PASTOREL LİTURJİ

 

Ondalık ve Sunular

 

[Hazırlık Dönemi]

 

Mezmur 145: 15 Herkesin umudu sende,

Onlara yiyeceklerini zamanında veren sensin.

16 Elini açar,

Bütün canlıları doyurursun dilediklerince.

Göklerdeki Babamız,

Bizlere çocukların olma ayrıcalığını verdiğin için Sana şükrederiz. Senin lütuf tahtından gelen Kutsal Sözlerin aracılığı ile İsa Mesih’te devam eden yaşayan ve gerçek ilişki için Sana hamt ederiz. Bu kutsal dua ve tapınma evinde toplanan Tanrı halkını bereketleyen, esenlik, sağlık ve zengin armağanlarla donatan Kutsal Ruh’un işlerine övgü ve yücelik olsun. Her şeye Kadir Tanrımız, Senin lütfun, Senin sevgin ve gücün halklar arasında bilinsin diye burada sunulan tüm takdimeleri kabul et ve kutsa.

İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Matta 6: 19«Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir, hırsızlar da girip çalarlar. 20Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir, ne de hırsızlar girip çalar. 21Hazineniz neredeyse, yüreğiniz de orada olacak.

Göklerdeki Babamız,

bizlere karşılıksız verdiğin her armağan için Sana şükrederiz. Bugün yalnızca Kutsal Ruhundan gelen meyveler ve armağanlar için değil, bizlere verdiğin dünyasal zenginlikler için de Sana hamtlar sunarız. Bizleri kabul ederek bereketlediğin için adına övgüler olsun. Bu ondalık ve sunuları bereketle diye dua ediyoruz. Aklımızın düşüncelerini ve ellerimizin işlerini bereketle.

İsa Mesih adıyla. Amin.

 

II.Korintliler 8: 9Rabbimiz İsa Mesih'in lütfunu bilirsiniz. O'nun yoksulluğuyla siz zengin olasınız diye, zengin olduğu halde sizin uğrunuza yoksul oldu.

Göklerdeki Babamız,

Hristiyanlık mirası üzerindeki zengin bereketlerin için Sana şükrederiz. Geçmişte kutsal yaşayışla acıya ve ölüme katlanarak Sana hizmetten ayrılmayıp bugün bizlere örnek olan pek çok sadık kulların için Sana şükürler olsun. Tanrı halkının yaşamını zenginleştirmek için çalışan öğretmenler, vaizler, müjdeciler, önderler (pastörler) ve hizmetçiler (dyakonlar) için Sana övgüler olsun. Ruhani hayatı olabilecek en yüksek noktaya getirmek için kilisene verdiğin tüm soylu işçiler için Sana yücelik olsun. Bu ondalık ve sunuları Sana kaldırırken tüm takdime sahiplerinin hayatlarını da kutsal sunağına getiriyoruz. Onları kendi hizmetindeki diğer soylu işçilerin olarak sevginle ve gücünle bereketle.

İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Koloseliler 3: 23‑24Rab'den miras ödülünü alacağınızı bilerek, her ne yaparsanız, insanlar için değil, Rab için yapar gibi candan yapın. Rab Mesih'e kulluk ediyorsunuz.

Göklerdeki Babamız,

ilan ediyoruz ki; her iyi ve mükemmel armağan Senden gelir. Senin karşılıksız olan sevginin zengin armağanları için Sana şükrederiz. Günahların affı ve bağışlanma için Seni överiz. O çok zengin sonsuz yaşam armağanı için Seni yüceltiriz. Bu ondalık ve sunuları Sana kaldırırken Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta açıklanan tak Tanrı ile olan paydaşlığımızı ilan ediyoruz. Ulusların iyiliği için kullanılsın diye bu ondalık ve sunuları bereketle. Tüm takdime sahiplerini daima sevgi ve merhametinle ziyaret et.

İsa Mesih adıyla. Amin.

 

[Kutlu Doğuş Dönemi]

 

Matta 2: 9Yıldızbilimciler, kralı dinledikten sonra yola çıktılar. Doğuda görmüş oldukları yıldız onlara yol gösterdi ve gelip çocuğun bulunduğu yerin üzerinde durdu. 10Yıldızı gördüklerinde olağanüstü bir sevinç duydular. 11Eve girip çocuğu annesi Meryem'le birlikte görünce yere kapanarak O'na tapındılar. Hazinelerini açıp O'na armağan olarak altın, buhur ve mür sundular.

Göklerdeki Babamız,

hayatın kaynağı ve sahibi Sensin. Bu ondalık ve sunular aracılığı ile inananların kalplerindeki sevgiyi, dudaklarındaki övgüyü Sana getiriyoruz. İsa Mesih’e güzel armağanlar sunan bilge insanlar gibi bizler de Tanrı korkusu, Tanrı sevgisi içinde kendimizi Sana sunuyoruz. Kralımız olan Rabbe tapındığımızı bu takdimelerle ilan ediyoruz. İnsan emeğinin ve işlerinin ürünleri bereketle ki; evlerimiz, işlerimiz bereketlensin.

İsa Mesih adıyla. Amin.

¥  Her şeye Kadir olan Tanrımız kazancınızı bereketlesin.

¥  Yüce olan Rabbimiz iman atamız İbrahim’e verdiği zenginliği sizlere de versin.

¥  Her şeye Kadir Tanrımız evinizi ve işinizi bereketlesin.

 

Luka 1: 68 İsrail’in Tanrı’sı olan Rabbe övgüler olsun. Çünkü halkının yardımına gelip onları fidyeyle kurtardı.

Göklerdeki Babamız,

Sana övgüler sunarız, çünkü Kurtarıcı İsa Mesih aracılığı ile halkının yardımına geldin. Bizlere altın ve gümüşten çok daha değerli olan sonsuz yaşamı verdin. İsa Mesih’te sunduğun değerli fidye ile hayatımıza aydınlanış getirdin. Tanrı’nın tapınan ev halkının tüm dua ve yarışlarıyla, tüm tövbe ve övgüleriyle birlikte Sana getirdiğimiz bu ondalık ve sunuları bereketlemen için Sana kaldırıyoruz. Bu takdimeleri İsa Mesih’te yaptığın kurtuluş işi uluslara açıklansın diye kullan.

Kurtarıcı Rab İsa Mesih’in kutsal adıyla. Amin.

¥  Her şeye Kadir Tanrımız, kazancınızı, evinizi ve işinizi bereketlesin.

¥ Yüce olan Rabbimiz iman atamız İbrahim, İshak ve İsrail’e verdiği zenginliği İsa Mesih aracılığı ile sizlere de versin.

¥ Kurtarıcı Rabbimiz sofranızı ve yüreğinizi zengin nimetlerle bereketlesin.

 

Luka 2:4 En yücelerde Tanrı’ya yücelik olsun,

yeryüzünde O’nun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun.

Göklerdeki Babamız,

İsa Mesih’in sonsuz krallığı için Sana şükrederiz. Övgüyü ve Tapınmayı almaya layıksın. Kilisenin İsa Mesih’in rehberliği altında olan duası, ilahisi, vaazı, tanıklığı, hizmeti, yakarışı ve tüm işleri Senin gözünde hoşnutluk bulsun diye yalvarıyoruz. Senin görkem ve yüceliğine sunduğumuz tüm tapınış ile birlikte bu ondalık ve Ondalık ve Sunulardan da razı ol ve hoşnut kal diye sunağına veriyoruz. Bunları bereketle ki, doğru tanıklık için kullanılsın.

İsa Mesih adıyla. Amin.

¥  Yürekten takdime veren her bir cana esenlik olsun.

¥  Tanrı’nın kutsal kilisesine sevinçle ve yürekten takdime veren her bir cana evinde ve işinde bereket ve esenlik olsun.

¥  Bu kutsal dua ve tapınma evine maddi ve manevi destek veren cana hem dünyasal hem ruhani bereket olsun.

 

Süleymanın Meselleri 3: 9 Servetinle ve ürününün turfandasıyla

RAB'bi onurlandır.

