PASTOREL LİTURJİ

 

Evharistik Dualar

 

I-)

- Rabbimiz ve Tanrımız, tek yaratıcı Sensin.

Yaratılış ile sergilediğin gücün ve harikaların için Seni överiz.

harika olan yaratılışımız için Sana şükrederiz.

 

- Rabbimiz ve Tanrımız,

İman atamız İbrahim’i Sen seçtin,

uluslara bereket olsun diye onu bereketledin.

İbrahim soyunu kölelikten kurtardın.

Kutsal Antlaşman ile onları kendi halkın yaptın.

 

- İbrahim soyuna bizleri İsa Mesih’te kabul ettin.

Kurtarıcı Mesih aramıza geldi, açları doyurdu,

hastaları iyileştirdi, mucizeler yaptı,

bizlere armağanlar bağışladı,

bizler için acıya, utanca ölüme katlandı,

günaha kölelikten bizi kurtardı,

bizlere sonsuz yaşam verdi.

görkem içinde tekrar gelecek Rab’bi överiz,

O’nun kutsal işlerine şükrederiz.

 

- Tanrı Kuzusu Mesih İsa,

çarmıhta fidye olarak pak bedenini

ve kutsal kanını döktün.

bizlere sonsuz yaşam aramağını verdin.

Seni över, Sana şükrederiz.

 

- diri olan Rabbimiz,

Sen şimdi ve daima Kralsın,

Sen şimdi ve daima egemensin,

her şeye hükmedersin,

ölümü yendin, zaferlisin.

Tesellici ve Yardımcı olsun diye kilisene Kutsal Ruhunu verdin.

yeniden gelişini bekler, Seni överiz.

 

II-)

- Her şeye kadir olan Tanrımız,

bütün gökyüzü Senin görkemini beyan eder.

yeryüzünün tümünde adın yücedir.

ellerinin işi olan bütün evren Sana tanıklık eder.

büyük harikaların için Sana şükrederiz.

 

- Kutsal olan Tanrımız,

insanı ölüme bırakmadın.

imanın ev halkına ve kuşaklar boyunca onların çocuklarına

koruma, kutsama ve kurtarış verdin.

halkına Kutsal Yasanı verdin ve bizleri dünyadan ayırdın.

yüce işlerine şükrederiz.

 

- Göklerdeki Babamız, vaatlerine sadıksın.

İbrahim’e ve onun soyuna merhamet ettin.

Kurtarıcı İsa Mesih’i bizlere gönderdin.

bizlere yeniden doğuşu verdin.

Mesih’te bizleri bağışladın ve göksel yerlere layık gördün,

Sana şükreder adını överiz.

 

- Sonsuzluğun Tanrısı olan Babamız,

kutsal olan sevgine,

kutsal olan bereketlerine şükrederiz.

İsa Mesih’te halkına verdiğin özgürlük ve diriliş yaşımı için

Seni överiz.

 

- Sen kadir Babasın, Mesih’te ölüm yenildi,

Mesih’te bizleri kutsal bir ulus yaptın,

Mesih’te bizleri kahinler yaptın.

peygamberler ve elçiler ile antlaşmanı açıkladın.

Mesih’in kanında antlaşmanı mühürledin.

kurtarışın sonsuzdur. Sana şükrederiz.