cevabı olsun diye yazılmıştır. Özellikle “[…]”işareti ile boş bırakılan yerler kişilerin serbest dualarını ekleyebilmeleri içindir.

 

Kutsal Yazılardaki bereket ve teselli, sevinç ve şifanın kilisenin duası aracılığı ile Tanrı halkının üzerinde olması; Tanrı’nın kilise üzerindeki koruma ve kurtarışına tanık olsun diye Tanrı halkının esenlik ve bereket dilediği bütün insanlık üzerinde olması dileklerimle…

 

rev. ilhan keskinöz

 

1. Mezmur

ya RAB,

Yasa'ndan zevk alanları bereketlersin.

halkına zafer verirsin.

Sen doğruların yolunu gözetirsin

kötüleri yok oluşa bırakırsın […]

 

2. Mezmur

ya RAB, Sen Mesih’in, kralsın

uluslar üzerinde egemenlik sürersin,

yerin dört bucağı Senindir

Sana saygı ve korkuyla tapınır

tapınağında titreyerek seviniriz […]

Sana sığınanları bereketlersin.

 

3. Mezmur

kurtuluş Sendedir, ya RAB,

çevremde kalkan Sensin.

uykuda ve uyanıkken

koruyan Sensin.

Sana yakardığımızda

kutsal dağından yardım gönderirsin

düşmanlarla Sen savaş ya Rab,

ve halkını bereketle […]

 

4. Mezmur

adil olan Tanrımız,

Sana yakaranları duyarsın .

ya RAB, yüzünün ışığıyla bizi aydınlat!

yalnız Sen güvenlik içinde tutarsın beni […]

 

5. Mezmur

Her zaman duamız sanadır, ya RAB,

yol göster doğruluğunla,

sevinsin Sana sığınan herkes.

düşmanlardan halkını koru

yolumuzu Sen düzle  […]

Sen doğru kişiyi kutsarsın, ya RAB

çevresini kalkan gibi lütfunla sararsın.

 

6. Mezmur

gel, ya RAB, Yardım et sevginden dolayı.

ölüler seni anmaz,

yalvarışımı duy, duamı kabul et.

bütün kötüler utansın […]

 

7. Mezmur

ya RAB Tanrım!

Sana sığınıyorum,

kötülükten, haksızlıktan koru beni

kalkanım Sensin

temiz yüreklileri kurtarırsın […]

doğruluğun için şükrederim ya RAB,

yüce adını ilahilerle överim.

 

8. Mezmur

ya Rab, adın yeryüzünde yücedir.

insan soyuna lütuf ettin

ellerinin eserlerine onu egemen kıldın […]

ya Rab Yahve,

ne yüce adın var yeryüzünün tümünde!

 

9. Mezmur

bütün yüreğimle sana şükrederim, ya RAB,

adını ilahilerle överim,

ey Yüceler Yücesi!

kötüleri yok edersin

ama Sen sonsuza dek egemenlik sürersin.

ezilenlerin sığınağı Sensin

sıkıntılı günde sığınacak kalesin.

yoksulu unutmazsın

mazlumların umudu Sensin […]

kalk, ya RAB! insan galip çıkmasın,

huzurunda yargılansın uluslar.

 

10. Mezmur

ya RAB, mazlumları unutma!

kötüler sıkıntı veremesinler

gururlunun tuzağından

aç gözlünün hilesinden

dilinde fesat olandan halkını koru.

Sen acı çekenleri görürsün,

çaresizler Sana dayanır,

Sen merhametli kralsın

mazlumların dileğini duyarsın, ya RAB […]

 

11. Mezmur

ya RAB, Sana sığınırız.

bütün insanları görür,

herkesin yaptıklarını sınarsın.

kötüden, zorbalığı sevenden tiksinirsin.

çünkü doğrusun ya RAB, doğruları seversin.

dürüst insanları yüzünle aydınlatırsın […]

 

12. Mezmur

kalk ya RAB,

ezilen mazluma bak,

kullarını kötü kuşaktan uzak tut

inleyen yoksula kurtuluş ver

Senin sözlerin paktır,

Sana güvenenleri

kötülerden korursun […]

 

13. Mezmur

ya Rab,

kederli yürekleri hatırla

kulundan yüzünü gizleme

düşmanlar zafer kazanmasın.

sevgine güveniyorum ya RAB

yüreğime sevinç ver […]

ezgilerle Seni överim

tek iyilik Senden gelir.