Göklerdeki Babamız,

Bizlere bereket olarak verdiğin her şey için Sana şükrederiz. Tüm canımız ve varlığımızla Sana tapınmaktan, Sana ait olmaktan hoşnut olduğumuzu sunağına bıraktığımız bu ondalık ve sunularla ilan ediyoruz. Bunları Sana sunulmuş kurbanlar olarak kabul et ve bereketle ki, dünyanın esas ihtiyacı olan ruhani gereksinmelere araç olabilsinler.

İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Romalılar 12: 8Öğüt veren, öğütte bulunsun. Bağışta bulunan, bunu cömertçe yapsın. Yöneten, gayretle yönetsin. Merhamet eden, güler yüzle etsin.

Göklerdeki Babamız,

Bizlere cömertçe ve bolca verdiğin her bereketin Sana şükrederiz. İsa Mesih’te açıkladığın büyük merhamet ve sevgi için Sana övgüler olsun. Bizlerin kalplerine anlayış ve sevgi ver ki, ihtiyaç içinde olan dünyayı anlayabilelim. Bu ondalık ve sunuları kabul ve bereketle ki, Senin hizmetindeki kulların olarak bizler de merhametle uluslara hizmet için kullanabilelim.

İsa Mesih adıyla. Amin.

 

[Epifani Dönemi]

 

Hagay 2: 7 Bütün ulusları sarsacağım, değerli eşyalarını buraya getirecekler. Ben de bu tapınağı görkemle dolduracağım.' Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB. 8 'Gümüş de, altın da benim' diyor Her Şeye Egemen RAB.

Göklerdeki Babamız,

İsa Mesih’in ruhani bedeni olan kilisenin yeryüzündeki varlığı ve bugüne kadar olan devamı için Sana şükrederiz. Bizlere bu dünyadaki hayatımız için esenlik ve bereket verdin, bilgelik sevgi ve merhamet verdin, armağanlar ve yetenekler verdin. Büyük zenginliklerle dolu halkını bu kutsal tapınak altında Sana izzet ve görkem sunsunlar diye bir araya getirdin. Sana övgü ve yücelik olsun. Burada Sana sunduğumuz her şeyi bereketle. Verenleri ve bu takdimelerin ulaşacağı her yeri, bu takdimelerin vesile olacağı her armağanı kendi görkem ve yüceliğinin övülmesi için kullan ki, Kilisen bu dünyada görkemle parlasın.

İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Mezmur 37: 25 Gençtim, ömrüm tükendi,

Ama hiç görmedim doğru insanın terk edildiğini,

Soyunun ekmek dilendiğini.

26 O hep cömertçe ödünç verir,

Soyu kutsanır.

Göklerdeki Babamız,

Kutsal Sözlerinde saklı olan hazine ve öğretiş için Sana şükrederiz. Gündelik ekmeğimizi bize her gün veren lütfun için Sana övgü ve yücelik olsun. Senin bizlere karşılıksız verdiğin gibi bu ondalık ve sunuları hiç tanımadığımız insanların ihtiyaçları için kullanılsın diye bereketle. Yüce Rab, kendi halkının ihtiyaçları için olan sonsuz ve sürekli sağlayışına dua, ilahi ve bu takdimelerle birlikte şükrederiz. Egemenlik, güç ve yücelik daima Senindir.

İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Mezmur 23: 1 RAB çobanımdır,

Eksiğim olmaz.

5 Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın,

Başıma yağ sürersin,

Kâsem taşıyor.

Göklerdeki Babamız,

Halkına çoban olduğun için Sana şükrederiz. Halkının ihtiyaçlarını gözeten büyük lütfun için Seni överiz. Ya Rab, Sen Çobanımızsın ve Sende eksiğimiz yoktur. Sende kasemiz kutsanmış nimetlerle doludur. Tanrı’nın çocuklarına bol olarak bağışladığın her şeyi başka uluslara ilan için, başka uluslarla paylaşmak için bu ondalık ve sunuları bereketle. Sunağına kaldırdığımız bu takdimeleri kabul et. Bunları verenleri sonsuz merhametin ve iyiliğinle an.

İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Çıkış 35: 21 Her istekli, hevesli kişi Buluşma Çadırı'nın yapımı,

hizmeti ve kutsal giysiler için RAB'be armağan getirdi.

22 Kadın erkek herkes istekle geldi, RAB'be her çeşit altın takı, broş, küpe, yüzük, kolye getirdi. RAB'be armağan ettikleri bütün takılar altındı.

Göklerdeki Babamız,

Bu kutsal Buluşma Çadırının sahibi Sensin. Bizler Senin halkın, otlağının koyunlarıyız. Bu Kutsal yerin devamı ve her ihtiyacı için destek olan ve çalışan her bir canın yürekten sunduğu bu takdimeleri bereketle. Bu tapınağı güzel ve çekici kılan İsa Mesih’in bu tapınma anındaki o çok özel varlığı için Sana övgü ve yücelik olsun. Dua, övgü ve tövbe ile yıkanıp kutsal giysiler içinde Sana sunduğumuz tüm ondalık ve sunuları ışığın kilisenden daima evlerimize, işlerimize ve uluslara yayılsın diye kullan.

İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Çıkış 35: 21 Her istekli, hevesli kişi Buluşma Çadırı'nın yapımı,

hizmeti ve kutsal giysiler için RAB'be armağan getirdi.

23 Ayrıca kimde lacivert, mor, kırmızı iplik; ince keten, keçi kılı, deri, kırmızı boyalı koç derisi varsa getirdi.

Göklerdeki Babamız,

Geçen günler boyunca bizlere olan sabrın ve merhametin için Sana şükrederiz. Bu kutsal Buluşma Çadırına geçmişte armağanlar getiren Tanrı Halkı gibi bugün bizler de tüm ruhani tapınma ile birlikte ellerimizin emeği olan şeyleri Sana sunuyoruz. İnsan emeğinin sonucu olan maddi varlıklarımızı kabul edip bereketle ki, ev ve işyeriyle birlikte tüm Tanrı halkı Sana görkem ve yücelik sunsunlar. Bu ondalık ve sunular aracılığı ile İsa Mesih’in krallığına övgü ve yücelik olsun. Amin.

 

Çıkış 35: 21 Her istekli, hevesli kişi Buluşma Çadırı'nın yapımı,

hizmeti ve kutsal giysiler için RAB'be armağan getirdi.

24 Gümüş ve tunç armağanlar sunan herkes onları RAB'be adadı.Herhangi bir işte kullanılmak üzere kimde akasya ağacı varsa getirdi.

Göklerdeki Babamız,

Egemenlik, güç ve yücelik Senindir. Bu yerdeki Buluşma çadırını bizler için anlamlı ve kutsal kılan İsa Mesih’in daima yaşayan varlığı için Sana hamtlar sunarız.

Bugün kutsal sunağına yönelmiş tüm yüreklerin yakarışı ile birlikte huzuruna ondalık ve sunuları kaldırıyoruz. Tüm takdimelerimizi İsa Mesih adıyla kabul et ve bereketle ki, bugünkü tapınışla bereketlenen canlarımız gibi dünyasal varlığımız ve hayatımız bereketlensin.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un krallığı sonsuza dek övülsün ve yüceltilsin. Amin.

 

Çıkış 35: 21 Her istekli, hevesli kişi Buluşma Çadırı'nın yapımı,

hizmeti ve kutsal giysiler için RAB'be armağan getirdi.

25 Bütün becerikli kadınlar elleriyle eğirdikleri lacivert,

mor, kırmızı ipliği, ince keteni getirdiler.

26 İstekli, becerikli kadınlar da keçi kılı eğirdiler.

Göklerdeki Babamız,

Bu şehirdeki ve bu ülkedeki İsa Mesih’e ayrılmış her bir yer ve burada yaşayan Tanrı halkına olan sağlayışın için Sana hamtlar sunarız. Bugün bu kutsal Buluşma Çadırı içindeki her bir can Kutsal Ruh’un kutsayışı ile Sana layık olsunlar diye önüne geliyoruz. Yürekten verilen bu ondalık ve sunuları kabul ve bereketle. Burada huzuruna kaldırdığımız bu takdimelerle birlikte bugün Sana yönelen her bir yüreğin yakarışını da büyük merhametinle an diye dua ediyoruz.

İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Çıkış 35: 21 Her istekli, hevesli kişi Buluşma Çadırı'nın yapımı,

hizmeti ve kutsal giysiler için RAB'be armağan getirdi.

27 Önderler efod ve göğüslük için oniks, kakma taşlar,

28 kandil, mesh yağı ve güzel kokulu buhur için baharat ve zeytinyağı getirdiler.

Göklerdeki Babamız,

Bu kutsal Buluşma Çadırını bereketli kılan tüm işlerin için Sana şükrederiz. Gündelik sağlayışınla açıkladığın sevgi ve merhametin için Sana hamtlar sunarız. Kutsal Baba, sunağına kaldırdığımız ellerimiz ve sunağına yönelmiş yüreklerimizle birlikte Ondalık ve Sunularımızı kabul ve bereketle. Kutsalların ve ulusların ihtiyacı için hizmette ve tanıklıkta kullanılsın diye tüm takdimeleri övgü ve şükran kurbanlarımızla birlikte Sana sunuyoruz.

İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Çıkış 35: 21 Her istekli, hevesli kişi Buluşma Çadırı'nın yapımı,

hizmeti ve kutsal giysiler için RAB'be armağan getirdi.

29 Kadın, erkek bütün istekli İsrailliler RAB'bin Musa

aracılığıyla yapmalarını buyurduğu işler için RAB'be gönülden verilen sunu sundular.

Göklerdeki Babamız,

Bizlere karşılık beklemeden verebilmeyi öğrettiğin için Sana şükrederiz. Bu ondalık ve sunular aracılığıyla dünyasallığa ve maddiyata bağlılık yerine Sana bağlanmayı, Sana güvenmeyi bizlere öğret. Bu Buluşma Çadırında toplanan halkına her ihtiyacı görebilen gözler ver. Bugün huzurunda dua ediyoruz ki, yalnızca kendimizin değil ama başka insanların dünyasal ihtiyaçları için de bizleri hassas kıl. Yüksek huzuruna kaldırdığımız bu takdimeleri bereketleyen, çoğaltan merhametli elinin kutsayışı için Sana övgü ve yücelik olsun.

İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Elçilerin İşleri 20: [34Siz de bilirsiniz ki, bu eller hem benim, hem de benimle birlikte olanların gereksinmelerini karşılamak için hizmet etmiştir.] 35Yaptığım her işte sizlere, böyle emek vererek güçsüzlere yardım etmemiz ve Rab İsa'nın, `Vermek, almaktan daha büyük mutluluktur' diyen sözünü unutmamamız gerektiğini gösterdim.

Göklerdeki Babamız,

Sana açtığımız ellerimizi ve Sana yönelen yüreklerimizi dolduran lütfun için, halkını koruyan ve kayıran lütfun için Sana hamtlar sunarız. Sunağına getirdiğimiz ondalık ve sunularla birlikte bizleri yarın için olan kaygı ve korkudan özgür kıl diye yalvarıyoruz. Sana güvenerek yaşayan, iman, ümit ve sevgide adanmış bir halk olarak yaşamayı bizlere öğret diye dua ediyoruz. Kutsal Kitapta bize öğretilen ‘Vermek’teki bereketi ve mutluluğu burada bulunan her bir can evlerine ve işlerine taşıyabilsinler diye bu takdimeleri kabul et.

İsa Mesih adıyla. Amin.

 

II.Korintliler 8: 12Çünkü istek varsa, bir kimsenin elinde olmayana göre değil, elindekine göre yardımda bulunması uygundur. [13‑15Amacımız sizi sıkıntıya sokup başkalarını rahatlatmak değildir. Ama eşitlik olsun diye, şimdi elinizdeki fazlalık onların eksiğini tamamladığı gibi, başka zaman onların elindeki fazlalık sizin eksiğinizi tamamlasın]. Öyle ki, «Çok toplayanın artığı, az toplayanın da eksiği yoktu» diye yazılmış olduğu gibi, eşitlik olsun.

Göklerdeki Babamız,

Bizler için daima iyi ve doğru olanı vermek istediğin için Sana şükrederiz. Bizleri başkalarının sıkıntılarını teselli etmek, başkalarının acıları paylaşmak için bilge ve hikmetli kıl. Bu ondalık ve sunuları bereketle ki, Tanrı halkı üzerindeki o çok özel bereketlerin başka uluslara da bereket olsun.

İsa Mesih adıyla. Amin.

 

[Alçalış Dönemi]

 

II Korintliler 8: 7İmanda, söz söylemekte, bilgi ve her türlü gayrette, bize beslediğiniz sevgide, her şeyde üstün olduğunuz gibi, bu hayırlı işte de üstün olmaya bakın.

Göklerdeki Babamız,

Kilisene duyduğun büyük acıma ve sevgi için Sana şükrederiz. Gökteki ilahi söyleyen galip kiliseden daha çok Sen, yeryüzünde tövbe eden kullarından hoşnut olursun. Bugün huzuruna getirdiğimiz tüm tövbe ve pişmanlıklarımız, gayret ettiğimiz tüm doğru tanıklık ve iyi işlerimiz gibi ondalıklarımız da Senin gözünde lütuf bulsun. Senin gözünde makbul olsun. Dünyasal ve ruhani hayatımızı bereketle.

İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Markos 12: 41İsa tapınaktaki bağış kutusunun karşısında oturmuş, kutuya para atan halkı seyrediyordu. Birçok zengin kişi kutuya büyük paralar attı. 42Yoksul bir dul kadın da geldi, birkaç kuruş değerinde iki bakır para attı.

43Öğrencilerini yanına çağıran İsa onlara şöyle dedi: «Size doğrusunu söyleyeyim, bu yoksul dul kadın kutuya herkesten daha çok para attı. 44Çünkü diğerlerinin hepsi, zenginliklerinden artanı attılar. Bu kadın ise yoksulluğuna rağmen, varını yoğunu, geçinmek için elinde bulunanın tümünü verdi.»

Göklerdeki Babamız,

Kendi görkem ve yüceliğini bize açıkladığın için Sana şükrederiz. Ya Rab, biliyoruz ki, Sen bağışta bulunan herkesi görürsün ve izlersin. İşlerimiz ve yüreklerimiz Senden gizli değildir. Bizlere bu yoksul kadın gibi alçak gönüllülük ile verebilmeyi öğret ki, halkın dünyasal yaşayışta da dua ve tapınışta da sevinç ve alçakgönüllülük ile Sana kulluk edebilsin. Bu ondalık ve sunuları yürekten veren her bir canı bereketle.

İsa Mesih adıyla. Amin.

 

II.Korintliler 9: 15Sözle anlatılamayan armağanı için Tanrı'ya şükürler olsun!

Göklerdeki Babamız,

İman, ümit ve sevgi Tanrı’sı olduğun için Sana şükrederiz. Bizlere İsa Mesih’in hizmetini paylaşma ve devam imkanı verdiğin için Sana hamtlar sunarız. Burada toplanan ondalık ve sunuları bereketle ki, Tanrısal Krallık altında yaşayan kullarına verdiğin sayısız armağanlarla birlikte başka uluslara tanıklık için kullanılsın. Cömertlik, alçakgönüllülük ve sevinç içinde takdime veren tüm halkını şimdi ve daima bereketle.

İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Mezmur 90: 17 Tanrımız Rab bizden hoşnut kalsın.

Ellerimizin emeğini boşa çıkarma.

Evet, ellerimizin emeğini boşa çıkarma.

