PASTOREL LİTURJİ

 

Ekmek ve Şarabın Kutsanması

 

Rabbin Sofrasındaki unsurların bereketlenirken bu duaları doğrudan kullanabilir ya da Kilise Takviminin içinde bulunduğu zamana günün duasına ilave yapabiliriz:

 

(Rab'den aldığımı sizlere verdim) Rab İsa ele verildiği gece ekmek aldı, teşekkür sunduktan sonra onu böldü ve, "Bu sizler için verilen bedenimdir, Bunu anılmam için yapın!" dedi.

Dua: İsa Mesih’in çarmıhta parçalanan bedeni için şükran ve bereketleme…

+ Göklerdeki Babamız, İsa Mesih’in kilisesi uğruna feda ettiği bedeni için Sana hamt ediyoruz. Bu sunu için Sana hamt ederiz.

 

(Rab'den aldığımı sizlere verdim) Aynı biçimde, akşam yemeğinden sonra kaseyi aldı ve, "Bu kase kanımda yeni antlaşmadır, İçtiğiniz her kez beni anmak için bunu yapın" dedi.

Dua: İsa Mesih’in çarmıhta akan kanı için şükran ve bereketleme…

+ Göklerdeki Babamız, İsa Mesih’in bizler uğruna ödediği değerli fidye kanı için Sana hamt ediyoruz. Bu sunu için Sana hamt ederiz.

 

Aynı duayı şu Kilisenin içinde bulunduğu döneme göre şekilde de kullanabiliriz:

Hazırlık Döneminde (Advent)

+ (ekmek için) Göklerdeki Babamız, İsa Mesih’in aramıza gelişinin hazırlığı bereketlensin diye bu günü, bizleri, işlerimizi ve günlerimizi bereketle. İsa Mesih’in kilisesi uğruna feda ettiği bedeni için Sana hamt ediyoruz. Bu sunu için Sana hamt ederiz.

 

+ (şarap için) Göklerdeki Babamız, İsa Mesih’in aramıza gelişinin hazırlığı bereketlensin diye bu günü, bizleri, işlerimizi ve günlerimizi bereketle. İsa Mesih’in bizler uğruna ödediği değerli fidye kanı için Sana hamt ediyoruz. Bu sunu için Sana hamt ederiz.

 

ya da

 

Yükseliş Günü (ascension)

 

+ (ekmek için) Göklerdeki Babamız, Kurtarıcımızın Göğe Yükselişini kutsar, İsa Mesih’in kilisesi uğruna feda ettiği bedeni için Sana hamt ederiz. Mesih’in kutsal ve ölümsüz sunusu için Sana hamt ederiz.

 

+ (şarap için) Göklerdeki Babamız, Kurtarıcımızın Göğe Yükselişini kutsar, İsa Mesih’in bizler uğruna ödediği değerli fidye kanı için Sana hamt ederiz. Mesih’in kutsal ve ölümsüz sunusu için Sana hamt ederiz.

 

ya da

aynı dua başına bir ayet eklenerek ya da bir ayetten alıntı yapılarak kullanılabilir [Zekeriya’nın Şükran ilahisinden]:

+ (ekmek için) İsrail’in Tanrısı olan Rabbe övgüler olsun, halkının yardımına gelmek için onları fidye ile kurtaran Göklerdeki Babamız, İsa Mesih’in kilisesi uğruna feda ettiği bedeni için Sana hamt ederiz. Mesih’in kutsal ve ölümsüz sunusu için Sana hamt ederiz.

 

+ (şarap için) İsrail’in Tanrısı olan Rabbe övgüler olsun, halkının yardımına gelmek için onları fidye ile kurtaran Göklerdeki Babamız, İsa Mesih’in bizler uğruna ödediği değerli fidye kanı için Sana hamt ederiz. Mesih’in kutsal ve ölümsüz sunusu için Sana hamt ederiz.

 

Rabbin Sofarsı için kullanılacak diğer örnek bereketlemeler:

Ekmek : ...Kutsal Baba, İsa Mesih’in çarmıhta parçalanan bedeni için Sana hamt ediyoruz.  Bu kutsal [*kuzursuz / ölümsüz / sonsuz / mükemmel] sunu için Sana hamt ederiz.

Şarap : ...Kutsal Baba, İsa Mesih’in bizler uğruna çarmıhta akan değerli kanı için Sana hamt ediyoruz. Bu kutsal [*kuzursuz / ölümsüz / sonsuz/ mükemmel] sunu için Sana hamt ederiz.

