PASTOREL LİTURJİ

 

 (Adanma Duası)

 

Yerin ve göğün yaratan Baba Allah,

Bize merhamet eyle

Dünyanın günahını kaldıran Oğul Allah,

Bize merhamet eyle

Tesellici, Yardımcı, Kutsal Ruh Allah,

Bize merhamet eyle

Görkemli Kutsal Üçlük, tek olan Allah,

Bize merhamet eyle

 

Rab Mesih, Seni ve atalarımızı gücendiren yönlerimizi hatırlama.

Değerli kanını döktüğün kendi halkını koru.

Ya Rab Sen iyisin, bizi koru

 

Her ruhsal körlükten

Gururdan, ikiyüzlülükten, kendini beğenmişlikten

Kıskançlıktan, nefretten, kötü arzulardan

Ya Rab Sen iyisin, bizi koru

 

Ölümcül günahlardan

Dünyanın yalanlarından

Benlik ve şeytandan

Ya Rab Sen iyisin, bizi koru

 

Yanlış öğretilerden, aykırı görüşlerden ve bölünmelerden

Yürek katılıklarından

Yasana ve Kutsal Sözlerine saygısızlıktan

Ya Rab Sen iyisin, bizi koru

 

Deprem ve fırtınadan

Kuraklık, yangın ve selden

Toplumsal kavgalar, şiddet ve terörden

Ani ölümden ve hazırlıksız olmaktan

Ya Rab Sen iyisin, bizi koru

 

(Mesih’in Kurtaran İşini Hartırlama)

 

Yerin ve göğün yaratan Baba Allah,

Bize merhamet eyle

Dünyanın günahını kaldıran Oğul Allah,

Bize merhamet eyle

Teselli, Yardımcı, Kutsal Ruh Allah,

Bize merhamet eyle

Görkemli Kutsal Üçlük, tek olan Allah,

Bize merhamet eyle

 

Rab İsa, Senin beden alıp aramıza gelişinle

Vaftizinle, orucunla, çölde denenmenle

Ve Krallığı vaaz edişinle Seni anarız.

Sen iyisin ya Rab, bizi koru ve bizi kutsa.

 

Kan gibi damlayan terin, derin ve acılı üzüntünle,

Çarmıhın ve acı çekmenle

Ölümün ve gömülmenle

Seni anarız.

Sen iyisin ya Rab, bizi koru ve bizi kutsa.

 

Olağan üstü dirlişinle

Görkemli yükselişinle

Kutsal Ruh’u gönderişinle

Seni anarız.

Sen iyisin ya Rab, bizi koru ve bizi kutsa.

 

Sıkıntılı zamanlarımızda

İyi zamanlarımızda

Ölüm saatımızda ve yargı günümüzde

Sen iyisin ya Rab, bizi koru ve bizi kutsa.

 

Dualarımızı kabul et, Rabbimiz Allahımız

Sen iyisin ya Rab, bizi koru ve bizi kutsa.

 

(Kilise İçin)

 

Yerin ve göğün yaratan Baba Allah,

Bize merhamet eyle

Dünyanın günahını kaldıran Oğul Allah,

Bize merhamet eyle

Teselli, Yardımcı, Kutsal Ruh Allah,

Bize merhamet eyle

Görkemli Kutsal Üçlük, tek olan Allah,

Bize merhamet eyle

 

Kutsal Kiliseni yönet ve yönlendir

Onu sevgi ve gerçekle doldur

Kendi iraden olan birliği kilisene bağışla.

Sen iyisin ya Rab, duamızı dinle.

 

Sözünün anlayışı ve gerçeğin bilgisiyle

Kilisenin tüm hizmetlerini aydaınlat.

Vaazları ve yaşamıyla sözündeki gerçeğini açıklıkla beyan etsinler,

Ve onun gerçekliğini göstersinler.

Sen iyisin ya Rab, duamızı dinle.

 

Dünyanın dörtbir yanına yayılmış

Hizmetçilerini başarılı kıl.

Ve hasat için işçiler gönder

Sen iyisin ya Rab, duamızı dinle.

