PASTOREL LİTURJİ

 

EVLİLİK TÖRENİ

 

- Selamlama ve/veya açılış duası için:

I.Yuhanna 4:16

Mezmur 118:24

Mezmur 106:1

 

veya

Rut 2:4

I.Yuhanna 4:7-8

 

- Teşvik ve Bereketleme:

Koloseliler 3:12-14

Koloseliler 3:17

veya

- Romalılar 8:34, II.Korintliler 5:17

Yuhanna 20:19, 21, 26

veya

- I.Korintliler 16:13, II.Timoteyus 2:1, Efesliler 6:10

- I.Selanikliler 5:13-22, I.Petrus 2:17

 

- Bereketleme:

II.Korintliler 13:14

Sayılar 6:24-26

 

-Okumalar:

Eski Ahit

Mezmurlar

Mektuplar

İncil

Tekvin 1:26-31

Tekvin 2:18-24

Ezgiler: 8:6-7

Süleymanın Meselleri 3:3-6

İşaya 54:5-8

Yeremya 31:31-34

8

67

95:1-7

103:1-5, 15-18

117

121

128

136:1-9, 26

145

148

150

Romalılar 12:1-2, 9-18

I.Korintliler 13:1-13

Efesliler 5:22-33

Koloseliler 3:12-17

I.Yuhanna 4:7-12

Vahiy 19:1, 5-9

Matta 5:1-10

Matta 5:13-16

Matta 19:3-6

Matta 22:35-40

Markos 10:6-9

Yuhanna 2:1-11

Yuhanna 15:1-17

 

Nikah Andı Sonrasında Gelin ve Damat için bereketleme:

(gelin ve damat diz çöküp ve elele tutuşur [ayetler sıra ile okunurken ihtiyarlar onların üzerine el koyarak dua eder])

 

[yüce olan Tanrımız... ]

Mezmur 104: 15 Yüreklerini sevindiren şarabı,

Yüzlerini güldüren zeytinyağını,

Güçlerini arttıran ekmeği hep sen verirsin.

 

Tesniye 7: 13 "Tanrınız RAB'bi sevmek, bütün yüreğinizle, bütün canınızla O'na kulluk etmek için bugün size bildirdiğim buyruklara iyice kulak verirseniz, 14 RAB ülkenize ilk ve son yağmuru vaktinde yağdıracak. Öyle ki, tahılınızı, yeni şarabınızı, zeytinyağınızı toplayasınız. 15 RAB tarlalarda hayvanlarınız için ot sağlayacak, siz de yiyip doyacaksınız. 16 Sakının, ayartılıp yoldan çıkmayasınız; başka ilahlara tapmayasınız, önlerinde eğilmeyesiniz.

Tesniye 7: 17 Öyle ki, RAB size öfkelenmesin; yağmur yağmasın, toprak ürün vermesin diye gökleri kapamasın; size vereceği verimli ülkede çabucak yok olmayasınız. 18 "Bu sözlerimi aklınızda ve yüreğinizde tutun. Bir belirti olarak ellerinize bağlayın, alın sargısı olarak takın. 19 Onları çocuklarınıza öğretin. Evinizde otururken, yolda yürürken, yatarken, kalkarken onlardan söz edin. 20 Evlerinizin kapı sövelerine, kentlerinizin kapılarına yazın. 21 Öyle ki, RAB'bin atalarınıza vermeye söz verdiği topraklar üzerinde sizin de, çocuklarınızın da ömrü uzun olsun ve yeryüzünün üstünde gökler olduğu sürece orada yaşayasınız.

 

Tesniye 11: 13 "Tanrınız RAB'bi sevmek, bütün yüreğinizle, bütün canınızla O'na kulluk etmek için bugün size bildirdiğim buyruklara iyice kulak verirseniz, 14 RAB ülkenize ilk ve son yağmuru vaktinde yağdıracak. Öyle ki, tahılınızı, yeni şarabınızı, zeytinyağınızı toplayasınız. 15 RAB tarlalarda hayvanlarınız için ot sağlayacak, siz de yiyip doyacaksınız.