 

Ekmek : ...Kadir olan Babamız, büyük alçakgönüllülükle İsa Mesih’in çarmıhta sunduğu bedeni Sana hamt ediyoruz. Bu [*mükemmel] sunu için Sana hamt ederiz.

Şarap : ...Kadir olan Babamız, İsa Mesih’in bizler sonsuz hayatı alalım diye çarmıhta akıttığı değerli kanı için Sana hamt ediyoruz. Bu [*mükemmel] sunu için Sana hamt ederiz.

 

Ekmek : ...Göklerdeki Babamız, İsa Mesih dünyanın yargıcı olarak tekrar geldiği günde Sana yaraşır bir halk olabilelim diye çarmıhta parçalanan bedeni için Sana hamt ediyoruz. Bu *kusursuz kurban sunusu için Sana hamt ederiz.

Şarap : ...Göklerdeki Babamız, İsa Mesih dirileri ve ölüleri yargılamak için tekrar geldiğinde Seninle barışmış olabilelim diye akan bu kan için Sana hamt ediyoruz. Bu *kusursuz kurban sunusu için Sana hamt ederiz.

 

Ekmek : ...Yüce Baba, İsa Mesih’in kilisesi uğruna feda ettiği bedeni sayesinde huzuruna gelmeye ve Senden dilenmeye cesaretimiz vardır. Bu kutsal kurban sunusu için Sana hamt ediyoruz.

Şarap : ...Her şeye kadir olan Babamız, İsa Mesih’in bizler uğruna akan kanı aracılığı ile kurtuluş güvencemiz vardır. Bu kutsal kurban sunusu için Sana hamt ediyoruz.

 

Ekmek : ...Göklerdeki Babamız, İsa Mesih itaatsiz olanları Tanrısal doğruluğa döndürmek için çarmıhta bedenini feda etti. Bu sunu için Sana hamt ediyoruz.

Şarap : ...Göklerdeki Babamız, ilan ediyoruz ki, İsa Mesih hikmetsiz ve anlayışsız insanlar kurtuluşa kavuşabilsinler diye çarmıhta kanını döktü. Bu sunu için Sana hamt ediyoruz.

 

Ekmek : ...Ey her şeyi yaratan Baba, bizlerin günahı ve kötülüğü yüzünden İsa Mesih’in çarmıhta kurban olarak sunulan bedeni için Sana hamt ediyoruz. Bu kutsal ve kusursuz kurban sunusu için Sana hamt ediyoruz.

Şarap : ...Kutsal Baba, İsa Mesih’in bizlerin suç ve fesadı yüzünden akan değerli kanı için Sana hamt ediyoruz. Bu kutsal ve kusursuz kurban sunusu için Sana hamt ediyoruz.

 

Ekmek : ...Kutsal olan Babamız, İsa Mesih bizlerin doğasına paydaş oldu ve bedenini bizler için feda etti. Bu sunu için Sana hamt ediyoruz.

Şarap : ...Yüce olan Babamız, bizler uğruna çarmıhta dökülen kutsal kana olan imanımızı güçlendir ki, doğamıza paydaş olan İsa Mesih’in kutsallığına bizler de her durumda paydaş ve tanıklar olabilelim. Bu sunu için Sana hamt ediyoruz.

 

Ekmek : ...Kutsal olan Babamız, Seni cennette yüz yüze görebilelim diye İsa Mesih’in çarmıhta parçalanan bedeni için Sana hamt ediyoruz. Bu sunu için Sana hamt ediyoruz.

Şarap : ...Göklerdeki Babamız, İsa Mesih’in bizler uğruna çarmıhta döktüğü kutsal kan için Sana şükrederiz.. Bu sunu için Sana hamt ediyoruz.

 

Ekmek : ...Göklerdeki Babamız, İsa Mesih’in çarmıhta parçalanan bedeni aracılığı ile sonsuz sevgi ve merhametini uluslara açıkladın. Bu sunu için Sana hamt ediyoruz.  

Şarap : ...Göklerdeki Babamız, İsa Mesih’in çarmıhta akan kanı aracılığı ile yeryüzünün tüm halklarından kendine yeni bir ulus yaptın. Bu sunu için Sana hamt ediyoruz.   

 

Ekmek : ...İsrail’in Tanrısı olan Rabbe övgüler olsun. Çünkü halkının yardımına gelip onları fidye ile kurtardı. Göklerdeki Babamız, bizler için çarmıhta kurban olarak sunduğun İsa Mesih adına şükrederiz. Bu sunu için Sana hamt ediyoruz.

