PASTOREL LİTURJİ

 

YÜKSELİŞ ARİFESİ-I

 

(istenirse arife okumaları YÜKSELİŞ GÜNÜ AYİNİnin bir parçası olarak kullanılabilir)

 

- KİLİSE DÜZENİ -

Selamlama/Bereketleme/Açılış Duası

ÖVGÜ VE ŞÜKRAN DUALARI

Mezmur Okuması

¶ Mezmur üzerine şükran

¶¶ Dua

[Toplu halde] halleluya söylenir.

Okuma: II.Krallar 2:1-11 [11-15]

Okuma: Vahiy 5:9-13

(istenirse karşılıklı okuma yapılabilir)

ilahi[ler] söylenir

[secde ve TÖVBE]

VAAZ

İlahi/yüceltme ezgisi

GENEL DUALAR

İlahi

Bereketleme/son ilahi

 

Mezmur 15:1-5

 

(¶) Kutsal yaşam sürenler,

Adil davrananlar,

Rabbin kutsal dağında oturacak;

Gerçeği sevenleri,

Rab kendi çadırında konuk edecek.

 

¶¶Dua: Sevgi Tanrısı,

Bizleri Mesih’te çocukların yaptın,

lütuf et ki, bu dünyadan doğruluk ve kutsallık içinde huzuruna yükselelim;

ve dünyanın kuruluşundan önce seçilmişlerin için hazırladığın mirası alalım.

Rabbimiz Mesih İsa, Sen kralsın,

Kurtarıcı Rabbimiz,

şimdi ve sonsuzlıklar boyunca kutsal tahtında egemenlik sürersin,

Seni över adını yüceltirir:

Halleluya, halleluya, halleluya...

 

II.Krallar 2:1-11 [11-15]

 

(¶) Vahiy 5:9-13

 

YÜKSELİŞ ARİFESİ-II

 

- KİLİSE DÜZENİ -

Selamlama/Bereketleme/Açılış Duası

ÖVGÜ VE ŞÜKRAN DUALARI

Mezmur 97

¶ Mezmur üzerine şükran

¶¶ Dua

Halleluya ve karşılıklı okuma

Markos 16

Mezmur 8

¶ Mezmur üzerine şükran

¶¶ Dua

Halleluya ve karşılıklı okuma

[secde ve TÖVBE]

İLAHİ

VAAZ

İlahi/yüceltme ezgisi

GENEL DUALAR

İlahi

Bereketleme/son ilahi

 

Mezmur 97:1-12

 

(¶) Her şeye egemen Rab, bütün yeryüzü Sende sevinir,

gökler senin doğruluğunu duyurur,

bütün yeryüzü önünde titrer,

sadık kullarının canını korursun,

seçilmişlerini kötünün elinden kurtarırsın,

ışığınla halkına yol gösterirsin.

 

¶¶Dua: ey doğruların sevinci olan Rab Tanrımız,

yer ve gök Senindir, deniz ve yerin derinlikleri Senindir.

Harika işlerinle aramızda çalışırsın,

bizleri kendi kutsal amacına yönlendir.

öyle ki, senin görkemini gören bizler

gökleri aşmış olan başkahinimiz İsa Mesih’in yüceliği ve övgüsü için yaşayalım.

[ Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımız,

şimdi ve sonsuzluklar boyunca Sana yücelik olsun. ]

Halleluya, halleluya, halleluya...

veya karşılıklı okuma

 

Rabbimiz İsa Mesih dirildi,

şan ve görkem içinde göğe yükseldi,

İsa Mesih Kraldır,

İsa Mesih tekrar gelecek

Baba’ya Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun,

Bu yerde ve dünyanın her yerinde, Amin.

 

Markos 16:14-19

 

Mezmur 8:1-9

(¶) ey her şeye egemen Rab,

adın yeryüzünde kutsaldır.

Gökleri ve yeri görkeminle kapladın.

 

¶¶Dua: görkem Tganrısı, görkemli yaratılışın sahibi Sensin,

Bizleri Mesih’te aradın, yücelik ve onur tacını bizlere layık gördün.

Ellerinin işi üzerine insana egemenlik verdin. Yaratılışa bakmayı, Senin görkemini görmeyi, Senden zevk alıp Seni yüceltmeyi, bizlere öğret.

