PASTOREL LİTURJİ

 

HASTALAR İÇİN DUA

 

- Selamlama ve/veya açılış duası için:

(–ayetlerin biri ya da birkaçı)

Tesniye 33:27a / Yeşu 1:9b / Mezmur 23:1, 4b

Mezmur 27:1 / Mezmur 27:5 / Mezmur 46:1 / Mezmur 46:10

Mezmur 102:1-2 / Mezmur 124:8 / İşaya 26:3 /İşaya 40:31

İşaya 41:10 / Matta 11:28 / Markos 10:14b / Yuhanna 6:35

Yuhanna 11:25-26 / Yuhanna 14:27 / Yuhanna 16:33

Romalılar 8:18 / /II.Korintliler 1:4-5 / II.Korintliler 12:9a

I.Petrus 1:3 / Vahiy 3:20

 

-Okumalar:

Eski Ahit

Mezmurlar

Mektuplar

İncil

I.Krallar 19:4-8

Eyüp 5:7-11

Eyüp 7:11-21

Vaiz 3:1-5

İşaya 26:1-4

İşaya 35

İşaya 38

İşaya 40:1-11

İşaya 40:28-31

İşya 43:1-3a, 18-19, 25

İşaya 52:13-53:12

İşaya 61:1-4

6:2-4, 6-9

22:1-2, 14-15, 19, 22-24

23

27:1, 4-9a,

13-14

31:1-3, 5-7, 16, 19, 24

34:1-10,

17-19, 22

39:4-5, 12

42:1-5

46:1-5, 10-11

51:1-12, 15-17

63:1-8

69:1-3, 13-14a, 15-17, 29-30

71:1-3, 5-6, 8-9, 14-16

77

86:1-7, 11-13, 15-16

91

103

106:1-5

116: 1-9, 15

118

121

130

139:1-8, 23-24

143:1-2, 5-6, 10

Elçilerin İşleri 3:1-10

Romalılar 5:1-11

Romalılar 8:14-23

Romalılar 8:31-39

Romalılar12:1-2

I.Korintliler 12:24b-27

II.Korintliler 4:16-18

Filipililer 2:25-30

Filipililer 4:4, 6-9

İbraniler 2:14-18

İbraniler 4:14-16; 5:7-9

Yakup 5:13-16

I.Petrus 1:3-9

I.Yuhanna 3:1-3

I.Yuhanna 4:16-19

Vahiy 21:1-7

Matta 5:1-12a

Matta 8:14-17

Matta 10:1,

5a, 7-8a,

Markos 6:12-13

Matta 11:2-5

Matta 28-30

Markos 6:53-56

Markos 15:24-34

Luka 4:31-37

Luka 4:40

Luka 5:12-16

Luka 5:17-26

Luka7:2-10

Luka 8:26-35

Luka 9:37-43a

Luka 13:10-17

Luka 18:35-43

Yuhanna 3:16-17

Yuhanna 4:46-54

Yuhanna 5:2-17

Yuhanna 9:1-7

Yuhanna 10:11-18

Yuhanna 14:1-6, 25-27