PASTOREL LİTURJİ

 

 [ 31 Aralık ] YENİ YIL DİLEKLERİ

(dilekler / yakarışlar)

 

Galatyalılar 5: 1 Mesih bizi özgür olalım diye özgür kıldı. Bunun için dayanın. Bir daha kölelik boyunduruğuna girmeyin.

Göklerdeki Babamız, hayatımda bağımlılık konusu olan her şeyi Sana getiriyorum...

(serbest dua)

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

I.Krallar 3: 14 Eğer sen de baban Davut gibi kurallarıma ve buyruklarıma uyup yollarımda yürürsen, sana uzun ömür de vereceğim.

Göklerdeki Babamız, uzun ömür konusundaki dileklerimi Sana getiriyorum...

(serbest dua)

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Özdeyişler 15: 1 Yumuşak yanıt gazabı yatıştırır,

Oysa yaralayıcı söz öfkeyi alevlendirir.

I.Petrus 2: 22 "O günah işlemedi, ağzından hileli söz çıkmadı." 23 Kendisine sövüldüğünde sövgüyle karşılık vermedi, acı çektiğinde kimseyi tehdit etmedi; davasını, adaletle yargılayan Tanrı'ya bıraktı.

Göklerdeki Babamız, kızgınlık konusundaki dileklerimi Sana getiriyorum...

(serbest dua)

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Yuhanna 14: 27 Size esenlik bırakıyorum, size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın.

Göklerdeki Babamız, kaygı ve endişelerim konusundaki dileklerimi Sana getiriyorum...

(serbest dua)

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Özdeyişler 3: 9 Servetinle ve ürününün turfandasıyla RAB'bi onurlandır.

10 O zaman ambarların tıka basa dolar,

Teknelerin yeni şarapla dolup taşar.

Göklerdeki Babamız, iş ve maddiyat konusundaki dileklerimi Sana getiriyorum...

(serbest dua)

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

I.Korintliler 16:13 Uyanık kalın, imanda dimdik durun, mert ve güçlü olun.

II.Timoteyus 1:7 Çünkü Tanrı bize korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve özdenetim ruhu vermiştir.

Göklerdeki Babamız, cesaret ve adanmışlık konusundaki dileklerimi Sana getiriyorum...

(serbest dua)

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Romalılar 8:26 Bunun gibi, Ruh da güçsüzlüğümüzde bize yardım eder. Nasıl dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz, ama Ruh'un kendisi, sözle anlatılamayan iniltilerle bizim için aracılık eder. 27 İnsanların yüreklerini araştıran Tanrı, Ruh'un düşüncesinin ne olduğunu bilir. Çünkü Ruh, Tanrı'nın isteğine göre kutsallar için aracılık eder. 28 Tanrı'nın, kendisini sevenlerle, amacına göre çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz.

Göklerdeki Babamız, bunalımlarım ve sıkıntılarım konusundaki dileklerimi Sana getiriyorum...

(serbest dua)

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

İbraniler 10:38 Benim doğru adamım, imanla yaşayacaktır. Eğer geri çekilirse, ondan hoşnut olmayacağım.» 10:39 Biz, geri çekilip mahvolanlardan değiliz; iman edip canlarının kurtuluşuna kavuşanlardanız.

İbraniler 11:1 İman, ümit edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır.

Göklerdeki Babamız, iman konusundaki dileklerimi Sana getiriyorum...

(serbest dua)

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Mezmur 27: 10 Annemle babam beni terk etseler bile,

RAB beni kabul eder.

Göklerdeki Babamız, yalnızlık konusundaki dileklerimi Sana getiriyorum...

(serbest dua)

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Markos 12: 29 İsa şöyle karşılık verdi: "En önemlisi şudur: 'Dinle, ey İsrail! Tanrımız Rab tek Rab'dir. 30 Tanrın Rab'bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin.' 31 İkincisi de şudur: 'Komşunu kendin gibi seveceksin.' Bunlardan daha büyük buyruk yoktur."

Göklerdeki Babamız, sevgi konusundaki dileklerimi Sana getiriyorum...

(serbest dua)

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Markos 10: 6 "Tanrı, yaratılışın başlangıcından 'İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı.' 7-8 'Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak.' Şöyle ki, onlar artık iki değil, tek bedendir. 10: 9 O halde Tanrı'nın birleştirdiğini insan ayırmasın."