 

Halleluya, halleluya, halleluya...

veya karşılıklı okuma

 

Rabbimiz İsa Mesih şimdi ve daima diridir,

Mesih dirildi ve göğe yükseldi,

İsa Mesih Kraldır, İsa Mesih kutsaldır,

İsa Mesih tekrar gelecek

Baba’ya Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun,

Bu yerde ve dünyanın her yerinde, Amin.

 

YÜKSELİŞ ARİFESİ-III

(okuma ayini olarak düzenlenmiştir)

 

- KİLİSE DÜZENİ -

Selamlama/Bereketleme/Açılış Duası

(Tanrı’yı Davet)

TÖVBE DUALARI

Mezmur 24

¶ Mezmur üzerine şükran

¶¶ Dua

kısa ilahi/ruhsal ezgi

Mezmur 110

¶ Mezmur üzerine şükran

¶¶ Dua

kısa ilahi/ruhsal ezgi

Mezmur 96

¶ Mezmur üzerine şükran

¶¶ Dua

kısa ilahi/ruhsal ezgi

Eski Ahit okuması

kısa ilahi/ruhsal ezgi

Mektup Okuması

kısa ilahi/ruhsal ezgi

İncil Okuması

kısa ilahi/ruhsal ezgi

ÖVGÜ VE ŞÜKRAN DUALARI

[secde ve alçalış]

VAAZ

İlahi/yüceltme ezgisi

GENEL DUALAR

İlahi

Bereketleme/son ilahi

 

Mezmur 24:1-10

 

(¶) ya Rab, yeryüzü ve içindekiler senindir,

elleri ve pak ve yüreği temiz olanları kutsarsın,

gönlünü puta kaptırmayanları bereketlersin,

bütün yaratılış Senindir.

Güçlü olan Rabbimiz,

Sen göklerden tekrar geldiğinde bütün yaratılış Sana secde kılacak.  

AMİN.

 

¶¶Dua: yaratılışın Tanrısı,

görkem kralı Mesih bizlere hükmetsin, bizleri yönetsin.

armağanların ve bereketlerinde daima huzurunda duralım

ve göklserden bizi almaya gelecek olan İsa Mesih’i sevinçle bekleyelim.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla.

AMİN.

 

Mezmur 110:1-7

 

(¶) kral olan Rabbimiz,

Sen düşmanlarımızın ortasında egemenlik sürersin,

kutsal adından korkanları ödüllendirmek ve kutsal öfkenle kralları ezmek için göklerden tekrar geleceksin.

AMİN.

 

¶¶Dua: Mesih İsa, kralların Kralısın, Rab İsa Sen diri krutarıcısın, yüceliğinden soyunup aramıza geldin, çarmıhta bedelimizi ödedin, öldün, gömüldün görkem ile dirildin ve göklere yükseldin. İsrail’in kralı ve dünyanın yargıcı olarak tekrar geleceksin. Yeni Ahit’in başkahini ve aracısı Sensin. Kutsal Ruh ve tek Tanrı’nın birliğinde hüküm süren Seni överiz; şimdi ve daima Sana yücelik olsun.

AMİN.

 

Mezmur 96:1-13

 

(¶) Rab, Sen ulusun,

övgüye değer tek kurtarıcı Sensin.

İlahlardan çok Senden korkulur.

Yücelik ve ululuk Senin huzurundadır,

güç ve güzellik Senin tapınağındadır.

AMİN.

 

¶¶Dua: Diri olan Tanrımız,

Senin Sözün beden alıp aramızda yaşadı,

Yücelik içinde göğe alındı,

Kral olarak geldiğinde dünyayı adaletle yargılayacak,

halkını doğrulukla yönetecek.

Lütuf et ki, O’nun görkemini vaaz edelim,

Bütün yaratılışın önünde diz çökeceği Rab’bi daima övelim.

Bir gün göksel ordular,

Peygamberler, şehitler ve azizlerle birlikte

bütün yaratılışın hep bir ağzıdan yeni bir ilahi söyleyeceği güne kadar

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un krallığı sözlerimizle ve işlerimizle övülsün.

AMİN.