Göklerdeki Babamız,

Bizleri İsa Mesih’le paydaşlığa çağırdığın için Sana şükrederiz. Huzurunda yürekten verdiğimiz bu ondalık ve sunular aracılığı ile hayatımız ve canımız için olan şükranlarımızı Sana sunuyoruz. Kilisendeki aileler ve bekarlarla birlikte her ulustan ve halktan oluşturduğun Tanrı halkının doğru tanıklığı için bereketlerini üzerimize çöz. Bu takdimeleri sağlığımız, işimiz, kazancımız ve yarınımız için bir şükran sunusu olarak Sana kaldırıyoruz.

Rabbimiz İsa Mesih adıyla bunları bereketle. Amin.

 

Mezmur 103: 1 RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

O'nun kutsal adına övgüler sun, ey bütün varlığım!

5 Yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran O'dur,

Bu nedenle gençliğin kartalınki gibi tazelenir.

Göklerdeki Babamız,

Kutsal Sözlerindeki gerçek için Sana şükrederiz. Güvenilir ve sadık olan Sözlerin için Sana yücelik sunarız. Bugün Tanrı halkı için yaptığın tüm iyilikler için Sana şükran sunan halkının ondalık ve sunularını bereketle diye dua ediyoruz. Duamız ve orucumuz gibi yürekten sunduğumuz takdimeler de Seni hoşnut etsin.

İsa Mesih adıyla. Amin.

 

İbraniler 6: 10Tanrı adaletsiz değildir. Emeğinizi ve kutsallara hizmet etmiş olarak ve etmeye devam ederek O'nun adına gösterdiğiniz sevgiyi unutmaz.

Göklerdeki Babamız,

Sonsuz sevginle bizleri topladığın için Sana şükrederiz. Bugün yalnızca dua ve bilgelik dolu sözlerle değil; Kutsal Evrensel ve Elçisel kilisene ondalık ve sunularla hizmet etmek isteyenlerle birlikte Senin önündeyiz. Senin kutsal sunağına kaldırdığımız bu takdimeleri bereketle ki; dünyasal ve ruhani tüm zenginliklerimizle başka uluslar için de bereket olabilelim.

İsa Mesih adıyla. Amin.

 

II.Korintliler 9: 7İsteksizce ya da zorlaymış gibi değil, herkes yüreğinde niyet ettiği gibi versin. Çünkü Tanrı sevinçle vereni sever.

Göklerdeki Babamız,

İsa Mesih aracılığı ile Sana gelir, Seni överiz. Günahların affı için olan o harika planın için Sana şükrederiz. Ya Rab, dua ediyoruz ki, İsa Mesih’in çarmıh yolundaki kararlılığı gibi imanda adanmış olabilelim. İyi günde ve kötü günde sevinç içinde veren bir yürekle huzuruna çıkabilmeyi diliyoruz Senden. Burada Sana kaldırılan ondalık ve sunuları kabul ve bereketle.

İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Göklerdeki Babamız,

İsa Mesih’te bize sunduğun her şey için Sana şükürler olsun. İsa Mesih adıyla kilisene verdiğin her kutsama ve bereket için Seni överiz. Bugün Senin kutsal sunağına yükselen tüm dua ve tapınışımızı kabul et. Kilisenin ilahisi, vaazı, hizmeti ve tanıklığı gözünde lütuf bulsun; Sana hoş kokulu bir kurban olsun diye yalvarıyoruz. Bugün Ondalık ve Sunuları da bereketle ki; evimiz ve kazancımız bereketlensin.

İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Göklerdeki Babamız,

Geçen günler ve mevsimler boyunca bizimle olan birlikteliğin ve paydaşlığın için Sana şükrederiz. Tövbekar bir yürekle verdiğimiz Ondalık ve Sunuları bereketle. Kutsal Ruh’u kederlendiren her söz ve davranıştan uzakta, sevinçle yardım eden ve sevinçle verenlerden olmamızı sağla.

Bu takdimeleri Baba, Oğul ve Kutsal ile olan paydaşlığımızın uluslara ilanı için kullan. Amin.

 

Göklerdeki Babamız,

Hayatımızı Sen elinde tut ve koru diye Sana yalvarıyoruz. Halkının hatalarına, günahlarına bak ve doğru yolda onları eğit diye dua ediyoruz. Önüne getirdiğimiz bu ondalık ve sunuları İsa Mesih’te açıkladığın günahların affı uluslarda duyulsun diye kullan.

İsa Mesih adıyla. Amin.

 

[Diriliş Dönemi]

 

Koloseliler 3: 1Mesih'le birlikte dirildiğinize göre, gökteki değerlerin ardından gidin. Mesih orada, Tanrı'nın sağında oturuyor. 2Yeryüzündeki değil, gökteki değerleri düşünün.

Göklerdeki Babamız,

Ölülerden dirilen İsa Mesih için Sana şükrederiz. Dirilmiş olan Rabbin huzurunda sevinçle secde eder, Sana övgü sunarız. Dirilmiş Mesih’in bugün bizlerin her türlü ihtiyacı için olan sağlayışına hamt ve övgü sunarız. Bu ondalık ve sunuları bereketle ve kabul et.

Bunları İsa Mesih’in çağlar boyunca Kral olduğunu ilan etmek için kullan. Amin.

¥  Diri olan Rabbimiz evlerinizi ve işlerinizi bereketlesin.

¥  Diri olan Rabbimiz orucunuzu, ondalığınızı, tanıklığınızı bereketlesin.

¥  Diri olan Rabbimiz kaygılarınızı kaldırsın ve sizi bereketlesin.

¥  Sizleri İsa Mesih’le diriltip göksel yerlere oturtan Rabbe övgüler olsun.

 

II.Korintliler 9: 8Her zaman, her yönden, her şeye yeterli ölçüde sahip olarak her iyi işe cömertçe katkıda bulunabilmeniz için, Tanrı size her nimeti artıracak güçtedir. 9Nitekim şöyle yazılmıştır:

    «Armağanlar dağıttı, yoksullara verdi;

     doğruluğu sonsuza dek kalıcıdır.»

Göklerdeki Babamız,

Günahların affı, ölülerin dirilişi ve sonsuz yaşam için Seni överiz. Bugün sunağına bırakılan ondalık ve sunuları bereketle. Bu takdimeleri Sende sahip olduğumuz çürümez, solmaz ve lekesiz mirası uluslara ilan etmek için kullan. Sonsuz gücünle burada toplanan halkına her nimeti çoğalt.

İsa Mesih’in kutsal adıyla. Amin.

 

II.Korintliler 9: 10Ekinciye tohum ve yiyecek ekmek sağlayan, sizin de ekeceğinizi sağlayıp çoğaltacak ve doğruluğunuzun ürünlerini artıracaktır.

Göklerdeki Babamız,

Sözle anlatılamaz olan tüm yürek dolusu minnettarlığımızı Sana övgüler ve şükranlarımızla sunuyoruz. Ellerimizin emeği ve işlerimizin ürünü olan ondalık ve sunuları Sana getiriyoruz. Daima Sana saygı dolu bir kalple hizmet ve tapınma sunabilmemizi sağla. İsa Mesih’in bizler için hayatını verebildiği gibi, bizlerin de Sana karşılıksız olarak kendimizi sunabilmemizi sağla.

İsa Mesih’in adına görkem olsun. Amin.

 

II.Korintliler 9: 11Her durumda cömert olasınız diye her yönden zenginleştiriliyorsunuz. Cömertliğiniz bizim aracılığımızla Tanrı'ya şükran nedeni oluyor. 12Yaptığınız bu hizmet yalnız kutsalların eksiklerini gidermekle kalmıyor, aynı zamanda birçoklarının Tanrı'ya şükretmesiyle zenginleşiyor.

Göklerdeki Babamız,

İsa Mesih’te sergilediğin kurtuluş ve aklanma için Sana şükrederiz. Bizlere her durumda cömert davranan ve bizleri her yönden zenginleştiren sonsuz lütfun için şükranlarımızı bu ondalık ve sunularla ilan ederiz. Kutsal olan Babamız, bunları kabul edip bereketle ve başkalarının Sana şükretmesi için kullan.

Kurtarıcı Rab İsa adıyla. Amin.

