PASTOREL LİTURJİ

 

Alçalış Dönemi-Lent / Günlük Dua Takvimi-I

 

Kül Çarşambası (ORUÇ BAŞLANGICI)

Yoel 2:1-2, 12-17, Mezmur 51:1-18,

II.Korintliler 5:20-6:10, Matta 6:1-6, 16-21

Yatsı: Mezmur 147:1-11

 

Perşembe

Sabah: Tesniye 30:15-20, Mezmur 1,

Akşam: Luka 9:22-25, Mezmur 126

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 147:12-20

 

Cuma

Sabah: İşaya 58:1-9a, Mezmur 51:1-4, 16-17

Akşam: Matta 9:14-15 Mezmur 105

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 148

 

Cumartesi / Perhiz

Sabah: İşaya 58:9b-14, Mezmur 86:1-7,

Akşam: Luka 5:27-32, Mezmur 31

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 149

 

ALÇALIŞ DÖNEMİ-1. HAFTA

Pazar / Perhiz

Sabah: Mezmur 91:1-12, Tekvin 2:7-9; 3:1-6,

Akşam: II.Korintliler 6:1-10, Matta 4:1-11

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 150

 

Pazartesi

Sabah: Levililer 19:1-2, 11-18, Mezmur 119:73-80

Akşam: Matta 25:31-46, Mezmur 121

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 145

 

Salı

Sabah: İşaya 55:10-11, Mezmur 34

Akşam:Matta 6:7-15, Mezmur 25

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 146

 

Çarşamba

Sabah: Yunus 3:1-10, Mezmur 5

Akşam: Luka 1:29-32, Mezmur 51

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 147:1-11

 

Perşembe

Sabah: İşaya 55:6-9, Mezmur 27,

Akşam: Matta 7:7-12, Mezmur 126

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 147:12-20

 

Cuma

Sabah: Hezekiel 18:21-28, Mezmur 22,

Akşam: Matta 5:20-26, Mezmur 105

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 148

 

Cumartesi / Perhiz

Sabah: Tesniye 26: 16-19, Mezmur 43

Akşam: Matta 5:43-48 Mezmur 31

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 149

 

ALÇALIŞ DÖNEMİ-2. HAFTA

Pazar / Perhiz

Sabah: Mezmur 25:13-22, Yeremya 17:5-10

Akşam: I.Selanikliler 4:1-8, Matta 15:21-28

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 150

 

Pazartesi

Sabah: Daniel 9:4-10, Mezmur 79:8-9, 12-13,

Akşam: Luka 6:36-38, Mezmur 6

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 145

 

Salı

Sabah: İşaya 1:10, 16-20, Mezmur 50:8, 16-23,

Akşam: Matta 23:1-12, Mezmur 91

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 146

 

Çarşamba

Sabah: Yeremya 18:18-20, Mezmur 31:4-5, 14-18,

Akşam: Matta 20: 17-28, Mezmur 32

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 147:1-11

 

Perşembe

Sabah: Yeremya 17:5-10, Mezmur 1,

Akşam: Luka 16:19-31, Mezmur102

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 147:12-20

 

Cuma

Sabah: Tekvin 37:3-4, 12-13, 17-18, Mezmur 105:16-22,

Akşam: Matta 21:33-43, 45-46, Mezmur 130

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 148

 

Cumartesi / Perhiz

Sabah: Mika 7:14-15, 18-20, Mezmur 103:1-4, 9-12,

Akşam: Luka 15:1-3, 1-32, Mezmur 143

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 149

 

ALÇALIŞ DÖNEMİ-3. HAFTA

Pazar / Perhiz

Sabah: Tekvin 22:1-13, Mezmur 119:97-104, 115:1-7

Akşam: Koloseliler 1:24-29 Luka 9:18-27

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 150

 

Pazartesi

Sabah: II.Krallar 5:1-15, Mezmur 119:73-80

Akşam:Luka 4:24-30, Mezmur 121

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 145

 

Salı

Sabah: Daniel 3:25, 34-43, Mezmur 34

Akşam: Matta 18:21-25, Mezmur  25

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 146

 

Çarşamba

Sabah: Tesniye 4:1, 5-9, Mezmur 5

Akşam: Matta 5:17-19, Mezmur 51

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 147:1-11

 

Perşembe 

Sabah: Yeremya 7:23-28, Mezmur 27

Akşam: Luka 1:14-23, Mezmur 126

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 147:12-20

 