 

14. Mezmur

yüce olan Tanrımız,

insanlar bozuldu, iyilik eden kalmadı.

Sen doğruların yanındasın

mazlumlar ya RAB, Sana sığınır

ve kötüler ansızın dehşete düşecekler […]

ya Rab İsrail'e kurtuluş ver

Yakup soyu sevindir

Sen doğruların yanındasın.

 

15. Mezmur

ya RAB, kusursuz yaşam sürenler

Senin çadırında oturacak,

Senden korkanları

kutsal dağına getireceksin

Senden korkup komşusunu seveni

bereketler, yaşam verirsin […]

 

16. Mezmur

I.

ya RAB, Efendim Sensin

kötülerin peşinden gitmeyeceğim.

başka ilahların ardınca koşanların derdi çoğalır

ülkedeki sadık kullar zevkimdir benim.

yaşamım Senin ellerinde ya RAB.

halkına öğüt veren RAB'be övgüler olsun.

Mesih’teki mirasımız iyidir.

yaşam yolunu bildirirsin

sevinçler bolluğu Senin huzurundadır

Mesih’teki mirasımız kutsaldır […]

 

16. Mezmur

II.

gözümüz Sana bakar, ya RAB,

huzurunda yürüyenler sarsılmaz,

sadık kullarını ölüler diyarına bırakmazsın.

yaşam yolunu gösterirsin bana.

bol sevinç vardır huzurunda […]

 

17. Mezmur

koru beni gözbebeği gibi

kötülerin saldırısından

kalk, ya RAB,

kılıcınla kurtar canımı kötülerden

sıkı adımlarla senin yollarını tuttum

doğruluk sayesinde yüzünü göreceğim senin […]

 

18. Mezmur

I (1-24)

gücümüz sensin, ya RAB

Sana seslenir, kurtuluruz düşmanlarımızdan.

sıkıntı içinde yakardım,

tapınağından sesimi duydun

güçlü düşmandan ve benden nefret edenlerden

beni kurtardın, bana Sen destek oldun, ya RAB.

sıkıntıda Seni çağırırız

doğruları duyarsın

yolunda yürüyenleri ödüllendirirsin […]

 

II. (18:20-50)

ışığımın kaynağı sensin, ya RAB,

karanlığımı aydınlatırsın.

beni güçle donatır,

yolumu kusursuz kılarsın.

bana zafer kalkanı bağışlar,

bastığım yerleri genişletirsin […]

diri olan RAB’be övgüler olsun!

kurtarıcım Tanrı’yı uluslar arasında överim

RAB’bin adına ezgiler söylerim.

ya Rab, halkına sevgi göster

kullarına zafer bağışla.

 

19. Mezmur

ya RAB Tanrım gökler görkemini açıklar

Senin Sözün güneş gibi parlar

Kutsal Sözünle cana can katarsın.

buyrukların güvenilirdir, bilgelik verirsin

Senin kuralların yüreği sevindirir

ya RAB, gözleri Sen aydınlatırsın.

koru kulunu, ya Rab,

bilerek işlenen günahlar bana egemen olmasın!

ağzımın sözleri, yüreğimin düşünceleri

ya RAB, kayam, kabul görsün Senin önünde  […]

Kurtarıcı Tanrı Sensin.

 

20. Mezmur

ey Yakup'un Tanrısı

adınla bizi koru

yardım gönder Kutsal Yer'den.,

bütün sunularımızı kabul et.

kurtarıcı gücünle kutsal göklerden

kurtarış ver halkına.

meshettiğin kralı kurtarırsın ya RAB.

savaş arabalarına, atlarına değil

Tanrımız RAB olan Sana güveniriz.

Sana yakardığımız gün cevap ver bize, ya RAB […]

 

21. Mezmur

ya RAB Baba, Mesih’e zafer verdin

sağladığın zaferle büyük yüceliğe erişti.

Kralımızı görkem ve onurla donattın.

