PASTOREL LİTURJİ

 

Hazırlık Dönemi-Advent / Günlük Dua Takvimi-I

 

HAZIRLIK DÖNEMİNDE GÜNLÜK DUA TAKVİMİ YAPILIRKEN SON HAFTA İÇİN AŞAĞIDAKİ OKUMLARDAN AYETLER SEÇİLEBİLİR: 

Sabah: Mezmur 80, İşaya 40:1-11, Luka 3:1-17

Akşam: Mezmur 33, İşaya 40:12-18, 21-31, I.Selanikliler 3:7-13

Sabah: Mezmur 116, İşaya 33:13-24, Luka 1:5-25

Akşam: Mezmur 104, İşaya 35, Vahiy 20:7-15

Sabah: Mezmur 130; 131, İşaya 25:1-9, Luka 1:26-38

Akşam: Mezmur 114; 122, Tekvin 49:1-2, 8-10, Vahiy 21:1-8

Sabah: Mezmur 132, Zekeriya 8:1-8, 20-23, Luka 1:39-45

Akşam: Mezmur 139, Hagay 2:1-9, Vahiy 21:9-27

Sabah: Mezmur 144, II.Samuel 7:18-29, Luka 1:46-56

Akşam: Mezmur 145, Tsefanya 3:14-20, Vahiy 22:1-9

Sabah: Mezmur 147, I. Samuel 2:1b-10, Luka 1:57-66

Akşam: Mezmur 148; 150, Yeremya 23: 5-8, Vahiy 22:10-21

 

Advent-1; Monday / Hazırlık Dönemi-1; Pazartesi

Tekvin 1:1-4, II.Korintliler 4:6

Advent-1; Tuesday / Hazırlık Dönemi-1; Salı

Mezmur 119:105, Yuhanna 8:12

Advent-1; Wednesday / Hazırlık Dönemi-1; Çarşamba

Mezmur 27:1, Luka 2:25-32

Advent-1; Thursday / Hazırlık Dönemi-1; Perşembe

İşaya 2:4-5, Matta 5:14-16

Advent-1; Friday / Hazırlık Dönemi-1; Cuma

İşaya 9:2, Yuhanna 9:1-5

Advent-1; Saturday  / Hazırlık Dönemi-1; Cumartesi

Mika 7:8, Yuhanna 12:35-36

 

Advent-2; Monday / Hazırlık Dönemi-2; Pazartesi

İşaya 7:14, Matta 1:18-21

Advent-2; Tuesday / Hazırlık Dönemi-2; Salı

İşaya 63:8-9, Yuhanna 7:42

Advent-2; Wednesday / Hazırlık Dönemi-2; Çarşamba

Yeremya 33:14-16, Luka 1:26-31

Advent-2; Thursday / Hazırlık Dönemi-2; Perşembe

İşaya 52:8-10, Luka 1:32-35

Advent-2; Friday / Hazırlık Dönemi-2; Cuma

İşaya 11:1-2, Luka 1:39-45

Advent-2; Saturday  / Hazırlık Dönemi-2; Cumartesi

İşaya 62:11-12, Luka 1:46-55

 

Advent-3; Monday / Hazırlık Dönemi-3; Pazartesi

Luka 3:1-6

Advent-3; Tuesday / Hazırlık Dönemi-3; Salı

Romalılar 15:4-6

Advent-3; Wednesday / Hazırlık Dönemi-3; Çarşamba

Titus 2:11-14

Advent-3; Thursday / Hazırlık Dönemi-3; Perşembe

Galatyalılar 4:4-5

Advent-3; Friday / Hazırlık Dönemi-3; Cuma

Yuhanna 1:19-23

Advent-3; Saturday  / Hazırlık Dönemi-3; Cumartesi

Filipililer 4:4-7

 

Advent-4; Monday / Hazırlık Dönemi-4; Pazartesi

İşaya 52:7-10, Yuhanna 4:7-16

Advent-4; Tuesday / Hazırlık Dönemi-4; Salı

İşaya 9:2-7, Yuhanna 2:1-20

Advent-4; Wednesday / Hazırlık Dönemi-4; Çarşamba

İşaya 60:10-12, Yuhanna 1:1-18

Alternatif: -Zekeriya 2:10-13, I.Yuhanna 4:7-16

-Mezmur 25:3-10, Malaki 3:1-4; 4:5-6

-Tsefanya 3:14-18, Mezmur 33:1-4, 11-12, 19-22

 