Cuma

Sabah: Hoşeya 14:2-10, Mezmur 22

Akşam: Markos 12:28-34, Mezmur 105

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 148

 

Cumartesi / Perhiz

Sabah: Hoşeya 5:15-6:6, Mezmur 43

Akşam: Luka 18:9-14, Mezmur 31

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 149

 

ALÇALIŞ DÖNEMİ-4. HAFTA

Pazar / Perhiz

Sabah: Mezmur 119:153-160; 18:25-36, Çıkış 34:29-35

Akşam: II.Korintliler 3:4-18 Luka 9:28-36

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 145

 

Pazartesi

Sabah: İşaya 65:17-21, Mezmur 30:1-5, 8, 11-12,

Akşam: Yuhanna 4:43-54, Mezmur 6

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 150

 

Salı

Sabah: Hezekiel 47:1-9, 12, Mezmur 46:1-8,

Akşam: Yuhanna 5:1-3, 5-16, Mezmur 91

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 146

 

Çarşamba

Sabah: İşaya 49:8-15, Mezmur 145:8-17,

Akşam: Yuhanna 5:17-30, Mezmur 32

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 147:1-11

 

Perşembe

Sabah: Çıkış 32:7-14, Mezmur 106:19-23,

Akşam: Yuhanna 5:31-47, Mezmur 102

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 147:12-20

 

Cuma

Sabah: Yeremya 26:8-11, Mezmur 34:15-22,

Akşam: Yuhanna 7:1-2, 10, 25-30, Mezmur 130

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 148

 

Cumartesi / Perhiz

Sabah: Yeremya 11:18-20, Mezmur 43

Akşam: Yuhanna 7:40-52, Mezmur 31

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 149

 

ALÇALIŞ DÖNEMİ-5. HAFTA

Pazar / Perhiz

Sabah: Mezmur 119:76:1-9, Çıkış 6:2-13

Akşam: Koloseliler 2:8:15, Yuhanna 12:20-32

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 150

 

Pazartesi

Sabah: Yeşu 2:1-14, Mezmur 23

Akşam: Yuhanna 8:1-11 Mezmur 6

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 145

 

Salı

Sabah: II.Samuel 7:14-16, Mezmur 89:27-36,

Akşam: Matta 1:18-25, Mezmur 91

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 146

 

Çarşamba

Sabah: Daniel 3:14-20, 24-25, 28, Luka 1:68-75,

Akşam: Yuhanna 8:31-42, Mezmur 32

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 147:1-11

 

Perşembe

Sabah: Tekvin 17:3-9, Mezmur 105:4-9,

Akşam: Yuhanna 8:51-59, Mezmur 102

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 147:12-20

 

Cuma

Sabah: Yeremya 20:10-13, Mezmur 18:1-6,

Akşam: Yuhanna 10:31-42, Mezmur 130

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 148

 

Cumartesi 

Sabah: Hezekiel 37:21-28, Yeremya 31:10-13,

Akşam: Yuhanna 1:45-47 Mezmur 143

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 149

 

KARŞILAMA PAZARI

Pazar / Perhiz

Sabah: Mezmur 22:1-11; 69:1-9, İşaya 5:1-7,

Akşam: Filipililer 2:5-11, Matta 21:1-13

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 150

 

Pazartesi

Sabah: İşaya 42:1-9, Mezmur 36:5-11,

Akşam: İbraniler 9:11-15, Yuhanna 12:1-11, Mezmur 41

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 145

 

Salı

Sabah: İşaya 49:1-7, Mezmur 71:1-8 (9-14),

Akşam: I.Korintliler 1:18-31, Yuhanna 12:20-36, Mezmur 27

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 146

 

Çarşamba

Sabah: İşaya 50:4-9a, Mezmur 70,

Akşam: İbraniler 12:1-3, Yuhanna 13:21-32, Mezmur 102:1-17

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 147:1-11

 

Perşembe

Sabah: Çıkış 12:1-14, Mezmur 116:1-2, 12-19

Akşam: I.Korintliler 11:23-26, Yuhanna 13:1-17, 31b-35, Mezmur 39

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 147:12-20

 

Cuma

Sabah: İşaya 52:13-53:12, Mezmur 22:1-11

Akşam: İbraniler 10:16-25, Yuhanna 18:1-19:42, Mezmur 130; 143

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 148

 