üzerine bereket ve sevinç yağdırdın.

ey Yüceler Yücesi, Senin sevgine güvenen sarsılmaz

öfkelendiğin günde ateşle tüketirsin ulusları

yüceliğini göster, ya RAB, gücünle!

ezgilerle ilahilerle öveceğiz kudretini […]

 

22. Mezmur

I. (22:1-11)

ya Rab Tanrım, bizi terk etme

yardım etmekten uzak durma

ey Tanrım, gündüz ve gece sana seslenirim,

İsrail'in övgüleri üzerine taht kuran Sensin.

Sana güvendiler atalarımız,

onları kurtardın.

ana kucağındayken Sana güvenmeyi öğrettin

ana rahminden beri Tanrım Sensin!

[…] benden uzak durma

sıkıntıda yardım Sendedir ya RAB.

 

II. (22:1-22)

ey Tanrım, gündüz ve gece Seni çağırırım,

azgın boğalardan halkını koru.

Tanrımız Sensin!

sıkıntıda yardım edecek kimsemiz yok.

atalarımız Sana güvendiler, onları kurtardın.

uluslar Mesih’ini hor görse de

beni ölüm toprağına yatırsalar da

kötüler sürüsü çevremizi sarsa da

canımı kılıçtan,

hayatımı köpeğin pençesinden kurtaran Tanrı Sensin!

[…] ben yine adını duyuracağım,

topluluk ortasında Sana övgüler sunacağım.

 

III. (22:23-31)

ey İsrail’in Tanrısı,

tek korkulacak Tanrı Sensin

sıkıntıda halkını dinleyen RAB,

Sen övgümüzsün, egemenlik senindir.

uluslar önünde yere kapanacak.

gelecek kuşaklar Sana kulluk edecek

doğruluğunu, kurtarışını

yeni kuşaklara anlatacaklar […]

Sen sonsuzluklar boyunca egemenlik sürersin.

 

23. Mezmur

I.

ya RAB çobanım Sensin,

yeşil çayırların, sakin suların esenliğinde

canımızı tazelersin.

yaşamda ve ölümde

Sen doğru yolda öncülük edersin.

Seninle kötülükten korkmam

düşmanlarımın önünde

sevincin, övgünün sofrasını kurarsın,

iç varlığımız mesh edersin […]

 

II.

ya RAB, çobanım Sensin,

yeşil çayırların, sakin suların esenliğinde

canımızı tazelersin,

yaşamda ve ölümde

Senin doğruluk yolun

beni kötülükten korur.

Kutsal Ruhunla beni mesh ettin,

daima lütfun ve sevgin benimle olacak

ve hep Senin evinde oturacağım […]

 

24. Mezmur

I.

ya RAB, dünya ve üzerinde yaşayan her şey Senindir,

elleri pak, yüreği temiz olanı kutsarsın,

gönlünü putlara kaptırmayanı,

yalan yere ant içmeyeni

kurtarırsın, aklarsın.

yüzünü arayanlara yakınsın.

Sen Yüce Kralsın,

Sen RAB'sin, büyük güzünle

savaşta zaferlisin […]

Sen her Şeye Egemen yüce Kralsın!

 

II. (24:7-10)

yüce olan Kralımız,

Sen içeri gir diye hayatımızı Sana teslim ederiz.

[…] Sen RAB'sin,

savaşta güçlü ve zaferlisin.

Sen her Şeye Egemen yüce Kralsın!

 

25. Mezmur

I.

beni kurtaran Tanrı,

Senin yolların sevgi ve gerçeğe dayanır

adın uğruna suçumu bağışla.

gönenç içinde yaşamak için yol göster bana.

Mesih’te paylaştığın sırrın için,

Mesih’te açıkladığın antlaşmasın için Sana yücelik olsun.

ayaklarımı ağdan çıkardın,

mazlum kuluna lütuf ettin.

sıkıntılar ve dertlerimde Seni ararım

üzüntüme, acılarıma bak

günahlarımı bağışla.

düşmanlardan beni koru

doğruluğuna umut bağladım […]

ey Tanrı, kurtar İsrail'i

bütün sıkıntılarından!