Hazırlık Dönemi-Advent / Günlük Dua Takvimi-II

Christ the King / Mesih İsa’nın Krallığı (Krallık Pazarı)

Rab’bin Sofrasından Önce: I.Selanikliler 5:5-6

Rab’bin Sofrasından Sonra: Filipililer 4:5-6

Hezekiel 34:11-16, 20-24 / Matta 25:31-46

Pazartesi: Daniel 7:9-14 / I.Selanikliler 5:1-11

Salı: Luka 1:68-79 / Luka 23:33-43

Çarşamba: Hezekiel 18:25-32 / Matta 13:47-50

Perşembe: Romalılar 2:1-8, / II.Petrus 3:8-14

Cuma: Efesliler 1:15-23 / Vahiy 20:11-21:7

Cumartesi: Yeremya 23:1-6 / Koloseliler 1:11-20

 

Advent-1; Sunday / Hazırlık Dönemi-1; Pazar

Rab’bin Sofrasından Önce:Romalılar 13:12

Rab’bin Sofrasından Sonra: Romalılar 15:5-6

Sabah yada Gündüz: Mezmur 150

Akşam: Mezmur 25 /Yatsı: Zekeriya 2:10-13

 

Advent-1; Monday / Hazırlık Dönemi-1; Pazartesi

Sabah: Mezmur 145, İşaya 1:18-20

Gündüz: Mezmur 122, Mezmur 96:1, 10-13

Akşam: Mezmur 67, Zekeriya 2:10-13 / Yatsı: Mezmur 40

 

Advent-1; Tuesday / Hazırlık Dönemi-1; Salı

Sabah: Mezmur 146, Zekeriya 2:10-13

Gündüz: Mezmur 33:1-4, 11-12, 19-22, I.Yuhanna 4:7-16

Akşam: Mezmur 85, Malaki 4:1-2 / Yatsı: Mezmur 94

 

Advent-1; Wednesday / Hazırlık Dönemi-1; Çarşamba

Sabah: Mezmur 147:1-11, Malaki 4:5-6

Gündüz: Mezmur 50, Zekeriya 2:10-13

Akşam: Mezmur 53, Tsefanya 3:14-18 / Yatsı: Mezmur 17

 

Advent-1; Thursday / Hazırlık Dönemi-1; Perşembe

Sabah: Mezmur 147:12-20, Romalılar 13:11-14

Gündüz: Mezmur 18:1-20, Malaki 3:1-4

Akşam: Mezmur126, Zekeriya 2:10-13 / Yatsı: Mezmur 62

 

Advent-1; Friday / Hazırlık Dönemi-1; Cuma

Sabah: Mezmur 148, I.Selanikliler 3:9-13

Gündüz: Mezmur 102, II.Petrus 3:9-10

Akşam: Mezmur 130, İşaya 26:1-5 / Yatsı: Zekeriya 2:10-13

 

Advent-1; Saturday  / Hazırlık Dönemi-1; Cumartesi

Sabah: Mezmur 149, Zekeriya 2:10-13

Gündüz: Mezmur 90, I.Selanikliler 5:8-11

Akşam: Mezmur 80, İşaya 25:6-9 / Yatsı: Mezmur 72: :1-19

 

Advent-2; Sunday / Hazırlık Dönemi-2; Pazar

Rab’bin Sofrasından Önce:Romalılar 13:10-11

Rab’bin Sofrasından Sonra: I.Korintliler 1:8-9

Sabah yada Gündüz: Mezmur 150

Akşam: Zekeriya 2:10-13 / Yatsı: Mezmur 110

 

Advent-2; Monday / Hazırlık Dönemi-2; Pazartesi

Sabah: Mezmur 145, Romalılar 13:11-14

Gündüz: Mezmur İşaya 1:18-20

Akşam: Mezmur 87, Malaki 4:1-2 / Yatsı: Mezmur 96:1, 10-13

 