Cumartesi / Perhiz

Sabah: Eyüp 14:1-4, Mezmur 31:1-4, 15-16,

Akşam: I.Petrus 4:1-8, Matta 27:57-66, Mezmur 142

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 149

 

 

 

Alçalış Dönemi-Lent / Günlük Dua Takvimi-II

 

Kül Çarşambası (ORUÇ BAŞLANGICI)

Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 32:1-2

Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 32:7-11

Sabah: Mezmur 38, Daniel 9:3-6, 17-19

Gündüz: Mezmur 102:1-17, İşaya 1:10-18

Akşam: Yoel 2:1-2, 12-17, Mezmur 51:1-18

Yatsı: Mezmur 147:1-11

 

Her gün için iki tane DUA KONUSU verilmiştir.

 

- Perşembe:

- Kilisede öğreten ve yöneten bütün hizmetkarlar Kutsal Ruh’la dolu olarak uluslara ve Tanrı halkına alçakgönülle hizmet edebilsinler.

- Pasifik bölgesindeki kiliseler için.

Sabah: Tesniye 30:15-20, Mezmur 1

Gündüz: Mezmur 33:19-13

Akşam: Luka 9:22-25, Mezmur 126

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 147:12-20

 

- Cuma:

- Kilisede öğreten ve yöneten bütün hizmetkarlar Tanrı’nın önünde kutsal bir yaşam sürerek Tanrı halkıyla ve uluslarla Kelami gerçekler üzerinde ilişki kurabilsinler.

- Latin Amerika’daki kiliseler için.

Sabah: İşaya 58:1-9a, Mezmur 51:1-4, 16-17

Gündüz: Mezmur 33:1-5

Akşam: Matta 9:14-15 Mezmur 105

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 148

 

-Cumartesi (Perhiz) 

- Kilise, İsa Mesih’in sevgisinde ve merhametinde büyüyerek Mesih’in uluslara doğru gittiği ayağı ve şefkatli eli olabilsin.

- Kuzey Amerikadaki kiliseler için.

Sabah: İşaya 58:9b-14, Mezmur 86:1-7

Gündüz: Mezmur 5:4-7

Akşam: Luka 5:27-32 Mezmur 31

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 149     

 

ALÇALIŞ DÖNEMİ-1. HAFTA (LENT-1)

Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 51:17

Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 51:15, 18

- Pazar (Perhiz)

- Tanrı halkı Tanrı’ya ve uluslara karşı sevgide artan bir şekilde güçlensin.

- Kilisemiz için, ilişki içinde olduğumuz diğer kiliseler için.

Sabah: Mezmur 91:1-12, Tekvin 2:7-9; 3:1-6

Gündüz: Mezmur 119:9-24

Akşam: II.Korintliler 6:1-10, Matta 4:1-11

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 150

 

- Pazartesi:

- Tanrı halkı Tanrı’dan aldığı bereketlerle kiliseye cömertçe ve sevinçle ondalık ve sunularını getirebilsin

- Avrupa kiliseleri için.

Sabah: Levililer 19:1-2, 11-18, Mezmur 19:7-14

Gündüz: Mezmur 113: 5-9

Akşam: Matta 25:31-46, Mezmur 102

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 145

 

- Salı

- Kilisenin bütün soylu işçileri Kelam ve Dua ile Tanrı’nın önüne gelerek lütuf ve bilgelikte büyümeyi arayabilsinler.

- Afrika kiliseleri için.

Sabah: İşaya 55:10-11, Mezmur 34:4-6, 21-22

Gündüz: Mezmur 119:97-104

Akşam:Matta 6:7-15, Mezmur  38

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 146

 

- Çarşamba

- Mesih’in Müjdesini vaaz edenler Kutsal Ruh’un desteğinde kulakları ve gözleri Tanrı’ya karşı açık, yürekleri Tanrı’ya karşı hassas bir topluluk kurabilsinler.

- Asya ve Ortadoğudaki kiliseler için.

Sabah: Yunus 3:1-10, Mezmur 51:1-4, 16-17

Gündüz: Mezmur 99:5-7

Akşam: Luka 1:29-32, Mezmur 90

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 147:1-11       

 

- Perşembe

 Kilisenin eğitim için hazırladığı her materyal insanların Mesih’e yönlendirilmesinde ve imanda büyümede kullanılabilsin.