 

Süleymanın Meselleri 22: 9 Cömert olan kutsanır,

Çünkü yemeğini yoksullarla paylaşır.

Göklerdeki Babamız,

Bizlere verdiğin hayatın sayısız bereketlerle dolu bir armağan olduğunu ilan ederiz. Bizlerin etrafındaki maddi ve ruhsal bereketler için Sana yücelik olsun. Bizleri her durumda paylaşmaya istekli kıl diye dua ediyoruz. Bu ondalık ve sunuları bereketle ki; bizlere harika ve değerli hediyeler verdiğini ilan edip bunları başkalarıyla paylaşabilelim. Her sunu sahibini İsa Mesih’in yoksullar için olan yüreği ile bereketle.

Övgü ve yücelik sonsuzlara dek Senindir. Amin.

 

Tesniye 16: 16 "Bütün erkekleriniz yılda üç kez - Mayasız Ekmek Bayramı'nda, Haftalar Bayramı'nda ve Çardak Bayramı'nda - Tanrınız RAB'bin önünde bulunmak üzere O'nun seçeceği yere gitmeli. Kimse RAB'bin önüne eli boş gitmemeli. 17 Her biriniz Tanrınız RAB'bin sizi kutsadığı oranda armağanlar götürmeli."

Göklerdeki Babamız,

Bizleri karanlığın işlerinden kurtaran gücün için Sana şükrederiz. Senin önünde bulunmak üzere toplandığımız bu yerde Sana sunduğumuz tüm takdimelerin Senin bizlere verdiğinden çok az olduğunu itiraf ediyoruz. Bu Ondalık ve Sunuları, bunları sunanlarla birlikte bereketle.

Bu kutsal dua ve tapınma evine verdiğimiz her şeyi İsa Mesih’in tüm uluslarda övülmesi için kullan. Amin.

 

Mezmur 54: 6 Ya RAB, sana gönülden bir kurban sunacağım,

Adına şükredeceğim, çünkü adın iyidir.

Göklerdeki Babamız,

Bugün iyi ve kutsal olan adın için Sana şükran sunarız. Bizleri bu kilisenin parçası yapan İsa Mesih’in kurtarıcı işi için Sana övgüler olsun. Bizleri mirasçılar yapan, göğe yükselmiş İsa Mesih’in krallığına yücelik olsun. Bu ondalık ve sunuları kabul et ve bereketle. Bunları kilisen bu dünyada daha etkin olsun diye kullan. Sana sunduğumuz övgü kurbanları ile birlikte maddi varlıklarımızla yaptığımız bu tapınmayı bereketle.

İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Galatyalılar 6:9İyilik yapmaktan usanmayalım. Cesaretimizi yitirmezsek, mevsiminde biçeriz. 10Bunun için fırsatımız varken herkese, özellikle iman ailesinin üyelerine iyilik yapalım.

Göklerdeki Babamız,

Bizleri imanda bir aile yaptığın için Sana şükrediyoruz. Farklı millet ve kültürden bir araya topladığın Kilisen için Sana övgü ve yücelik olsun. Bugün her türlü sıkıntıları, sorunları ve kaygıları göksel zenginliklerle bereketle. Bu Ondalık ve Sunulardan pay alan herkesin hayatını ışığınla aydınlat. Senin sevgini ve doğruluğun tanıklığı olan Kutsal Sözlerine olan minnettarlığımızı bu takdimelerle birlikte ilan ediyoruz. Bu ondalık ve sunuları iman ailesinin hayatında adanmışlık ve sadakat işlemek için kullan.

Rab İsa Mesih’in kutsal adıyla. Amin.

 

[Pentekost Dönemi]

 

II.Korintliler 9: 8Her zaman, her yönden, her şeye yeterli ölçüde sahip olarak her iyi işe cömertçe katkıda bulunabilmeniz için, Tanrı size her nimeti artıracak güçtedir.

Göklerdeki Babamız,

Kutsal Ruh’un hayatımızdaki işleri ve işleyişi için Sana şükrederiz. Kutsal Ruh’tan gelen sevinç ve teselli için adını över Seni yüceltiriz. Dualarımızı cevaplayan ve sunduğumuz ondalık ve sunuları kabul eden, bereketleyen, merhamet eden elin için Sana teşekkür ederiz. Sana tüm alçakgönüllülük ve adanmışlıkla kendimizi sunabilmemizi sağla. İsa Mesih adıyla. Amin.

¥  Tanrı’nın ev halkına bereket ve esenlik olsun.

¥  Herşeye Kadir Allah yüreğinizi, düşüncenizi Göksel olanla bereketlesin.

 

Filipililer 4: 18Benim her şeyim var, bolluktayım. Epafrodit'in eliyle gönderdiğiniz hediyeleri alınca bir eksiğim kalmadı. Bunlar güzel kokulu sunular, Tanrı'nın beğenisini kazanan, O'nu hoşnut eden kurbanlardır. 19Tanrım da her ihtiyacınızı kendi zenginliğiyle Mesih İsa'da görkemli bir biçimde karşılayacaktır.

Göklerdeki Babamız,

Halkına olan desteğin için şükürler olsun. İsa Mesih’in bedeni olarak toplandığımız bu günde huzuruna getirdiğimiz ondalık ve sunuları kabul et. Bunlar Senin önünde güzel kokulu bir sunu olsun. Bu sunuları Senin övülüp yüceltilmene, görkeminin ilan edilmesine aracılık etsin diye kullan. Kilisemizi ve dünya için olan hizmetimizi gerçekleştirmek için bizlere güç ve adanmışlık ver.

İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Süleymanın Meselleri 30: 8 Sahtekârlığı, yalanı benden uzak tut,

Bana ne yoksulluk ne de zenginlik ver;

Payıma düşen ekmeği ver, yeter.

9 Yoksa bolluktan, 'Kimmiş RAB?' diye seni yadsır,

Ya da yoksulluktan çalar

Ve Tanrım'ın adını lekelemiş olurum.

Göklerdeki Babamız,

Bugün Ruhta ve gerçekte tapınan halkına büyük merhametinle bak. Söylenmeden ve şikayet etmeden yaşayabilelim diye hayatımıza verdiğin sayısız cömert bereketlerini görmemizi sağla. Bu ondalık ve sunular aracılığı ile bizde olan her şeyin sahibinin Sen olduğunu ilan ediyoruz. Bugün Kutsal Üçlüğüne, Kutsal Kitabına imanımızın ve Kutsal Kilisene olan hizmetimizin dünyada büyümesi için bu takdimeleri bereketle.

İsa Mesih adıyla. Amin.

 

İbraniler 7: 1Bu Melkisedek, Salem kralı ve yüce Tanrı'nın kâhiniydi. Kralları bozguna uğratmaktan dönen İbrahim'i karşılamış ve onu kutsamıştı. 2İbrahim de ona her şeyin ondalığını verdi.

Göklerdeki Babamız,

Hayatın kaynağı ve sahibi olan Sana şükürler olsun. Esenliğin, sevincin ve armağanların adını överiz. Bedenlerimiz için olan tüm yiyecekler kadar canlarımız için olan ruhsal gıda ve sağlayışına şükrederiz. Bu ondalık ve sunularla her mükemmel ve iyi armağanın Senden olduğunu ilan ediyoruz. Bu ondalık ve sunuları bereketle ki, İsa Mesih’in ruhani bedenin olan kilisene verdiğin yüce görevde ve merhamet hizmetlerinde adının yüceltilmesi için kullansın. Huzuruna gelip sürekli alan ve istekte bulunan halkının bu takdimelerle başkaları için karşılıksız  bir şekilde verici olmasını sağla.

İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Tesniye 15: 7 "Tanrınız RAB'bin size vereceği ülkenin herhangi bir kentinde yaşayan kardeşlerinizden biri yoksulsa, yüreğinizi katılaştırmayın, yoksul kardeşinize eli sıkı davranmayın. 8 Tersine, eliniz açık olsun; gereksinimlerini karşılayacak kadar ona ödünç verin.