Advent-2; Tuesday / Hazırlık Dönemi-2; Salı

Sabah: Mezmur 146, Malaki 4:5-6

Gündüz: Mezmur 25:15-20, I.Yuhanna 4:7-16

Akşam: Mezmur144, Zekeriya 2:10-13 / Yatsı: Mezmur 72:1-4, 18-19

 

Advent-2; Wednesday / Hazırlık Dönemi-2; Çarşamba

Sabah: Mezmur 147:1-11, I.Selanikliler 3:9-13

Gündüz: Mezmur 23, Tsefanya 3:14-18

Akşam: Mezmur 44, İşaya 26:1-5 / Yatsı: Zekeriya 2:10-13

 

Advent-2; Thursday / Hazırlık Dönemi-2; Perşembe

Sabah: Mezmur 147:12-20, Zekeriya 2:10-13

Gündüz: Mezmur 118:18-27a, Malaki 3:1-4

Akşam: Mezmur 11, İşaya 25:6-9 / Yatsı: Mezmur 12

 

Advent-2; Friday / Hazırlık Dönemi-2; Cuma

Sabah: Mezmur 148, Sayılar 24:4-7, 16-17

Gündüz: Mezmur 27:1-4, 16-17, Zekeriya 2:10-13

Akşam: Mezmur 42, II.Petrus 3:9-10 / Yatsı: Mezmur 43

 

Advent-2; Saturday  / Hazırlık Dönemi-2; Cumartesi

Sabah: Mezmur 149, Yeremya 23:5-8

Gündüz: Mezmur 9, I.Selanikliler 5:8-11

Akşam: Mezmur 123, Zekeriya 2:10-13 / Yatsı: Mezmur 130

 

Advent-3; Sunday / Hazırlık Dönemi-3; Pazar

Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 144:3-4

Rab’bin Sofrasından Sonra: Romalılar 16:19b-20

Sabah yada Gündüz: Mezmur 150

Akşam: Mezmur 25 / Yatsı: Zekeriya 2:10-13

 

Advent-3; Monday / Hazırlık Dönemi-3; Pazartesi

Sabah: Mezmur 145, Zekeriya 2:10-13

Gündüz: Mezmur 50:1-6, Malaki 4:1-2

Akşam: Mezmur 142:5-7, İşaya 1:18-20 / Yatsı: Mezmur 75

 

Advent-3; Tuesday / Hazırlık Dönemi-3; Salı

Sabah: Mezmur 146, Malaki 4:5-6

Gündüz: Mezmur 85:7-13, Zekeriya 2:10-13

Akşam: Mezmur 93, I.Yuhanna 4:7-16 / Yatsı: Mezmur 96:1, 10-13

 

Advent-3; Wednesday / Hazırlık Dönemi-3; Çarşamba

Sabah: Mezmur 147:1-11, Romalılar 13:11-14

Gündüz: Mezmur 95:1-5, Tsefanya 3:14-18

Akşam: Mezmur 65:8-13, Zekeriya 2:10-13 / Yatsı: Mezmur 1

 

Advent-3; Thursday / Hazırlık Dönemi-3; Perşembe

Sabah: Mezmur 147:12-20, I.Selanikliler 3:9-13

Gündüz: Mezmur 65:5-8, Malaki 3:1-4

Akşam: Mezmur 9, İşaya 26:1-5 / Yatsı: Zekeriya 2:10-13

 

Advent-3; Friday / Hazırlık Dönemi-3; Cuma

Sabah: Mezmur 148, Zekeriya 2:10-13

Gündüz: Mezmur 25:3-9, II.Petrus 3:9-10

Akşam: Mezmur 97:1-5, İşaya 25:6-9 / Yatsı: Mezmur 34

 

Advent-3; Saturday  / Hazırlık Dönemi-3; Cumartesi

Sabah: Mezmur 149, Sayılar 24:4-7, 16-17

Gündüz: Mezmur 90, Zekeriya 2:10-13

Akşam: Mezmur 111, I.Selanikliler 5:8-11 / Yatsı: Mezmur 121

 

Advent-4; Sunday / Hazırlık Dönemi-4; Pazar

Rab’bin Sofrasından Önce: Romalılar 13:14

Rab’bin Sofrasından Sonra: Yakup 5:7-8

Sabah yada Gündüz: Mezmur 150

Akşam: Zekeriya 2:10-13 / Yatsı: Mezmur 110

 