 

II. (25:1-10)

ya RAB, bütün varlığımla

Seni ararım, utandırma beni

nedensiz hainlik edenler utansın.

ya RAB, bana gerçek yolunda öncülük et,

kurtaran Tanrı sensin.

sevecenliğin ve sevgini öncesizlikten beri aynıdır.

Sen iyisin ve doğrusun,

günahkârlara yol gösterirsin,

antlaşmana sadık kullarına

sevginle kendi yolunu öğretirsin […]

 

III. (25:12-22)

ya RAB, adın uğruna doğruluk yolunu bize göster.

Senden korkup antlaşmana bağlı kalanları kutsa.

gözlerim Sendedir,

ayaklarımı ağdan çıkarır

mazlumların düşkün haline Sen bakarsın.

yürek sıkıntılarıma ve acılarıma bak,

bütün günahlarımı bağışla.

benden nefret edenlerden

canımı koru, kurtar beni.

Sana sığınıyorum,

umudum Sendedir.

ya RAB Tanrım, kurtar İsrail'i

bütün sıkıntılarından […]

 

26. Mezmur

I.

ya RAB,

dürüst bir yaşam için

Sana güvenmeyi bana öğret

sevgini ve gerçeğini yaşamak için bana lütuf et.

yalancılardan, ikiyüzlülerden, kötülük yapanlardan

fesatçılardan beni koru.

şükranımı duyurmak

ve bütün harikalarını anlatmak için

Mesih’te suçsuzluğumda

sunağının önünde Sana secde kılarım.

adınla toplandığımız,

görkemini ilan ettiğimiz bu dua ve tapınma evinde

Senin güzelliğini ararız.

eli kanlı adamlardan halkını koru

dürüst bir yaşamak için

halkını gündelik lütfun ile destekle […]

 

II. (26:1-8)

ya RAB, dürüst yaşam sürenleri,

Sana güvenenleri bereketlersin.

sevgini arayanları,

Senin gerçeğini yaşayanları bereketlersin.

yalancıların ve ikiyüzlülerin

kötülerin ve fesatçıların arasına girmem.

suçsuzluğumu göstermek için ellerimi yıkar,

Sana şükran sunarım.

bütün harikalarını ilan ederim.

severim, ya RAB, yaşadığın evi,

görkeminin bulunduğu yeri […]

 

27. Mezmur

I.

ya RAB, ışığım Sensin

kimseden korkmam.

Sen yaşamımın kalesisin,

düşmanlarım beni yutmak için üzerime gelirken

tökezleyip düşerler.

bana karşı savaş açılsa,

güvenimi yitirmem.

çünkü kötü günde beni

yüksek yerde saklarsın […]

çevremi saran düşmanlara karşı 

Seni ezgilerle, ilahilerle överim.

 

seslenişime kulak ver, ya Rab

yüzünü arayanları bereketle,

lütfunla bana yardımcı ol,

beni kurtaran Tanrı Sensin.

ya RAB, yolunu öğret bana,

ağızları şiddet saçan yalancı tanıklardan

koru beni,

yüce iyiliğinin olduğu yaşam ülkesini için

umudum ve gücüm Sensin […]

 

II. (27:1-8)

göklerdeki Babamız,

yaşam ışığı Mesih’teki kurtuluş için

Sana övgüler olsun.

korkuları silen sevginle

halkına yaşam veren Sensin.

Seninle kimseden korkmayız

düşmanları kötüleri

tökezletip düşüren Sensin.

Seninle ordulardan güçlüyüz

Seninle zaferliyiz

yüzünün güzelliğini arayanları

kötü günde çardağında gizlersin

düşmanlarımıza karşı

çadırının emin yerinde saklarsın,

Seni ezgilerle, ilahilerle över

Sana tapınırız,

lütfunla bize cevap verirsin.

ya RAB, yüzünü arıyorum,

beni aydınlat […]

 

III. (27:1, 4-9)

halkına kurtuluş veren RAB,

Yaşam ışığı Sendedir.

karanlığımı aydınlatır

korkumu Sen silersin.

hayatımızın günleri boyunca

çevremi saran düşmanlarıma karşı

beni çardağında gizle

çadırının emin yerinde sakla beni.