 

Doğru hizmet ve doğru yolda yolculuk için

Halkını kutsa ve koru.

Sen iyisin ya Rab, duamızı dinle.

 

Seni sevmek ve saygın tutmak için bize yeni bir kalp ver ki,

Senin emirlerini layıkıyla yaşayabilelim.

Sen iyisin ya Rab, duamızı dinle.

 

Sana ait olan halkı bereketle ki,

duyup kalbul ettikleri Söz aracılığı ile

Kutsal Ruh’ta meyva versinler.

Sen iyisin ya Rab, duamızı dinle.

 

İmanda sadık olanları güçlendir,

Zayıf olanları teşvik et.

Düşenleri ayağa kaldır

Kiliseni zaferli kıl.

Sen iyisin ya Rab, duamızı dinle.

 

(Ülke için)

 

Yerin ve göğün yaratan Baba Allah,

Bize merhamet eyle

Dünyanın günahını kaldıran Oğul Allah,

Bize merhamet eyle

Teselli, Yardımcı, Kutsal Ruh Allah,

Bize merhamet eyle

Görkemli Kutsal Üçlük, tek olan Allah,

Bize merhamet eyle

 

Bu ülkeyi yönetenlerin,

Yönetimde yetki sahibi olan diğerlerinin

Yüreklerini ve düşüncelerini bereketle.

Adil olanı yapmak ve merhameti sevmek için

Senin gerçeğindeki yollarda yürüsünler.

Sen iyisin ya Rab, duamızı dinle.

 

Bizlerin korunması ve güvenliği için çalışanları koru ve kutsa

tehlike ve güçsüzlük anlarında kalkan ol.

Sen iyisin ya Rab, duamızı dinle.

 

Bizleri yönetenlere bilgelik ve anlayış bağışla

Hakimlerin ve yargıçların merhametle adaleti yapmalarını sağla.

Sen iyisin ya Rab, duamızı dinle.

 

Bu ülkenin yağmurları, toprağının ürünleri, doğal her zenginliği

Ve tüm üretimi için Sana geliyoruz. Rab bereketle.

Sen iyisin ya Rab, duamızı dinle.

 

(Bütün insanlar için)

 

Yerin ve göğün yaratan Baba Allah,

Bize merhamet eyle

Dünyanın günahını kaldıran Oğul Allah,

Bize merhamet eyle

Teselli, Yardımcı, Kutsal Ruh Allah,

Bize merhamet eyle

Görkemli Kutsal Üçlük, tek olan Allah,

Bize merhamet eyle

 

Bütün uluslara birlik ve barış bağışla

Dünya halklarına saygınlık, yiyecek ve barınma sağla.

Sen iyisin ya Rab, duamızı dinle.

 

Bereketli ürünler bağışla

Yeryüzünün kaynaklarını koru

Onları doğru kullanmak için bize bilgelik ver.

Sen iyisin ya Rab, duamızı dinle.

 

Öğretenleri ve öğrenenleri

Kutsal Ruh’unla aydınlat.

Sen iyisin ya Rab, duamızı dinle.

 

Zorluk, sıkıntı ve tehlike olanlara yardım et

Yolculukta olanları koru

Tutsaklara merhametini bağışla.

Sen iyisin ya Rab, duamızı dinle.

 

Çocukları, anneleri ve yaşlıları

Yoksulları, kimsesizleri esenliğinde koru.

Akıl ve beden sağlığına ihtiyacı olanları hatırla

Ve onların bakıcılarına merhamet, sabır ve yetenekler ver.

Sen iyisin ya Rab, duamızı dinle.

 

Dulları ve yetimleri,

Göçmenleri ve evsizleri,

İşsizleri, kimsesizleri ve sıkıntıda olanları koru.

Onların ihtiyaçlarını tedarik et.

Sen iyisin ya Rab, duamızı dinle.

 

Pişmanlıklarımızı kabul et,

Günahlarımızı bağışla,

Kutsal Ruh’nunla bizleri güçlendir ki,

Yaşamlarımızı Kutsal Sözüne göre düzeltelim.

Sen iyisin ya Rab, duamızı dinle.