PASTOREL LİTURJİ

 

Diriliş Bayramı-Easter / Akşam Duası-I

 

Elçilerin İşleri 10:34-43

 

(Koro/Topluluk) Mezmur

29: 1Ey ilahi varlıklar, tanıyın RAB'bi,

Görkemini, kudretini tanıyın RAB'bin!

2 RAB'bin görkemini adına yaraşır biçimde övün,

Kutsal giysiler içinde RAB'be tapının!

11 RAB halkına güç verir,

Halkını esenlikle kutsar!

36: 5 Ya RAB, sevgin göklere,

Sadakatin gökyüzüne erişir.

6 Doğruluğun ulu dağlara benzer,

Adaletin uçsuz bucaksız enginlere.

İnsanı da, hayvanı da koruyan sensin, ya RAB.

7 Sevgin ne değerli, ey Tanrı!

Kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu.

8 Evindeki bolluğa doyarlar,

Zevklerinin ırmağından içirirsin onlara.

9 Çünkü yaşam kaynağı sensin,

Senin ışığınla aydınlanırız.

10 Sürekli göster

Seni tanıyanlara sevgini,

Yüreği temiz olanlara doğruluğunu.

 

İşaya 65: 17-24

 

(Koro/Topluluk) Mezmur

118: RAB'be şükredin, çünkü O iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

2 "Sonsuzdur sevgisi!" desin İsrail halkı.

14 RAB'dir gücüm ve ezgimin konusu,

O kurtarıcım oldu.

15 Sevinç ve zafer çığlıkları

Çınlıyor doğruların çadırlarında:

"RAB'bin sağ eli güçlü işler yapar!

16 RAB'bin sağ eli üstündür,

RAB'bin sağ eli güçlü işler yapar!"

17 Ölmeyecek, yaşayacağım,

RAB'bin yaptıklarını duyuracağım.

18 RAB beni şiddetle yola getirdi,

Ama ölüme terk etmedi.

19 Açın bana adalet kapılarını,

Girip RAB'be şükredeyim.

20 İşte budur RAB'bin kapısı!

Doğrular girebilir oradan.

21 Sana şükrederim, çünkü bana yanıt verdin,

Kurtarıcım oldun.

22 Yapıcıların reddettiği taş,

Köşenin baş taşı oldu.

23 RAB'bin işidir bu,

Gözümüzde harika bir iş!

24 Bugün RAB'bin yarattığı gündür,

Onun için sevinip coşalım!

 

I.Korintliler 15:19-26

 

(Koro/Topluluk) Mezmur

98: Yeni bir ezgi söyleyin RAB'be.

Çünkü harikalar yaptı,

Zaferler kazandı sağ eli ve kutsal koluyla.

2 RAB zaferini bildirdi,

Ulusların gözü önüne serdi doğruluğunu.

3 İsrail halkına sevgisini,

Sadakatini anımsadı;

Tanrımız'ın zaferini gördü dünyanın dört bucağı.

103: RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

O'nun kutsal adına övgüler sun, ey bütün varlığım!

2 RAB'be övgüler sun, ey canım!

İyiliklerinin hiçbirini unutma!

3 Bütün suçlarını bağışlayan,

Bütün hastalıklarını iyileştiren,

4 Canını çukurdan fidyeyle kurtaran,

Sana sevgi ve sevecenlik tacı giydiren,

5 Yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran O'dur,

Bu nedenle gençliğin kartalınki gibi tazelenir.

 

Yuhanna 20:1-18

 

TE DEUM

 

Diriliş Bayramı-Easter / Akşam Duası-II

 

Elçilerin İşleri 10:34-43

ve/veya İşaya 25: 6-9

 

(Koro/Topluluk) Mezmur

114: İsrail Mısır'dan çıktığında,

Yakup'un soyu yabancı dil konuşan bir halktan ayrıldığında,

2 Yahuda Rab'bin kutsal yeri oldu,

İsrail de O'nun krallığı.

3 Deniz olanı görüp geri çekildi,

Şeria Irmağı tersine aktı.

4 Dağlar koç gibi,

Tepeler kuzu gibi sıçradı.

5 Ey deniz, sana ne oldu da kaçtın?

Ey Şeria, neden tersine aktın?

6 Ey dağlar, niçin koç gibi,

Ey tepeler, niçin kuzu gibi sıçradınız?

7-8 Titre, ey yeryüzü,

Kayayı havuza,

Çakmaktaşını pınara çeviren Rab'bin önünde,

Yakup'un Tanrısı'nın huzurunda.

 

DUA (İşaya 43:1-7)

Ey İsrail’in Tanrısı Rab,

halkını fidyeyle kurtaran Tanrı,

Halkını sular içinden geçirdin.

çocuklarını ateşten yanmaya bırakmadın

tek bir kral, tek bir halk olsun diye

doğudan ve batıdan,

kuzeyden ve güneyden halkını topladın,

Adınla çağırdığın halkını

kutsal dağına getirdin

 

I.Korintliler 5:6-8

 

(Koro/Topluluk) Mezmur

66: Ey yeryüzündeki bütün insanlar,

Tanrı'ya sevinç çığlıkları atın!

2 Adının yüceliğine ilahiler söyleyin,

O'na görkemli övgüler sunun!

3 "Ne müthiş işlerin var!" deyin Tanrı'ya,

"Öyle büyük gücün var ki,

Düşmanların eğiliyor önünde.

4 Bütün yeryüzü sana tapınıyor,

İlahiler okuyor, adına ezgiler söylüyor."