Sana sevinçle tapınır

ilahilerle Seni överim.

yüzünü benden gizleme,

kulunu öfkeyle geri çevirme!

bana hep yardımcı oldun;

bırakma, terk etme beni,

ey beni kurtaran Tanrı! […]

 

IV. (27:1-3, 14)

umudumuz olan RAB,

yaşamın kalesi Sensin

ölümün ve ölüler diyarının anahtarı Sendedir

yaşam veren ışığınla

düşmanlardan korkmam

kurtuluşumdur Sendedir,

kimseden yılmam.

hasımlarım beni yutmak için üzerime gelirken

tökezleyip düşerler.

bana karşı savaş açılsa,

güvenimi yitirmem […]

Gücüm Sensin, umudum Sendedir ya RAB.

 

28. Mezmur

ya RAB, kayamız Sensin,

yalvarışlarımız Sanadır.

Seni yardıma çağırırız.

Seni övmemiz için bize yaşam verdin.

kötülülere yaptıklarının karşılığını veren Sensin.

yalvarışımızı duyarsın, Sana övgüler olsun.

halkının gücü olan RAB,

kralımız Mesih’te halkını kutsa;

bizlere çobanlık et, bizlere destek ol […]

 

29. Mezmur

görkemli olan RABbimiz,

yaratan sesin için

yaratılışa hükmeden gücün için,

büyük görkemin için Seni överiz.

halkına güç olan Tanrımız,

çocuklarını esenlikle kutsa

Sen sonsuza dek kralsın

övgü ve tapınma Sanadır […]

 

30. Mezmur

RAB, Sen yücesin

düşmanlardan beni kurtardın,

ve bana sevinç verdin.

Sana yakardım, şifa verdin.

beni ölüm çukurundan çıkardın,

yaşam verdin.

kutsallığını ilahilerle överiz

sabahla yenilediğin lütfunla

halkına sevinç verirsin.

yüzünle aydınlattığın kullarını

sarsılmaz kılarsın.

yardımcımız Sensin, ya RAB!

yakarışları, övgüyü kabul eden

dualara cevap veren,

göklerden yardım gönderen Sensin

Seni överiz, ya RAB! […]

 

31. Mezmur

I.

adil olan Tanrımız,

Sana sığınanlar utanmaz

adaletinle kurtarış verirsin

güçlü kale Sensin,

Sana sığınırız.

adının yüceliği için halkına yol gösterirsin

canımızı Sana teslim ederiz

kurtuluş için Sana sığınırız.

sıkıntıları Sen görürüsün

düşmanlardan Sen kurtarırsın.

halkının acılarına bak, ya RAB,

suçlarımızı bağışla,

utançtan ve iftiradan bizleri koru

hayatımız Senin elinde

yüzünle aydınlık saç kullarına

yalancı dudaklardan,

gururlu bakışlardan koru halkını.

büyük iyiliğini Senden korkanlar için saklarsın,

Sana sığınanların üzerine

esenliğinle kanat gerersin;

Seni yardıma çağıranları korursun […]

umuduz ve gücümüz Sensin, RAB.

 

II. (31:1-16)

ya RAB, adaletin kutsaldır

kurtuluşun sığınağı,

güçlü kale Sensin.

ruhumuzu Sana teslim ederiz

adın uğruna

merhametinle yolumuzdan tuzaklar kaldır.

Mesih’teki fidyeye güvenenleri koru

sadakatinle sıkıntılara cevap ver

sevincimiz Sendedir.

suçlarımız Senden gizli değildir

zayıflıklarımıza bak,

bizleri iyiliklerinle güçlendir.

iftiradan, düşmanların kötü düzenlerinden

Sana sığınırız.

Tanrımız Sensin.

hayatımız Senin elindedir,

kurtar halkını kötülerden

sevginle günlerimizi aydınlat […]

 

III. (31:1-8)

ya RAB, Sana sığınanları

utançtan korur,

adaletinle kurtuluş verirsin

sığınacak kayamız Sensin

kurtuluşun güçlü kalesi Sensin.

halkını tuzaklardan korur

adın uğruna yol gösterirsin.

ruhunu Sana teslim edenleri

fidyeyle kurtarırsın,

Sen sadık Tanrı’sın.

sıkıntılarımızı görür

Sana güvenenleri sevinçle donatırsın

düşman elinden bizi korur

bastığımız yerleri genişletirsin […]

