PASTOREL LİTURJİ

 

Rabbin Sofrasından Sonra

 

Rabbin Sofrası bittikten sonra kullanılacak olan bu dualar aynı zamanda adanma duası olarak kilisede toplu halde kullanılabilir.

 

Bu ölümdeki duaların övgü ve şükran ifadelerini Övgü ve Şükran Mezmurlarının sonunda ayrıca dua olarak kullanabilirsiniz.

 

Rabbin Sofrasından Sonra yapılan dualarda “+” işaretli yerlere kendi ilavelerinizi yaparak bu duaları sürekli yenilenen bir şekilde çoğaltabilirsiniz.

 

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'ta tek olan Tanrımız,

Bizleri göksel yiyeceklerle doyuran sağlayışına şükrederiz.

+... armağanlarımızı Sana hizmet etmeye adıyoruz.

Adının yüceliği için sahip olduğumuz her şeyi kullan. ... Amin.

+ İsa Mesih’in gelişine yüreklerimizi hazırla.

hayatımız İsa Mesih’in gelişine tanıklık etsin diye bizleri bereketle

 

+ Mesih’in güç ve görkem içinde gelişine yüreklerimizi hazırla.

hayatımız İsa Mesih’in gelişine tanıklık etsin diye bizleri bereketle.

 

+ bu sofra ile yaşamlarımız da Senin sevgine şükrana

ve uluslar arasında övülmene adanmıştır.

 

+ bu sofra ile günlerimiz de

Seni bütün kalbimizle, bütün canımızla,

bütün aklımızla sevmeye, sevinç içinde Sana hizmet etmeye adanmıştır.

 

+ hayatımızın bütün günlerini İsa Mesih’in hafif olan boyunduruğu altında geçirmek

ve sağlayışına şükretmek için bereketle.

 

+ İsa Mesih’in bizlere bağışladığı bu birlik sofrasına

bizleri layık gören lütfuna şükreder,

günlerimizi Seni hoşnut eden bir yaşam bereketlemeni talep ederiz.

 

+ bu sofra ile yaşamlarımız da Senin iyiliklerini şükrana

ve uluslara ilana adanmıştır.

 

+ İsa Mesih'te satın alınmış bir halk olarak Seni öven bir yaşam için bizleri kullan.

günlerimiz Senin sağlayışına şükranla dolsun.

 

+ İsa Mesih'in adının yücelmesi için yaşayan kullarını iman, ümit ve sevgi tanıklığında daima güçlü ve adanmış kıl.

Sana Ruh’ta ve gerçekte tapınan kilisenin övgülerini kabul et.

övgü ve şükran, güç ve yücelik sonsuzlara dek Senindir.

 

+ hayatımızı daima ellerinde tut ve bereketle. bütün yollarımızda Seni görmek ve seni bilmek için halkını Kutsal Ruhunla yönlendir. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un krallığı şimdi ve daima övülsün; şimdi ve sonsuza dek kutlu kılınsın.

 

+ daima Senin Kutsal Sözlerine bağlı kalmak için,

Sana ve sözlerine olan güvenimizi güçlendir.

 

+ Kutsal Sözlerinden ve Kutsal Ruhundan beslenen halkını uluslara bereket ve ışık olsunlar diye gönder, uluslara tuz olmak için bizleri bereketle.

 

+ Sana ayrılmış yaşamlarla

gelecek kuşaklara doğru bir tanıklık bırakabilelim diye bizleri bereketle.

 

+ bereketle bizlere iman, ümit ve sevgi yolunda yürüme gücü ver.

 

+ Kutsal Kitabına ve Kutsal Üçlüğüne olan imanımızı güçlendir.

Kutsal Kilisene sadakat ve alçakgönüllülük ile hizmetimizi yenile.

 

+ düşüncemizi ve hayatımızı yenile.

Rab olan, hayat veren Tesellici ve Yardımcı Kutsal Ruh aracılığı ile

Sana Baba diye seslenen halkını bereketle.