Göklerdeki Babamız, aile ve evlilik konusundaki dileklerimi Sana getiriyorum...

(serbest dua)

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Filipililer 4:13 Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim.

I.Yuhanna 4:18 Sevgide korku yoktur. Tersine, yetkin sevgi, korkuyu siler atar. Çünkü korku cezalandırılma düşüncesinden ileri gelir. Korkan kişi, sevgide yetkin kılınmış değildir.

Göklerdeki Babamız, her türlü korkularım konusundaki dileklerimi Sana getiriyorum...

(serbest dua)

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Mezmur 37: 25 Gençtim, ömrüm tükendi,

Ama hiç görmedim doğru insanın terk edildiğini,

Soyunun ekmek dilendiğini.

26 O hep cömertçe ödünç verir,

Soyu kutsanır.

Göklerdeki Babamız, maddi kaygılarım konusundaki dileklerimi Sana getiriyorum...

(serbest dua)

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Özdeyişler 13: 10 Kibirden ancak kavga çıkar,

 Öğüt dinleyense bilgedir.

Özdeyişler 16: 18 Gururun ardından yıkım,

 Kibirli ruhun ardından da düşüş gelir.

Göklerdeki Babamız, gurur konusundaki dileklerimi Sana getiriyorum...

(serbest dua)

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Mezmur 29: 2 RAB'bin görkemini adına yaraşır biçimde övün,

Kutsal giysiler içinde RAB'be tapının!

Göklerdeki Babamız, düzenli bir dua ve ibadet hayatı konusundaki dileklerimi Sana getiriyorum...

(serbest dua)

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

İşaya 26: 3 Sana güvendiği için

Düşüncelerinde sarsılmaz olanı

Tam bir esenlik içinde korursun.

Göklerdeki Babamız, esenlik konusundaki dileklerimi Sana getiriyorum...

(serbest dua)

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Çıkış 15: 26 "Ben, Tanrınız Yahve'nin sözünü dikkatle dinler, gözümde doğru olanı yapar, buyruklarıma kulak verir, bütün kurallarıma uyarsanız, Mısırlılar'a verdiğim hastalıkların hiçbirini size vermeyeceğim" dedi, "Çünkü size şifa veren RAB benim."

Göklerdeki Babamız, sağlık konusundaki dileklerimi Sana getiriyorum...

(serbest dua)

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Mezmur 130: 5 RAB'bi gözlüyorum,

Canım RAB'bi gözlüyor,

Umut bağlıyorum O'nun sözüne.

6 Sabahı gözleyenlerden,

Evet, sabahı gözleyenlerden daha çok,

Canım Rab'bi gözlüyor.

7 Ey İsrail, RAB'be umut bağla!

Çünkü RAB'de sevgi,

Tam kurtuluş vardır.

Göklerdeki Babamız, hayatımın günleri boyunca her durumda Sendeki ümidimi sarsılmaz kıl diye Sana dua ederim.

(serbest dua)

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Özdeyişler 3: 5 RAB'be güven bütün yüreğinle,

Kendi aklına bel bağlama.

6 Yaptığın her işte RAB'bi an,

O senin yolunu düze çıkarır.

Göklerdeki Babamız, hayatımın günleri boyunca her konuda rehberim Sen ol diye Sana dua ederim.

(serbest dua)

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Yakarış ve Dilekler Hamt Sunarak kapatılır:

Yuhanna 3:16 «Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlunu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.

Elçilerin İşleri 4:12 Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur.

I.Korintliler 1:30 Ama siz Tanrı sayesinde Mesih İsa'dasınız. O bizim için Tanrısal bilgelik, doğruluk, kutsallık ve kurtuluş oldu.

Efesliler 1:13 Gerçeğin ilanını, kurtuluşunuzun müjdesini duyup O'na iman ettiğinizde, siz de vaat edilen Kutsal Ruh'la O'nda mühürlendiniz. 14 Ruh, Tanrı'nın yüceliğinin övülmesi için Tanrı'ya ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir.

Göklerdeki Babamız, kurtarışına ve lütfuna hamt ederim.

(serbest dua)

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.