PASTOREL LİTURJİ

 

SECDE

 

Bu kitabın “III. BÖLÜM: İbadet Düzeni İçindeki Unsurlar” başlığı altındaki “Kilisede ya da Kişisel İbadette Şekil ve Düzen” konusuna örnektir. Dua Kitaplarındaki okumaları ya da Dua Programlarındaki ayet referanslarını kullanırken, kişisel ya da toplu ibadetlerde SECDE uygulamasına bir örnektir:

 

- Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrı’nın adıyla. Amin.

- 1.okuma

- Secde (bireysel bir ibadette):

Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Allah

Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur.

Rabbin adına gelen ve tekrar gelecek olana en yücelerde hamtlar olsun.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun

Başlangıçta olduğu gibi şimdi daima ve sonsuza dek. Amin.

 

- Secde (toplu bir ibadette):

Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Allah

Baba’ya... [ya da yüceltme (doxology)]

Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur.

Baba’ya... [ya da yüceltme]

Rabbin adına gelen ve tekrar gelecek olana en yücelerde hamtlar olsun.

Baba’ya... [ya da yüceltme]

 

- Kutsalsın ey Allah, Kutsalsın ey Güçlü, Kutsalsın ey Ölmeyen,

Bizim için haça gerilen Bize merhamet eyle.

 

- Tövbe Duası[1] (ve/veya Mezmur 51):

Ey günahkarlara tövbe kapısını açan merhametli Tanrımız,

Büyük lütfunla bizlere acı, günahın çamurundan bizleri temizle,

suçlarımızı bağışla ve tövbemizi kabul eyle. Rab İsa, bedenimize sağlık, aklımıza ışık, yüreğimize sevgi ver, Baba’nın sağında oturursun bize merhamet eyle. Diri olan Rabbimiz, Kutsal Ruhunla bedenimizi kutsa ve esenlik ver ki, İlahi emirlerinden ayrılmadan Sana sadık bir şekilde

hizmet edebilelim. 

 

ya da

 

- Tövbe Duası[2] (ve/veya Mezmur 51):

Yüce olan Tanrımız,

Şefkatinin çokluğuna göre bana merhamet eyle,

hatalarımı bağışla,

adaletsizliklerimi yıka

ve günahlarımı temizle;

Suçlarımı ve isyanlarımı bilirim,

günahım sürekli karşımda

Senin gözünde kötü olanı yaptım,

öyle ki, konuşurken haklı,

yargılarken zaferli olasın,

günah içinde doğdum ben,

anam bana günah içinde gebe kaldı.

SEN gerçeği sevdin

ve bilgeliğindeki gizli saklı hazineleri bilmemizi sağladın.

beni arıt, beni yıka, sil suçlarımı,

kararlı bir ruh var et içimde,

dilim SENİN kurtarışını ilahilerle övsün,

ağzımı aç sana övgüler duyursun,

SENİN kabul ettiğin kurban alçakgönüllü bir Ruhtur,

Tanrım, alçakgönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin.

(... kişisel tövbe ve itiraflar ... ) Amin.

 

-Rabbin Görkemi (Vahiy Kitabındaki yüceltmelerden bir ya da bir kaçı):

Boğazlanmış Kuzu, gücü, zenginliği, bilgeliği ve kudreti,  Saygıyı, yüceliği ve övgüyü almaya layıktır...

 

- Günün Duası:

*Pazar: Mezmur 42:2 Canım Tanrı’ya susadı,

3 ne zaman görmeye gideceğim Tanrı’nın yüzünü 

Sonsuzluğun Tanrısı,

Kalbimize Kutsal Ruh’un doluluğunu çöz,

Bizleri kendi isteğine göre yönet ve yönlendir,

Her acımızı ve sıkınrımızı rahatlat...

 

*Pazartesi: İbraniler 2: 18 İsa Mesih sınandığında acı çetiğine göre, sınanalara yardım edebilr.

