PASTOREL LİTURJİ

 

Easter Eve – Easter Vigil / Diriliş (Paskalya Arifesi)/Dirilişi Karşılama

 

Diriliş arifesi ayini Yahudilikten gelen ilk Hristiyanların kilisede yaptıktıkları bir uygulamadır. Bu ayin tarih boyunca Tanrı’nın yapmış olduğu kurtarıcı işinin evrensel önemini dört bölümde hatırlatır.

 

Işık Ayini:

Bu ayin gecenin karanlığında (ilerlemiş bir saatte) başlar. Paskalya Mumunun yakılmasıyla İsa Mesih’in karanlıkta parlayan ışık olduğu (Yuhanna 1:5) hatırlanır. Mumlarla aydınlanmış gecede Okumalar, İlahiler ve Dualar ile tapınan topluluk kendini, geçmişte geceleyin bir ateş sütunu içindeki ışığı takip eden Tanrı Halkı ile özdeşleştirir (Çıkış 23:21). Pakalya Mumu dünyanın ışığı olan İsa Mesih’i simgelediğinden (Yuhanna 8:12) bütün ayin boyunca her aşamada öne çıkarılır.

 

Okuma Ayini:

Bu ayin Eski ve Yeni Ahit okumarından oluşur. Bu okumalar Tanrı’nın yaptığı evrensel işi resmeder:

Yaratılış,

Kölelikten Kurtuluş,

Tanrı’nın Peygamberler Aracılığı ile Bizleri Çağırması,

Tanrı’nın İsa Mesih’te Aramıza Gelmesi,

İsa Mesih’in Mezardan Dirilmesi

 

Kutsal Yazı okumalarının ana konusunu bu okumalar oluşturur. Bu okumalar Tanrı’nın çocukları olarak vaftiz edildiğimiz ‘Kutsal Öykü’müzü bize yeniden hatırlatır.

 

Vaftiz Ayini:

İlk kilisede vaftiz bu ayinde yapılırdı. Bu ayinde vaftiz yapılcak kimse yoksa Vaftizli Hristiyanlar kendi vaftiz antlarını ve vaftizin antlaşmasal olarak getirdiği yenilemeyi hatırlarlardı. Su da bu ayinin bir parçasıydı. Suyun yaşam veren yönü –ürününlerin yetişmesi, hayatın devamı, bedenimizi temizlemesi- ve Tanrı’nın su ile yaptığı barıştırma (tufan, Çıkış ve Ürdün nehrindeki vaftiz) hatırlanırdı (Vaftiz Suyunun Kutsanması). Su aynı zamanda yaşam ve ölüm getirdiği gibi vaftizde de ölüm ve yaşam vardır: günaha ölmek ve yeni hayata dirilmek. Vaftiz, inananları İsa Mesih’in ölümüne ve dirilişine bağlar.

 

Rab’bin Sofrası Ayini:

Dirilmiş Rab İsa Mesih kendi hazırladığı bu sofraya her katılan kişiyi yeni hayata devet eder. Böylece katılımcılar Rab’bin Sofrasında, Tanrı’nın Krallığında Rab İsa Mesih’in antlaşmasal şölen sofrasını (Luka 13:29) hatırlayarak daha ileriye bakarlar.

 

Paskalya Arifesi Ayinini şu ifade çok iyi tanımlar: Tanrı’nın geçmişte yapmış olduğu, Tanrı’nın biz yaşamakta olanlarda şu anda yaptığı ve Tanrı’nın gelecekte yapacağı işlerin hatırlanarak kutlanmasıdır.

 

Diriliş Bayramı (Paskalya Yortusu) Arife Ayini

 

a-) Işık Ayini

 

Yöneten: Rabbimiz İsa Mesih’ten size lütuf ve esenlik olsun.

Topluluk: Ve Sizinle olsun.

 

Yöneten: Bu gecede Kurtarıcı İsa Mesih’in ölümden dirilişi ve bizlere sonsuz hayata getirişi üzerinde düşünmek ve bunu kutlamak için buradayız. Mesih’in bu büyük Çıkışını su, ekmek ve şarapta hatırlıyoruz. Kutsal Sakramentler bizleri Rab İsa Mesih’in ölümüne ve dirilişine yeniden çağırıyor; Kutsal Sakramentler ile Rab İsa Mesih’in günah ve ölüm üzerindeki zaferine paydaş oluyoruz. Böylece yaşayan bir umula; çürümez, lekesiz ve solmaz bir mirasın sahipleri olarak Rabbimiz İsa Mesih’in gelişini bekliyoruz.

