PASTOREL LİTURJİ

 

31 Aralık / 1 Ocak kutsal isim günü

 

** [ilave/alternatif okumalar-SABAH]

Tanrı Sığınacak Yerimdir

4: 1 Sana seslenince cevap ver bana ,

Ey adil Tanrım!

Ferahlat beni sıkıntıya düştüğümde,

Lütfet bana, kulak ver duama.

46: 1a sığınağımız ve gücümüz Sensin ya Rab,

91: 2a sığınağımız ve kalemiz Sensin ya Rab,

 

** [ilave/alternatif okumalar-GÜNDÜZ]

Tanrı’ya şükrederim

30:1 Seni yüceltirim ya RAB,

Çünkü beni kurtardın.

Dua ederim, düşmanları bana güldürme.

30:4 Seni ilahilerle överim,

Kutsallığına şükrederim.

7: 17 Şükrederim RAB'be doğruluğu için,

Yüce RAB'bin adını ilahilerle överim.

 

** [ilave/alternatif okumalar-AKŞAM]

RehberiM Sensin ya Rab

25: 1 Ya RAB, bütün varlığımla sana yaklaşıyorum,

25: 5 Bana gerçek yolunda öncülük et, eğit beni;

Çünkü beni kurtaran Tanrı sensin.

Bütün gün umudum sende.

5: 8 Yol göster bana doğruluğunla, ya RAB,

Düşmanlarıma karşı!

Yolunu önümde düzle.

31: 3 Madem kayam ve kalem sensin,

Öncülük et, yol göster bana

Kendi adın uğruna.

 

** [ilave/alternatif okumalar-YATSI]

GÜNLERİM GEÇİCİDİR

39: 6 "Bir gölge gibi dolaşır insan,

Boş yere çırpınır,

Mal biriktirir, kime kalacağını bilmeden.

102: 26 Onlar yok olacak, ama sen kalıcısın.

Hepsi bir giysi gibi eskiyecek.

Onları bir kaftan gibi değiştireceksin,

Geçip gidecekler.

102: 27 Ama sen hep aynısın,

Yılların tükenmeyecek.

102: 28 Gözetiminde yaşayacak kullarının çocukları,

Senin önünde duracak soyları."

16: 11 Yaşam yolunu bana bildirirsin.

Bol sevinç vardır senin huzurunda,

Sağ elinden mutluluk eksilmez.

 

31 Aralık/Sabah Duası

 

Selamlama / Bereketleme:

Matta 1:21 ... Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından kurtaracak olan O'dur.

 

Matta 6:19-21, 24-26, 31-33

19 «Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir, hırsızlar da girip çalarlar. 20 Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir, ne de hırsızlar girip çalar. 21 Hazineniz neredeyse, yüreğiniz de orada olacak.

 

24 «Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya, hem de paraya kulluk edemezsiniz. 25 «Bu nedenle size şunu söylüyorum: `Ne yiyip ne içeceğiz?' diye canınız için, ya da `Ne giyeceğiz?' diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi? 26 Gökte uçan kuşlara bakın! Ne eker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel Babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz?

 

31 «Öyleyse, `Ne yiyeceğiz?' `Ne içeceğiz?' ya da `Ne giyeceğiz?' diyerek kaygılanmayın. 32 Uluslar hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa göksel Babanız tüm bunları gereksindiğinizi bilir. 33 Siz önce O'nun egemenliğinin ve O'ndaki doğruluğun ardından gidin, o zaman size tüm bunlar da verilecektir.

 

Mezmur 91

1 Yüceler Yücesi'nin barınağında oturan,

Her Şeye Gücü Yeten'in gölgesinde barınır.

[2] O benim sığınağım ve kalemdir

RAB benim Tanrım'dır, O'na güvenirim.

3 Çünkü O seni avcı tuzağından,

Ölümcül hastalıktan kurtarır.

4 Seni kanatlarının altına alır,

Onların altına sığınırsın.

O'nun sadakati senin kalkanın, siperin olur.

[2] O benim sığınağım ve kalemdir

RAB benim Tanrım'dır, O'na güvenirim.

5-6 Ne gecenin dehşetinden korkarsın,

Ne gündüz uçan oktan,

Ne karanlıkta dolaşan ölümcül hastalıktan,

Ne öğleyin yok eden kırgından.

7 Yanında bin kişi,

Sağında on bin kişi kırılsa bile,

Sana dokunmaz.

[2] O benim sığınağım ve kalemdir

RAB benim Tanrım'dır, O'na güvenirim.

8 Sen yalnız kendi gözlerinle seyredecek,

Kötülerin cezasını göreceksin.

 

Tesniye 11:

1 "Tanrınız RAB'bi sevin. Uyarılarına, kurallarına, ilkelerine, buyruklarına her zaman uyun.

8 "Bugün size bildirdiğim buyrukların tümüne uyun ki, güçlü olasınız, mülk edinmek üzere Şeria Irmağı'ndan geçip ülkeyi ele geçiresiniz.

9 RAB'bin ant içerek atalarınıza ve soylarına söz verdiği süt ve bal akan ülkede ömrünüz uzun olsun.

12 Orası Tanrınız RAB'bin kayırdığı bir ülkedir. Tanrınız RAB orayı bütün yıl sürekli gözetir.

13 "Tanrınız RAB'bi sevmek, bütün yüreğinizle, bütün canınızla O'na kulluk etmek için bugün size bildirdiğim buyruklara iyice kulak verirseniz,

14 RAB ülkenize ilk ve son yağmuru vaktinde yağdıracak. Öyle ki, tahılınızı, yeni şarabınızı, zeytinyağınızı toplayasınız.

15 RAB tarlalarda hayvanlarınız için ot sağlayacak, siz de yiyip doyacaksınız.

16 Sakının, ayartılıp yoldan çıkmayasınız; başka ilahlara tapmayasınız, önlerinde eğilmeyesiniz.

17 Öyle ki, RAB size öfkelenmesin; yağmur yağmasın, toprak ürün vermesin diye gökleri kapamasın; size vereceği verimli ülkede çabucak yok olmayasınız.

 

Filipililer 3:

7 Ama bana kazanç olan her şeyi Mesih uğruna zarar saydım.

8-9 Dahası var, kendisi uğruna her şeyi yitirdiğim Rabbim İsa Mesih'i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum, süprüntü sayıyorum. Öyle ki, Mesih'i kazanayım ve Kutsal Yasa'ya dayanan kendime özgü bir doğruluğa değil, Mesih'e iman etmekle kazanılan, iman sonucu Tanrı'dan gelen doğruluğa sahip olarak Mesih'le birleşmiş olayım.

10-11 Ölümünde O'na benzeyerek O'nu tanımak, dirilişinin gücünü ve acılarına ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek ve böylece ne yapıp yapıp ölümden dirilişe erişmek istiyorum.

 

Mezmur 91

9 Sen RAB'bi kendine sığınak,

Yüceler Yücesi'ni konut edindiğin için,

10 Başına kötülük gelmeyecek,

Çadırına felaket yaklaşmayacak.

[2] O benim sığınağım ve kalemdir

RAB benim Tanrım'dır, O'na güvenirim.

11 Çünkü Tanrı meleklerine buyruk verecek,

Gideceğin her yerde seni korusunlar diye.

12 Elleri üzerinde taşıyacaklar seni,

Ayağın bir taşa çarpmasın diye.

[2] O benim sığınağım ve kalemdir

RAB benim Tanrım'dır, O'na güvenirim.

13 Aslanın, kobranın üzerine basıp geçeceksin,

Genç aslanı, yılanı çiğneyeceksin.

[2] O benim sığınağım ve kalemdir

RAB benim Tanrım'dır, O'na güvenirim.

14 "Beni sevdiği için

Onu kurtaracağım" diyor RAB,

"Beni iyi tanıdığı için

Ona kale olacağım.

[2] O benim sığınağım ve kalemdir

RAB benim Tanrım'dır, O'na güvenirim.

15 Bana seslenince ona yanıt vereceğim,

Sıkıntıda onun yanında olacağım,

Kurtarıp yücelteceğim onu.

16 Onu uzun ömürle doyuracak,

Ona kurtarışımı göstereceğim."

 

***Tövbe ve Alçalış

II.Tarihler 7: 14 adımla çağrılan halkım alçakgönüllülüğü takınır, bana yönelip dua eder, kötü yollarından dönerse, gökten onları duyacağım, günahlarını bağışlayıp ülkelerini sağlığa kavuşturacağım.

I.Yuhanna 1:7 Ama kendisi ışıkta olduğu gibi, biz de ışıkta yürürsek, birbirimizle paydaşlığımız olur ve O'nun Oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır. 8 Günahımız yok dersek, kendimizi aldatırız ve içimizde gerçek olmaz. 9 Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı, günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.

Göklerdeki Babamız,

Suçlarım senin önündedir, bana zayıflıklarımı göster, tövbe ve alçalış ruhunu üzerimde tut. Senin bağışlamana sığınır ve Sana hayatımda hoşnut olmadığın her şeyi getiririm. 

(serbest dua)

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

31 Aralık/Gündüz Duası

 

Selamlama / Bereketleme:

Matta 1:21 ... Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından kurtaracak olan O'dur.

 

II.Petrus 3:9-13

9 Bazılarının gecikmiş saydığı gibi Rab, vaadini yerine getirmekte gecikmez; ama size karşı sabrediyor. Çünkü hiç kimsenin mahvolmasını istemiyor, herkesin tövbe etmesini istiyor. 10Ne var ki, Rab'bin günü hırsız gibi gelecek. O gün gökler büyük bir gürültüyle ortadan kalkacak, maddesel öğeler yanarak yok olacak, yer ve yeryüzünde yapılmış olan her şey yanıp bitecek.

11-12 Her şey bu şekilde yok olacağına göre, sizin nasıl kişiler olmanız gerekir? Tanrı'nın gününü bekleyip o günün gelişini çabuklaştırarak kutsallık içinde yaşamalı ve Tanrı yolunu izlemelisiniz. O gün gökler yanarak yok olacak, maddesel öğeler şiddetli ateşte eriyecektir.

13 Ama biz Tanrı'nın vaadine göre, doğruluğun barınacağı yeni gökleri ve yeni yeryüzünü bekliyoruz.

 

Mezmur 103: RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

O'nun kutsal adına övgüler sun, ey bütün varlığım!

2 RAB'be övgüler sun, ey canım!

İyiliklerinin hiçbirini unutma!

3 Bütün suçlarını bağışlayan,

Bütün hastalıklarını iyileştiren,

4 Canını çukurdan fidyeyle kurtaran,

Sana sevgi ve sevecenlik tacı giydiren,

5 Yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran O'dur,

2 RAB'be övgüler sun, ey canım!

İyiliklerinin hiçbirini unutma!

Bu nedenle gençliğin kartalınki gibi tazelenir.

 

Tesniye 8: 10 "Yiyip doyunca, size verdiği verimli ülke için Tanrınız RAB'be övgüler sunun.

11 Tanrınız RAB'bi unutmamaya dikkat edin. Bugün size bildirdiğim buyruklarını, ilkelerini, kurallarını savsaklamayın.

12 Yiyip doyduğunuzda, güzel evler yapıp yerleştiğinizde,

13 sığırlarınız, davarlarınız çoğaldığında, altınınız, gümüşünüz ve her şeyiniz arttığında,

14 böbürlenmemeye ve sizi Mısır'dan, köle olduğunuz ülkeden çıkaran Tanrınız RAB'bi unutmamaya dikkat edin.

 

Mezmur 103: 15 İnsana gelince, ota benzer ömrü,

Kır çiçeği gibi serpilir;

16 Rüzgar üzerine esince yok olur gider,

Bulunduğu yer onu tanımaz.

17 Ama RAB kendisinden korkanları sonsuza dek sever,

2 RAB'be övgüler sun, ey canım!

İyiliklerinin hiçbirini unutma!

18 Antlaşmasına uyan

Ve buyruklarına uymayı anımsayan soylarına adil davranır.

19 RAB tahtını göklere kurmuştur,

O'nun egemenliği her yeri kapsar.

2 RAB'be övgüler sun, ey canım!

İyiliklerinin hiçbirini unutma!

20 RAB'be övgüler sunun, ey sizler, O'nun melekleri,

O'nun sözünü dinleyen,

Söylediklerini yerine getiren güç sahipleri!

21 RAB'be övgüler sunun, ey sizler,

O'nun bütün göksel orduları,

İsteğini yerine getiren kulları!

2 RAB'be övgüler sun, ey canım!

İyiliklerinin hiçbirini unutma!

22 RAB'be övgüler sunun,

Ey O'nun egemen olduğu yerlerdeki bütün yaratıklar!

RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

 

Luka 12:32-48

32 «Korkma, ey küçük sürü! Çünkü Babanız, egemenliği size vermeyi uygun gördü.

33 Mallarınızı satın, sadaka olarak verin. Kendinize eskimeyen keseler, göklerde tükenmeyen bir hazine edinin. Orada ne hırsız ona yaklaşır, ne de güve onu yer.

34 Hazineniz neredeyse, yüreğiniz de orada olacak.

 

Mezmur 103: 6 RAB bütün düşkünlere

Hak ve adalet sağlar.

7 Kendi yöntemlerini Musa'ya,

İşlerini İsrailoğulları'na açıkladı.

2 RAB'be övgüler sun, ey canım!

İyiliklerinin hiçbirini unutma!

8 RAB sevecen ve lütfedendir,

Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.

9 Sürekli suçlamaz,

Öfkesini sonsuza dek sürdürmez.

10 Bize günahlarımıza göre davranmaz,

Suçlarımızın karşılığını vermez.

2 RAB'be övgüler sun, ey canım!

İyiliklerinin hiçbirini unutma!

11 Çünkü gökler yeryüzünden ne kadar yüksekse,

Kendisinden korkanlara karşı sevgisi de o kadar büyüktür.

12 Doğu batıdan ne kadar uzaksa,

O kadar uzaklaştırdı bizden isyanlarımızı.

2 RAB'be övgüler sun, ey canım!

İyiliklerinin hiçbirini unutma!

13 Bir baba çocuklarına nasıl sevecen davranırsa,

RAB de kendisinden korkanlara öyle sevecen davranır.

14 Çünkü mayamızı bilir,

Toprak olduğumuzu anımsar.

 

31 Aralık - Arife [AKŞAM] Duası [1]

 

Selamlama / Bereketleme:

Matta 1:21 ... Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından kurtaracak olan O'dur.

 

Övgülerimiz / Şükranlarımız

Mezmur 148: 1 RAB'be övgüler sunun!

Göklerden RAB'be övgüler sunun,

Yücelerde O'na övgüler sunun!

2 Ey bütün melekleri, O'na övgüler sunun,

Övgüler sunun O'na, ey bütün göksel orduları!

3 Ey güneş, ay, O'na övgüler sunun,

Övgüler sunun O'na, ey ışıldayan bütün yıldızlar!

4 Ey göklerin en yüce katı

Ve göklerin üstündeki sular,

O'na övgüler sunun!

Mezmur 5: 11 Sevinsin sana sığınan herkes,

Sevinç çığlıkları atsın sürekli,

Kanat ger üzerlerine;

Sevinçle coşsun adını sevenler sende.

12 Çünkü sen doğru kişiyi kutsarsın, ya RAB,

Çevresini kalkan gibi lütfunla sararsın.

Mezmur 148: 5 RAB'bin adına övgüler sunsunlar,

Çünkü O buyruk verince, var oldular;

6 Bozulmayacak bir kural koyarak,

Onları sonsuza dek yerlerine oturttu.

7 Yeryüzünden RAB'be övgüler sunun,

Ey deniz canavarları, bütün enginler,

8 Şimşek, dolu, kar, bulutlar,

O'nun buyruğuna uyan fırtınalar,

9 Dağlar, bütün tepeler,

Meyve ağaçları, sedir ağaçları,

10 Yabanıl ve evcil hayvanlar,

Sürüngenler, uçan kuşlar,

11 Yeryüzünün kralları, bütün halklar,

Önderler, yeryüzünün bütün yöneticileri,

12 Delikanlılar, genç kızlar,

Yaşlılar, çocuklar!

13 RAB'bin adına övgüler sunsunlar,

Çünkü yalnız O'nun adı yücedir.

O'nun yüceliği yerin göğün üstündedir.

14 RAB kendi halkını güçlü kıldı,

Bütün sadık kullarına,

Kendisine yakın olan halka,

İsrailoğulları'na ün kazandırdı.

RAB'be övgüler sunun!

Mezmur 5: 11 Sevinsin sana sığınan herkes,

Sevinç çığlıkları atsın sürekli,

Kanat ger üzerlerine;

Sevinçle coşsun adını sevenler sende.

12 Çünkü sen doğru kişiyi kutsarsın, ya RAB,

Çevresini kalkan gibi lütfunla sararsın.

 

[¶] Dua:

En yüce olan Tanrımız,

Kutsal Söz’ünle evreni yarattın,

Kutsal Ruh’unla yaratılışı devam ettiririsin.

dudaklarımızdan dökülen kurbanları,

dilimizin yaratılışın için sunduğu şükranları

İsa Mesih’in kutsal adı ile kabul et.

lütuf et ki, harika olan yaratılışın

ve kutsal cennetin için olan sevincimiz,

ilahimiz göklere yükselsin.

Kurtarıcı Rab Mesih’in kutsal adının aracılığı ile

yeryüzünde yaratılmış olan bütün her şey için,

yaratılışın güzelliği için,

Mesih’teki yeni yaratılışı almış canlarımızın

Sana yükselttiği övgüleri

İsa Mesih’in adının yüceliğine sunarız.

[¥] Rabbimiz İsa Mesih Kraldır,

Rabbimiz İsa Mesih kutsaldır,

Rabbimiz İsa Mesih diridir.

şimdi ve daima

Baba’ya Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun. Amin.

 

Okuma: Yeremya 23:1-6

"Otlağımın koyunlarını yok edip dağıtan çobanların vay başına!" diyor RAB.

2 Halkımı güden çobanlar için İsrail'in Tanrısı RAB şöyle diyor: "Sürümü dağıtıp sürdünüz, onlarla ilgilenmediniz. Şimdi ben sizinle ilgileneceğim, yaptığınız kötülük yüzünden sizi cezalandıracağım." RAB böyle diyor.

3 "Sürmüş olduğum bütün ülkelerden sürümün sağ kalanlarını toplayıp otlaklarına geri getireceğim; orada verimli olup çoğalacaklar.

4 Onları güdecek çobanlar koyacağım başlarına. Bundan böyle korkmayacak, yılgınlığa düşmeyecekler. Bir tanesi bile eksilmeyecek" diyor RAB.

5 "İşte Davut için doğru bir dal

Çıkaracağım günler geliyor" diyor RAB.

"Bu kral bilgece egemenlik sürecek,

Ülkede adil ve doğru olanı yapacak.

6 Onun döneminde Yahuda kurtulacak,

İsrail güvenlik içinde yaşayacak.

O, Yahve Doğruluğumuz adıyla anılacak.

 

[¶] Dua:

(Vahiy 2:3 veya [1])

[1] Yüce olan Rabbimiz,

Senin adınla dünyada dayanırız,

Senin adınla dünyayı yeneriz,

Senin adınla zaferliyiz, yılmayız.

(Vahiy 3:5-12 veya [2])

[2] adına bağlı kalanlar için olan sadakatine şükrederiz.

bizlere yeni yaşam verdin,

yeni Kudüs’ün adını bize verdin

ve kendi adını bizlerin üzerine koydun.

(Vahiy 11:18 veya [3])

[3] adından korkanlara kutsal bir ödül sakladın,

ve yeryüzünü mahvedenleri de mahvoluşa ayırdın.

(Vahiy 14:1; 19:11; 22:4 veya [4])

[4] alınlarında ismi yazılı olan bütün hizmetkarların Seni över,

Senin adın Sadık’tır, Senin adın Gerçek’tir.

Sen adaletle yargılarsın, Sen adaletle savaşırsın

Senin adınla kilise toplanır,

Senin adınla yakarışlar, övgüler sunarız,

Kutsal adını taşıyanları zaferli kılarsın.

Kurtarıcı Rabbimiz, Sen Mesih’sin, Sen Kralsın,

Seni yüz yüze göreceğimizi güne kadar Sana yücelik olsun.

 

Okuma: Koloseliler 2:8-15

8 Dikkatli olun! Mesih'e değil de, insanların geleneğine ve dünyanın temel ilkelerine dayanan felsefeyle, boş ve aldatıcı sözlerle kimse sizi tutsak etmesin.

9 Çünkü Tanrılığın tüm doluluğu bedence Mesih'te bulunuyor.

10 Siz de her yönetim ve hükümranlığın başı olan Mesih'te doluluğa kavuştunuz.

11 Ayrıca Mesih'in gerçekleştirdiği sünnet sayesinde günahlı benliğinizden[] soyunarak elle yapılmayan sünnetle O'nda sünnet edildiniz.

12 Vaftizde O'nunla birlikte gömüldünüz ve O'nu ölümden dirilten Tanrı'nın gücüne iman ederek O'nunla birlikte dirildiniz.

13 Siz suçlarınız ve benliğinizin sünnetsizliği yüzünden ölüyken, Tanrı sizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Bütün suçlarımızı O bağışladı.

14 Kurallarıyla bize karşı ve aleyhimizde olan yazılı antlaşmayı sildi, onu çarmıha mıhlayıp ortadan kaldırdı.

15 Yönetimlerin ve hükümranlıkların elindeki silahları alıp onları çarmıhta yenerek açıkça gözler önüne serdi.

 

[¶] Dua:

(Mezmur 20: 1 veya [a])

[a] Ey Yakup'un Tanrısı,

Sıkıntılı günde adınla bizi korursun,

Seni överiz.

inananları Mesih’in Bedeninde birleştirdin.

Mesih’te kilisene yeni bir yürek verdin,

Mesih’te yüreklere gizli olan sünneti verdin.

Mesih’te bizleri birleştirdin.

Mesih’le öldük, Mesih’le birlikte dirildik.

(Mezmur 7: 17 veya [b])

[b] doğruluğun için Sana şükrederiz.

adını ilahilerle överiz.

(Mezmur 9: 1-2 veya [c])

[c] kilisen Sana şükreder,

kilisen Sende sevinir,

Adını ilahilerle överiz, ey Yüceler Yücesi!

(Mezmur 23: 3 veya [d])

[d] Sen bizi tazelersin,

Adın uğruna kilisene öncülük edersin.

[¥] Baba olan Tanrımız,

biricik kutsal Oğul,

Rab olan, hayat veren Kutsal Ruh;

tek olan Tanrımız,

Sen şimdi ve daima kutsalsın. Amin.

 

31 Aralık / Yatsı Duası

 

Vaiz 3:1-2, 9-13

Her şeyin mevsimi, göklerin altındaki her olayın zamanı vardır.

2 Doğmanın zamanı var, ölmenin zamanı var.

Dikmenin zamanı var, sökmenin zamanı var.

9 Çalışanın harcadığı emekten ne kazancı var?

10 Tanrı'nın uğraşsınlar diye insanlara verdiği zahmeti gördüm.

11 O her şeyi zamanında güzel yaptı. İnsanların yüreğine sonsuzluk kavramını koydu. Yine de insan Tanrı'nın yaptığı işi başından sonuna dek anlayamaz.

12 İnsan için yaşamı boyunca mutlu olmaktan, iyilik yapmaktan daha iyi bir şey olmadığını biliyorum.

13 Her insanın yiyip içmesi, yaptığı her işle doyuma ulaşması bir Tanrı armağanıdır.

 

Vahiy 21:1-6

1 Bundan sonra yeni bir gökle yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki gök ve önceki yeryüzü ortadan kalkmıştı. Deniz de yoktu artık.

2 Kutsal kentin, yeni Kudüs'ün kendi güveyi için hazırlanmış süslü bir gelin gibi, gökten, Tanrı'nın yanından indiğini gördüm.

3 Tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim: «İşte, Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar O'nun halkı olacaklar, Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak.

4 Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalkmıştır.»

5 Tahtın üzerinde oturan dedi ki, «İşte her şeyi yeniliyorum.» Sonra, «Bunları yaz!» dedi. «Çünkü bu sözler güvenilir ve gerçektir.»

6 Bana, «Tamam!» dedi. «Alfa ve Omega, başlangıç ve son ben'im. Susamış olana, yaşam suyunun pınarından karşılıksız olarak su vereceğim.

 

Matta 25:31-40

31 «İnsanoğlu kendi görkemi içinde bütün melekleriyle birlikte gelince, görkemli tahtına oturacak.

32 Ulusların hepsi O'nun önünde toplanacak, O da koyunları keçilerden ayıran bir çoban gibi, onları birbirinden ayıracak.

33 Koyunları sağına, keçileri soluna alacak.

34 «O zaman Kral, sağındaki kişilere, `Sizler, Babamın kutsadıkları, gelin!' diyecek. `Dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan egemenliği miras alın!

35 Çünkü acıkmıştım, bana yiyecek verdiniz; susamıştım, bana içecek verdiniz; yabancıydım, beni içeri aldınız.

36 Çıplaktım, beni giydirdiniz; hastaydım, benimle ilgilendiniz; zindandaydım, yanıma geldiniz.'

37 «O vakit doğru kişiler O'na şu karşılığı verecekler: `Ya Rab, biz seni ne zaman aç görüp doyurduk, ya da susamış görüp içecek verdik?

38 Seni ne zaman yabancı gördük de içeri aldık, ya da çıplak görüp giydirdik?

39 Seni ne zaman hasta ya da zindanda görüp yanına geldik?'

40 «Kral da onlara şöyle cevap verecek: `Size doğrusunu söyleyeyim, bu en basit kardeşlerimden biri için yaptığınızı, benim için yapmış oldunuz.'

 

1 Ocak / Sabah Duası:

 

Selamlama / Bereketleme:

Luka 2:21 Sekizinci gün, çocuğu sünnet etme zamanı gelince, kendisine İsa adı verildi. Bu, O'nun ana rahmine düşmesinden önce meleğin O'na vermiş olduğu isimdi.

 

Mezmur 8

Ya Rab Yahve,

Ne yüce adın var yeryüzünün tümünde!

Gökyüzünü görkeminle kapladın.

2 Çocukların, hatta bebeklerin sesiyle

Set çektin hasımlarına,

Düşmanı, öç alanı yok etmek için.

3 Seyrederken ellerinin eseri olan gökleri,

Oraya koyduğun ayı ve yıldızları,

4 Soruyorum kendi kendime:

"İnsan ne ki, onu göz önüne alasın,

İnsan soyu ne ki, ona ilgi duyasın?"

5 Nerdeyse bir tanrı yaptın onu,

Başına şan şeref tacı koydun.

6 Ellerinin eserlerine onu egemen kıldın,

Her şeyi ayaklarının altına serdin;

7 Davarları, sığırları,

Yabanıl hayvanları,

8 Gökteki kuşları, denizdeki balıkları,

Denizde kıpırdaşan bütün canlıları.

9 Ya Rab Yahve,

Ne yüce adın var yeryüzünün tümünde!

 

Çıkış 34:4-8 (1-8)

4 Musa öncekiler gibi iki taş levha kesti. RAB'bin buyurduğu gibi sabah erkenden kalktı, taş levhaları yanına alarak Sina Dağı'na çıktı.

5 RAB bulutun içinde oraya inip onunla birlikte durdu ve adını Yahve olarak açıkladı.

6 Musa'nın önünden geçerek, "Ben Yahve'yim" dedi, "Yahve, acıyan, lütfeden, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin ve sadık Tanrı.

7 Binlercesine sevgi gösterir, suçlarını, başkaldırılarını, günahlarını bağışlarım. Hiçbir suçu cezasız bırakmam. Babaların işlediği günahın hesabını oğullarından, torunlarından, üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım."

8 Musa hemen yere kapanıp tapındı.

 

Filipililer 2:7-13 (9-13)

7-8 Ama yüceliğinden soyunarak kul özünü aldı ve insan benzeyişinde doğdu. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı.

9 Bunun için de Tanrı O'nu pek çok yükseltti ve O'na her adın üstünde olan adı bağışladı.

10-11 Öyle ki, İsa'nın adı anıldığında göktekiler, yerdekiler ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil, Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söylesin.

12 Öyleyse sevgili kardeşlerim, her zaman söz dinlediğiniz gibi, yalnız ben aranızdayken değil, ama şimdi yokluğumda da saygı ve korkuyla kurtuluşunuzu sonuca götürmek için daha çok gayret edin.

