PASTOREL LİTURJİ

 

Kutsal Yazılar ile Dua

 

Bu Bölümde (IV) “İtiraf Duaları ve Yakarışlar” başlığı altında Kutsal Yazılardan alıntı yaparak yaptığımız tövbe duasına ek olarak III.Bölümde öğrendiğimiz “Mezmurlarla Dua” uygulamasını diğer Kutsal Yazılara da uygulayabiliriz:

 

(Rabbin Duası ve Mezmur 7:17; 9:2, 11; 18:46, 49; 21:13; 22:3)

Göklerdeki Babamızın adı kutsal kılınsın diye dua edelim:

Kral olan Babamız, Senin egemen gücünü ve sonsuz görkemini överiz. Sen iyi ve kutsal Babasın.

Sana yücelik sunmaya gücümüz yetmez,

Senin kutsal adını övmeye sözümüz yetmez.

Kutsal olan adını daima onurlandırmak için bizleri lütfunla bereketle.

Senin emirlerine itaat ederek daima Seni onurlandırmak için bizleri bereketle.

Büyük işlerini ilan ederek Seni daima onurlandırmak için bizleri bereketle.

düşüncemizle, sözlerimizle, işlerimizle Seni daima yüceltelim diye bizleri bereketle.

bilgisizliğin karanlığı yıkılsın ve inkarcılık kalksın diye her şeyi egemen gücünle yenile.

egemen gücünle her şeyi kutsal adının yüceliği için kullan.

7:17 Doğruluğun için şükrederiz

Yüce adını ilahilerle överiz.

Göklerdeki Babamızın egemenliğin gelsin diye dua edelim:

Kral olan Babamız, Senin egemen gücünü ve sonsuz görkemini överiz.

Sen iyi ve kutsal Babasın.

günahın ve şeytanın baskısından bizleri koru.

zayıflığımızı, kötülüğü ve bencilliği seven doğamızı gücünle değiştir.

şeytanın, benliğin ve dünyanın karanlığını Müjde’nin ışığı ile dağıt.

Kutsal Müjde dünyada yayılsın, kilise Müjde’ye hizmetinde güçlensin.

tövbemiz meyve versin, tövbekarlar kutsallıkta teşvik olsun;

zayıflıklarımızı gücünle bina et ki, Mesih aklımızda, Mesih yüreğimizde olsun,

Mesih yaşamlarımızda görülsün.

kilise büyüyüp güçlensin ve Senin egemenliğin dünyaya gelsin. 

9:2 ey sevinç veren Yüceler Yücesi Rab,

Adını ilahilerle överiz.

Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de Göklerdeki Babamızın isteği olsun diye dua edelim:

Kral olan Babamız, Senin egemen gücünü ve sonsuz görkemini överiz.

Sen iyi ve kutsal Babasın.

Senin kutsal olan isteğini aramakta zayıfız.

Senin kutsal olan isteğini bilmekte,

kutsal emirlerini yapmakta güçsüzüz.

kutsal emirlerini yapmaktan zevk almayı bizlere öğret.

kutsal emirlerin karşısında yetersiz olduğumuz Sen gizli değildir;

kutsal emirlerine itaatsizlikten bizleri koru.

kutsal sağlayışına daima şükreden bir yürek bağışla halkına,

bizleri ruhsal körlükten, şikayet etmekten, isyandan koru.

ağzımızı hamt ve övgüye aç.

dünyanın yollarını bizlerden uzaklaştır

ve krallığın yollarında bizleri yürüt.

işlerimizle, sözlerimizle Senin ışığını,

Senin emirlerinin kutsallığını dünyaya yansıtmak için bizleri bereketle.

her konuda kutsal olan isteğini bilmek ve boyun eğmek için bize lütuf et.

bizlerde alçakgönüllülük çoğalt,

sevinçle, sadakat, içtenlik ve adanmışlıkla

göklerdeki melekler gibi sana hizmet edelim.

9: 11 Siyon'da oturan RAB, harikalarını ilan ederiz

adını ilahilerle överiz.

Göklerdeki Babamız, bugün bize gündelik ekmeğimizi versin diye dua edelim:

Kral olan Babamız, Senin egemen gücünü ve sonsuz görkemini överiz.

Sen iyi ve kutsal Babasın.

günah ile bozulmuş doğamızı Sen bilirsin.

suçlarımız Senden gizli değil.

bereketlerini yitirdik,

iyiliklerine layık değiliz.

kendi iyiliğimizle Seni hoşnut eden şeyi yapamayız.

kendi iyiliğimizle bereketlerine layık olamayız.

gündelik ekmeğimizi yüce lütfundan dileriz.

gündelik yaşamımıza yüce lütfunun desteğini dileriz.

bizlerde Senin kutsal sağlayışından hoşnut bir yürek yarat.

sadece Senden geleni kabul edebilmemiz için bizleri bereketle.

18: 46 Kayamız RAB’be övgüler olsun!