- Reform ve Presbiteryen kiliseler için.

Sabah: İşaya 55:6-9, Mezmur 138

Gündüz: Mezmur 101:1-4

Akşam: Matta 7:7-12, Mezmur 27

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 147:12-20

 

- Cuma

- Kilisedeki sevgi ruhu Baba, Oğul ve Kutsal Ruh arasındaki birlik ve uyumu yansıtabilsin ve böylece uluslar İsa Mesih’in Baba tarafından Kurtarıcı ve Rab olarak gönderildiğini görebilsinler.

- Lutheran ve Bağımsız kiliseler için.

Sabah: Hezekiel 18:21-28, Mezmur 130

Gündüz: Mezmur 50:16-22

Akşam: Matta 5:20-26, Mezmur 69

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 148

 

-Cumartesi (Perhiz)

- Tanrı halkı Tanrı’nın sağladığı bütün ruhsal silahları kuşanmış olarak yüreklerin ve yaşamların Tanrı Sözü aracılığı ile değişebildiğinin canlı tanıkları olarak yaşayabilsinler.

- Ekümenik ilişkiler ve kilise organizasyonları için.

Sabah: Tesniye 26: 16-19, Mezmur 119:1-8

Gündüz: Mezmur 78:69-72

Akşam: Matta 5:43-48 Mezmur 31

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 149

 

ALÇALIŞ DÖNEMİ-2. HAFTA (LENT-2)

Rab’bin Sofrasından Önce: Yeremya 31:31-32

Rab’bin Sofrasından Sonra: İşaya 35:3-4

- Pazar (Perhiz)

- Tanrı, kilisesine yüce görev için kendi vizyonunu göstersin ve böylece Tanrı halkı duada ve iman ile vermekte Tanrı’yı hoşnut edebilsin.

- Kilisemiz için, ilişki içinde olduğumuz diğer kiliseler için.

Sabah: Mezmur 25:13-22, Yeremya 17:5-10

Gündüz: Mezmur 119:73-88

Akşam: I.Selanikliler 4:1-8, Matta 15:21-28

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 150

 

- Pazartesi

- Mesih’in Yasası yaşamlarımızda yerine gelsin diye kilisenin bütün cemaati birbirlerinin yüklerini ve acılarını sevinçle paylaşıp taşıyabilsinler.

- Roma Katolik kilisesi için.

Sabah: Daniel 9:4-10, Mezmur 79:8-9, 12-13

Gündüz: Mezmur 92:9-11

Akşam: Luka 6:36-38, Mezmur 135:1-14

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 145

 

- Salı

- Tanrı kilisesini dünyanın sevgisinden korusun, öyle ki, Tanrı halkı sahip olduklarıyla mutlu ve göksel hazineler biriktirmekte gayretli olabilsin.

- Ortodoks ve Koptik kiliseler için.

Sabah: İşaya 1:10, 16-20, Mezmur 50:8, 16-23

Gündüz: Mezmur 62:1-5

Akşam: Matta 23:1-12, Mezmur 102

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 146

 

- Çarşamba

- Ulusların önderleri ve ileri gelenleri kötülük ve yanlışlıklara engel olup, Tanrı’nın razı olduğu yönetim, sistem ve kanunları yerleştirebilsinler ki, yeryüzündeki Tanrı halkı esenlikli ve sakin bir yaşam içinde günlerini tamamlasın.

- Episkopal ve Metodist kiliseler için.

Sabah: Yeremya 18:18-20, Mezmur 31:4-5, 14-18

Gündüz: Mezmur 1

Akşam:Matta 20: 17-28, Mezmur 38

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 147:1-11

 

- Perşembe

- Kilisenin soylu işçileri hizmetlerinde layığı ile Tanrı halkını doğruluk, kutsallık ve ruhsal savaş için donatabilsinler.

- Pasifik bölgesindeki kiliseler için.

Sabah: Yeremya 17:5-10, Mezmur 1

Gündüz: Mezmur 109:26-31

Akşam: Luka 16:19-31, Mezmur 27

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 147:12-20

 

- Cuma

- Kiliseye ilk defa gelen ziyaretçiler Tanrı’nın varlığını, tapınmanın anlamını ve gücünü fark edebilsinler.

- Latin Amerika’daki kiliseler için.

