PASTOREL LİTURJİ

 

Hazırlık Dönemi-Advent / Haftanın Şükran İlahisi

Her hafta [ve hafta boyunca her ibadette] bir övgü ile Hazırlık Dönemi anlamına uygun olarak vurgulanabilir (bu okumalar ilahi olarak ya da karşılıklı okuma olarak kullanılabilir)

 

Advent-1 / Hazırlık Dönemi –1 (Şükran İlahisi)

(ABC) Mezmur 72:18; 89:17, Yeremya 23:5-6, Mezmur 105:7-9, Mika 7:20

Mezmur 72: 18 RAB Tanrı'ya, İsrail'in Tanrısı'na övgüler olsun,

Harikalar yaratan yalnız O'dur.

Mezmur 89: 17 Çünkü sen onların gücü ve yüceliğisin,

Lütfun sayesinde gücümüz artar.

Yeremya 23: 5 "İşte Davut için doğru bir dal

Çıkaracağım günler geliyor" diyor RAB.

"Bu kral bilgece egemenlik sürecek,

Ülkede adil ve doğru olanı yapacak.

6 Onun döneminde Yahuda kurtulacak,

İsrail güvenlik içinde yaşayacak.

O, Yahve Doğruluğumuz adıyla anılacak.

Memzur 105: 7 Tanrımız RAB O'dur,

Yargıları bütün yeryüzünü kapsar.

8-9 O antlaşmasını,

Bin kuşak için verdiği sözü,

İbrahim'le yaptığı antlaşmayı,

İshak için içtiği andı sonsuza dek anımsar.

Mika 7: 20 Geçmişte atalarımıza ant içtiğin gibi,

Yakup'un ve İbrahim'in torunları olan bizlere de

verdiğin sözü tutacak ve merhamet edeceksin.

 

Advent-2 / Hazırlık Dönemi –2 (Şükran İlahisi)

(AC) Luka 1: 68-75, 78-79

(C) Luka 1:68-79

(ABC) İşaya 12:1; 7:14; 11:2, Mezmur 44:8; 80:7, I.Krallar 18:36,

İşaya 12: 1 Ya RAB, sana şükrederiz,

Bize öfkelenmiştin ama öfken dindi,

İşaya 7: 14... Rab'bin kendisi size bir belirti verecek:

erden kız gebe kalıp bir erkek çocuk doğuracak

ve adını İmmanuel koyacak.

İşaya 11: 2 RAB'bin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu,

Öğüt ve güç ruhu, bilgi ve RAB korkusu ruhu

Onun üzerinde olacak.

Mezmur 44: 8 Her gün Tanrı'yla övünür,

Sonsuza dek adına şükran sunarız.

Mezmur 80: 7 Ey Her Şeye Egemen Tanrı,

Yüzünün ışığıyla aydınlat, kurtulalım!

I.Krallar 18: 36 Ey İbrahim'in, İshak'ın ve İsrail'in Tanrısı olan RAB!

Bugün bilinsin ki, sen İsrail'in Tanrısı'sın,

37 Ya RAB, Yanıt ver ki, bu halk senin Tanrı olduğunu anlasın.

 

Advent-3 / Hazırlık Dönemi –3 (Şükran İlahisi)

(AB) Luka 1:46-55

(C) İşaya 12:2-6

(ABC) Tsefanya 3: 14-15, İşaya 7:14; 11:2, 5, Tsefanya 3: 17 Mezmur 68:4, 19

Tsefanya 3: 14 Ey Siyon halkı, ezgiler söyle!

Yürekten sevin, sevinçle coş, ey Yeruşalim halkı!

15 RAB senin cezanı kaldırdı,

Kovdu düşmanlarını.

İsrail'in Kralı RAB seninle.

Korkma artık kötülükten.

İşaya 7: 14... Rab'bin kendisi size bir belirti verecek:

erden kız gebe kalıp bir erkek çocuk doğuracak

ve adını İmmanuel koyacak.

İşaya 11: 2 RAB'bin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu,

Öğüt ve güç ruhu, bilgi ve RAB korkusu ruhu

Onun üzerinde olacak.

5 Davranışının temeli adalet ve sadakat olacak.

Tsefanya 3: 17 Tanrın RAB, o güçlü Kurtarıcı seninle.

Sevgisiyle seni yenileyecek.

 

Advent-4 / Hazırlık Dönemi –4 (Şükran İlahisi)

(BC) Luka 1:46-55

(A) Luka 1:68-71, 49, 54-55, 78-79

Luka 1:68 «İsrail'in Tanrısı olan Rab'be övgüler olsun!

Çünkü halkının yardımına gelip onları fidyeyle kurtardı.

1:69-71 Eski çağlardan beri

kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi,

kulu Davut'un soyundan bizim için güçlü bir kurtarıcı çıkardı;

düşmanlarımızdan,

bizden nefret edenlerin hepsinin elinden kurtuluşumuzu sağladı.

1:49 O'nun adı kutsaldır.

1:54-55 Atalarımıza söz verdiği gibi, İbrahim'e ve onun soyuna sonsuza dek merhamet etmeyi unutmayarak kulu İsrail'in yardımına yetişti.»

1:78 Çünkü Tanrımızın yüreği merhamet doludur.

1:79 O'nun merhameti sayesinde,

yücelerden doğan Güneş,

karanlıkta ve ölümün gölgesinde yaşayanlara ışık saçmak

ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere

yardımımıza gelecektir.

 

(ABC) Mezmur 80:4; 113:5-6, İşaya 7:14; 11:2, Mezmur 144: 2, 5, 7, I.Krallar 18:37 

Mezmur 68: 4 Tanrı'ya ezgiler söyleyin, adını ilahilerle övün,

Çölleri geçecek biniciye yol hazırlayın;

O'nun adı RAB'dir, bayram edin önünde!

113: 5 Var mı Tanrımız RAB gibi,

Yücelerde oturan,

6 Göklerde ve yeryüzünde olanlara

Bakmak için eğilen?

İşaya 7: 14... Rab'bin kendisi size bir belirti verecek:

erden kız gebe kalıp bir erkek çocuk doğuracak

ve adını İmmanuel koyacak.

İşaya 11: 2 RAB'bin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu,

Öğüt ve güç ruhu, bilgi ve RAB korkusu ruhu

Onun üzerinde olacak.

5 Davranışının temeli adalet ve sadakat olacak.

Mezmur 144: 2 O'dur benim vefalı dostum, kalem,

Kurtarıcım, kulem,

Kalkanım, O'na sığınırım;

O'dur halkları bana boyun eğdiren!

5 Ya RAB, gökleri yar, aşağıya in,

7 Yukarıdan elini uzat, kurtar beni;

I.Krallar 18:37 Ya RAB, Yanıt ver ki, bu halk senin Tanrı olduğunu anlasın.