Mezmurlar ve Dualarımız (140-150)

 

 

140. Mezmur

ya RAB, Tanrım sensin,

kurtar beni kötü insandan,

koru beni zorbadan.

ya Rab Yahve, güçlü kurtarıcım Sensin.

mazlumun davasını savunan RAB,

kötüleri, zorbaları yolumuzdan uzaklaştır,

kullarını haklı çıkar.

doğrular adına şükretsin,

dürüstler Senin huzurunda otursun […]

 

 

 

141. Mezmur

ya Rab Yahve, lütuf et ki,

duam önünde yükselen buhur gibi yükselsin.

sevgin ve merhametin göklerden üzerime insin.

 

ya Rab Yahve, lütuf et ki,

el açışım önünde makbul bir sunu gibi kabul görsün

yardımın göklerden üzerime insin.

 

Sana sığınıyorum,

yüreğimi kötülükten koru.

beni savunmasız bırakma

kurtarışınla yüreğim ezgiler söylesin

iyiliğinle canım Seni durmadan övsün[…]

 

 

 

142. Mezmur

ya RAB

yalvarışlarımızın sığınağı Sensin.

çaresizi kurtaran RAB,

bu dünyada nasibim Sensin.

benden güçlü olan düşmandan,

derin karanlıktan kurtar beni

iyiliğinle çevremi sar […]

adına daima şükrederim.

 

 

 

143. Mezmur

duaları işiten RAB,

sadakatinle, doğruluğunla bize yol göster

bizi ezmek isteyen düşmandan

halkını koru.

bütün canıyla sana susayanları

sevginle doyur.

gideceğim yolu bildir,

Sana sığınıyorum.

Bana istemini yapmayı öğret,

çünkü duam sanadır.

Tanrım'sın benim.

Ruhun ile bana öncülük et,

adın uğruna doğruluğunla beni kurtar […]

 

 

 

 

144. Mezmur

I. (144)

Kayamız RAB,

Kalkanımız Sensin, Sana övgüler olsun!

sığınağımız Sensin;

insanı da hayvanı da sen bereketlersin.

cömert armağanlarınla

ihtiyaçlarımıza cevap verirsin.

halkının zaferi Sendedir […]

övgümüz ve ilahimiz Sensin.

 

 

 

II. (144)

kurtarıcı Tanrımız,

Senin önünde bütün insan soyu bir soluk gibi,

günlerimiz gölge gibidir.

sonsuz merhametinde

gökleri yardın, Mesih’te bu aşağı dünyaya indin,

yukarıdan elini uzattın

derin sulardan halkını kurtardın

ağzı alan saçan el oğlundan,

kötülük kılıcından kurtar beni, özgür kıl.

halkını bereketle

ambarlarımız iyiliğinle dolsun[…]

 

 

 

145. Mezmur

I. (145:1-13)

Ey Tanrım, ey Kral,

vaatlerinde sadıksın, seni yüceltirim,

Adını sonsuza dek öveceğim.

övgüye yaraşık olan RAB’bimiz,

işlerin kuşaktan kuşağa şükranla anılacak,

uluslar yüce görkemini konuşacak,

Eşsiz iyiliğinin kutlayacak,

doğruluğunu sevinç ezgileriyle övecekler.

Sen lütufkar ve sevecen kralsın […]

Sadık kullarınla birlikte

bütün ellerinin eserleri sana övgüler sunar.

Senin krallığın sonsuzdur,

Egemenliğin kuşaklar boyunca sürer.

 

 

 

145. Mezmur

II. (145:10-18)

Krallığı sonsuz olan Rabbimiz,

elinle yarattığın her şey Sana övgüler sunar.

Krallığının yüceliğini överiz

senin sonsuz kudretini senin gücünü şükranla anarız,

kuşaklar boyunca yerde ve gökte egemenlik sürersin.

bütün sözlerinde sadıksın,

bütün işlerinde sevgi dolusun

düşenlerin desteği olan Rabbimiz,

umudumuz sendedir,

tek adil olan Sensin

Seni içtenlikle çağıran herkese yakınsın […]

iyiliklerini daima överiz.

 

 

 

145. Mezmur

III. (145:8-9, 14-21)

lütuf ve sevecenlik dolu Rabbimiz,

sonsuz sevginle herkese iyi davranırsın,

düşene destek olur, yıkılmışı doğrultursun.

umudumuz sendedir,

bereketleri zamanında verirsin.

