PASTOREL LİTURJİ

 

Bereketleme ve Yüceltmeler

 

Mezmurlar ve Kutsal Yazıları dua yaptığımız gibi bunları Bereketle ve Yüceltmeler için de kullanabiliriz. III.Bölüm Bereketleme ve Yüceltmeler kısmındaki ayetleri doğrudan veya kısmen alarak en sona ekleyebilirsiniz:

(Mezmur 4)

Rab darlıkta olanları genişliğe çıkarır (1)

Rab kendisini çağıranları işitir (3)

Her şeye kadir Olan

yüzünün nurunu üzerinize yükseltsin

Her şeye kadir Olan

yüreğinize sevinç versin (6-7)

Her şeye kadir Olan

sizi selamette ve emniyette oturtsun (8)

II.Korintliler 13:14 Rab İsa Mesih'in lütfu, Tanrı'nın sevgisi ve Kutsal Ruh'un paydaşlığı hepinizle birlikte olsun.

 

Bereketlemeler antlaşmasal bir gerçeğe işaret ettiği için Mezmurlardan düzenlenen bu kısmın sonuna klasik bereketleme ayetlerinden birinin yerine Antlaşmasal bir kapanış sözü de ekleyebiliriz:

 

(Mezmur 5)

Tanrı’ya sığınanlara sevinç olsun

Tanrı’ya sığınanlara daima neşe olsun

Ve Tanrı sizi korusun (11)

Rab doğru kulunu daima kutsar.

Rab doğru kulunu lütfuyla sarar

Rab sizi kutsasın ve korusun

Rab size kalkan olsun (12)

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla.

 

ya da

 

(Mezmur 5)

Tanrı’ya sığınanlara daima sevinç ve esenlik olsun. (11)

Tanrı sizi korusun ve lütfuyla sizi sarsın

Tanrı sizi kutsasın ve size kalkan olsun (12)

esenlik içinde gidiniz. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrı sizinle beraber olsun.

 

(Mezmur 6)

Rab yalvarışınızı işitsin

Ve dualarınıza cevap versin (9)

... Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrı’nın adıyla. 

 

ya da

 

(Mezmur 6)

Rab yalvarışınızı işitsin

Ve dualarınıza cevap versin (9) …

Rab İsa’nın sevgisi sizleri kendisine çeksin

Rab İsa’nın kudreti sizleri hizmetinde güçlendirsin

Rab İsa’nın sevinci yüreklerinizi doldurdun.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olan ulu Tanrı

sizleri şimdi ve daima kutsasın.

 

(Mezmur 7)

Rab kendisine sığınanları

tehlikelerden korur (1)

Ellerinizde haksızlık

ve dostlarınıza kötülük etmek

Sizden uzak olsun

Rab ulusları yargılar

Rab uluslara hükmeder (8)

Kötülerin kötülüğü sizden uzak olsun

Rab adil olmakta sizi güçlü kılsın (9) …

 

(Mezmur 8)

Rabbin ismi yücedir

Rabbin ismi görkemlidir

Rabbin görkemi göklerin üzerindedir (1) …

 

(Mezmur 9)

Rab dünyayı adaletle

ve halkları doğrulukla yönetir (8)

Rab ezilenlere

ve sıkıntıda olanlara sığınak olur (9)

Rab kendisini arayanları bırakmaz(10b)

Rab hakirlerin feryadını unutmaz

Rabbin kurtarış sevinci daima sizlerle beraber olsun (14) …

 

(Mezmur 10)

Rabbin yargıları anlaşılamaz

Rabbin yargıları yüksektir (5)

Rab daima ve ebediyen kraldır (16)

Rab sıkıntılarınızda size cevap versin

Rab yüreklerinizi güçlendirsin

Rab dileklerinizi işitsin (17-18) …

 

(Mezmur 13)

Rab sizi bereketlesin

Ve yüzünü size açsın

Rab sizi bereketlesin

Ve yüreğinizden kederi kaldırsın (1-2)

Rab size cevap versin

ve gözlerinizi aydınlatsın (3)

Rab sizi bereketlesin

e size cömertlik etsin (6) …

 

(Mezmur 16)

Rab yaşam yolunu bize gösterir

O'nun huzurunda sevinç vardır

Rabbin sağ elinden mutluluk eksilmez (11)

Rabbi takdis edin (7)

O sizi sarsılmaya bırakmaz (8)