 

Efesliler 5:21 Mesih'e duyduğunuz saygıdan ötürü birbirinize bağımlı olun.

 

Yakup 5:9 Kardeşler, yargılanmamak için birbirinize karşı homurdanmayın.

5:16 Bu nedenle, şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve birbiriniz için dua edin.

 

I.Petrus 4: 8 Her şeyden önce birbirinize olan sevginiz candan olsun. Çünkü sevgi birçok günahı örter.

4:9 Söylenmeden, birbirinize karşı konuksever olun.

4:10 Her biriniz hangi ruhsal armağanı aldıysanız, bunu Tanrı'nın çok yönlü lütfunun iyi kâhyaları olarak birbirinize hizmet etmekte kullanın.

5:5 Hepiniz birbirinize karşı alçakgönüllülüğü kuşanın. Çünkü,«Tanrı kibirlilere karşıdır, ama alçakgönüllülere lütfeder.»

 

Koloseliler 2:6 O halde Rab Mesih İsa'yı nasıl kabul ettinizse, öylece O'nda yaşayın.

2:7 Şükranla dolup taşarak O'nda köklenin ve gelişin, size öğretildiği gibi imanda güçlenin.

3:8 Ama şimdi öfke, kızgınlık, kötü niyet dahil, hepsini üzerinizden sıyırıp atın. Ağzınızdan hiçbir sövgü ya da edepsiz söz çıkmasın.

3:9-10 Birbirinize yalan söylemeyin. Çünkü eski yaradılışı kötü alışkanlıklarıyla birlikte üzerinizden çıkarıp attınız, eksiksiz bilgiye erişmek üzere Yaratıcısının benzeyişinde tazelenen yeni yaradılışı giyindiniz.

3:12 Böylece, Tanrı'nın kutsal ve sevgili seçilmişleri olarak yürekten sevecenliği, iyiliği, alçakgönüllülüğü, sabır ve yumuşaklığı giyinin.

3:13 Birbirinize hoşgörülü davranın. Eğer birinizin ötekinden bir şikâyeti varsa, Rab'bin sizi bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın.

3:14 Bunların hepsinin üzerine yetkin birliğin bağı olan sevgiyi giyinin.

3:15 Mesih'in esenliği yüreklerinizde hakem olsun. Tek bir bedenin üyeleri olarak bu esenliğe çağrıldınız. Şükredenler olun!

3:16 Mesih'in sözü tüm zenginliğiyle içinizde yaşasın. Tüm bilgelikle birbirinize öğretin, öğüt verin, mezmurlar, ilahiler ve ruhsal ezgiler söyleyerek yüreklerinizde şükranla Tanrı'ya nağmeler yükseltin.

3:17 Söylediğiniz ve yaptığınız her şeyi Rab İsa'nın adıyla, O'nun aracılığıyla Baba Tanrı'ya şükrederek yapın.

3:23-24 Rab'den miras ödülünü alacağınızı bilerek, her ne yaparsanız, insanlar için değil, Rab için yapar gibi candan yapın. Rab Mesih'e kulluk ediyorsunuz.

4:2 Kendinizi duaya verin. Duada uyanık kalın ve şükredin.

 

Tesniye 7:12 "Bu ilkeleri dinler, onlara özenle uyarsanız, Tanrınız RAB atalarınıza ant içerek verdiği söz uyarınca sizinle yaptığı antlaşmaya bağlı kalacak.

13 Sizi sevecek, kutsayacak, çoğaltacak. Atalarınıza ant içerek size söz verdiği ülkede rahminizin meyvesini, toprağınızın ürününü -tahılını, yeni şarabını, zeytinyağını- sığırlarınızın buzağılarını, sürülerinizin kuzularını bereketli kılacak.

 

I.Selanikliler 3:12 Rab, birbirinize ve bütün insanlara olan sevginizi, bizim size olan sevgimiz ölçüsünde çoğaltıp artırsın!