PASTOREL LİTURJİ

 

Hastalar İçin Okuma Ayini-I

 

Ağır bir hastalık, kaza, riskli bir ameliyat veya sonucu kesin olmayan bir  tedavi sürecine başlayacak kişi veya kişiler için kilisede bir Dua ve İbadet için cemaati toplamak Pastörün sorumluluğudur –ölmekte olanların rahat ölmesini sağlamak gibi.

 

İbadet Düzeni genel olarak şöyledir:

- Açılış İlahisi

- (P): Selamlama: Tesniye 33:27

… Bu gün her şeye kadir Tanrımızın huzurunda yaşam arağanı için şükretmek, dualarımızla __ kardeşimize güç ve şifa, sevdiklerine de sevinç dilemek için toplanmış bulunuyoruz. Dualarımızla Tanrı’dan yardım dileyeceğiz.

 

(hastanın genel durumu hakkında kısa bir açıklama verilir)

 

Kutsal Yazılar okunurken diğer taraftan da aynı anda ayetleri kendi yürek dualarımız yaparaktan sessizce Tanrı’dan __ kardeşimiz için şifa, güç ve teselli dileyeceğiz.

 

(Ayini Yöneten görevli bu Okuma Ayinini nasıl başlayıp bitireceklerine ve cemaatin ne şekilde katılacağına dair kısa bir açıklama yapar)

 

Yaratıcı Baba’ya, Kurtarıcı Oğul’a, kutsayan Kutsal Ruh’a övgüler, hamtlar olsun.

- (Hep birlikte) İman Açıklaması

- İlahi

- Övgü ve Şükran Duaları

- İlahi

**- Kelam Okumaları:

- (secde ve alçalış)

[halkına] şifa veren Rabbimiz,

Senin sözlerini dikkatle dinlemedik,

gözünde doğru olanı yapmadık,

buyruklarına kulak vermedik,

kurallarına uymadık;

bizleri bağışla,

halkının düşmanlarını yargılayan,

halkını mucizelerle kurtaran Tanrı Sensin,

bize merhamet eyle (Çıkış 15:26). 

- İlahi

- Evlerin Bereketlemesi Duası

- (Hep Birlikte) Rab’bin Duası

- Bereketleme (ve ayrılış ilahisi)

 

**- Kelam Okumaları:

Mezmur 23 – Mezmur 27:1, 4-5, 10-14

(ayetler yavaş yavaş okunurken cemaat o anda okunan ayetler üzerinde sessizce [veya mırıldanarak veya yüksek sesle] dua eder. Duaların sonunda ayini yöneten veya görevlilerden biri kapanış duası yapar ve aynı şekilde sonraki okumaya geçilir)

 

Mezmur 102:1-2, 24-28 – Mezmur 124

(ayetler yavaş yavaş okunurken cemaat o anda okunan ayetler üzerinde sessizce [veya mırıldanarak veya yüksek sesle] dua eder. Duaların sonunda ayini yöneten veya görevlilerden biri kapanış duası yapar ve aynı şekilde sonraki okumaya geçilir)

 

İşaya 26:1-4, 8 – İşaya 40:6-8, 28-31

(ayetler yavaş yavaş okunurken cemaat o anda okunan ayetler üzerinde sessizce [veya mırıldanarak veya yüksek sesle] dua eder. Duaların sonunda ayini yöneten veya görevlilerden biri kapanış duası yapar ve aynı şekilde sonraki okumaya geçilir)

 

II. Korintliler 1:3-6 – Romalılar 8:18, 28-39

(ayetler yavaş yavaş okunurken cemaat o anda okunan ayetler üzerinde [yüksek sesle] dua eder. Duaların sonunda ayini yöneten veya görevlilerden biri kapanış duası yapar ve aynı şekilde sonraki okumaya geçilir)

 

Yuhanna 6:35-40, 48-51 – Yuhanna 11:23-27

(ayetler yavaş yavaş okunurken cemaat o anda okunan ayetler üzerinde sessizce [veya mırıldanarak veya yüksek sesle] dua eder. Duaların sonunda ayini yöneten veya görevlilerden biri kapanış duası yapar ve aynı şekilde sonraki okumaya geçilir)

 

ÖVGÜLERİMİZ / ŞÜKRANLARIMIZ: Mezmur 91

 

HASTALAR İÇİN OKUMA AYİNİ-II

 

(P): Pastör 

(1.O): 1.Okuyucucu

(2.O): 2.Okuyucucu:

(Okuyucular ihtiyarlardan veya diyakonlardan birileri olabilir)

 

(bu kısımdaki kısa Okumalar iki kişi tarafından, okumalar arasında boşluk olmadan tane tane okunur)

(1.O): Mezmur 23:1, 4 # (2.O): Mezmur 27:1, 5

(Okuyucular sıra ile okumaları yaptıktan sonra kapanış duasını yapacak görevli kısa bir zaman bekleyerek cemaatin bu ayetler üzerinde hasta kişi için olan dualarını tamamlamasını bekler)

 

(P): Yüce Rab, kurtuluş Sendendir. Bu gün burada toplanmış olan yakarış sahiplerinin hayatına Senin Kutsal adını çağırırız. Bu gün __ kuluna Senin adını çağırırız. Sen şifa veren Rabsin. İyiliklerinle bizleri ve bütün hastaları, acı çekenleri hatırla. Sen iyisin ya Rab.