Şarap : ...İsrail’in Tanrısı olan Rabbe övgüler olsun. Kutsal Peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi kulu Davut’un soyundan bizim için güçlü bir kurtarıcı çıkardı. Halkını mukaddes bir kan aracılığı ile kurtaran yüce Baba, İsa Mesih’te sunulan kurtuluş için Sana hamt ediyoruz. Bu sunu için Sana hamt ediyoruz.

 

Ekmek : ...Göklerdeki Babamız, ölçülemeyen sevgini çarmıhta açıkladın. İsa Mesih’in çarmıhta parçalanan bedeninde ulusları kendi halkın yaptın, bir araya topladın. Bu sunu için Sana hamt ediyoruz.

Şarap : ...Göklerdeki Babamız, bizleri büyük yargı ve sonsuz cezadan kurtaran İsa Mesih’in kutsal kanı için Sana hamt ederiz. (Bu sunu için Sana hamt ediyoruz).

 

Ekmek : ...Canım Rabbi Yüceltir; ruhum, Kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar. Kendisinden korkanlara merhamet eden Babamız, çarmıhta parçalan İsa Mesih’in bedeni için Sana şükrederiz. Bu sunu için Sana hamt ediyoruz.

Şarap : ...İbrahim’e onun soyuna merhamet eden Babamız, İsa Mesih’in çarmıhta akan kanı aracılığı ile kulun İsrail’in yardımına yetiştin. Bu sunu için Sana hamt ediyoruz.

 

Ekmek  : ...Göklerdeki Babamız, yiyenlerin bir daha acıkmayacağı Gökten İnen Ekmek için Sana hamt ediyoruz. İsa Mesih’in bu kutsal sunusu için Sana hamt ediyoruz.

Şarap : ...Kutsal olan Babamız, kusursuz kurban kuzusu olan İsa Mesih’in çarmıhta akan kanı aracılığı ile Senin lütuf tahtına cesaretle yaklaşabiliyoruz. Bu sunu için Sana hamt ediyoruz.

 

Ekmek : ...Yüce olan Babamız, Hiç acıkmayacağımız, ağlayışın ve gözyaşının olmadığı o diyara doğru olan bu dünyasal yolculuğumuzda Yaşam Ekmeği olan İsa Mesih’te açıklanan kurtuluş mucizesi için Sana hamt ederiz. Bu sunu için Sana hamt ediyoruz.

Şarap : ...Göklerdeki Babamız, göksel meskenimize doğru devam eden bu dünyasal yolculuğumuzda İsa Mesih’in sunduğu kutsal kan aracılığı ile mirasçı olma vaadi bizler için gerçek oldu. Bu sunu için Sana hamt ediyoruz. 

 

Ekmek : ...Gücü, bilgeliği ve kudreti almaya layık olan yüce Mesih, çarmıhta bizler için sunduğun bedenin aracılığı ile Tanrı’nın ev halkı olma ayrıcalığını bizlere verdin. Bu sunu için Sana hamt ediyoruz.

Şarap : ...Saygıyı, yüceliği ve övgüyü almaya layık olan yüce Mesih, çarmıhta akan kutsal kan aracılığı ile bizleri Baba ile barıştırdın. Bu sunu için Sana hamt ediyoruz.

 

Ekmek : ...Göklerdeki Babamız, İsa Mesih’te gerçekleşen kurban sunusu sayesinde bugün bu kilise Senin halkındır. Bizleri kabul ettiğin Kutsal, Evrensel kilise için Sana hamt ederiz. Bu sunu için Sana hamt ediyoruz.

Şarap : ...Kutsal olan Babamız, İsa Mesih’in çarmıhta akan kanı aracılığı ile mühürlenen ve tamamlanan  peygamberlik sözlerinden biliyoruz ki, bizleri Kutsal, Elçisel kilisenin bir üyesi yaptın. Bu sunu için Sana hamt ediyoruz.

 

Ekmek : ...Göklerdeki Babamız, İsa Mesih’in kurban olarak sunduğu bedeni sayesinde Kutsal, Evrensel ve Elçisel Kilisenin üyeleri olmaya hak kazandık. Bu sunu için Sana hamt ediyoruz.

Şarap : ...Göklerdeki Babamız, İsa Mesih’in bizleri aklamak ve kutsamak için çarmıhta döktüğü serpmelik kan için Sana hamt eder adını yüceltiriz. (Bu sunu için Sana hamt ediyoruz).