 

Tanrı’nın Sözlerini dinleyin:

Yuhanna 1:1 Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı.

2 Başlangıçta O, Tanrı'yla birlikteydi.

3 Her şey O'nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O'nsuz olmadı.

4 Yaşam O'ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı.

5 Işık karanlıkta parlar. Karanlık onu alt edemedi.

 

Açılış Duası

Sonsuzluğun Tanrı’sı

İsa Mesih aracılığı ile dünyaya Yaşam Işığını verdin.

Bizleri yeni ateş ile kutsa

Senin önünde yürüyen kulların olarak

İsa Mesih’in dirilişinin ışığında

parlama tutkusunu yüreklerimizde yak.

Doğruluğun güneşi Rabbimiz İsa Mesih aracılığında. Amin.

 

Paskalya Mumu [ya da kandili] yakılır:

Matta 4:16 Karanlıkta yaşayan halk,

Büyük bir ışık gördü.

Ölümün gölgelediği diyarda

Yaşayanlara ışık doğdu.

 

Paskalya Mumu herkes tarafından görülebilecek şekilde kaldırılır ve uygun bir yere konur (Ayin dışarda başlamış ise mumun yakılması ile birlikte ilahi söyleyerek kiliseye girilir).

 

Paskalya İlahisi okunur.

 

Yöneten: Rabbimiz İsa Mesih’ten size lütuf ve esenlik olsun.

Topluluk: Ve Sizinle olsun.

Yöneten: Yüreklerimizi Rabbe kaldıralım.

Topluluk: Yüreklerimiz Rab iledir.

Yöneten: Rabbe şükranlar sunalım.

Topluluk: Rabbi övmek iyidir ve doğrudur.

 

Yöneten: Güçlü Yaratıcımız

Seni ve Kutsal Oğlun, Rabbimiz İsa Mesih’i

bütün aklımızla ve kalbimizle

övmek iyidir ve doğrudur.

Görkem Tanrısı

Seni seslerimizle övmek iyidir ve doğrudur.

Rabbimiz İsa Mesih kutsal kanıyla

Adem’in günahının bedelini ödedi.

Sana yücelik olsun. Amin.

 

Topluluk: Göksel güçler sevinir

Melekler ilahi söyler:

Kralımız İsa Mesih dirildi

 

Yöneten: Bu Fısıh Bayramıdır

Mesih kuzu gibi kurban edildi,

kanı ile inananların evlerini kutsadı.

Önceden kurtarılmamızın kutlaması bu gecedir:

İsrail kölelikten kurtuldu

Yarılmış olan denizden, kuru topraktan geçtiler.

Dünyanın her yerindeki Hristiyanlar

Mesih’te günahtan ve murdarlıktan temizlendiler

böylece kutsallıkta büyümek için lütuf ile güçlendiler

Mesih ölüm zincirlerini kırdı

ve mezardan zafer ile dirildi.

 

Topluluk: Göksel güçler sevinir

Melekler ilahi söyler:

Kralımız İsa Mesih dirildi

 

Yöneten: Rab Tanrımız,

harikaların çoktur ve sevgin çok büyüktür.

Bizleri özgür kılmak için sevgili Oğlunu verdin.

Bu gece lütfunun gücü ile

Şeytanı sınırlarımızdan kov, suçlarımızı yıka,

kaybettiğimiz masumiyetimizi bina et, yasımıza sevinç getir,

nefreti kaldır ve bize esenlik ver,

dünyadan gururumuzu alçalt.

Tanrı ile barıştığımız,

gökyüzü ve yeryüzünün evliliğinde

bu zamanı gerçeğinle kutsal kıl.

Lütufkar olan Tanrı’mız

bu gecenin sevincinde övgü kurbanlarımızı

ve sunularımızı kabul et.

Paskalyanın ışığı daima gecenin karanlığını dağıtsın!

 

Topluluk: Göksel güçler sevinir

Melekler ilahi söyler:

Kralımız İsa Mesih dirildi

 

Yöneten: Sabah yıldızı doğmasa da

Paskalyanın ışığı daima parlar.

Mesih İsa ölümden dirilen Sabah Yıldızıdır.

