PASTOREL LİTURJİ

 

Rabbin Sofrasından Önce

 

Benzeri bir dua ile giriş yapıldıktan sonra Ekmek ve Şarabın Kutsanması yapılır.

 

Kadir olan Babamız,

bu kutsal tapınma ve dua evini dolduran görkemli varlığın huzurunda eğilir

Sana secde kılarız.

Bu

+ sabah / gündüz / akşam / gece

duasında iman, korku ve saygı ile önünde eğilir adına övgüler sunarız.

+ [Hazırlık Dönemi] Rabbimiz İsa Mesih’in gelişine yüreklerimizi hazırladığımız günleri esenlik ve sevincin ile bereketle.

+ [Kutlu Doğuş Dönemi] Rabbimiz İsa Mesih’in yüceliğinden soyunarak aramıza gelişini över ve sevinçle hatırlarız.

+ [Epifani Dönemi] Rabbimiz İsa Mesih’i İsrail’in ve ulusların kurtarıcısı olarak ilan eder ve sevinçle hatırlarız.

+ [Alçalış Dönemi] Bizler için acı çeken Rabbimiz İsa Mesih’in kendini alçaltmasını kutsar ve hatırlarız.

+ [Diriliş Dönemi] Rabbimiz İsa Mesih’in kötü olanı yenip, ölüme galip gelişini hatırlar, Kurtarıcımızın dirilişini sevinçle ilan ederiz.

+ [Yükseliş Dönemi] Dirilmiş Rab İsa Mesih’in dirilişini ve yükselişini sevinçle hatırlar, Kurtarıcımızın birgün göklerden tekrar gelişini ilan ederiz.

+ [Pentekost Dönemi] Rabbimiz İsa Mesih’in ölümünü, dirilişini, yükselişini kutsar, Kutsal Ruhun gelişini sevinçle ilan ederiz.

+ [Pentekost Dönemi] Rab olan, hayat veren, Tesellici ve Yardımcı Kutsal Ruhun bize verilişini kutsar, Tanrı’nın bizi dolduran varlığını sevinçle ilan ederiz.

[benzeri ifadeleri Kutsal İsim Günü, İsa’nın Tapınağa Gelişi, Dağda Görünümün Değişmesi gibi günler için de kullanabiliriz.

ve

+ bugünü / bu zamanı / bu sebt gününü

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla Sana kaldırırız.

Kurtarış ve yücelik şimdi ve daima Senindir. [Amin]

 

II-) Benzeri bir dua ile giriş yapıldıktan sonra Ekmek ve Şarabın Kutsanması yapılır.

 

Göklerdeki Babamız,

İsa Mesih’in aramızdaki varlığının doluluğunda Seni över

Bu

+ sabah / gündüz / akşam / gece

duasında kutsal Tanrı korkusunda ve kutsal Tanrı sevgisinde kurtuluşumuzu kutlarız.

[kilisenin içinde bulunduğu güne ya da döneme ilişkin bir bereketleme]

ve

+ bugünü / bu zamanı / bu sebt gününü

Senin övülmene ayırırız. Övgü ve yücelik Senindir. [Amin]

 

III-) Benzeri bir dua ile giriş yapıldıktan sonra Ekmek ve Şarabın Kutsanması yapılır.

 

aşağıdaki duaları doğrudan kullanabileceğimiz gibi I ve II örneğinde gördüğümüz uygulamaların benzerini aşağıdaki dualar için de kullanabiliriz:

 

Her şeye Kadir olan Tanrımız,

büyük şölen gününe hazırlandığımız

bu dünyasal yolculuk boyunca

tövbesine sadık kullardan olmak için bizleri güçlendir.

Bu sofra etrafında toplanan kullarını bereketle ki,

İsa Mesih’in ikinci gelişine kadar O’nun

dirileri ve ölüleri yargılamaya geleceğini

büyük adanmışlıkla ilan edebilsinler.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Her şeye Kadir olan Tanrımız,

bu sofra etrafında aynı iman ikrarıyla toplanan kullarını

İsa Mesih adıyla bereketle ki,

bu ölümlü hayat süresince

ölümün, ağlayış ve gözyaşının olmadığı

sonsuz yaşam için büyük adanmışlıkla

tanıklar olabilsinler.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Kutsal Olan Babamız,

Kutsal Yazılarla, dua ve şükranla kutsal kılınmış olan bu sofrada

günahlarını itiraf eden,

büyük tövbe ve pişmanlıkla huzuruna yaklaşan

her bir canı bereketle ki,

kutsallık yolunda sadık tövbekarlar olarak yürüyebilsinler,

ve Senin görkem içinde gelişinin tanıkları olarak yaşayabilsinler.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Evrenin Sahibi olan Tanrımız,

bu kutsal sofra için tövbe ve pişmanlıkla,

övgü ve şükranla, yüreklerimizi ve yaşamlarımızı

Senin huzuruna getiriyoruz.

Bizleri bereketle ki,

günah karşında aciz kalan canlarımız

sabır ve adanmışlıkla dirensin.

Bizleri bereketle ki,

iman, ümit ve sevgi ile

yüreklerimiz Sana daima boyun eğsin.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Her şeyi var eden, her şeyin sahibi olan Tanrımız,

tövbe, şükran, sevinç ve alçak gönüllülük ile hazırlandığımız

bu Kutsal Sofra etrafında toplanan her bir kulunu bereketle ki,

büyük adanmışlık ile, güçlü bir ümit ile

İsa Mesih’in ikinci gelişine tanıklık edebilsinler.

