PASTOREL LİTURJİ

 

Oruç ve Alçalış

 

Büyük Oruç Dönemi dışında Kilise oruç ilan ettiğinde ( A-B-C YILI )

Tesniye 8:1-10 ya da I.Krallar 8:35-40 ya da Eyüp 28:1-11

M4ezmur 25:1-9 ya da 104:26-33 ya da 143:8-10

Filipililer 4:4-7 ya da Romalılar 8:22-27 ya da I.Korintliler 12:4-13

Matta 6:1-15 ya da Markos 11:22-24 ya da Luka 11:5-13

alternatif

Mezmur 132  / 84

I.Korintliler 2  / Elçilerin İşleri 5:12-28

 

 

Mezmur 122; 125  / 43; 134

İşaya 61:1-9  / İşaya 52:1-10

II.Korintliler 3 /  Elçilerin İşleri 6

 

Mezmur 19 

Mika 3:5-8

II.Timoteyus 1:1-14

alternatif

Mezmur 104

Tesniye 8:1-11, 17-20

Matta 6:5-15

 

Mezmur 80 / 34

Tesniye 11:10-17 / Tesniye 28:1-14

Matta 6:24-34 / Yakup 1:1-17

 

Mezmur 144 / 65; 67

Yeremya 14:1-9 / I.Krallar 8:22-30

I.Yuhanna 5:5-15 / Yakup 4:8-17