Yaratılışa ışığının esenliğini döker.

Baba ve Kutsal Ruh ile birlikte

şimdi ve daima yaşar,

şimdi, daima ve sonsuza dek hüküm sürer.

 

Topluluk: Göksel güçler sevinir

Melekler ilahi söyler:

Kralımız İsa Mesih dirildi

 

b-) Okuma Ayini

 

Paskalya Mumu yerinden alınarak okumaların yapılacağı yere getirlir.

 

Bu bölümde şöyle bir sıra izlenir:

1-) Okuma yapılır,

2-) Kısa bir sessiz zaman ile okunan ayetleri cemaat düşünür,

3-) Mezmurlardan ya da Kutsal Kitap’tan bir ezgi okunur;

4-) Dua edilir.

 

Okuyucu: Tanrı’nın sözlerini dinleyin ve O’nun tarihte kurtuluşumuz için yaptıklarını hatırlayın:

 

Yöneten: Tanrı Sözü beden aldı ve aramızda yaşadı

Beden almış Tanrı Sözü olan İsa Mesih kilisenin kurtarıcısıdır.

 

1. Okuma: Yaratılışın Öyküsü

Tekvin 1:1-2:4a

 

Sessizlik

 

Mezmur 136:1-9, 23-26

 

DUA: Her şeye kadir olan sonsuzluğun Tanrısı,

Sen her şeyi harika bir güzellikte

ve bir düzen içinde yarattın.

Senin yaratılışın hala harikadır.

Zaman dolduğunda

şimdi ve daima hüküm süren,

Fısıh kuzumuz aracılığı ile

halkını kurtardın. Amin.

 

2. Okuma:Tufan

Tekvin 7:1-5, 11-18; 8:6-18; 9:8-13

 

Sessizlik

 

Mezmur 46

 

DUA: Doğruluğun Tanrısı,

Yaşayan canlarla antlaşmanın simgesi olarak

gökyüzüne gökkuşağını koydun.

Sudan ve ruhtan doğmuş olan bizler

İsa Mesih aracılığı ile Sana övgü kurbanları sunarız. Amin.

 

3. Okuma:İbrahim’in İshak’ı Tanrı’ya sunması

Tekvin 22:1-18

 

Sessizlik

 

Mezmur 16

 

DUA: İman edenlere lütufkar olan Tanrımız,

İbrahim’in itaati aracılığı ile

yeryüzünün bütün halklarına

kutsal sevgini bildirdin.

Mesih’in gerçekleştirdiği kutsal kurban aracılığı ile

kiliseni ve dünyayı Yeni Antlaşma’nın

vaatleriyle dolu tut. Amin.

 

4. Okuma:İsrail Halkının Kurtuluşu

Çıkış 14:10-31; 15:20-21

 

Sessizlik

 

Çıkış 15:1b-6, 11-13, 17-18

 

DUA: Değişmez sevginin Tanrı’sı

geçmişte olan harika işlerin

günümüzde bizlerin önünde parlıyor.

Bütün ulusların kurtuluşunun işareti olarak

Denizin suları aracılığı ile vaftiz olan seçilmiş olan halkını

kölelikten kurtardın.

Rabbimiz İsa Mesih aracılığı ile

Yeryüzünün bütün halklarını İbrahim’in çocukları

ve İsrail’in sevindiği mirasın yaptın.

Sana yücelik olsun. Amin.

 

5. Okuma:Karşılıksız Olarak Verilen Kurtuluş

İşaya 55:1-11

 

Sessizlik

 

İşaya 12:2-6

 

DUA: Sonsuzluk Tanrı’sı,

Sözünün gücüyle her şeyi yarattın

ve Ruh’un ile yeryüzünü yeniledin.

Senin için susayanlara yaşam suyu ver,

Sana acıkanları ruhsal gıda ile besle.

Kutsal Ruh ve tek Tanrı’nın birliğinde yaşayan ve hüküm süren,

ölümü yenmiş olan Rabbimiz İsa Mesih aracılığı ile

Yaşamımız Senin Göksel Krallığının bol meyvesiyle dolsun. Amin.

 

6. Okuma:Tanrı’nın Bilgeliği

Süleymanın Meselleri 8:1-8, 19-21; 9:4b-6

 

Sessizlik

 

Mezmur 19

 

DUA: Bilgelik kaynağı olan Tanrımız,

Sen kainatı sözünle kurdun

ve kendi suretinde olarak yerin toprağından bizi yarattın,

her yerde Senin tatlı sevginin işaretini görürüz.