 

IV. (31:9-16)

ya RAB, sıkıntıda Senin merhametini ararız

dünyanın ömrümüzü tüketen sıkıntılarında

düşmanların saldırısında

insanların ihanet ve iftirasında

şeytanın tuzaklarında

güvenimiz Sendedir.

canımız Senin elinde, ya RAB,

kurtuluş Sendedir.

kullarına yüzünü çevir,

sevgi dolu ışığınla

halkına yol göster […]

 

V. (31:1-5, 15-16)

ya RAB, Sana sığınanlar utanca düşmez

Sana sığınanları adaletinle kurtarırısın.

duaları işiten Sensin.

sıkıntıda çabuk yetiş,

sığınacak kaya Sensin,

kurtar beni.

gecede ve gündüzde,

uykuda ve uyanıkken,

hayatımın günleri boyunca

ruhumu ellerine bırakıyorum.

Sen, fidyeyle kurtaran sadık Tanrı’sın […]

kurtuluş Sendedir.

sevgi göster, kurtar beni!

 

VI. (31:1-5, 19-24)

ya RAB, kurtuluşun Tanrısı Sensin

adaletin Tanrısı Sensin

sana sığınıyorum.

sığınacak güçlü kale Sensin.

doğruluğunla yol göster bana

dünyanın, benliğin, şeytanın tuzaklarından

Sana sığınırım.

ruhumu ellerine bırakıyorum,

Sen sadık Tanrı’sın.

Senden korkanlar için iyiliğin büyüktür

Sana sığınanları

insanların düzenlerinden saklarsın.

Sana sığınanları

saldırgan dillere karşı savunursun.

Sana övgüler olsun.

kuşatılmış kentte bile

Mesih’te sevgini gösterirsin.

Seni çağıranları korurusun.

gücümüz ve umudumuz Sanadır […]

Babamız ve Tanrımız,

Sana övgüler olsun.

 

32. Mezmur

I.

isyanımızı bağışlayan,

günahımızı örten RAB,

günahın baskısıyla

canımız erir.

suçumu, isyanımı Sana itiraf ederim,

Sen bağışlarsın,

kötülerin saldırından Sen korursun.

sığınağım Sensin ya Rab,

kurtuluş ilahileriyle beni kuşatır,

gideceğim yolu gösterirsin.

anlayışsız ve inatçı kişi Sana yaklaşamaz.

Sevginle Sana güvenenleri korursun […]

esenlik kaynağı RAB,

Mesih adıyla Sana övgüler olsun.

 

II. (32:1-7)

kadir olan Tanrımız,

Mesih’te isyanımızı bağışladın,

Kuzu’nun kutsal kanında

günahları örttün, kötülüklerimizin suçunu sildin,

günahtan acı çeken kullarına

gün boyu inlemekten kurtardın.

Sen iyisin, Sen seven Tanrı’sın.

gerçek tövbe sahiplerine

bağışlama sunar,

azgın sulardan korursun.

sığınağım sensin ya RAB,

kurtuluş ilahileriyle beni kuşatırsın,

beni sıkıntıdan Sen korursun […]

övgü ve yücelik Senindir.

 

33. Mezmur

I.

İsrail’i seçen Rab,

adını ilahilerle överiz.

Sen güçlü sözünle her şeyi yarattın,

gizli bir şey yoktur Senin için

her yerdesin,

herkesin yüreğini gören,

düşünceleri tartan bir tek Sen varsın.

Senden korkanları zaferli kılarsın.

Sana umut bağlayanları

sevginle ölümden kurtarsın.

yaşamın kaynağı Sendedir.

umudumuz, kalkanımız Sensin.

kutsal adına güveniriz […]

sevgin üzerimizde olsun, ya RAB!

 

II. (33:1-5)

ya RAB, Sana övgü yaraşır,

ilahilerimiz şükranlarımız daima Sanadır.

Senin sözün doğrudur,

Senin işin sadıktır.

doğruluğu, adaleti seversin

sevginle yeryüzünü doldurursun […]

 

III. (33:1-9)

ya RAB, övgüyü, yüceliği almaya layıksın.

halkın Seni ilahilerle över

doğrular adını ilahilerle yüceltir.