Rab yüreğinize ve ruhunuza sevinç versin

Hayatınızı güvenlikte tutsun (9) …

 

(Mezmur 17)

Tanrımız kendisine sığınanlara

büyük mucizeler gösterir (7)

Tanrı sizleri korusun

Ve kötü gözlerden gizlesin (8) …

 

(Mezmur 18)

Rab gücümüz ve hisarımızdır

Rab sığınağımız ve kalkanımızdır

Rab kurtuluşumuzun kuvvetidir

Rab övgüye layık olandır (1-3)

Her şeye kadir olan Tanrımız adını çağırdığınızda

Kutsal mabedinden sizleri duysun (7)

Ve zor günde sizlere destek olsun (18) …

 

(Mezmur 18)

Rab gücümüz ve hisarımızdır

Rab sığınağımız ve kalkanımızdır

Rab kurtuluşumuzun kuvveti

ve övgüye layık olandır (1-3)

Rab doğrulara karşılığını verir

Temiz elleri ödüllendirir (24)

Tanrı size kalkan olsun (30)

Sizi güçle donatsın (32) …

 

(Mezmur 19)

Rabbin yasası kamildir, canı tazeler

Rabbin buyrukları güvenilirdir bilgelik verir

Rabbin kuralları doğrudur, yüreği sevindirir (7-8a)

Rab hata ve günahlardan sizleri korusun (12)

Ağzınızın sözleri

ve yüreğinizin düşüncesi

Rabbin önünde makbul olsunlar (13) …

 

(Mezmur 19)

Rabbin buyrukları paktır, gözleri aydınlatır

Rab korkusu temizdir, ebediyen durur

Rabbin hükümleri haktır, hepsi adildir (8b-9)

Onları tutanların ödülü büyük olur (11)

Rab hata ve günahlardan sizleri korusun (12)

Ağzınızın sözleri

ve yüreğinizin düşüncesi

Rabbin önünde makbul olsunlar (13) …

 

(Mezmur 20)

Sıkıntı gününde Rab size cevap versin

İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un Tanrısı

Sizleri korusun

Kutsal yerden size daima yardım göndersin

Ve size destek olsun (1-2)

Rab dileklerinizi yerine getirsin (5c) …

 

(Mezmur 21)

Rabbin kudreti sevinç verir

Rab bereketlerle halkını karşılar (1-3)

Rab sizi kutsasın

ve sizleri sarsılmaya bırakmasın (7) …

 

(Mezmur 22)

Rab kutsaldır

Ona güveneler kurtuluş bulur

Ona güvenenlere utanç olmaz (3-5)

Rab gücümüzdür, bize yardım eder

Rab halkına kuvvet olsun

Ve daima yardım etsin. (19) …

 

(Mezmur 22)

Rabden korkun

Ve O’na izzet verin (23)

Çünkü Krallık Rabbindir

Ve milletler üzerinde Rab saltanat sürer (28) …

 

(Mezmur 23)

Rab halkına çobandır

Bizleri doğruluk yolunda güder (1-3)

Ölüm gölgesi diyarında güvenimiz O'dur

Rab’de korkumuz olmaz (4)

Rabbin evinde daima iyilik

ve sevgi vardır (6) …

 

(Mezmur 24)

Rabbindir yeryüzü ve içindekiler

Rabbindir dünya ve üzerinde yaşayanlar (1)

Rab yüce Kraldır (8)

Bütün Güçlere egemendir (10) …

 

(Mezmur 25)

Rab yollarını size öğretsin

Ve gerçek yolunda sizleri eğitsin  (3-4)

Rab yolunu size göstersin (12)

Ve günahlarınızı bağışlasın (18) …

 

(Mezmur 25)

Rab iyidir ve doğrudur (8)

O'nun yolları sevgi ve gerçeğe dayanır (10)

Rab sıkıntılarda sizi kutsasın (17)

ve canınızı korusun (20) …

 

(Mezmur 27)

Işığımız ve kurtuluşumuz Rabdir (1)

O bizi kötü günde korur

Ve çadırının emin yerinde saklar (5)

Rab sesinizi dinlesin

ve size yanıt versin (7)

Rab size yardım etsin (9)

ve yolunu size öğretsin (11) …

 

(Mezmur 28)

Rabbe övgüler olsun (6)

O gücümüz ve kalkanımızdır (7)

Rab sizleri korusun

ve daima sizlere destek olsun …

 

Diğer yandan kilise takvimine bağlı olarak o gün içinde okunan ayetleri aynı gün ibadetin kapanışında bereketleme olarak kullanabilirsiniz. Örneğin, Hazırlık Dönemi-A yılı Eski Ahit okuması olan İşaya 2:1-5 ayetlerine bakarak bir bereketleme yapabilirsiniz:

[3] Yakup’un Tanrısı size kendi yolunu öğretsin.