5 Gelin, bakın Tanrı'nın neler yaptığına!

Ne müthiş işler yaptı insanlar arasında:

6 Denizi karaya çevirdi,

Atalarımız yaya geçtiler ırmaktan.

Yaptığına sevindik orada.

7 Kudretiyle sonsuza dek egemenlik sürer,

Gözleri ulusları süzer;

Başkaldıranlar gurura kapılmasın!

8 Ey halklar, Tanrımız'a şükredin,

Övgülerini duyurun.

9 Hayatımızı koruyan,

Ayaklarımızın kaymasına izin vermeyen O'dur.

 

DUA (İşaya 43:8-13)

Gözleri kör olanı, kulakları sağır olanı,

hasta ve kötürüm olanı, günahta ölü olanı çağırdın

ulusların arasından halkını topladın

halkı olan, doğru olan kimse yoktu önünde

onları seçtiğin kullar ilan ettin

kendi tanıkların olarak çağırdın

Yüce olan Tanrımız, önce ve sonra tek Tanrı  Sensin.

Sana güveniriz. Senden başka kurtarıcı yok.

Sen Müjde’yi verdin, Sen kurtardın,

Sen bizleri tanıkların olarak seçtin.

tek Tanrı Sensin.

Başlangıçtan sonsuza dek Tanrı Sensin.

iradene göre hükmedersin,

yönetirsin, yönlendiririsin.

 

Yuhanna 20: 19-23

 

(Koro/Topluluk) Mezmur

89:19 Geçmişte bir görüm aracılığıyla,

Sadık kullarına şöyle dedin:

"Bir yiğide yardım ettim,

Halkın içinden bir genci yükselttim.

20 Kulum Davut'u buldum,

Kutsal yağımla onu meshettim.

21 Elim ona destek olacak,

Kolum güç verecek.

22 Düşman onu haraca bağlayamayacak,

Kötüler onu ezmeyecek.

23 Düşmanlarını onun önünde kıracağım,

Ondan nefret edenleri vuracağım.

24 Sadakatim, sevgim ona destek olacak,

Benim adımla gücü yükselecek.

25 Sağ elini denizin,

Irmakların üzerine egemen kılacağım.

26 'Babam sensin' diye seslenecek bana,

'Tanrım, kurtuluşumun kayası.'

27 Ben de onu ilk oğlum,

Dünyadaki kralların en yücesi kılacağım.

28 Sonsuza dek ona sevgi göstereceğim,

Onunla yaptığım antlaşma hiç bozulmayacak.

29 Soyunu sonsuza dek,

Tahtını gökler durduğu sürece sürdüreceğim.

 

DUA (İşaya 43:14-21)

İsrail'in Kutsalı Rab, itaatsizliği cezalandırdın,

imanı ödüllendirdin.

Kralımız Sensin.

Halkını azgın sulardan kurtardın

düşmanlarımızı fitil gibi söndürdün.

Acılarımızı, sıkıntılarımızı kaldırdın

Mesih’te her şeyi yeniledin.

kuraklığımızı yeşerttin

Yaşam Suyu olan Mesih’te bizleri yeni yaratılışa getirdin.

Bizler Senin halkınız.

 

Diriliş Bayramı-Easter / Akşam Duası-III

 

Elçilerin İşleri 10:34-43

 

(Koro/Topluluk) Mezmur

136: Şükredin RAB'be, çünkü O iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

2 Şükredin tanrılar Tanrısı'na,

Sevgisi sonsuzdur.

3 Şükredin rabler Rabbi'ne,

Sevgisi sonsuzdur;

4 Büyük harikalar yapan tek varlığa,

Sevgisi sonsuzdur;

5 Gökleri bilgece yaratana,

Sevgisi sonsuzdur;

6 Yeri sular üzerine yayana,

Sevgisi sonsuzdur;

7 Büyük ışıklar yaratana,

Sevgisi sonsuzdur;

8 Gündüze egemen olsun diye güneşi,

Sevgisi sonsuzdur;

9 Geceye egemen olsun diye ayı ve yıldızları yaratana,

Sevgisi sonsuzdur;

10 Mısır'da ilk doğanları öldürene,

Sevgisi sonsuzdur;

11-12 Güçlü eli, kudretli koluyla

Sevgisi sonsuzdur;

İsrail'i Mısır'dan çıkarana,

Sevgisi sonsuzdur;

13 Kamış Denizi'ni ikiye bölene,

Sevgisi sonsuzdur;

14 İsrail'i ortasından geçirene,

Sevgisi sonsuzdur;

15 Firavun'la ordusunu Kamış Denizi'ne dökene,

Sevgisi sonsuzdur;

16 Kendi halkını çölde yürütene,

Sevgisi sonsuzdur;

23 Düşkün günlerimizde bizi anımsayana,

Sevgisi sonsuzdur;

24 Düşmanlarımızdan bizi kurtarana,

Sevgisi sonsuzdur;

 

İşaya 43:1-21

 

(Koro/Topluluk) Mezmur

117: Ey bütün uluslar, RAB'be övgüler sunun!

Ey bütün halklar, O'nu yüceltin!

2 Çünkü bize beslediği sevgi büyüktür,

RAB'bin bağlılığı sonsuza dek sürer.

RAB'be övgüler sunun!

41: 1Ne mutlu güçsüzü düşünene!

RAB kurtarır onu kötü günde.

2 Korur RAB, yaşatır onu,

Ülkede mutlu kılar,

Terk etmez düşmanlarının eline.

13 Öncesizlikten sonsuza dek,

Övgüler olsun İsrail'in Tanrısı RAB'be!

Amin! Amin!

 

Luka 24:13-49