Sabah: Tekvin 37:3-4, 12-13, 17-18, Mezmur 105:16-22

Gündüz: 90:13-17

Akşam: Matta 21:33-43, 45-46, Mezmur 69

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 148

 

-Cumartesi (Perhiz)

- Tanrı kilisenin öğreten ve yöneten bütün soylu hizmetkarlarını bilgelik ve doğrulukta artan bir şekilde Kutsal Ruh’un desteğinde bina etsin ki, sabır, alçakgönüllülük ve yumuşak huyluluk onlarda yerleşmiş, güçlü bir karakter olabilsin.

- Kuzey Amerika’daki kiliseler için.

Sabah: Mika 7:14-15, 18-20, Mezmur 103:1-4, 9-12

Gündüz: Mezmur 71:21-24

Akşam: Luka 15:1-3, 1-32, Mezmur 143

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 149

 

ALÇALIŞ DÖNEMİ-3. HAFTA (LENT-3)

Rab’bin Sofrasından Önce: İşaya 55:6-7

Rab’bin Sofrasından Sonra: İşaya 43:1

- Pazar (Perhiz)

- Kilise önderleri daima Kelami ahlak ve adalet temelinde kararlar alabilsin, yönetebilsin ve bunları kendilerinden sonraki kuşaklara bir miras olarak bırakabilsinler.

- Kilisemiz için, ilişki içinde olduğumuz diğer kiliseler için.

Sabah: Tekvin 22:1-13, Mezmur 119:97-104, 115:1-7

Gündüz: Mezmur 119:105-120

Akşam: Koloseliler 1:24-29 Luka 9:18-27

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 150

 

- Pazartesi 

- Tanrı halkı kendi aile bireyleri ve arkadaşlarıyla birlikte etraflarındaki diğer insanların ihtiyaçlarına karşı dikkatli olabilsin.

- Avrupa kiliseleri için.

Sabah: II.Krallar 5:1-15, Mezmur 42:1-2; 43:1-4

Gündüz: Mezmur 89:1-4

Akşam:Luka 4:24-30, Mezmur 102

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 145                                           

 

- Salı 

- Çobansız bütün kuzular kilise aracılığı ile Müjde’yi duysun, Tanrı halkının sevgisi aracılığı ile Rab’bin lütfunu, sevgisini ve kutsal korumasını tadıp anlayabilsinler.

- Afrika kiliseleri için.

Sabah: Daniel 3:25, 34-43, Mezmur 25:3-10

Gündüz: Mezmur 131

Akşam: Matta 18:21-25, Mezmur  38

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 146

 

Çarşamba

- Tanrı kilisesine daima gerçekle kuşanmış yeni hasat işçileri göndersin ki, Kelamın doğru vaaz edilmesi, kilise disiplini ve kilisenin bütün etkinlikleri Kutsal Sözün gerçeğinde devam edebilsin.

- Asya ve Ortadoğudaki kiliseler için.

Sabah: Tesniye 4:1, 5-9, Mezmur 147:13-20

Gündüz: Mezmur 89:1-38

Akşam: Matta 5:17-19, Mezmur 90

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 147:1-11

 

- Perşembe

- Kilise daima her denenme ve günahtan korunabilsin ki, İsa Mesih kutsal melekleriyle yüce görkem ve büyük şan içinde kilisesini almak için yeryüzüne geldiğinde kiliseyi uykuda değil ama hizmetinde ve övülmesinde etkin ve gayretli bulabilsin.

- Reform ve Presbiteryen kiliseler için.

Sabah: Yeremya 7:23-28, Mezmur 95:1-2, 6-11

Gündüz: Mezmur 132:13-18

Akşam: Luka 1:14-23, Mezmur 27

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 147:12-20

 

- Cuma

- Tanrı halkı dünyadan, benlikten ve şeytandan gelen her ayartıya karşı dikkatli olaraktan çocuklarını Rab’bin yollarında yetiştirebilsin ki, çocuklar da gelecek kuşaklara adanmış bir kilise bırakabilsinler.

- Lutheran ve Bağımsız kiliseler için.

Sabah: Hoşeya 14:2-10, Mezmur 81:6-10, 13, 16,

Gündüz: Mezmur 68:1-4

Akşam: Markos 12:28-34, Mezmur 69

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 148

 

-Cumartesi (Perhiz)

- Tanrı daima kilisenin önderlerini yalnızlıktan, teşviksizlikten, ruhsal baskı ve saldırılardan korusun ki, hizmetine çağrıldıkları Mesih’in kutsal çarmıhı bir yük olma riskinden öte sevinçle taşınabilir bir boyunduruk olarak onların üzerlerinde durabilsin.