 

+ Tanrı'nın çocukları olma ayrıcalığı içinde

Senin gerçeğine layık bir şekilde yaşamamız için bizleri yenile.

 

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'ta tek olan Tanrımız,

Sayısız lütfun için Seni överiz, lütfunun desteğine şükrederiz.

+

Kutsal adının yüceliği için bizleri kullan. ... Amin.

 

Harikalar yaratan Tanrımız,

güçlü kurtarışın için Sana şükürler olsun.

+

İsa Mesih’in ölümünü ve dirilişi hatırladığımız

bu sofrada toplanmış olan kullarını bereketle.

İsa Mesih'in kilisesini davet etmiş olduğu

bu kutsal sofradan pay her bir canı

pak bir tanıklık için Kutsal Ruhunla destekle. ... Amin.

 

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'ta tek olan yüce Tanrımız,

yaratan ve kurtaran işin için Sana şükürler olsun.

Anlaşılamaz sevgin için Seni överiz,

bizi hiç bir şeyin ayıramayacağı kutsal sevgin için Sana şükrederiz.

[+] ... Amin.

 

Kutsal olan Tanrımız,

İsa Mesih’in derin alçak gönüllülüğü için şükrederiz.

Kurtarıcı Mesih’in bizleri özgür kılmak için çarmıhta yaptığı iş için Seni överiz.

[+] ... Amin.

 

Yüce olan Babamız,

İyiliklerinin bolluğu için Seni överiz,

iyiliklerinle bize bağışladığın her sevinç ve bereket için Sana şükrederiz.

[+] ... Amin.

 

Yüce Tanrımız,

her şeyi bilir ve her şeyi görürsün,

sıkıntıda yardım Sendendir, esenlik ve bereket Senden gelir.

Seni över Sana taparız.

[+] ... Amin.

 

Yaratıcı Tanrımız,

Antlaşmana ve vaatlerine daima sadıksın, Seni överiz.

bizleri daima kutsal ellerinde tutan sadakatin için Sana şükrederiz.

[+] ... Amin.

 

koruyan ve kurtaran Tanrımız, kutsallığını, kutsal işlerini överiz.

hayatımızı kutsallığa çağırdığın Mesih’in Müjdesi için Sana şükrederiz.

sığınacak yerimiz Sensin.

[+] ... Amin.

 

Bizlere gündelik ekmeğimizi veren Babamız,

İsa Mesih’te açıkladığını lütuf için Seni överiz,

Mesih’in kanında sunulan günahların affı için Sana şükrederiz.

[+] ... Amin.

 

bu duaları bir bütün olarak kullanabileceğiniz gibi yukarıdaki bölümlerden alıntı yaparak ya da kendi dualarını ekleyerek sürekli yenileyebilirsiniz.

 

Dualarımızı duyan Tanrımız,

Seni överiz,

kutsal varlığına yaklaşma ayrıcalığı için Sana şükrederiz.

Günlerimizi sadık yakarışçılar olarak

Sana hizmete ve övülmene adıyoruz.

Kutsal adının yüceliği için bizleri kullan. ...Amin.

 

Yüce olan Tanrımız, harikalar yaratan tek Sen varsın.

Kutsal adına yücelik ve övgüler olsun.

Mesih'in tekrar gelecek olduğunu hatırladığımız bu sofrada

canlarımız da Sana diri kurbanlar olarak sunulmuştur.

Kilisenin yakarışını, övgüsünü, ilahisini bereketle,

kilisenin hizmetini ve tanıklığını bereketle.

Öyle ki, Sana büyük sevinç

ve alçakgönüllülük içinde hizmet edebilsin. ...Amin.

 

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'ta tek olan Tanrımız,

büyük gücünü överiz,

Bizleri güçlendiren Kutsal Ruhun gücü için Sana şükrederiz.

Kutsal adın şimdi ve daima yaşamlarımızda kutsal kılınsın.