[4-5] Ulusların Yargıcı olan Rabbin tekrar gelişi için

yürekleriniz Rabbin ışığı ile aydınlansın.

(burada klasik bereketlemelerden bir alıntı ekleyebilirsiniz:

Vahiy 1:4-6 Var olan, var olmuş ve var olacak olandan, dünya krallarına egemen olan güvenilir tanık İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun.)

 

Şimdi aynı uygulamayı Kutlu Doğuş dönemi-A yılı Eski Ahit okuması olan İşaya 63:7-9 ayetlerine bakarak yeni bir bereketleme yapalım:

[7] Rab’bin şefkati ve iyilikleri daima üzerinizde olsun.

[8] Bizleri kendi çocukları yapan Tanrımıza övgüler olsun.

(Vahiy 1:4-6 ...Yücelik ve güç sonsuzlara dek, bizi seven, kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kılmış olan ve bizi bir krallık haline getirip Babası Tanrı'nın hizmetinde kâhinler yapan Mesih'in olsun)

 

Ayin içindeki Günün Okumalarını alarak yaptığımız bereketlemeler topluluğun o gün duyduğu ayetleri aklında daha kalıcı bir şekilde tutabilmesine ve Kelama antlaşmasal bir açıdan, Mesih Merkezli olarak bakabilmesine yardımcı olacaktır.

 

Kutsal Yazılardan bereketleme yaparken birden çok bölümlere de bakılabilir:

I.Korintliler 16:13 Uyanık kalın, imanda dimdik durun, mert ve güçlü olun.

I.Timoteyus 2:1-2 Tanrı yoluna tam bir bağlılık ve ağırbaşlılık içinde sakin ve huzurlu bir yaşam sürelim diye, krallar ve tüm üst yöneticiler dahil, bütün insanlar için dilekler sunulsun, dualar, niyazlar ve şükürler edilsin.

Efesliler 6:10 Son olarak Rab'de ve O'nun üstün gücüyle güçlenin.

 

Şimdi bu üç ayeti bereketleme yapalım:

[I.Korintliler 16:13] Rab imanınızı uyanık tutsun

ya da

[I.Korintliler 16:13] İmanınız Rab’de daima uyanık kalsın.

[I.Timoteyus 2:1-2] Rab dileklerinizi, dualarınızı ve şükranlarınızı daima duysun

[Efesliler 6:10] Rab sizleri üstün gücüyle daima korusun ve kendinde tutsun.

- Romalılar 15:13 Ümit kaynağı olan Tanrı, Kutsal Ruh'un gücüyle ümitle dolup taşmanız için iman yaşamınızda sizi tam bir sevinç ve esenlikle doldursun.

- Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla.

 

İbraniler 13:20 Esenlik veren Tanrı, koyunların büyük Çobanını, Rabbimiz İsa'yı sonsuza dek sürecek antlaşmanın kanıyla ölümden diriltti.

21 Tanrı, kendisini hoşnut eden şeyi İsa Mesih aracılığıyla bizde gerçekleştirerek kendi isteğini yerine getirebilmeniz için sizi her iyilikle donatsın. Mesih'e sonsuzlara dek yücelik olsun. Amin.

İbraniler Mektubunun bu bereketlemesine dikkatle baktığımızda şunu görmekteyiz; İmanlılar Mesih aracılığıyla kabul edilirler, böylece Tanrı’yı hoşnut eden şeyi yapmamız ve Tanrı’nın isteğini yerine getirebilmemiz için Mesih’te kabul edildiğimiz gibi, bu iyi işlerimiz de Mesih’te kabul edilecektir. Bizler birçok zayıflıkla dolu olduğumuz halde samimiyetle yaptığımız işleri Tanrı İsa Mesih’te kabul etmekten ve ödüllendirmekten hoşnuttur. Bu bereketleme lütuf teolojisinin de bir özetidir.

 

Doğrudan kullanabileceğiniz bereketlemeler:

Efesliler 6:23 Baba Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten kardeşlere imanla birlikte esenlik ve sevgi diliyorum. 24Tanrı'nın lütfu, Rabbimiz İsa Mesih'i ölümsüz sevgiyle sevenlerin hepsiyle birlikte olsun.