- Ekümenik ilişkiler ve kilise organizasyonları için.

Sabah: Hoşeya 5:15-6:6, Mezmur 51:1-2, 16-19

Gündüz: Mezmur 103:6-12

Akşam: Luka 18:9-14, Mezmur 31

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 149

 

ALÇALIŞ DÖNEMİ-4. HAFTA  (LENT-4)

Rab’bin Sofrasından Önce: Tesniye 6:4-5

Rab’bin Sofrasından Sonra: İşaya 55:5

- Pazar (Perhiz)

- Tanrı halkının yaşayışı Tanrı’nın büyük lütfuna şükran dolu bir cevap olabilsin ve Tanrı’yı hoşnut eden, Mesih’in görkemine ve övülmesine ayrılmış yaşamlarla yaşadıkları çağa doğru bir tanıklık bırakabilsinler

- Kilisemiz için, ilişki içinde olduğumuz diğer kiliseler için.

Sabah: Mezmur 119:153-160; 18:25-36, Çıkış 34:29-35

Gündüz: Mezmur 119:161-176

Akşam: II.Korintliler 3:4-18 Luka 9:28-36

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 145

 

- Pazartesi 

- Tanrı halkı Rab ile birlikte yürümekte ve Rab ile düzenli zaman geçirmekte doğru bir disiplin takip edebilsin ki, Rab ile kişisel bir yakınlık geliştirebilsinler.

- Roma Katolik kilisesi için.

Sabah: İşaya 65:17-21, Mezmur 30:1-5, 8, 11-12

Gündüz: Mezmur 125

Akşam: Yuhanna 4:43-54, Mezmur 102

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 150

 

- Salı

- Tanrı halkı Tanrı’nın kendilerine sunmuş olduğu iman tanıklığı

fırsatlarını doğru değerlendirip, kiliseye misafir davet etme fırsatlarını görebilsinler. 

- Ortodoks ve Koptik kiliseler için.

Sabah: Hezekiel 47:1-9, 12, Mezmur 46:1-8

Gündüz: Mezmur 51:11-15

Akşam: Yuhanna 5:1-3, 5-16, Mezmur 38

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 146

 

- Çarşamba

- Kilise üyeleri gündelik ekmekleri, Tanrı’nın bereketleri ve rehberliği

için her durumda Tanrı’ya bakarak imanda güçlensinler.

- Episkopal ve Metodist kiliseler için.

Sabah: İşaya 49:8-15, Mezmur 145:8-17

Gündüz: Mezmur 51:7-10

Akşam: Yuhanna 5:17-30, Mezmur 90

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 147:1-11

 

- Perşembe

- Kilise üyeleri Rab’bin önünde kutsal bir yaşam yaşasınlar ki, ismen Hristiyan olanlar ve diğer uluslar meyve dolu bir yaşamın farkını ve Tanrı’yı hoşnut etmenin anlamını görebilsinler.

- Pasifik bölgesindeki kiliseler için.

Sabah: Çıkış 32:7-14, Mezmur 106:19-23

Gündüz: Mezmur 31:1-5

Akşam: Yuhanna 5:31-47, Mezmur 27

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 147:12-20

 

- Cuma

- Tanrı kilisesine, Tanrısal yolda yürüyen kilise hizmetkarlarına yardım etsin ve cömert aileleri bereketlesin ki, onlar da daima sorumlu oldukları halkı yetiştirmekte başarılı olabilsinler.

- Latin Amerika’daki kiliseler için.

Sabah: Yeremya 26:8-11, Mezmur 34:15-22

Gündüz: Mezmur 1

Akşam: Yuhanna 7:1-2, 10, 25-30, Mezmur 69

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 148

 

-Cumartesi (Perhiz)

- Tanrı kilisenin vaazını, öğretisini ve tüm hizmetlerini bereketlesin, öyle ki, çocuklar ve gençler hayatları Rab İsa Mesih’e adanmış olaraktan her durumda uluslara imanlarını açıklayabilsinler ve Tanrı’nın Krallığı içinde meyve dolu bir yaşam sürebilsinler.

- Kuzey Amerikadaki kiliseler için.