Advent-4; Monday / Hazırlık Dönemi-4; Pazartesi

Sabah: Mezmur 145, İşaya 1:18-20

Gündüz: Mezmur 50:1-6, İşaya 35

Akşam: Mezmur 62, Zekeriya 2:10-13 / Yatsı: Mezmur 12

 

Advent-4; Tuesday / Hazırlık Dönemi-4; Salı

Sabah: Mezmur 146, Mezmur 96:1, 10-13

Gündüz: Mezmur 14, Malaki 4:1-2

Akşam: Mezmur 94, Malaki 4:5-6 / Yatsı: Zekeriya 2:10-13

+ Sonraki devam eden günler 2. haftadan alınır

 

Hazırlık Dönemi-Advent / Günlük Dua Takvimi-III

Christ the King / Mesih İsa’nın Krallığı (Krallık Pazarı)

Pazar / Sabah: Mezmur 108:1-4

Gündüz: Mezmur 150

Akşam: Luka 19:11-17

Yatsı: Mezmur 66:1-4

 

Pazartesi / Sabah: Mezmur 62:6-8

Gündüz: Mezmur 145

Akşam: Matta 19:1-12

Yatsı: Mezmur 73:21-28

 

Salı / Sabah: Mezmur 12:1-2, 5

Gündüz: Mezmur 146

Akşam: Matta 19:13-22

Yatsı: Mezmur 36:7-9

 

Çarşamba / Sabah: Mezmur 96:1-6

Gündüz: Mezmur 147:1-11

Akşam: Matta 19:23-30

Yatsı: Mezmur 132:1-3, 8-9

 

Perşembe / Sabah: Mezmur 116:5-7

Gündüz: Mezmur 147:12-20

Akşam: Matta 20:1-16

Yatsı: Mezmur 26:8-12

 

Cuma / Sabah: Mezmur 84:8-12

Gündüz: Mezmur 148

Akşam: Matta 20:17-28

Yatsı: Mezmur 25:4-7

 

Cumartesi / Sabah: Mezmur 63:1-5

Gündüz: Mezmur 149

Akşam: Matta 20:29-34

Yatsı: Mezmur125: 1-2

 

Hazırlık Dönemi-I

Pazar / Sabah: Mezmur 50:1-6

Gündüz: Malaki 3:1-6; 4:4-6

Akşam: Mezmur 48:9-11

Yatsı: Mezmur 62:5-8

 

Pazartesi / Sabah: Mezmur 1

Gündüz: İşaya 1:1-9

Akşam: Mezmur 4:4-8

Yatsı: Mezmur 67:1-4

 

Salı / Sabah: Mezmur 7:6-9

Gündüz: İşaya 1:21-28

Akşam: Mezmur 11:4-7

Yatsı: Mezmur 94:11-15

 

Çarşamba / Sabah: Mezmur 9:17-20

Gündüz: İşaya 2:6-19

Akşam: Mezmur 15:1-4

Yatsı: Mezmur 17:6-9

 

Perşembe / Sabah: Mezmur 10:16-18

Gündüz: İşaya 4:2-6

Akşam: Mezmur 24:1-6

Yatsı: Mezmur 62:5-8

 

Cuma / Sabah: Mezmur 22:25-28

Gündüz: İşaya 5:8-29

Akşam: Mezmur 6:8-10

Yatsı: Mezmur 16:7-11

 

Cumartesi / Sabah: Mezmur 28:6-9

Gündüz: İşaya 7:1-9

Akşam: Mezmur 27:4-6

Yatsı: Mezmur 72:1-4

 

Hazırlık Dönemi-II

Pazar / Sabah: Mezmur 25:4-7

Gündüz: İşaya 52:1-10

Akşam : Mezmur 119:89-93

Yatsı: Mezmur 110:4-6

 

Pazartesi /Sabah: Mezmur 33:16-20

Gündüz: İşaya 8:5-8, 11-20

Akşam : Mezmur 42:8-11

Yatsı: Mezmur 67:1-4

 