Yaratıcı Tanrımız,

armağanlarımızı başlakarının iyiliği için kullanmaya bizleri yönlendir. Bizleri tek bir beden yapan RUH’ta,

bizleri kardeş yapan sevgide ve ümitte,

bizleri bir yapan vaftizde

adanmış bir iman tanıklığı için güçlendir.

Mesih’in yaşamını bizde etkin kıl diye Sana yalvarırız...

 

*Salı: Mezmur 31:1b Ya Rab, bana kaya ol sığınmam için.

Yüce olan Tanrımız,

günlerimizi Senin her yerde olduğun

ve her şeyi bildiğin gerçeğinde tamamlamamızı sağla.

 işlerimizi alçakgönüllülük ile taçlandır...

 

*Çarşamba: Mezmur 36:7 Sevgin ne değerli ey Tanrı,

kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu,

8 Evindeki bolluğa doyarlar

zevklerinin ırmağından içirirsin onlara.

Sonsuz sevgi Tanrısı,

Lütfunla yaşamlarımızı SEN şekillendir.

Harika olan sevgin ile bizleri günahtan kurtardın.

SENİ hoşnut eden şeyi sevmemiz ve yapmamız için lütufkar elin bizleri yönlendirsin

ve bizleri kötülüklerden korusun...

 

*Perşembe:  Mezmur 43: 3 Ey Tanrı, gönde ışığını ver gerçeğini

yol göstersinler bana,

kutsal dağına götürsünler beni

Işık olan Tanrımız,

her yeni gün Senin sevginin eseridir.

her durumda iyilik için etkinsin.

bizlere her durumda İsa Mesih’i düşünmeyi öğret

ve SANA olan hizmet arzumuzu güçlendir...

 

*Cuma: Mezmur 68:20

Tanrımız kurtarıcı bir Tanrıdır,

ölümden kurtarış Egemen Rab’be aittir.

Kurtarıcı Rabbimiz,

kilisene duyduğun sevgi uğruna

çarmıhta acıya, utanca ve ölüme katlandın.

SENİN bedelimizi ödeyen sevgine şükran dolu bir yaşam

sürmemiz için bizleri bereketle...

 

*Cumartesi: I.Korintliler 1: 24 İsa Mesih çağrılmış olanlar için, ister Yahudi ister Grek olsunlar, Tanrı’nın gücü ve Tanrı’nın bilgeliğidir.

Merhametli Tanrımız,

Nefes aldığımız her an Sana aittir,

işlerimizi kutsa ve hatalarımızı düzelt, 

günlerimizi SENİ hoşnut eden bir şekilde bitirmemiz sağla...

 

2.okuma

 

Vakit Duası:

*Sabah Duası ( veya Mezmur 27 )

Ey bütün yaratılanların sahibi göksel Baba, Sana tapar yüceliğine hamtlar sunarız. Ey Baba’nın biricik Oğlu Rabbimiz İsa Mesih, Sen ki çarmıha gerildin, öldün ve gömüldün, dirildin ve görkemle Baba’nın yanına yükseldin. Kutsal Ruh ve tek Tanrı’nın birliğinde hüküm sürersin. Kutsal ismine şimdi ve daima yücelik olsun. Gece boyunca bizleri koruyan varlığın için Sana şükürler olsun, gün boyunca bizlere rehber ol. Günah işlemekten ve kötülükten bizleri koru. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

*Gündüz Duası:  ( veya Mezmur  23)

Her şeye Kadir Baba, esenliğin için Sana yücelik olsun. Ya Rab Senin kutsal kilisene hizmet eden her bir hizmetçini bereketle, ülkemizin toprağını ,mevsimlerini ve ürünlerini bereketle, yolculukta olanları, gurbette olanları, hastanede, hapishanede ve askerde olanları bereketle. Ülkemizi yönetenleri aydınlat ve anlayış ver. Evlerimizi ve aileleri Kutsal Ruh’un ve meleklerinle koru ve kutsa. Sana sığınıyorum ya Rab. Egemenlik, güç ve yücelik sonsuzluklar boyunca Senindir. Amin.

