PASTOREL LİTURJİ

 

Kutsal Üçlük Haftsası Övgüsü

(İşaya 6:3) Kutsal, Kutsal, Kutsal Rab

yüceliğin bütün dünyayı doldurur.

(Vahiy 1:8) Alfa ve Omega Sensin,

Önceden Var Olan, Şimdi Var Olan ve Gelecek Olan Sensin.

(Vahiy 22:13) Başlangıç ve Son Sensin

Seni överiz, merhametli Babamız,

iyiliklerin kaynağı Sensin.

büyük merhametinle

evlerimize ve günlerimize sağlayışını verdin.

Seni överiz, Mesih Rabbimiz,

bedelimizi ödedin.

bizlere yaşam vermek için

çarmıhı ve ölümü yendin.

Seni överiz, Kutsal Ruh, Rabsin,

hayat veren Sensin,

bu yaşamda bizleri terk etmedin,

Tesellicimiz ve Yardımcımız Sensin.

Seni överiz, tek olan Kutsal Üçlük,

Gerçek Tanrı Sensin.

şimdi ve sonsuzluklar boyunca

övgü ve yücelik Senindir.