13 Çünkü kendisini hoşnut eden şeyi hem istemeniz, hem de yapmanız için sizde etkin olan Tanrı'dır.

 

1 Ocak / Gündüz Duası:

 

Selamlama / Bereketleme:

Luka 2:21 Sekizinci gün, çocuğu sünnet etme zamanı gelince, kendisine İsa adı verildi. Bu, O'nun ana rahmine düşmesinden önce meleğin O'na vermiş olduğu isimdi.

 

Mezmur 103: RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

O'nun kutsal adına övgüler sun, ey bütün varlığım!

2 RAB'be övgüler sun, ey canım!

İyiliklerinin hiçbirini unutma!

3 Bütün suçlarını bağışlayan,

Bütün hastalıklarını iyileştiren,

4 Canını çukurdan fidyeyle kurtaran,

Sana sevgi ve sevecenlik tacı giydiren,

5 Yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran O'dur,

 

Koloseliler 2:11 Ayrıca Mesih'in gerçekleştirdiği sünnet sayesinde günahlı benliğinizdensoyunarak elle yapılmayan sünnetle O'nda sünnet edildiniz. 12 Vaftizde O'nunla birlikte gömüldünüz ve O'nu ölümden dirilten Tanrı'nın gücüne iman ederek O'nunla birlikte dirildiniz. 13 Siz suçlarınız ve benliğinizin sünnetsizliği yüzünden ölüyken, Tanrı sizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Bütün suçlarımızı O bağışladı.

 

Mezmur 103: 6 RAB bütün düşkünlere

Hak ve adalet sağlar.

7 Kendi yöntemlerini Musa'ya,

İşlerini İsrailoğulları'na açıkladı.

8 RAB sevecen ve lütfedendir,

Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.

9 Sürekli suçlamaz,

Öfkesini sonsuza dek sürdürmez.

10 Bize günahlarımıza göre davranmaz,

Suçlarımızın karşılığını vermez.

11 Çünkü gökler yeryüzünden ne kadar yüksekse,

Kendisinden korkanlara karşı sevgisi de o kadar büyüktür.

12 Doğu batıdan ne kadar uzaksa,

O kadar uzaklaştırdı bizden isyanlarımızı.

13 Bir baba çocuklarına nasıl sevecen davranırsa,

RAB de kendisinden korkanlara öyle sevecen davranır.

14 Çünkü mayamızı bilir,

Toprak olduğumuzu anımsar.

 

I.Yuhanna 2:12 Yavrularım, size yazıyorum. Çünkü Mesih'in adı uğruna günahlarınız bağışlandı.

I.Yuhanna 3:21-22 Sevgili kardeşlerim, yüreğimiz bizi suçlamazsa, Tanrı'nın önünde cesaretimiz olur ve O'ndan her ne dilersek alırız. Çünkü O'nun buyruklarını yerine getiriyor ve O'nu hoşnut eden şeyleri yapıyoruz. 23 O'nun buyruğu da, Oğlu İsa Mesih'in adına inanmamız ve tıpkı İsa'nın buyurduğu gibi, birbirimizi sevmemizdir.

 

Mezmur 103: 15 İnsana gelince, ota benzer ömrü,

Kır çiçeği gibi serpilir;

16 Rüzgar üzerine esince yok olur gider,

Bulunduğu yer onu tanımaz.

17 Ama RAB kendisinden korkanları sonsuza dek sever,

18 Antlaşmasına uyan

Ve buyruklarına uymayı anımsayan soylarına adil davranır.

19 RAB tahtını göklere kurmuştur,

O'nun egemenliği her yeri kapsar.

20 RAB'be övgüler sunun, ey sizler, O'nun melekleri,

O'nun sözünü dinleyen,

Söylediklerini yerine getiren güç sahipleri!

21 RAB'be övgüler sunun, ey sizler,

O'nun bütün göksel orduları,

İsteğini yerine getiren kulları!

22 RAB'be övgüler sunun,

Ey O'nun egemen olduğu yerlerdeki bütün yaratıklar!

RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

 

İbraniler 6:10 Tanrı adaletsiz değildir. Emeğinizi ve kutsallara hizmet etmiş olarak ve etmeye devam ederek O'nun adına gösterdiğiniz sevgiyi unutmaz.

 

1 Ocak / Akşam Duası:

 

Selamlama / Bereketleme:

Luka 2:21 Sekizinci gün, çocuğu sünnet etme zamanı gelince, kendisine İsa adı verildi. Bu, O'nun ana rahmine düşmesinden önce meleğin O'na vermiş olduğu isimdi.

 

Mezmur 8...

 

Galatyalılar 4:4-7

4 Ama zaman dolunca Tanrı, Yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, Yasa altında doğan öz Oğlunu gönderdi.

5 Öyle ki, bizler oğulluk hakkını alalım.

6 Oğullar olduğunuz için Tanrı, öz Oğlunun «Abba! Baba!» diye seslenen Ruhunu yüreklerinize gönderdi.

7 Bu nedenle artık köle değil, oğullarsınız. Ve oğullar olduğunuz için Tanrı sizi aynı zamanda mirasçı yaptı.

 

Sayılar 6:24-26

24 RAB sizi kutsasın

Ve korusun;

25 RAB aydın yüzünü size göstersin

Ve size lütfetsin;

26 RAB yüzünü size çevirsin

Ve size esenlik versin.'

 

KUTSAL İSİM GÜNÜ (arife ayini)[2]

31-ARALIK / 1 OCAK

(istenirse arife okumaları KUTSAL İSİM GÜNÜ AYİNİnin bir parçası olarak kullanılabilir)

 

- KİLİSE DÜZENİ -

Selamlama/Bereketleme/Açılış Duası

(Tanrı’yı Davet: Mezmur 8:1)

Karşılıklı Okuma: Mezmur 148:1-4; 5:11-12; 148: 5-14; 5:11-12

ÖVGÜ VE ŞÜKRAN DUALARI

¶¶ Dua

kısa ilahi/ruhsal ezgi

Yeremya 23

¶¶ Dua

kısa ilahi/ruhsal ezgi

Koloseliler 2

¶¶ Dua

kısa ilahi/ruhsal ezgi

( İncil’i Şerif’in Okunması )

kısa ilahi/ruhsal ezgi

[secde ve TÖVBE]

VAAZ

İlahi/yüceltme ezgisi

GENEL DUALAR

İlahi

Bereketleme/son ilahi

 

Mezmur 148:1-4

Mezmur 5:11-12

Mezmur 148: 5-14

Mezmur 5:11-12

 

¶¶Dua: en yüce olan Tanrımız, Kutsal Sözünle evreni yarattın, Kutsal Ruh’unla yaratılışı devam ettirirsin. Dudaklarımızdan dökülen kurbanları, dillerimizin yaratılışın için sunduğu övgüleri kabul et. Lütuf et ki, harika olan yaratılışın ve kutsal cennetin için olan sevincimiz, ilahimiz göklere yükselsin. Kurtarıcı İsa Mesih’in kutsal adının aracılığı ile yeryüzünde yaratılmış olan bütün herşey için, yaratılışın güzelliği için, Mesih’teki yeni yaratılışı almış canlarımızın Sana yükselttiği övgüleri İsa Mesih’in adının yüceliğine sunarız.

 

[ Rabbimiz İsa Mesih Kraldır,

Rabbimiz İsa Mesih kutsaldır,

Rabbimiz İsa Mesih diridir,

şimdi ve daima Baba’ya, Oğu’a ve Kutsal Ruh’ayücelik olsun,

şimdi ve sonsuzluklar boyunca Sana yücelik olsun. ]

AMİN.

 

Yeremya 23:1-6

 

¶¶Dua: (Vahiy 2:3) yüce olan Rabbimiz, Senin adınla dünyada dayanırız, Senin adınla dünyayı yeneriz, Senin adınla zaferliyiz [yılmayız].

(Vahiy 3:5-12) Adına bağlı kalanlar için olan sadakatine şükrederiz. Bizlere yeni yaşam verdin. Yeni Kudüs’ün adını bizlere verdin ve kendi adını üzerimize koydun.

(Vahiy 11:18) adından korkanlara kutsal bir ödül sakladın ve yeryüzünü mahvedenleri de mahvoluşa ayırdın.

(Vahiy 14:1, 19:11; 22:4) alınlarında ismin yazılı olan bütün hizmetkarların Seni över, Senin adın Saık’tır, Senin adın Gerçek’tir. Sen adaletle yargılarsın, adaletli savaşırsın. Senin adınla kilise toplanır, Senin adınla yakarışlar, övgüler sunarız. Kutsal adını taşıyanları zaferli kılarsın,

Kurtarıcı Rabbimiz, Sen Mesih’in, Sen Kralsın, Seni yüzyüze göreceğimiz güne kadar Sana yücelik olsun.

AMİN.

 

Koloseliler 2:8-15

 

¶¶Dua: (Mezmur 20:1) ey Yakup’un Tanrısı, sıkıntılı günde adınla bizleri korursun, Seni överiz. İnananları Mesih’in bedeninde birleştirdin. Mesih’te kilisene yeni bir yürek verdin. Mesih’te yüreklere gizli olan sünneti verdin. Mesih’te bizleri birleştirdin. Mesih’le birlikte öldük, Mesih’le birlikte dirildik.

(Mezmur 7:17) doğruluğun için Sana şükrederiz, adını ilahilerle överiz

(Mezmur 9:12) kilisen Sana şükreder, kilisen Sende sevinir. Adını ilahilerle överiz ey Yüceler Yücesi.

(Mezmur 23:3) Sen bizi tazelersin, adın uğruna kilisene öncülük edersin.

AMİN.