 

*Akşam Duası: ( veya  Mezmur 40 )

Yüce olanın sağında oturan, kanatlarının altında bizleri koru, bizlere merhamet eyle. Rab bizlere sakin bir akşam ve rahat bir gece ver. Görünür ve görünmez düşmanın saldırılarından bizleri koru. Lütfunla bizleri koru, iman ümit ve sevgide bizleri kuvvetlendir. Amin.

 

*Yatsı Duası : (  veya  Mezmur 134)

Luka 2: 29 Ey Rabbim, verdiğin sözü tuttun;

Artık ben, kulun huzur içinde ölebilirim.

30-32 Çünkü senin sağladığın,

Bütün halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,

Ulusları aydınlatıp

Halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı

Gözlerimle gördüm.

 

- Rabbin Duası / Şükran Duası ve/veya İman Açıklaması

 

         ( varsa 3.okuma)

 

- serbest dua ve kapanış:  ...genel ve kişisel istekler...

Ya Rab, tapınışımız ve dualarımız gözünde makbul olsun.

Sana hamt olsun ey yaratıcı Baba,

Sana hamt olsun ey kurtarıcı Oğul,

Sana hamt olsun ey kutsayan Kutsal Ruh.

Ya Rab, ondalığımız ve orucumuz, tanıklığımız ve hizmetimiz

Senin gözünde hoş kokulu, makbul bir sunu olsun.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Secde içindeki GÜNÜN DUASI Paskalya (DİRİLİŞ) BAYRAMINDAN önce aşağıdaki şekilde değiştirilebilir:

Pazartesi: (İşaya 56:4-5, 7) Antlaşmama bağlı kalanları

kutsal dağıma getireceğim,

Dua evimde sevindirecek,

Sunularını ve kurbanlarını kabul edeceğim.

 

Salı: Koloseliler 3:16 Mesih'in sözü bütün zenginliğiyle

içinizde yaşasın. Tam bir bilgelikle birbirinize öğretin, öğüt verin, mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyerek yüreklerinizde

şükranla Tanrı'ya nağmeler yükseltin.

 

Çarşamba:  Mezmur 61: 1 Ey Tanrı, yakarışımı işit,

Duama kulak ver!

2 Sana seslenirim yeryüzünün öbür ucundan,

Yüreğime hüzün çökünce.

Erişemeyeceğim yüksek bir kayaya çıkar beni,

 

Perşembe: I.Korintliler 5:8 Bunun için eski mayayla -kin ve

kötülük mayasıyla- değil, içtenliğin ve dürüstlüğün mayasız

ekmeğiyle bayram edelim.

 

Cuma: Yeremyanın Mersiyeleri 5:

15 Yüreğimizin sevinci durdu,

Oyunumuz yasa döndü.

16 Taç düştü başımızdan,

Vay başımıza!

Çünkü günah işledik.

 

Cumartesi: Mezmur 13: 3 Gör halimi, ya RAB, yanıtla Tanrım,

Gözlerimi aç, ölüm uykusuna dalmayayım.

4 Düşmanlarım, "Onu yendik!" demesin,

Sarsıldığımda hasımlarım sevinmesin.

 

Dirilişi Karşılma-Cumartesi:

Efesliler 5: 14b Uyan, ey uyuyan! Ölümden diril!

Mesih sana ışık saçacak.

 

Ancak Secde içindeki gerek genel düzen, gerek okumalara ait sıra düzeni, gerekse Vakit Duası ve Günün Duası kısımları kilisenin içinde bulunduğu döneme göre değiştirilebilir. Buradaki Secde düzenlenmesi size bir model olması açısından konulmuştur. Tek standart değildir.