Sendeki bilgelik ile bol yaşamda kalalım

ve sonsuza dek harika görkemin ışığında yaşayalım diye

Kendi yollarında bize öncülük et;

Yol, gerçek ve yaşam olan Rabbimiz İsa Mesih aracılığı ile. Amin. 

 

7. Okuma:Yeni Bir Yürek ve Yeni Bir Ruh

Hezekiel 36:24-28

 

Sessizlik

 

Mezmur 42; 43

 

DUA: Kutsallık ve ışığın Tanrısı,

Mesih’in ölümünün ve dirilişinin gizinde

barış getiren Yeni Antlaşmayı kurdun.

Senin kurtaran lütfun ilan edilebilsin

ve bütün dünyaya vaaz edilebilsin diye

kalplerimizi temizle ve halkını Ruhunun gücüyle yenile.

Rabbimiz İsa Mesih aracılığı ile. Amin.

 

8. Okuma:Kuru Kemikler Vadisi

Hezekiel 37:1-14

 

Sessizlik

 

Mezmur 143

 

DUA: Yaşayan Tanrımız,

Kutsal Oğlun’un geçişi (Fıshı) aracılığı ile

bizleri günahtan doğruluğa,

ölümden yaşama getirdin.

Kutsal Ruh’unla mühürlenmiş olanlara lütuf et ki,

Seni bütün dünyaya vaaz etmek için güç ve istek bulsunlar.

Rabbimiz İsa Mesih aracılığı ile. Amin.

 

9. Okuma:Tanrı’nın Halkının Toplanması

Tsefanya 3:14-20

 

Sessizlik

 

Mezmur 98

 

DUA: Işığın ve değişmeyen gücün Tanrısı,

yeryüzündeki kilisene merhatinle bak.

kurtaran işini tamamla,

bütün dünya görebilsin diye

düşenler kalksın, eski olan yenilensin

ve her şeyin aracılığı ile yaratıldığı

kutsal Oğlun Rabbimiz İsa Mesih’in

kendi mükemmeliğinde bizleri kutsa. Amin.

 

Yücelerdeki Tanrı’ya Övgü (Gloria in Excelsis)

veya

Seni Överiz (Te Deum Laudamus)

 

DUA: Işığı ve hayatı veren Tanrı,

Sana ayrılmış olasn bu zaman

dirilmiş olan Mesih’in görkemi ile parlar.

Sana Ruh’ta ve gerçekte tapınalım diye

vaftiz ile bize verdiğin Ruh aracığıyla Kiliseni yenile ki

Senin ışığın olarak bu dünyada parlasın;

yaşayan ve hükmeden, Kutsal Ruh ve tek Tanrı’nın birliğinde

şimdi ve daima Sana yücelik olsun. Amin.

 

Romalılar 6:3-11

Mezmur 114

 

Matta 28:1-10

ya da

Markos 16:1-8

ya da

Luka 24:1-12

 

VAAZ

 

Mezmur ya da İlahi söylenir

 

Kilise kendi geleneğine göre Vaftiz ve Rabbin Sofrası ayinlerini yapar:

c-) Vaftiz Ayini

 

eğer vaftiz olacak kimse yoksa cemaat vaftiz andını tekrarlar

 

d-) Rabbin Sofrası Ayini

 

RAB’BİN DUASI (Göklerdeki Babamız)

 

Bereketleme; II.Korintler 2: 11 Son olarak hoşça kalın, kardeşlerim. Yaşantınızı düzeltin, çağrıma kulak verin, düşüncelerinizde birlik olun, esenlik içinde yaşayın. Sevgi ve esenlik kaynağı olan Tanrı sizinle birlikte olacaktır.

12 Birbirinizi kutsal öpüşle selamlayın.

13 Bütün kutsallar size selam eder.

14 Rab İsa Mesih'in lütfu, Tanrı'nın sevgisi

ve Kutsal Ruh'un paydaşlığı

hepinizle birlikte olsun.

 

Mesih Dirildi

Mesih Dirildi

 

Mesih Dirildi

Mesih Dirildi! Halleluya!

 

Mesih Dirildi

Gerçekten Mesih Dirildi! Halleluya!