Sonsuza dek diri olan İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Acıyan ve bağışlayan Tanrımız,

bu sofrayı ve bu sofradan pay alanları bereketle ki,

İsa Mesih büyük şan ve görkem içinde

kutsal melekleriyle geldiği zaman

bu kutsal sofraya paydaş olan tüm canlar

uyanık bir şekilde O’nu karşılamaya hazır olabilsinler.

Her zaman hükmeden İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Merhamet ve sevgi dolu Tanrımız,

İsa Mesih’in aracısı olduğu bu sofra için şükreder,

adını yüceltiriz.

Tövbe ve pişmanlık dolu bir yürekle

huzuruna yaklaşan kullarını Kutsal Ruh’un kutsaması ve tesellisi ile doldur ki,

beden almış Söz olan İsa Mesih’in dünyaya yeniden gelecek olduğunu

daima iman, ümit ve sevgi ile, daima adanmışlık ile ilan edebilsinler.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Yaklaşılmaz ışıkta yaşayan Tanrımız,

huzuruna büyük alçalmış yüreklerle yaklaşan kullarını

Kutsal Ruh’unla doldur ve yenile ki, bütün yüreğimizle,

bütün aklımızla, bütün canımızla Sana layık kullar olabilelim.

Bu sofra aracılığı ile sunağına getirdiğimiz isyanlarımızı, günahlarımızı, zayıflıklarımızı Sana sunulan kurbanlar olarak kabul et.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Her şeye kadir olan Tanrımız,

Bu kutsal sofra etrafında toplanan hizmetkarların olarak

sözlerimiz ve işlerimizle,

bütün hayatlarımızı Senin yücelik ve görkemine yeniden adadığımızı ilan ediyoruz. İsa Mesih’te yeniden doğuşu almış ve Senin çocukların olmaya hak kazanmış olan bizleri büyük lütfunla her zaman yenile ki,

tövbemiz meyve versin. Sevincimiz tam olsun, imanımız güçlü ve adanmış olsun.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Evreni yaratan görkem ve güç Tanrısı,

Daima sunağına getirdiğimiz tövbe ve yakarışlarımızı,

övgü ve şükranlarımızı,

imanımızın gücünden dolayı değil;

ama Sen lütuf Tanrısı olduğun için kabul edersin,

İsa Mesih’in Tanrısallığından büyük bereket

ve pay aldığımızı

daima şükran ve alçakgönüllülükle ilan edebilelim diye bizleri bereketle.

Sen bağışlayan ve af edensin. İsa’nın kutsal adıyla. Amin.

 

Göklerdeki Babamız,

Seni seven ve emirlerini tutanlara kuşaklar boyunca lütfedersin.

İsa Mesih’in son akşam yemeği hatırladığımız bu kutsal sofradan pay alan her bir canı bereketle ki, daima çarmıhın ışığında yürüyüp Senin Kutsal kitabına ve Kutsal Üçlüğüne tanıklık edebilsinler. Kralların Kralı olan Rabbe övgüler hamtlar olsun. Amin.

 

Yüce olan Tanrımız,

Bu sofradan pay almak için toplanan kullarının tövbesini, yakarışını, ilahisini, tanıklığını ve orucunu, duasını ve ondalığını bereketle ki, tüm zor zamanlarda ve denenmelerde Seni yüz yüze görebileceğimiz göksel vatanı hatırlayıp

İsa Mesih’in çarmıhına büyük adanmışlıkla tanıklıkta bulunabilsinler.

Tekrar gelecek olan Rabbe yücelik olsun. Amin.

 

Bizleri İsa Mesih’te kendi ev halkı yapan Babamız,

Rabbin Sofrası etrafında toplanan çocuklarını şimdi büyük merhamet ve sevginle bereketle ki, Kutsal Kitabın bildirisi Kilisenin tanıklığı aracılığı ile ulusların gözünde görünür olsun. Kiliseni şimdi iman, ümit ve sevgide bereketle ki, bizleri bu sofraya Çağırana layık kullar olabilelim.

Egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek Senindir. Amin.

 

Halkına sığınacak yer olan Baba Tanrımız,

Bugün çocukların olarak katılma ayrıcalığını yaşadığımız bu sofra aracılığı ile

tövbe ve pişmanlıkta daima yenilenmiş olarak taşıdığımız vaftiz tacına yaraşır bir hayat sürmemiz için bizleri bereketle. Kutsal ismine şimdi ve daima yücelik olsun.

İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Mucizeler yaratan Tanrımız,

İsa Mesih’in ölümünü ve dirilişini kutladığımız bu sofranın etrafında

İsa Mesih’e ait çocuklar olarak ilan ediyoruz ki,

zayıf ve günahlı doğamızı İsa Mesih’te açıklanan lütuf yeniler,

ve ancak O değiştirebilir.

Şimdi bu sofradan pay alan çocuklarını bereketle ki,

daima Sevgili Oğlun sözlerimizle ve işlerimizle yüceltilsin.

Egemenlik güç ve yücelik sonsuzlara dek Senindir. Amin.