18: 49 O’nun kutsal adını ezgilerle överiz.

Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, Göklerdeki Babamız da suçlarımızı bağışlasın diye dua edelim:

Kral olan Babamız, Senin egemen gücünü ve sonsuz görkemini överiz.

Sen iyi ve kutsal Babasın.

Senin önünde daima suçluyuz, günahlarımız çoktur

Senin kutsal adaletine ölüm borçluyuz.

kendi gücümüzle kurtulamayız

kendi işlerimizle kurtulamayız,

Sana daima borçluyuz.

Mesih aracılığında bağışlanma,

Mesih aracılığında özgürlük dileriz.

bizi Sevgili’de kabul et,

gündelik hatalarımızı Mesih’in itaatinde ört,

bizleri esenlik ve sevinçle doldur,

başkalarını bağışlamak için Mesih’in gücüyle bizleri kuşandır,

öyle ki, Senden bağışlanma dilemeye cesaretimiz tam olsun,

Senin huzuruna geldiğimizde sevincimi tam olsun.

21: 13 ya Rab, büyük gücünle yüceliğini göster,

sonsuz kudretini ezgiler, ilahilerle överiz.

Göklerdeki Babamız, ayartılmamıza izin vermesin, kötü olandan bizi kurtarsın diye dua edelim:

Kral olan Babamız, Senin egemen gücünü ve sonsuz görkemini överiz.

Sen iyi ve kutsal Babasın.

en bilge, en doğru ve en kutsal olan Tanrımız,

lütufkar elin ile her şeyi yönetirsin, her şeye hükmedersin.

daima iyilik için işlersin,

her şeyi kutsal ve adil isteğine göre düzenlesin.

şeytana, dünyaya ve benliğe yenildiğimizde

saldırıya uğrayıp ayartıya yenildiğimizde Senin adını çağırırız,

Sana sığınırız, Sen bizi korursun.

düşkünlük, zayıflık ve dikkatsizlik bizleri hep düşürür,

direnmek için gücümüz yoktur, Senin adını çağırırız.

kötü olana karşı kendi gücümüzle savaşamayız,

Kutsal Baba, kötülüğün gücünü bağla,

zayıf benliğimizi sakin ve güçlü kıl,

düşmemek için etrafımıza meleklerden ordugah kur.

günahtan, ayartıdan, kötülükten bizleri özgür kıl

22: 3 Sen kutsal Babasın,

İsrail'in övgüleri üzerine taht kuran Sensin.

egemenlik, güç ve yüceliğin sonsuzlara dek sahibi olan Göklerdeki Babamızı övelim:

Kral olan Babamız, Senin egemen gücünü ve sonsuz görkemini överiz.

Sen iyi ve kutsal Babasın.

dualarımızı, yakarışlarımızı bizlerin iyiliğinden dolayı değil

sonsuz sevginle kabul edersin.

övgülerimizi ve şükranlarımızı

büyük merhametinle kabul edersin.

sonsuz egemenliğin, sonsuz gücün sahibi Sensin.

İsa Mesih’te bizleri kendi halkın yaptın,

Sana şükürler olsun; bizler Sana aitiz.

Sana övgüler olsun, büyük gücünle halkına yardım edersin.

Sana övgüler olsun, adından korkanları,

Sana imanla yaklaşanları bereketlersin.

isteğine uygun dileklerimize cevap verirsin.

egemenlik, güç ve yüceliğin sonsuzlara dek Senindir, ey Baba, Oğul ve Kutsal Ruh. şimdi ve daima, kilisenin övgüleri üzerinde taht kuran Rab’be övgüler olsun.

şimdi ve sonsuza kadar tek olan Tanrımıza yücelik olsun.

övgü ve yüceliği daima almaya layık olan Göklerdeki Babamıza “Amin” diye seslenelim:

Kral olan Babamız, Sen iyi ve kutsal Babasın.

Sana yakaranlara, Sana el açanlara, Senden dileyenlere iyi armağanlar veririsin.

Bizleri yakarışlarını dinlersin.

kullarına hor bakmazsın.

bizim Sana olan sevgimizden daha büyük bir ölçüde

bizlere bereketler bağışlarsın.

Kutsal olan isteğine uygun olan yakarışlarımıza duy ve bereketle.

Amin. İsa Mesih’in adıyla. Amin.

41: 13 Öncesizlikten sonsuza dek,

Övgüler olsun İsrail'in Tanrısı RAB'be!

Amin! Amin!

72: 19 Yüce adına sonsuza dek övgüler olsun,

Bütün yeryüzü O'nun yüceliğiyle dolsun!

Amin! Amin!

89: 52 Sonsuza dek övgüler olsun RAB'be!

Amin! Amin!

106: 48 Öncesizlikten sonsuza dek,

İsrail'in Tanrısı RAB'be övgüler olsun!

Bütün halk, "Amin!" desin.

RAB'be övgüler olsun!