Salı / Sabah: Mezmur 48:1-7

Gündüz: İşaya 9:18-10:4

Akşam : Mezmur 46:7-11

Yatsı: Mezmur 94:17-22

 

Çarşamba / Sabah: Mezmur 50:7-12

Gündüz: İşaya 11:1-10

Akşam : Mezmur 49:2-7

Yatsı: Mezmur 17:1-5

 

Perşembe / Sabah: Mezmur 62:1-5

Gündüz: İşaya 13:1-5, 17-22

Akşam : Mezmur 66:16-20

Yatsı: Mezmur 110:4-6

 

Cuma / Sabah: Mezmur 73:21-26

Gündüz: İşaya 24:16b-23

Akşam : Mezmur 77:11-15

Yatsı: Mezmur 16:1-4

 

Cumartesi / Sabah: Mezmur 80:3-7

Gündüz: İşaya 28:1-13

Akşam : Mezmur 65:1-4

Yatsı: Mezmur 72:11-14

 

Hazırlık Dönemi-III

Pazar / Sabah: Mezmur 22:19-24

Gündüz: Yeremya 1:4-10, 17-19

Akşam: Mezmur 132:6-9

Yatsı: Mezmur 110:4-6

 

Pazartesi / Sabah: Mezmur 84:1-4

Gündüz: İşaya 29:1-4, 9-14

Akşam : Mezmur 75:1-4

Yatsı: Mezmur 67:5-7

 

Salı / Sabah: Mezmur 90:1-6

Gündüz: İşaya 30:8-17

Akşam: Mezmur 91:1-4

Yatsı: Mezmur 94:1-3

 

Çarşamba / Sabah: Mezmur 1

Gündüz: Yeremya 23:9-15

Akşam: Mezmur 92:1-4

Yatsı: Mezmur 17:3-5

 

Perşembe / Sabah: Mezmur 96:1-6

Gündüz: İşaya 32:1-4,15-20

Akşam: Mezmur 93:1-2, 5

Yatsı: Mezmur 62:7-10

 

Cuma / Sabah:Mezmur 40:1-4

Gündüz: Yeremya 23:23-32

Akşam: Mezmur 51:1-4

Yatsı: Mezmur 16:8-11

 

Cumartesi / Sabah: Mezmur 42:1-4

Gündüz: Malaki 2:1-9

Akşam: Mezmur 103:1-5

Yatsı: Mezmur 72:11-14

 

Hazırlık Dönemi-IV

Pazar / Sabah: Mezmur 80:1-3

Gündüz: İşaya 40:1-11

Akşam: Mezmur 33:1-5

Yatsı: Mezmur 110:4-6

 

Pazartesi / Sabah: Mezmur 116:5-8

Gündüz: İşaya 33:13-24

Akşam: Mezmur 104:1-4

Yatsı: Mezmur 67:1-4

 

Salı / Sabah: Mezmur 130:1-5

Gündüz: İşaya 25:1-9

Akşam: Mezmur 114:1-2, 7-8

Yatsı: Mezmur 94:1-3

 

Çarşamba / Sabah: Mezmur 132:13-18

Gündüz: Zekeriya 8:1-8, 20-23

Akşam: Mezmur 139:1-6

Yatsı: Mezmur 17:6-9

 

Perşembe / Sabah: Mezmur 144:3-7

Gündüz: II.Samuel 7:18-29

Akşam: Mezmur 145:1-4

Yatsı: Mezmur 62:10-12

 

Cuma / Sabah: Mezmur 147:1-6

Gündüz: I.Samuel 2:1b-10

Akşam: Mezmur 148:1-4

Yatsı: Mezmur 16:8-11

 

HAZIRLIK DÖNEMİ - ADVENT-1/2/3/4
Günlük Mezmur Okumaları

Pazar

Sabah 24; 150

Akşam 25; 110

 

Pazartesi

Sabah 122; 145

Akşam 40; 67

Salı

Sabah 33; 146

Akşam 85; 94

 

Çarşamba

Sabah 50; 147.1-11

Akşam 53; 17

Perşembe

Sabah 18.1-20; 147.12-20

Akşam 126; 62

Cuma

Sabah 102; 148

Akşam 130; 16

 

Cumartesi

Sabah 90; 149

Akşam 80; 72: :1-19