Sabah: Yeremya 11:18-20, Mezmur 7:1-2, 8-10

Gündüz: Mezmur 21:1-7

Akşam: Yuhanna 7:40-52, Mezmur 143

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 149

 

ALÇALIŞ DÖNEMİ-5. HAFTA (LENT-5)

Rab’bin Sofrasından Önce: Yeremya 22:3

Rab’bin Sofrasından Sonra: Romalılar 5:8-9

- Pazar (Perhiz)

- Kilise üyeleri kendilerindeki iman ve sevincin nedenini soranlara her durumda sözleriyle cevap vermeye hazır, işleriyle de söylediklerini doğrulayan bir tanıklık içinde olabilsinler.

- Kilisemiz için, ilişki içinde olduğumuz diğer kiliseler için.

Sabah: Mezmur 76:1-9;  22:23-29, Çıkış 6:2-13

Gündüz: Mezmur 66

Akşam: Koloseliler 2:8:15, Yuhanna 12:20-32

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 150

 

- Pazartesi /  Kilisenin üyelerinin ailesinde, arkadaş ve akraba çevresinde kurtuluştan uzak yaşayan kimseler kilisenin tanıklık ve hizmeti aracılığı ile Tanrı’nın Müjdesini duyup kabul etsinler ki, her çağda kilise sadık inananlar ile büyümeye devam edebilsin. 

- Avrupa kiliseleri için.

Sabah: Yeşu 2:1-14, Mezmur 23

Gündüz: Mezmur 38:1-4

Akşam: Yuhanna 8:1-11 Mezmur 26; 27

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 145

 

- Salı

- Mesih İsa daima kiliseye hizmet eden önderlerle birlikte olup onlara kutsal emirlerini daima hatırlatsın ve onlara itaat etmekte istekli bir ruh tazelesin.

- Afrika kiliseleri için.

Sabah: II.Samuel 7:14-16, Mezmur 89:27-36

Gündüz: Mezmur119:25-28

Akşam: Matta 1:18-25, Mezmur 1; 112

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 146              

 

- Çarşamba

- Tanrı kilisesinin üyelerini birbirleriyle doğru ve sevinçli bir ilişki içinde tutsun ki, onların birbirlerine olan sevgisi dünyaya karşı Mesih’in kurtarıcılığına dair canlı bir tanıklık olsun, onların birbirlerine olan sevgisi kilisenin büyümesine vesile olsun. 

- Asya ve Ortadoğudaki kiliseler için.

Sabah: Daniel 3:14-20, 24-25, 28, Luka 1:68-75

Gündüz: Mezmur 119:29-31

Akşam: Yuhanna 8:31-42, Mezmur 56; 62

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 147:1-11

 

- Perşembe

- Tanrı ulusların yöneticilerine ve ileri gelenlerine lütuf etsin ki, Kutsal Kitabın reddettiği ve yasakladığı herşey ahlaksızlığın ve karanlığın yaygınlaşmasına karşı Kelam ile uyumlu kanunlar çıkabilsin.

- Reform ve Presbiteryen kiliseler için.

Sabah: Tekvin 17:3-9, Mezmur 105:4-9

Gündüz: Mezmur 119:153-156

Akşam: Yuhanna 8:51-59, Mezmur 42; 43

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 147:12-20

 

- Cuma

- Tanrı halkı insanların yaşamlarını kontrol altına almaya çalışan karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerdeki ruhsal ordularına karşı direnmeyi ve savaşmayı bilsin.

- Lutheran ve Bağımsız kiliseler için.

Sabah: Yeremya 20:10-13, Mezmur 18:1-6

Gündüz: Mezmur 119:105-108

Akşam: Yuhanna 10:31-42, Mezmur 31

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 148

 

-Cumartesi (Perhiz)

- Evlilik yaşına gelen gençler karşı cinsle buluşma konusunda bilge, ilişkilerinde paklıklarını koruma konusunda ve doğru eş seçimi konusunda Kutsal Ruh’un desteğinde adımlar atabilsinler.

- Ekümenik ilişkiler ve kilise organizasyonları için.