Göklerdeki Babamız,

Hayatımızı güzel ve anlamlı kılan her armağan ve bereketin için Sana şükreder, adını överiz. Bugün Sana kendimizi yeniden sunmaya istekle geliyoruz. Bu ondalık ve sunularla hayatımızda sahip olduğumuz her şeyin gerçek sahibinin Sen olduğunu ilan ediyoruz. Gündelik ekmek için çalışan kullarına aldığı gibi sevinçle vermeyi de öğret. Bu ondalık ve sunuları bereketle ki, vermekteki sevinç ve bereketi tadabilelim.

İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Tekvin 28: 20 Tanrı benimle olur, gittiğim yolda beni korur, bana yiyecek ve giyecek sağlarsa, 21 esenlik içinde babamın evine dönersem, RAB benim Tanrım olacak. 22 Anıt olarak diktiğim bu taş Tanrı'nın evi olacak. Bana vereceğin her şeyin ondalığını sana vereceğim.

Göklerdeki Babamız,

Bizlere bağışladığın bütün armağanlar için Sana şükrederiz. İsa Mesih’te açıkladığın lütufkar yüzün için Sana yücelik olsun. Kurtarıcı İsa Mesih’in karakterini bize aşılamak için çalışan Kutsal Ruh’un hayatımızdaki varlığına övgüler olsun. Bu ondalık ve sunularla işlerimiz, evimiz ve kazancımız için Kutsal adına şükran sunarız. Bu ondalık ve sunulara göksel bereketleri kat ki, kilisenin tüm hizmetinde Sana görkem getiren işlerde kullanılsın. İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Tesniye 14: 22 "Her yıl tarlalarınızda yetişen ürünlerin ondalığını bir yana ayıracaksınız. 23 Tahılınızın, yeni şarabınızın, zeytinyağınızın ondalığını, sığırlarınızın ve davarlarınızın ilk doğanlarını, Tanrınız RAB'bin adını yerleştirmek için seçeceği yerde O'nun önünde yiyeceksiniz. Bunu yapın ki, her zaman O'ndan korkmayı öğrenesiniz.

Göklerdeki Babamız,

Bizlere bağışladığın tüm bereket ve armağanların sevinci ile huzurunda şükranlarımızı sunarız. Bizleri ne kadar büyük ve cömert bir şekilde bereketlediğini görmemize yardım et. Verme sevinci içinde sunağına getirdiğimiz bu ondalık ve sunuları bereketle. Bunları Senin kilisene olan sevginin uluslara ilanı için kullan. İsa Mesih’i Rab ve Kurtarıcı olarak bilme ayrıcalığı içinde Sana hamt ve övgü sunarız.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

I.Tarihler 16: 29 RAB'bin görkemini adına yaraşır biçimde övün,

Sunular getirip O'nun önüne çıkın!

Kutsal giysiler içinde RAB'be tapının!

Göklerdeki Babamız,

çarmıhta bizim yerimize ölen İsa Mesih için Sana şükrederiz. Bugün çarmıhımızı bize ihtiyaç duyan dünya için taşıyoruz. Senin sevgini ve Müjdeni karanlıkta yaşayanlarla paylaşmak için bizlerin yüreğinde tutku dolu bir ateş yak diye dua ediyoruz. Bu ondalık ve sunuları İsa Mesih’in kutsal işlerinde kullanmak üzere kabul ve bereketle. Senin kutsal evine yürekten takdime getiren her bir canı bu dünyaya ışık ve tuz olsun diye bereketle.

İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Sayılar 18: 25 RAB Musa'ya şöyle dedi:

26 "Levililer'e de ki: 'Miras olarak size verdiğim ondalıkları İsrailliler'den alınca, aldığınız ondalığın ondalığını RAB'be armağan olarak sunacaksınız.

Göklerdeki Babamız,

Tanrı halkına verdiğin ondalık öğretişi için Sana şükrederiz. Bizlere Mesih’te bir olduğumuzu öğrettin. Mesih’in sevgisinde henüz tanımadığımız büyük bir iman ailesi içinde bulunduğumuzu anlamamıza yardım et. Sunağına kutsaman için bıraktığımız bu ondalık ve Ondalık ve Sunulara göksel bereketini kat ki, Rab İsa Mesih’le ve Tanrı halkının birbiriyle olan iyi ilişkilerinde kullanılsınlar. Bu tapınış zamanında Sana adadığımız bu armağanların, bizlerin Sana kendimizi sunmamızın yerini tutmadığını itiraf ediyoruz.

İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Malaki 3:10 Tapınağımda yiyecek bulunması için bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Beni bununla sınayın" diyor Her Şeye Egemen RAB. "Göreceksiniz ki, göklerin kapaklarını size açacağım, üzerinize dolup taşan bereket yağdıracağım.

Göklerdeki Babamız,

Senin bu kutsal evine sevinç ve iman ile takdime getiren her bir can için Sana şükreder, Kilisenin itaatini Senin hoşnutluğuna sunarız. Dua ediyoruz ki, bu kilisedeki Tanrı halkı hayatın her alanında Seni hoşnut eden gerçeği görsün. Bugün Sana ondalık ve sunu ile ibadet eden her bir canı bereketle, onları bugün ve yarın büyük acıma ve merhametinle hatırla.

İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Levililer 27. 30 "İster toprağın ürünü, ister ağacın meyvesi olsun, toprakta yetişen her şeyin ondalığı RAB'be aittir. RAB için kutsaldır.

Göklerdeki Babamız,

Kilisene verdiğin göksel görüş için Sana şükrederiz. Yüksek huzurunda Sana kaldırdığımız tüm yürek yakarışları ve övgülerle birlikte şimdi ondalık ve sunalarımızı kabul et. Kilisen bunları Senin işlerinde kullanabilsin diye bunlara göksel bereketini kat. Dua ile birlikte sunduğumuz bu takdimelerin doğru ve hikmetli kullanılması için bizleri bereketle.

İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Matta 6:1«Dikkat edin! Yapmanız gereken doğru işleri gösteriş için insanların gözü önünde yapmayın. Öyle yaparsanız, göklerdeki Babanızdan ödül alamazsınız.

Göklerdeki Babamız,

Kilisenin tapınışını bereketleyen merhametli elin için Sana şükrederiz. Göklerde bizim için saklı bulunan büyük ödül için Sana övgüler olsun. Tapınışımızın bir parçası olan bu ondalık ve sunuları Senin görkemin ve yüceliğine sunuyoruz. Sana dua ve içtenlikle verenler aracılığı ile bunlardan pay alan her bir canı bereketle. Bu takdimeler Kutsal Müjden bu ülkede ve dünyanın dört bir yanında her zaman vaaz edilsin diye kullan.

İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Matta 6: 2«Bu nedenle, birisine sadaka vereceğiniz zaman bunu ilan etmek için önünüzde borazan çaldırmayın. İkiyüzlü kişiler, insanların övgüsünü kazanmak için havralarda ve sokaklarda böyle yaparlar. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır.

Göklerdeki Babamız,

Rab İsa Mesih’in kiliseye olan uyarısı, öğretişi, emirleri için Seni överiz. Bu ondalık ve sunuları Sana getirirken Hristiyanların Seninle ve dünya ile olan ilişkilerini yenile diye dua ediyoruz. Kilisenin aracılık ve barıştırma hizmetinde kullanılsın diye Sana sunduğumuz bu takdimeleri bereketle. Sana dua ve içtenlikle takdime getirenleri evinde ve işinde [daima] bereketle.

İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Matta 6:3 Siz sadaka verdiğiniz zaman, sol eliniz sağ elinizin ne yaptığını bilmesin.

Göklerdeki Babamız,

Hayatımız için yaptığın her şeye, dünyasal ve ruhani hayat için verdiğin her öğretiye övgü ve şükran sunarız. Dünyasal hazinelerimizden getirdiğimiz bu hediyelerle birlikte hayatlarımızı da Sana adanmışlık için sunuyoruz. Bu ondalık ve sunuları ruhani tapınışın bir devamı olarak Senin görkemine ve yüceliğine adıyoruz. Tüm sunuları ve bunları şükranla veren herkesi bereketle. Tanrısal işlerin maddi yönü için bizleri sorumluluklarımıza ve görevlerimize sadık Hristiyanlar yap diye dua ediyoruz.

İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Matta 6: 24«Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya, hem de paraya kulluk edemezsiniz.

Göklerdeki Babamız,

Bizleri dünyasal kaygı ve endişelerden kurtarıp Sana güvenmeyi öğrettiğin için kutsal adına övgü ve yücelik olsun. Bu ondalık ve sunuları Sana kaldırırken imanımızı artır diye dua ederiz. Öyle ki, Senin kutsal sağlayışına güvenmek için başkalarına da yaşamlarımız teşvik olsun. Bu sunularla birlikte bizlere yeryüzündeki kutsal elçisel kilisen için sorumluluklarımızı ve iyiliklerini yeniden hatırlat. ondalık ve sunuları ve bunları Sana verenleri bereketle ki, harcayanlara da bereket olsun.

İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Tesniye 14: 28 Her üç yılın sonunda, o yılın ürününün bütün ondalığını getirip kentlerinizde toplayın.  29 Öyle ki, sizin gibi payları ve mirasları olmayan Levililer,

kentlerinizde yaşayan yabancılar, öksüzler, dul kadınlar gelsinler, yiyip doysunlar. Bunu yaparsanız, Tanrınız RAB el attığınız her işte sizi kutsayacaktır."

Göklerdeki Babamız,

hayatımızı tüm sorumluluklar ve zorluklarıyla birlikte kabul edip bereketlesin, sevinçli ve esenlikli kılarsın. Ömrümüzün günleri devamınca hiç bitmeyecek olan Sendeki açlık ve susuzluğumuzu önüne getirdiğimiz tüm ruhani tapınışta duamızdan, övgümüzden razı ol. Yakarışımızdan, ilahimizden, tanıklığımızdan ve hizmetimizden hoşnut ol diye Sana yalvarıyoruz. Canlarımızın Sana olan adanmışlığı ile birlikte huzuruna kaldırdığımız bu ondalık ve sunuları gözünde makbul bir kurban olsunlar diye bereketle ki, bunları kullananlar da bereketlensinler.

İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Matta 6: 25«Bu nedenle size şunu söylüyorum: `Ne yiyip ne içeceğiz?' diye canınız için, ya da `Ne giyeceğiz?' diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi? 26Gökte uçan kuşlara bakın! Ne eker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel Babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz?

Göklerdeki Babamız,

Bu ülkede bizlerden önce yaşamış tüm iman adamlarının bizlere bıraktığı güzel tanıklıklar için Sana şükürler olsun. Kutsanmış ve Sana adanmış yaşamların tarihte bıraktıkları iyi tanıklıklar için Sana şükürler olsun. İman atamız İbrahim’e verdiğin sayıları gökteki yıldızlar kadar çok olan Tanrı halkının bu ülke üzerinde bıraktığı tüm iyi miras için Sana övgüler olsun. Bugün Sana kaldırdığımız bu ondalık ve sunuları bereketle ki, İsa Mesih’in yeryüzünde görünen kilisesini bina için ve bunların devamı için gelecek kuşaklara iyi tanıklık ve miras olsunlar.

İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Matta 6: 31«Öyleyse, `Ne yiyeceğiz?' `Ne içeceğiz?' ya da `Ne giyeceğiz?' diyerek kaygılanmayın. 32Uluslar hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa göksel Babanız tüm bunları gereksindiğinizi bilir.

Göklerdeki Babamız,

İnsan hayatına sunduğun her kutsama ve sağlayışın için Sana şükürler olsun. Kutsal Söz ve kilisenin hayatımızdaki varlığı için Sana övgüler olsun. Kilisene duyduğun derin sevgi ve merhamete şükranlarımızı sunmak için sunağına kaldırdığımız bu ondalık ve bağışları kabul et diye dua ediyoruz.

Bu sunuları İsa Mesih aracılığı ile gelen bağışlanma ve sonsuz yaşam uluslara ilan edilsin diye bereketle. Amin.

 

Yakup 1:17 Her nimet, her mükemmel armağan yukarıdan, kendisinde değişkenlik ya da döneklik gölgesi olmayan Işıklar Babası'ndan gelir.

Göklerdeki Babamız,

Tüm iyilik ve merhametlerine şükrederiz. Halkına verdiğin tüm ayrıcalıklarla dolu bu yaşam için Seni överiz. Bugün şükranlarımızı gösteren ondalık ve sunularla huzuruna yaşamlarımızı da getiriyoruz. Senin hizmetinin yayılması ve kayıp dünyanın ihtiyaçları için halkını bereketle. Bu takdimelerle birlikte hayatımızın günleri boyunca Kutsal Ruh ile işbirliği içinde olmak arzumuzu huzuruna getiriyoruz.

Tüm bağışları ve bağış sahiplerini İsa Mesih adıyla bereketle.Amin.

 

Mezmur 24:1 RAB'bindir yeryüzü ve içindekiler,

Dünya ve üzerinde yaşayanlar;

Göklerdeki Babamız,

Senin yüce lütfunla kurtulan çocuklar olarak lütuf tahtının önüne cesaretle gelme ayrıcalığı için Sana şükürler olsun. Bu ondalık ve sunuları dünyanın sonuna kadar devam edecek olan Müjde’nin yayılması ve Hristiyan paydaşlığı için kullan diye yalvarıyoruz. Burada toplanan bağışları bereketle ki, Senin kutsal ismine görkem, yücelik ve övgü getiren işlerde kullanılsınlar.

İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Efesliler 5: 2Mesih bizi nasıl sevdiyse ve kendisini bizim için güzel kokulu bir sunu ve kurban olarak nasıl Tanrı'ya sunduysa, siz de öylece sevgi yolunda yürüyün.

Göklerdeki Babamız,

Seninle devam eden o çok özel ilişki ve paydaşlık için Sana şükreder, adını överiz. Çocuklarının toplandığı yerde daima İsa Mesih’in olma vaadine iman ile Sana yücelik ve övgü sunarız. Burada toplanan ondalık ve sunuları hayatımızın her döneminde Senin görkemine ve yüceliğine adıyoruz. Ellerimizin çabası olan bu sunuları bereketle. Yürekten gelen bu sunuları insanların hayatlarını değiştiren işlerinde kullan.

İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Matta 6: 3Siz sadaka verdiğiniz zaman, sol eliniz sağ elinizin ne yaptığını bilmesin. 4Öyle ki, verdiğiniz sadaka gizli kalsın. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir.

Göklerdeki Babamız,

Her gün yenilenen lütfun için Sana şükrederiz. Mesih’teki yaşamın güzelliği için, İsa Mesih’in ait olmanın ayrıcalığı için, iyiliklerini ilan için Kutsal sunağına kaldırdığımız bu takdimeleri kabul et ve bunlara göksel bereketlerini ekle. Her iyi armağanın Senin merhametli elinden geldiğini ilan ettiğimiz bu ondalık ve sunuları uluslar Seni tanısınlar diye kullan. Bu sunularda payı olan herkesi kutsa.

İsa Mesih adıyla. Amin.

 

I.Timoteyus 6: 18Onlara, iyilik yapmalarını, iyilikten yana zengin olmalarını, cömert ve paylaşmaya istekli olmalarını buyur.

Göklerdeki Babamız,

Tüm iyilik ve sağlayışınla dolu olan geçen hafta ve yıllar için Sana şükrederiz. Hafta boyunca Senden aldıklarımıza şükran için huzuruna getirdiğimiz ondalık ve sunuları yürek sevinçleri ve ağzımızın övgüleriyle birlikte kabul et. Bugünkü kutsamanla önünüzdeki günler boyunca Senin merhamet ve lütfunda ilerleyip başkalarına yardımcı olmamız için bizleri ışığınla aydınlat ve yol göster. Senin krallığında kullanılsın diye bağışta bulunan her bir canı evinde ve işinde bereketle.

İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Romalılar 12: 13İhtiyaç içinde olan kutsallara yardım edin. Konuksever olmaya bakın.

Göklerdeki Babamız,

Yüreklerin tapınışını ve dudakların övgüsünü Sana sunmaya geldiğimiz bu günde Senin hayatımızda varlığın her işimizde tanıklık etsin diye dua ediyoruz. İhtiyaç içinde olanlara Senden gelen bereketlerle yardım edebilelim diye bu ondalık ve sunuları bereketle. Burada Sana sunduğumuz her şeyin bize bağışladığın güç ve servetten geldiğini ilan ediyoruz. Her yaştan insanlar arasında İsa Mesih’in kurtarışını duyulsun ve bunu uluslara ilan etsin diye kiliseni ve takdimeleri bereketle.

İsa Mesih adıyla. Amin. 

 

I.Timoteyus 6: 10Çünkü her türlü kötülüğün bir kökü de para sevgisidir. Bazıları zengin olmak hevesiyle imandan saptılar ve kendi kendilerine çok acı çektirdiler.

Göklerdeki Babamız,

Bizleri kendi suretinde yarattığın için Sana şükrederiz. Bugün sunağına getirdiğimiz ondalık ve sunular aracılığı ile dünyasal kaygılardan bizleri özgür kıl, para sevgisinden, yarın kaygısından halkını özgür kıl diye dua ediyoruz. Burada toplanan tüm bağışlarla birlikte değiştirip yenilemen için yaşamlarımıza da Sana sunuyoruz. Evlerimize ve işlerimize sunduğun bereketle başkalarını da bereketle diye dua ediyoruz.

İsa Mesih adıyla. Amin.

 

I.Timoteyus 6: 18Onlara, iyilik yapmalarını, iyilikten yana zengin olmalarını, cömert ve paylaşmaya istekli olmalarını buyur. 19Böylelikle gerçek yaşama kavuşmak üzere gelecek için kendilerine sağlam temel olacak bir hazine biriktirmiş olurlar.

Göklerdeki Babamız,

Sahip olduklarımızla değil, kendimizi Sana hizmet ve itaat için sunduğumuzda hoşnut kalırsın. Kutsal Kitabın bildirisi, Kilisenin tanıklığı ışığında Sana getirdiğimiz ondalık ve sunuları, övgü ve şükran kurbanlarımızı kabul ve bereketle ki, canlarımız Seni tanımaktan hoşnut olsun. Sana tapınan ve sevinç ile takdime getiren her bir candan bugün razı ol diye dua ediyoruz.

İsa Mesih adıyla. Amin.

 

I.Timoteyus 6: 7Çünkü dünyaya ne bir şey getirdik, ne de ondan bir şey götürebiliriz. 8Yiyeceğimiz ve giyeceğimiz varsa, bunlarla yetiniriz.

Göklerdeki Babamız,

Senin Kutsal varlığına tövbe ile, dua ve övgü ile yaklaştığımız bu günde canlarımızı kutsal korkun ve kutsal sevgin ile yenile. Kutsal peygamberler ve elçiler gibi Tanrı halkına önder ve öğretmen olarak atadığın her can için Sana şükürler olsun. Adlarını bilemediğimiz, sayıları göğün yıldızları kadar çok olan, tüm iman kahramanları ve iman şehitleri gibi Senin önünde ve gelecek kuşaklar önünde kutsal bir yaşam için bizleri bereketle. Sözlerimiz, övgülerimiz, tanıklığımızla birlikte ondalık, sunu ve sadakalarımızı İsa Mesih’in hiç bitmeyecek olan krallığına adıyoruz.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin. 

 

Mezmur 62: 10 Zorbalığa güvenmeyin, yağma malla övünmeyin;

Varlığınız artsa bile, ona gönül bağlamayın.

Göklerdeki Babamız,

Sana övgü ve şükran sunarız, çünkü bizlerin duasını ve yakarışını duyar, ihtiyaçlarımızı Sen karşılarsın. İsa Mesih’teki tüm zenginlik ve görkemle bizlerin dualarına cevap olarak verdiğin her özel kutsama için Sana şükreder, yüce adını överiz. Ruhani tapınışımızı ondalık ve sunularla birlikte hoş kokulu bir buhur gibi sunağına kaldırıyoruz. İman ile Senin bu Kutsal Çadırına takdime getiren her kişiyi büyük bağışlama ve merhametinle an. Bunları İsa Mesih’in ikinci gelişi için kullan.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Süleymanın Meselleri 3: 13 Bilgeliğe erişene,

Aklı bulana ne mutlu!

14 Gümüş kazanmaktansa onu kazanmak daha iyidir. Onun yararı altından daha çoktur.

Göklerdeki Babamız,

Huzurunda toplanıp kutsal ismine tapınma ve övgü sunarız. Kutsal Ruh’unun yönlendirişi ile toplanan bu sürünün ondalık ve sunularını bereketle. Kutsal Kitaptaki sözlerini saygıyla ve korkuyla, iman ve itaat ile kabul eden ve buna göre yaşamaya çalışan halkının Sana sunduğu bu takdimeleri İsa Mesih’in ikinci gelişine tanıklık için kullan. İsmine izzet ve görkem olsun.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Süleymanın Meselleri 3: 13 Bilgeliğe erişene,

Aklı bulana ne mutlu!

15 Daha değerlidir mücevherden,

Dileyeceğin hiçbir şey onunla kıyaslanamaz.

Göklerdeki Babamız,

İsa Mesih’e ait sürüyü koruyan, şifa veren elin için Sana şükrederiz. Her birimizin aklını ve gözlerini aç ki, İsa Mesih’in ikinci gelişi için uyanık bir şekilde tanıklar olabilelim. Bugün toplanan tüm ondalık ve sunuları bereketle. Sana yürekten bağışlayan her kulunu başkalarına da bereket olsun diye doğru tanıklıkta kullan. İzzet, görkem ve yücelik sonsuzluklar boyunca Senin olsun.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Süleymanın Meselleri 3: 13 Bilgeliğe erişene,

Aklı bulana ne mutlu!

16 Sağ elinde uzun ömür,

Sol elinde servet ve onur vardır.

Göklerdeki Babamız,

İsa Mesih’in hiç bitmeyecek olan krallığı için Sana şükrederiz. İman ile kabul ettiğimiz sayısız bereket ve armağanların için adına övgüler olsun. Tanrı’nın ev halkı olarak toplanan kullarının kilisene getirdiği tüm ondalık ve sunuları bereketle diye dua ediyoruz. Bunları Senin yüce lütfunun tanıkları olabilelim diye kullan.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Süleymanın Meselleri 11: 27 İyiliği amaç edinen beğeni kazanır,

Kötülüğü amaç edinense kötülüğe uğrar.

28 Zenginliğine güvenen tepetaklak gidecek,

Oysa doğrular dalındaki yaprak gibi gelişecek.

Göklerdeki Babamız,

İsa Mesih adıyla bizleri yeni bir ulus ve kahinler topluluğu yaptın. Sana yücelik ve hamtlar olsun. Bu kutsal dua ve tapınma evi içindeki her şeyi dua, kelam ve ilahilerle kutsayıp Senin yüceliğine sunuyoruz, gündelik bu yeri lütfunun desteği altında koru; bu yerdeki her bir eşya ve huzurunda hazır bulunan Tanrı halkını bereketle. İsa Mesih’in çobanlık ettiği sürünün ondalık ve sunularını da bereketle ki, Sana izzet ve görkem getiren işlerde kullanılsınlar. Bugün göksel kutsamanı talep ettiğimiz bu Toplama Çadırı ile birlikte canlarımızı, hayatımızı, işlerimizi, duamızı, tövbemizi, ilahimizi, orucumuzu, ondalık, sunu ve sadakalarımızı, tüm tanıklık ve hizmetlerimizi kutsa. İsa Mesih’in ikinci gelişine kadar kilisenin tüm varlığını ve hizmetlerini kutsal kıl.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.