 

[I.Korintliler 1:1-3] ...Mesih İsa'da kutsal kılınmış ve kutsal olmaya çağrılmış olan sizlere ve hepimizin Rabbi İsa Mesih'in adını her yerde anan herkese, Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten lütuf ve esenlik olsun.

 

I.Selanikliler 5:23 Esenlik kaynağı olan Tanrı'nın kendisi, sizi tümüyle kutsal kılsın. Ruhunuz, canınız ve bedeniniz, Rabbimiz İsa Mesih'in gelişinde eksiksiz ve kusursuz bulunmak üzere korunsun.

 

II Korintliler 1: 2 Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten size lütuf ve esenlik olsun. 3 Her türlü tesellinin kaynağı olan Tanrı'ya, merhametli Baba'ya, Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve Babasına övgüler olsun!

 

II.Selanikliler 3:16 Esenlik kaynağı olan Rab'bin kendisi size her zaman, her durumda esenlik versin. Rab hepinizle birlikte olsun.

18 Rabbimiz İsa Mesih'in lütfu hepinizle birlikte olsun.

 

I.Petrus 5:10 Sizi Mesih'te olan kendi sonsuz yüceliğine çağıran ve tüm lütfun kaynağı olan Tanrı, kısa bir süre acı çekmenizden sonra kendisi sizi yetkinleştirecek, pekiştirecek, güçlendirip temellendirecektir.

11 Kudret sonsuzlara dek O'nun olsun. Amin.

 

Yahuda 24-25 Kurtarıcımız tek Tanrı, sizi düşmekten alıkoyacak, kendi yüce huzuruna büyük sevinç içinde lekesiz olarak çıkaracak güçtedir. Yücelik, ululuk, güç ve yetki, Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla tüm çağlardan önce, şimdi ve tüm çağlar boyunca Tanrı'nın olsun. Amin.

 

Böylece Bereketlemelerimize aşağıdaki ayetleri ekleyebiliriz:

Romalılar 15:13 Ümit kaynağı olan Tanrı, Kutsal Ruh'un gücüyle ümitle dolup taşmanız için iman yaşamınızda sizi tam bir sevinç ve esenlikle doldursun.

ya da 15:33 ayetini de ilave edebilirsiniz:

33 Esenlik veren Tanrı hepinizle birlikte olsun. Amin.

 

Vahiy 1:4-6 ayeti ise bir bütün olarak kullanılabileceği gibi iki bölüm halinde de kullanılabilir:

[Ben Yuhanna'dan, Asya ilinde bulunan yedi topluluğa selam!]

Var olan, var olmuş ve var olacak olandan, O'nun tahtının önünde bulunan yedi ruhtan ve ölüler arasından ilk doğan, dünya krallarına egemen olan güvenilir tanık İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun.

 

Yücelik ve güç sonsuzlara dek, bizi seven, kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kılmış olan ve bizi bir krallık haline getirip Babası Tanrı'nın hizmetinde kâhinler yapan Mesih'in olsun. Amin.

 

Eğer bereketlemeleri bir Kelam Öğüdü şeklinde vermek istersek aşağıdaki ayetlerin bir ya da birkaçını alıp sonuna klasik bir bereketleme ifadesi koyabiliriz:

I.Selanikliler 5:13 Yaptıkları işten ötürü onlara sonsuz saygı ve sevgi gösterin. Birbirinizle barış içinde yaşayın.

14 Size yalvarırız kardeşler, boş gezenleri uyarın, yüreksizleri cesaretlendirin, güçsüzlere destek olun, herkese karşı sabırlı olun.

15 Sakın kimse kötülüğe kötülükle karşılık vermesin. Birbiriniz ve tüm insanlar için her zaman iyiliği amaç edinin.

16 Her zaman sevinin.

17 Durmadan dua edin.

18 Her durumda şükredin. Çünkü Tanrı'nın Mesih İsa'da sizin için istediği budur.

19 Ruh'u söndürmeyin.

20 Peygamberlik sözlerini küçümsemeyin.

21 Her şeyi sınayın. İyi olana sımsıkı tutunun.

22 Her çeşit kötülükten kaçının.

I.Petrus 2:17 / II.Korintliler 13:13 / Sayılar 6:24-26

Filipililer 4:7 O zaman her türlü kavrayışı aşan Tanrı'nın esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır.