PASTOREL LİTURJİ

 

Aydınlanma Duaları

 

Aydınlanma dualarına kısa bazı ayetler okuyarak girebiliriz:

Mezmur 1: Ne mutlu o insana ki, kötülerin öğüdüyle yürümez,

Günahkârların yolunda durmaz,

Alaycıların arasında oturmaz.

2 Ancak zevkini RAB'bin Yasası'ndan alır

Ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür.

 

Mezmur 18: 28 Işığımın kaynağı sensin, ya RAB, Tanrım!

Karanlığımı aydınlatırsın.

30 Tanrı'nın yolu kusursuzdur,

RAB'bin sözü arıdır.

O kendisine sığınan herkesin kalkanıdır.

[veya 18:28 ]

 

Memzur 19: 7 RAB'bin yasası yetkindir, cana can katar,

RAB'bin buyrukları güvenilirdir,

Saf adama bilgelik verir,

 

Memzur 19: 8 RAB'bin kuralları doğrudur, yüreği sevindirir,

RAB'bin buyrukları arıdır, gözleri aydınlatır.

9 RAB korkusu paktır, sonsuza dek kalır,

RAB'bin ilkeleri gerçek, tamamen adildir.

 

Memzur 19: 9 RAB korkusu paktır, sonsuza dek kalır,

RAB'bin ilkeleri gerçek, tamamen adildir.

10 Onlara altından, bol miktarda saf altından çok istek duyulur,

Onlar baldan, süzme petek balından tatlıdır.

11 Uyarırlar kulunu,

Onlara uyanların ödülü büyüktür.

 

Mezmur 119:105 Sözün adımlarım için çıra,

Yolum için ışıktır.

 

Mezmur 119: 130 Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar,

Saf insanlara akıl verir.

 

Süleymaının Meselleri 6: 23 Bu buyruklar sana çıra,

Öğretilenler sana ışıktır.

Eğitici uyarılar sana yaşam yolunu gösterir.

 

İşaya 29: 18 O gün sağırlar kitabın sözlerini işitecek,

Körler koyu karanlıkta görecek.

19 üşkünlerin RAB'de buldukları sevinç artacak,

Yoksullar İsrail'in Kutsalı sayesinde coşacak.

 

İşaya 60: 19 "Gündüz ışığın güneş olmayacak artık,

Ay da aydınlatmayacak seni;

Çünkü RAB sonsuz ışığın,

Tanrın görkemin olacak.

20 Artık güneşin batmayacak, ayın çekilmeyecek,

Çünkü RAB sonsuz ışığın olacak,

Sona erecek yas günlerin.

 

... Kutsal Ruh, ey İsa Mesih'in kiliseye gönderdiği Tesellici, Yardımcı ve Gerçeğin Ruhu Sensin. Rab Olan ve Hayat Veren Kutsal Ruh, bütün Kutsal Yazılar Senin harika esinlerin meydana geldi. Gün ağarıp sabah yıldızı yüreklerimizde doğuncaya dek kararanlık yerde ışık saçan çıraya benzer sözlerle dolu Kutsal Kitap için Sana hamt ederiz. Kutsal Kitabı hayatımız için tek yetki, tek standart olarak kabul ve ilan ederiz. ...Amin.

 

... Ey Kutsal Üçlük, Gerçek Tanrı, İsa Mesih'in harika esinleriyle oluşmuş Kutsal İncili Kilisenin yüreğine yaz. ...Amin.

 

... Kutsal Baba, ruhani yaşantımıza canlılık ve derinlik kazandırman için huzurundayız. Kutsal Kitabını Yol Yaşam ve Gerçek olan İsa Mesih'in sözleri olarak yeniden açıyor ve ilan ediyoruz. Amin.

 

... Yüce olan Babamız, Kutsal Kitaptaki sözler aracılığı ile aklımızın ve yüreğimizin değişmeye olan ihtiyacını Sana getiriyoruz. ...Amin.

 

... Göklerdeki Babamız, cehaletimizi bilgeliğinle yık, fakirliğimizi ve sefaletimizi zenginliğinle yıka. Kutsal Sözler aracılığı ile günaha olan zayıflığımızı gücünle değiştir. Doğruluğun bize bir kalkan olsun. ...Amin.

 

... Rab İsa, canlı ve harika esinlerle dolu Senin Kutsal Kitabın daima kiliseye yönlendiriş verir. Her türlü sıkıntıda ve yasta olanları teselli ve teşvik edelim diye Kutsal Söz ve Kutsal Ruh aracılığı ile bizlerin hayatında çalıştığın için Sana teşekkür ederiz. ...Amin.

 

... Kutsal Baba, Kutsal Kitap gerçeğini anlayabilmek ve yaşayabilmek için Senin önündeyiz. Kutsal Müjdeni anlamamıza yardım eden Kutsal Ruh'un hayatımızdaki varlığı için Sana teşekkür ederiz. ...Amin.

 

... Kutsal Baba, İsa Mesih'in İncilindeki o harika gerçeği ve sevinci uluslarla paylaşabilmeyi bizlere öğret. ...Amin.

 

... Rab İsa Senin Kutsal İncilini her zaman vaaz edebilmek için bize hikmet ve cesaret ver. Senin kutsal olan gerçeğini sevgi ve merhamet ile bildirmeye yüreklerimiz daima adanmış olsun. ...Amin.

 

... Ya Rab, Senden başka Tanrı yoktur. Senin kutsal bilgeliğinle ve doğruluğuna, Senin kutsal gerçeğine yaklaşmadan Seni tanıyamayız. Seni tanıma çabamıza destek veren Kutsal Yazı ve Kutsal Ruh için Sana şükürler olsun. Kutsal Yazı aracılığı ile yüreklerde çalışan Kutsal Ruh'un harika işlerine ve işleyişine şükürler olsun. ...Amin.

 

 

... Kutsal Baba, İsa Mesih'in Müjdesini anlamak ve doğru yorumlamak için bizleri bereketle. Kutsal Yazıları sevmek ve hayatımızda gerçekleştirmek için bize yardım et. ...Amin.

 

... Kutsal Ruh, tüm vaaz edenleri yalnızca İsa Mesih'in halkını bilgilendirmek için değil, Mesih'teki yenilenme ve değişme gerçeğinin bütün uluslara bir habercisi yap. ...Amin.

 

...Kutsal olan Babamız, Kutsal Kitabını hayatımızın gerçeği yap diye dua ediyoruz. ...Amin.

 

... Göklerdeki Babamız, Kutsal Yazılar Senin Kutsal Ruhunun esiniyle oluşmuştur. Bugün öğrenmek için olan ihtiyacımızı, cahil ve bilgisiz yönlerimizi Senin önüne getiriyoruz. Her zaman cezayı hak eden yönümüze Kutsal Yazılar aracılığıyla Kutsal azarlamanı ver. ...Amin.

 

... Göklerdeki Babamız, Senin Kutsal Sözlerin ve emirlerin bizlere yiyecek olsun. Lütfun bizlere destek, Mesih'in çarmıhı adımlarımıza ışık olsun. ...Amin.

 

... Göklerdeki Babamız, bizleri Kutsal Kitapta açıkladığın isteğin doğrultusunda Sözün hem dinleyicisi hem uygulayıcısı yap diye dua ederiz. ...Amin.