PASTOREL LİTURJİ

 

EPİFANİ DÖNEMİ-Karşılıklı Mezmur Okumaları

 

I.

Mezmur 146:10 RAB Tanrın sonsuza dek, ey Siyon,

Kuşaklar boyunca egemenlik sürecek.

RAB'be övgüler sunun!

İşaya 52: 3 RAB diyor ki:

"Karşılıksız satılmıştınız,

Parasız kurtulacaksınız."

İşaya 59: 19 Böylece batıdan doğuya kadar insanlar

RAB'bin adından ve yüceliğinden korkacak.

Çünkü düşman azgın bir ırmak gibi geldiğinde,

RAB'bin Ruhu onu kaçırtacak.

20 RAB diyor ki: "Kurtarıcı Siyon'a,

Yakup soyundan olup başkaldırmaktan vazgeçenlere gelecek.

Mezmur 99: 2 RAB Siyon'da uludur,

Yücedir O, bütün halklara egemendir.

3 Övsünler büyük, müthiş adını!

O kutsaldır.

4 Ey adaleti seven güçlü kral,

Eşitliği sen sağladın,

Yakup soyunda doğru ve adil olanı sen yaptın.

9 Tanrımız RAB'bi yüceltin,

Tapının O'na kutsal dağında!

Çünkü Tanrımız RAB kutsaldır.

Mezmur 97:1 RAB egemenlik sürüyor, coşsun yeryüzü,

Bütün adalar, kıyılar sevinsin!

Mezmur 146: 5 Ne mutlu yardımcısı Yakup'un Tanrısı olan insana,

Umudu Tanrısı RAB'de olana!

(Mezmur 146:10c) RAB'be övgüler sunun!

 

II.

Mezmur 93 RAB egemenlik sürüyor, görkeme bürünmüş,

Kudret giyinip kuşanmış.

Dünya sağlam kurulmuş, sarsılmaz.

2 Ya RAB, tahtın öteden beri kurulmuş,

Varlığın öncesizliğe uzanır.

5 Koşulların hep geçerlidir;

Tapınağına kutsallık yaraşır

Sonsuza dek, ya RAB.

Mezmur 99 RAB egemenlik sürüyor, titresin halklar!

Keruvlar arasında tahtına oturmuş,

Sarsılsın yeryüzü!

2 RAB Siyon'da uludur,

Yücedir O, bütün halklara egemendir.

3 Övsünler büyük, müthiş adını!

O kutsaldır.

4 Ey adaleti seven güçlü kral,

Eşitliği sen sağladın,

Yakup soyunda doğru ve adil olanı sen yaptın.

9 Tanrımız RAB'bi yüceltin,

Tapının O'na kutsal dağında!

Çünkü Tanrımız RAB kutsaldır.

Mezmur 150 RAB'be övgüler sunun!

Kutsal katında Tanrı'ya övgüler sunun!

Övgüler sunun O'na, gücünü gösteren göklerde!

2 Övgüler sunun O'na güçlü işleri için!

Övgüler sunun O'na eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde!

6 Bütün canlı varlıklar RAB'be övgüler sunsun!

RAB'be övgüler sunun!