PASTOREL LİTURJİ

 

Mesih İsa’nın Vaftizi – Arife Duası

(Babtism of the Lord)

 

Selamlama/Bereketleme/Açılış Duası

Mezmur 46:1 Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür,

Sıkıntıda hep yardıma hazırdır.

7 Her Şeye Egemen RAB bizimledir,

Yakup'un Tanrısı kalemizdir

 

İşaya 61

 

Karşılıklı Okuma: Mezmur 36:5-10

5 Ya RAB, sevgin göklere,

Sadakatin gökyüzüne erişir.

6 Doğruluğun ulu dağlara benzer,

Adaletin uçsuz bucaksız enginlere.

İnsanı da, hayvanı da koruyan sensin, ya RAB.

7 Sevgin ne değerli, ey Tanrı!

Kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu.

8 Evindeki bolluğa doyarlar,

Zevklerinin ırmağından içirirsin onlara.

9 Çünkü yaşam kaynağı sensin,

Senin ışığınla aydınlanırız.

10 Sürekli göster

Seni tanıyanlara sevgini,

Yüreği temiz olanlara doğruluğunu.

 

Titus 2:11-14;

Mezmur 89. 20-29,

Titus 3:4-7,

Mezmur 47: 1-2, 8-9