Bu sofrada bizlere verdiğin bereketlerle

Sana tanıklık gücü ve hizmet aşkımızı büyüt. ...Amin.

 

Gündelik ekmeğimizi veren Babamız,

kutsal adına şimdi ve daima şükrederiz.

Canlarımızı daima varlığında tut ve koru ki,

kutsal ismine Ruh’ta ve gerçekte tapınan halkın

daima esenlik içinde uluslara hizmet edebilsin. ...Amin.

 

Harikalar yaratan, .yüce olan Babamız,

halkına olan değişmez sadakatini överiz.

sarsılmaz vaatlerin için Sana şükrederiz.

Sana Ruh’ta ve gerçekte tapınan halkını

esenlik ve sevginle bereketle,

öyle ki, bizler de vaatlerimizde sadık olalım,

öyle ki, kilisende Sana olan andımıza sadık kalalım. ...Amin.

 

Göklerdeki Babamız,

bilginin ve bilgeliğin hazineleri Sendedir, Seni överiz.

yargıların derin Sana şükrederiz.

Canlarımızın çobanı olan Rabbimiz İsa Mesih’in

ölümünü ve dirilişini sevinçle ilan ederiz.

Kurtarıcımızın bizleri yanına almak için

geleceği gün için olan ümidimizi daima yenile.

Mesih’in hizmetinde bizleri daima sevinçli kıl. ...Amin.

 

Bizleri göksel yiyeceklerle doyuran Babamız,

Mesih’in tekrar geleceği vaadi için Seni överiz,

Mesih’in güzelliğini içimize işleyen işin için Sana şükrederiz.

İman, ümit ve sevgide bizleri güçlü tut.

Hayatlarımızı barış hizmeti ve doğru tanıklık için

Kutsal Ruhun gücüyle destekle. ...Amin.

 

Bizleri Mesih'te kutsayan yüce Babamız,

Halkına sağlam kaya, sığınacak kale olduğun için Seni överiz.

Mesih’te dualarımıza verdiğin cevaplar

ve yaşamlarımıza getirdiğin bereketler için Sana şükrederiz.

Emirlerinde yürümek, emirlerine bağlı kalmak için bizleri güçlendir,

adımlarımızı pekiştir. ...Amin.

 

koruyan ve bağışlayan Tanrımız,

kralların Kralı olan İsa Mesih’te bizlere Baba oldun,

Seni överiz.

layık olmadığımız sevginin gücü için Sana şükrederiz.

günlerimi Sana güven

ve Sözünde yazılana itaat içinde bereketle. ...Amin.

 

koruyan Tanrımız,

düşündüğümüzden daha fazlasını yapabilirsin

hayal edebileceğimizde daha fazlası Sendedir.

hayatımız için olan yaptıklarına şükreder Seni överiz.

Mesih’in bir gün kutsal melekler ordusuyla

şan ve görkem içinde geleceğine olan iman ile adanmışlığımızı yenile.

Tanrı halkı ile olan paydaşlığımızı güçlendir. ...Amin.

 

Kutsal olan Tanrımız,

sığınacak yerimiz Sensin,

bizleri düşmekten Sen korursun,

varlığında devam eden yaşamın güveni ve sevinci için Seni överiz.

halkını tehlike ve saldırılardan koruyan işlerin için Sana şükrederiz.

Yüce Babamız, Kutsal Ruhunla paydaşlıkta bizleri derinleştir.

Egemenlik, güç ve yüceliğin sahibi olan Sana

daima övgü getiren bir yaşam için bizleri bereketle

Mesih’in yolundaki yürüyüşümüzü Sen tamamla. ...Amin.

 

Kadir olan Babamız,

önümüzde parlayan doğruluğun

ve adil işlerin için Seni överiz.

Kutsal bir yaşam için bizleri bereketleyen merhametine şükrederiz.

armağanlarımızı, meyvelerimizi, yeteneklerimizi

övülmene ve yüceliğine adarız. ...Amin.