Sabah: Hezekiel 37:21-28, Yeremya 31:10-13

Gündüz: Mezmur 6:1-4

Akşam: Yuhanna 1:45-47 Mezmur 31

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 149                                 

 

KARŞILAMA PAZARI (Palm Sunday)

Rab’bin Sofrasından Önce: Mezmur 86:2-3

Rab’bin Sofrasından Sonra: Mezmur 86:5, 10

- Pazar (Perhiz)

- Kiliseyi yöneten ve kilisede öğreten bütün hizmetçiler Kelam ile donanmış ve adanmış yaşamlarla önderlik ettikleri halkın da yaşamlarında bir fark oluşmasına katkıda bulunabilsinler.

- Kilisemiz için, ilişki içinde olduğumuz diğer kiliseler için

Sabah: Mezmur 22:1-11; 69:1-9, İşaya 5:1-7

Gündüz: Mezmur 61; 62

Akşam: Filipililer 2:5-11, Matta 21:1-13

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 150     

 

- Pazartesi (Perhiz)

- Kutsal Ruh’un koruma ve kutsaması daima Müjde’ye hizmet eden görevlilerin, kilise öğretmenlerinin, pastörlerin, dyakonların ve diğer görevlilerin üzerinde olsun ki, hizmette güçlü, Ruh’un armağan ve meyvelerinde bereketlenmiş ve donanımlı bir yaşam ile tanıklık verebilsinler.

- Roma Katolik kilisesi için.

Sabah: İşaya 42:1-9, Mezmur 36:5-11

Gündüz: Mezmur 25

Akşam: İbraniler 9:11-15, Yuhanna 12:1-11, Mezmur 41

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 145

 

- Salı (Perhiz)

- Kilisenin çocukları bilgelik ve ruhsallık dolu rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinden aldıkları öğüt, öğreti ve disiplinleri yumuşaklık içinde kabul edebilsinler ki, şifa bulmuşlar olaraktan zayıf ve korunmaya muhtaç olanlara da şefkat ve yardım gösterebilsinler

- Ortodoks ve Koptik kiliseler için.

Sabah: İşaya 49:1-7, Mezmur 71:1-8 (9-14)

Gündüz: Mezmur 71

Akşam: I.Korintliler 1:18-31, Yuhanna 12:20-36, Mezmur 27

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 146

 

- Çarşamba (Perhiz)

- Tanrı’nın kutsal melekleri daima kilisenin etrafında ordugah kursun ki, karanlık ve kötülük güçlerinin saldırılarına ve denenmelerine karşı kilise güçlü bir şekilde karşı koyabilsin. 

- Episkopal ve Metodist kiliseler için.

Sabah: İşaya 50:4-9a, Mezmur 70

Gündüz: Mezmur 88

Akşam: İbraniler 12:1-3, Yuhanna 13:21-32, Mezmur 102:1-17

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 147:1-11

 

Perşembe

- Tanrı halkının yürekleri daima kilise önderlerinin vaaz, eğitim ve danışmanlık hizmeti yolu ile Tanrı’dan duymaya ve Tanrı’nın gerçeğini öğrenip izlemeye açık ve hazır olabilsin ki, yaşamlarını Kelamın gerçeklerine göre yeniden düzenleyebilsinler. 

- Pasifik bölgesindeki kiliseler için.

Sabah: Çıkış 12:1-14, Mezmur 116:1-2, 12-19

Gündüz: Mezmur 54

Akşam: I.Korintliler 11:23-26, Yuhanna 13:1-17, 31b-35, Mezmur 39

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 147:12-20                        

 

- Cuma

- Tanrı halkı daima duada birleşmiş olarak ruhsal yenilenmeyi arasın ki, kilisede daima devam eden bir ruhsal uyanış ile Tanrı’nın Krallığı dünya çapında yayılmaya devam etsin.

- Latin Amerika’daki kiliseler için.

Sabah: İşaya 52:13-53:12, Mezmur 22:1-11

Gündüz: Mezmur 22

Akşam: İbraniler 10:16-25, Yuhanna 18:1-19:42, Mezmur 130; 143

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 148

 

- Cumartesi 

- Kilisenin soylu hizmetkarları daima Tanrı’yı hoşnut eden bir yaşamda devam edebilsinler ki, vaazları ve öğretileriyle birlikte kilise büyütme ve kilise kurma sorumluluklarında etkin ve meyveli olabilsinler.

- Kuzey Amerika’daki kiliseler için.

Sabah: Eyüp 14:1-4, Mezmur 31:1-4, 15-16

Gündüz: Mezmur 142

Akşam: I.Petrus 4:1-8, Matta 27:57-66

Yatsı veya iftardan sonra: Mezmur 149