Senin sözü doğrudur, adaleti seversin.

göğü, yeri ve denizleri yaratan Sensin

sevgin yeryüzünü doldurur.

her işi sadakatle yaparsın  […]

yaratan ve koruyan Sensin

Sen korkulacak Tanrı’sın…

 

IV. (33:4-5, 18-22)

ya RAB, sözünün doğruluğu için,

halkına sadakatin için,

Sana şükürler olsun.

Sen adaleti seversin.

Senden korkup

güçlü sevgine umut bağlayanlara lütfedersin.

ölümden kurtarış Sendedir.

mucizelerinle yaşam verirsin.

umudumuz olan Rab

yüreklere sevinç verirsin.

yardımcımız olan Rab

kutsal adına güveniriz.

kalkanımız olan Rab

umudumuz Sendedir.

Mesih Tanrımız sevgin üzerimizde olsun […]

 

V. (33:1-12)

Halkını bereketleyen RAB Tanrı

Sen kutsalsın.

Ya Rab, Sana övgü ve şükran yaraşır

Çünkü Senin sözün doğrudur,

adaleti seversin,

sevgin yeryüzünü doldurur.

Her şeyi yaratan Sensin,

Gökte ve yerde korkulacak Tanrı Sensin.

ya RAB ulusların planları,

Halkların tasarılarını Senin önünde boştur

Çünkü Senin planların sonsuza dek sürer […]

 

VI. (33:12-22)

Yürekleri tartan

Herkesi gören Rab

Halkını bereketlersin

Sana övgüler olsun.

Adından korkankları

Sevgine ümit bağlayanları

Ölümden kurtarırsın […]

Sevincimiz Sensin ya RAB,

Umudumuz Sendedir

Yardımcımız, kalkanımız Sensin.

 

34. Mezmur

I.

Utancımızı kaldıran RAB,

Yakarışları duyarsın,

Halkının kurtarırsın.

Yasanda yürüyenleri korursun

Sende eksiğimiz olmaz

İyiliğin boldur.

kötüleri yeryüzünden silersin.

Büyük fidye ile bedelimizi ödedin

Doğru kullarına zafer verirsin […]

 

II. (34:1-10)

övgüye tek layık olan RAB,

övüncüm Sensin,

Sana yakaranlara cevap verirsin

kullarının sıkıntıdan kurtuluşu Sendedir.

Sana sığınanlara iyisin, bereketsin.

adından korkanlara iyiliklerin çoktur.

[…] Sana övgüler olsun.

 

III. (34:11-18)

Merhametli Babamız,

her anlayışı aşan esenliğinle Seni arıyor

Seni yaşamlarımıza çağırıyoruz.

Kutsal adından korkan,

iyiliklerini arayan bizlere merhamet eyle.

Mesih’teki diri yaşamda bizleri koru ki;

günlerimiz bereketlensin;

dilimiz kötülükten ve yalandan sakınsın;

barış için çalışanlardan olmak için

kutsal bakışlarını üzerimizde tut.

yakarışlarımıza cevap ver

kötülere karşı halkını koru ve savun

sıkıntılarımıza bak

yüreklerimizi iyileştir […]

 

IV. (34:9-16)

Yüce olan Rabbimiz,

Senden korkanların

eksiği olmaz.

iyiliklerin için Sana şükürler olsun.

kutsal emirlerinde yaşayanları bereketlersin

iyiliklerinle yakarışlarımıza cevap ver

kötülükten bizleri koru

kötülere karşı bizleri savun […]

 

V. (34:15-22)

ya RAB, Sen ki kutsal bakışlarını

halkının üzerine çevirdiğinde

kötülükleri cezalandırırsın.

Sen ki Mesih’in doğruluğunu giyinmiş kullarını

sıkıntılarından, dertlerinin çokluğundan kurtarırsın.

gönlü kırık, ruhu ezgin korursun.

kötülerin sonunu kötülükle bitirir

Sana sığınanları fidye ile kurtarırsın […]

 

VI. (34:11-16, 20-24)

Yüce olan Tanrımız,

sözlerin sadık ve gerçektir

emirlerin ve yasaklarınla

bize kutsallığı bağışlarsın.