 

Ekmek : ...Kutsal, Kutsal, Kutsaldır, çarmıhta bedenini kurban olarak Sunan. Ey Baba’dan gelen Söz, ey Kurtarıcı Rabbimiz, bizler daha günahkar iken bizleri sevdin ve acı çekerek çarmıha gerildin. Bu sunu için Sana hamt ediyoruz.

Şarap : ...Kutsal, Kutsal, Kutsaldır, Alfa ve Omega Olan. Ey lütuf ve gerçekle dolu olan Rab, çarmıhta akan kanın aracılığı ile tüm peygamberlikler ve Tanrısal vaatler Sende yerine geldi, Sende tamamlandı. Bu sunu için Sana hamt ediyoruz. 

 

Ekmek : ...Göklerdeki Babamız, ilan ediyoruz ki, İsa Mesih çarmıhta ölmüş ve üçüncü gün görkem ile dirilmiştir. Kurtarıcı İsa Mesih’in yeniden gelecek olduğunu ilan ettiğimiz bu Kutsal Sofra etrafında toplanan kulların olarak Sana yücelik ve övgü sunarız. İsa Mesih’te açıklana sunu için Sana hamt ederiz. Bu sunu için Sana hamt ediyoruz.

Şarap : ...Göklerdeki Babamız, çarmıhta ölmüş ve üçüncü gün görkem ile dirilmiş olan Kurtarıcı İsa Mesih’in döktüğü kutsal kan aracılığı ile tamlanan Yeni Antlaşma için Sana hamt ederiz. Bu sunu için Sana hamt ediyoruz.

 

Ekmek : ...Göklerdeki Babamız, isteyeceğimiz ve hayal edeceğimizden daha fazla olan lütfun için hamt ve övgü sunduğumuz bu Kutsal Sofra etrafında paylaştığımız ekmek ile İsa Mesih’in gerçekleştirdiği kurbanı bir kez daha anıyoruz. Bu sunu için Sana hamt ediyoruz. 

Şarap : ...Göklerdeki Babamız, bizleri kutsal varlığında kutlu ve sevinçli kılan İsa Mesih’in ölümü yenen gücü için Sana hamt ederiz. O’nun çarmıhta akan kanı aracılığı ile ölümden yaşama geçtik. Bu sunu için Sana hamt ediyoruz.

 

Ekmek : Göklerdeki Babamız, İsa Mesih çarmıhta sunduğu bedeni sayesinde Mesihsiz ve İsrail’de vatandaşlıktan yoksun halklar Senin halkın oldu. Bu sunu için Sana hamt ediyoruz.  (Efesliler 2.12)

Şarap : ...Göklerdeki Babamız, İsa Mesih’in çarmıhta dökülen kutsal kanı bizleri bir Antlaşmanın halkı yaptı. Mesih’in kendisi barışıklığımızdır (Ef 2.14). Bu sunu için Sana hamt ediyoruz. 

 

Ekmek : ...Göklerdeki Babamız, İsa Mesih’in çarmıhta sunduğu bedeni düşmanlığı yıktı, ulusları Seninle barıştırdı (Efesliler 2.16). Bu sunu için Sana hamt ediyoruz.

Şarap : ...Göklerdeki Babamız, İsa Mesih’in kanı aracılığı ile Sana satın aldığı halk olarak aynı Ruh’ta Senin huzuruna çıkabiliriz (Efesliler. 2.18). Bu sunu için Sana hamt ediyoruz.

 

Ekmek : ...Göklerdeki Babamız, huzurunda böldüğümüz bu ekmek ile insan bedenine bürünen Rab İsa Mesih’in çarmıhta bedenini kilisesi için feda ettiğini yeniden ilan ediyoruz. Bu sunu için Sana hamt ediyoruz.

Şarap : ...Göklerdeki Babamız, bu kutsal tapınma ve dua evindeki o çok özel varlığının huzurunda Sana kaldırdığımız bu kase ile İsa Mesih’in çarmıhta döktüğü kan için Sana hamt ediyoruz. (Bu sunu için Sana hamt ediyoruz).

 

Ekmek : ...Göklerdeki Babamız, çocukların olarak huzurunda böldüğümüz bu ekmek ile İsa Mesih’in çarmıhta ölümü yendiğini ilan ediyoruz. Bu sunu için Sana hamt ediyoruz.

Şarap : ...Göklerdeki Babamız, sudan ve Ruh’tan doğan çocukların olarak İsa Mesih’in çarmıhta döktüğü kan aracılığıyla Senin lütuf ve merhamet tahtına yaklaşmaya cesaretimiz vardır. Bu sunu için Sana hamt ediyoruz.