Sen elini açtığında dileğimizce bizi doyurursun.

adil ve sevecen işlerinle Seni çağıranla daima yakınsın.

kötüleri yok eder, doğruları seversin,

Senden korkanların feryadını işitirsin […]

kutsal adına sonsuza dek övgüler olsun.

 

 

 

145. Mezmur

IV. (145:13-21)

ya Rab, krallığın sonsuzdur,

vaatlerine sadıksın,

sonsuz sevginle her düşene destek olursun

Egemenliğin kuşaklar boyunca sürer.

umudu sende olanları doyurursun dilediklerince.

ya RAB, işlerinde adilsin, sevecensin.

Seni çağıranlara yakınsın,

Dileğini yerine getirirsin Senden korkanların,

Sana yakaranları işitir ve onları kurtarırsın.

Seni seven herkesi korur,

kötüleri yok edersin […]

Adil olan krallığın için Sana övgüler olsun

şimdiden sonsuza kadar Sana övgüler olsun.

 

 

 

146. Mezmur

[Yakup'un Tanrısından yardım bekleyene

umudu RAB'de olana bereket olsun]

ya Rab, Sana güvenenleri kutsarsın.

bütün varlığımla Sana övgüler sunar,

var oldukça Seni ilahilerle yüceltirim.

insan sadece toprağa döner

ama ben Senin kurtarışına güvenirim.

Gökte ve yerde olan her şey Senindir,

her şeyi yaratan Sensin.

sonsuza sadakatinle hakkımızı koru.

Açlara yiyecek,

tutsaklara özgürlük,

hastalıklara şifa verdin.

doğruları sever muhtaçlara yardım edersin,

Kutsal ışığınla yolumuz aydınlatırsın […]

Sana övgüler olsun.

 

 

 

147. Mezmur

I. (147:1-11)

Sevgi dolu Tanrımız,

büyük lütfun ile göksel Yeruşalimi kurdun,

sonsuz bilgeliğinle

kırık kalplilere iyileş verdin,

yaralarımızı sardın,

dağılmış olanları topladın

Sen çok güçlüsün anlayışın sınırsızdır.

mazlumlara yardım eder,

kötüleri yere çalarsın

Seni daima ilahilerle överiz.

bütün canlılara yaşam veren,

yiyeceğimizi sağlayan Sensin

Senin kutsal adından korkar

Sevgine umut bağlarız,

övgümüz, ilahimiz sanadır

bizleri bereketle […]

 

 

 

II. (147:12-20)

ya RAB, Seni yüceltir, Sana övgüler sunarız

evinin güzelliğini sevenlere güç katarsın,

halkını Mesih’te kutsarsın.

Sınırlarımıza esenlikte tut,

Canımızı göksel olan ile doyur.

Senin buyruğunla dünya devam eder

yarattığın dünyayı lütfunla yenilersin.

Senin iradeni izlememiz için

Yakup soyuna kurallarını bildirdin

Mesih’te bize büyük bir miras hazırladın […]

Sana övgüler olsun

 

 

 

148. Mezmur

Ey meleklerin Sahibi,

Ey gökleri yaratan

Göklerde ve yeryüzünde Sana övgüler olsun

dudaklarımızdan dökülen övgüleri,

harika olan yaratılış için

sunduğumuz övgüleri kabul et.

Çünkü yalnız Senin adın yücedir.

Çünkü yalnız Senin yüceliğin yerin ve göğün üstündedir.

halkına güç veren Rab,

Bütün sadık kullarına, adınla ün kazandırdın […]

Sana daima övgüler olsun.

 

 

 

149. Mezmur

İsrail’in Yaratıcısı Tanrı

Alçakgönüllüleri zafer tacıyla onurlandırırsın.

Bu onurla sadık kullarını bereketlersin,

Sana övgüler olsun, Sana yücelik olsun

Sen halkına zafer ve sevinç veririsin […]

Yerin bütün uçlarında adın şükranla yücelsin

 

 

 

150. Mezmur

Kutsal olan Tanrımız

Mesih’te bizleri kurtardın

Kutsal Ruh’ta kutsadın

güçlü işleri için Sana Övgüler olsun.

bütün yaratılış ile birlikte

Seni övmek için bizlere hamt nefesi ver,

Senin görkemini ve krallığı övmek için bize güç ver

[…] Şimdi ve daima, gökte ve yerde

övgü, şükran ve tapınma Sanadır.