Mesh edilmiş Kurtarıcının

kemiklerini koruduğun gibi

halkını koru,

Diri Yaşam Mesih’ini sevenleri

iyi günlere getir

koruyan, kutsayan elinle

halkını bereketle,

Senin her şeyi gördüğünün gerçeğinde

günlerimizi saygı ve korkuyla tamamlamamızı sağla […]

 

35. Mezmur

İsrail’in Tanrısı RAB,

Kurtarıcı Mesih’te halkının yardımına yetiştin

canımıza kurtuluş verdin;

mazlumu zorbanın elinden

kurtaran Tanrı Sensin;

sevincimiz Sendedir,

adaletin bize yol gösterir

halkının esenliğinden hoşlanan RAB

Sen şimdi ve sonsuza kadar yücesin;

Sen kutsalsın […]

 

36. Mezmur

 

I.

Kutsal olan Tanrımız,

halkını günahın fısıltısından koru

yüreklere Kutsal korkunla bekçilik et

her kötülükten, her suçtan,

her yalan ve fesattan

bizleri koru;

kutsal sevginin gücünde

kutsal korumanı üzerimize gönder;

sonsuz merhametinle

Yaşam Işığı Rabbimiz Mesih’te

halkını aydınlat; […]

 

II. (5-11)

ya RAB,

göklerden yüce sevgin için

sonsuz sadakatin ve doğruluğun için

Sana şükürler olsun;

bizleri koru, bizleri savun

canımızı doyuran evinin bolluğu için

Sana şükürler olsun;

gururlunun ayağı, kötülerin eli

bize yaklaşmasın diye

kutsal ışığınla etrafımızı aydınlat;

doğruluğunla bize yol göster […]

 

37. Mezmur

I.

ya RAB, Sana güvenmeyi,

evinde oturup sadakatle çalışmayı

iyilik yapıp Senden zevk almayı bize öğret;

her şeyde Sana güvenmeyi

Seni sabırla beklemeyi bize öğret;

kötülerin yıkımına ve kilisenin mirasına

her zaman ve her yerde

Mesih’te tanıklık edelim diye bizleri bereketle;

sadık kullarının her gününü gözeten,

canını iyiliklerle doyuran

adımlarımızı kaymaya bırakmayan lütfun için

kurtuluşu bağışladığın desteğin için

Sana şükürler olsun;

Sıkıntılı günde kalemiz Sensin

Sana övgüler olsun; […]

 

II. (37:1-22)

halkının sevinci RAB,

kötülüğe ve kötülerin zaferine değil

Senin kutsal gücüne bakmayı,

Sendeki sonsuz özgürlük ve zaferle

daima sevinip Sana hizmet etmeyi bizlere bağışla;

yolumuzu Sen aydınlat,

hakkımızı Sen savun

adına yakaranları Sen kurtar

Doğruların azıcık varlığı ile

kötülerin gücünü Sen dağıt;

Sana sığınırız.

Kurtarıcı Mesih’te sevdiğin

her göksel kutsamayla kutsadığın

halkına vaat ettiğin bütün bereketler için

Sana şükürler olsun; […]

 

III. (37:1-11, 39-40)

Yüce olan Babamız,

ot kurur, çiçek solar

Senin sözün sonsuza dek kalır;

 

Senden zevk almayı bizlere öğret

yolumuzu Sen aydınlat,

hakkımızı Sen savun,

umudumuz ve kurtuluşumuz Sendedir,

sığınacak kalemiz ve yardımcımız Sensin,

halkına hazırladığın kutsal miras için

Rabbimiz İsa Mesih’te

Sana şükürler olsun […]

 

IV. (37:23-40)

Yüce olan Babamız,

ayaklarımızı sarsılmaya bırakma

Mesih’in doğruluğunu bağışladığın halkını bereketle,

kuşaktan kuşağa süren merhametinle

bizleri doğrulukta yaşat,

sadık kullarına bilgelik bağışla

dilimiz adaletini övsün

övgümüz hiç bitmesin.

koruyan elinle bizim için Sen savaş

umudu Sende olanları güçlendir

Kurtuluşumuzun Tanrısı RAB,

Kutsal Ruhun’la bizleri destekle […]