 

Hep Birlikte: Ya Rab Merhamet Eyle / Krie Eleison

 

(1.O): Mezmur 102:1-2 # (2.O): Mezmur 124:8

(Okuyucular sıra ile okumaları yaptıktan sonra kapanış duasını yapacak görevli kısa bir zaman bekleyerek cemaatin bu ayetler üzerinde hasta kişi için olan dualarını tamamlamasını bekler)

 

(P): Rab İsa, Sen Mesihsin, Kurtarıcımızsın. Sana güvenen kullarını bereketle, Sana açtığımız ellerimize armağanlarını koy. Aklımıza ışık, yüreğimize sevgi ver. Canlarımıza şifa ve esenlik ver. __ kulunu iyiliklerinle ziyaret et. Sen iyisin ya Rab.

 

Hep Birlikte: Ya Rab Merhamet Eyle / Krie Eleison

 

(1.O): İşaya 26:3:1 # (2.O): İşaya 40:31

(Okuyucular sıra ile okumaları yaptıktan sonra kapanış duasını yapacak görevli kısa bir zaman bekleyerek cemaatin bu ayetler üzerinde hasta kişi için olan dualarını tamamlamasını bekler)

 

(P): Kutsal Ruh, İsa Mesih adına umut bağlayanların toplandığı her yerdeki o çok özel varlığın ve desteğin için, Tanrı halkı üzerindeki koruma, kutsama, kurtuluş ve lütfunun gündelik desteği için Sana şükürler olsun. Göklerdeki Babamızın kutsal adı İsa Mesih’te övülsün diye __ kardeşimizi mesh et ve ona şifanı ver. Sen iyisin ya Rab.

 

Hep Birlikte: Ya Rab Merhamet Eyle / Krie Eleison

 

(1.O): II.Korintliler 1:4-5 # (2.O): Romalılar 8:18

(Okuyucular sıra ile okumaları yaptıktan sonra kapanış duasını yapacak görevli kısa bir zaman bekleyerek cemaatin bu ayetler üzerinde hasta kişi için olan dualarını tamamlamasını bekler)

 

(P): Mesih Rabbimiz, Sen iyi çobansın. Bizler uğruna çarmıha çıktın; günahlarımızı ve acılarımızı yüklendin. __ kulun için Senden şifa dileriz. Sen iyisin ya Rab.

 

Hep Birlikte: Ya Rab Merhamet Eyle / Krie Eleison

 

***(1.O): Yuhanna 6:35 # (2.O): Yuhanna 11:26

(Okuyucular sıra ile okumaları yaptıktan sonra kapanış duasını yapacak görevli kısa bir zaman bekleyerek cemaatin bu ayetler üzerinde hasta kişi için olan dualarını tamamlamasını bekler)

 

(P): İsa Mesih’te bizlere Baba olan Tanrımız, kötülükleri bağlayıp, bereketleri çözmek için kiliseni güçlendir. Şifa, esenlik ve sağlık için Sana geliriz, kullarını sevindir. Sen iyisin ya Rab.

 

Hep Birlikte: Ya Rab Merhamet Eyle / Krie Eleison

 

İlahi:

 

ÖVGÜLERİMİZ / ŞÜKRANLARIMIZ: Mezmur 91

 

İlahi:

(bu ilahi söylenirken Kilise İhtiyarlarından biri İşaya 35:1-10 ayetlerini sessizce okur ve ilahi bitiminde bu ayetleri temel alarak yüksek sesli bir dua yapar)

 

Okuyucu: Tanrının Sözlerini dinleyerek hep birlikte dua edelim. (aynı şekilde ayetler okunurken cemaat okunan ayetleri kendi yürek duası yaparak dilek ve yakarışlarda bulunur)

I. Okuma: Mezmur 103

 

İlahi:

(bu ilahi söylenirken Kilise İhtiyarlarından biri İbraniler 12:1-4 ayetlerini sessizce okur ve ilahi bitiminde bu ayetleri temel alarak yüksek sesli bir dua yapar)

 

     Okuyucu: Tanrının Sözlerini dinleyerek hep birlikte dua edelim.

II. Okuma: İşaya 40:1-2, 7-8, 28-31

 

İlahi:

(bu ilahi söylenirken Kilise İhtiyarlarından biri Mezmur 86:1-7 ayetlerini sessizce okur ve ilahi bitiminde bu ayetleri temel alarak yüksek sesli bir dua yapar)

 

     Okuyucu: Tanrının Sözlerini dinleyerek hep birlikte dua edelim.

III. Okuma: Romalılar 8:31-39

 

İlahi:

(bu ilahi söylenirken Kilise İhtiyarlarından biri Mezmur 130:1-7 ayetlerini sessizce okur ve ilahi bitiminde bu ayetleri temel alarak yüksek sesli bir dua yapar)

 

     Okuyucu: Tanrının Sözlerini dinleyerek hep birlikte dua edelim.

IV. Okuma: Matta 8:5-13

 

SECDE ve Alçalış

[halkına] şifa veren Rabbimiz,

Senin sözlerini dikkatle dinlemedik,

gözünde doğru olanı yapmadık,

buyruklarına kulak vermedik,

kurallarına uymadık;

bizleri bağışla,

halkının düşmanlarını yargılayan,

halkını mucizelerle kurtaran Tanrı Sensin,

bize merhamet eyle (Çıkış 15:26). 

Pastör ya da İhtiyarlardan biri - EVLERİN BEREKETLENMESİ DUASI yapar:

Tek olan Tanrımız, gerçek merhamet, gerçek adalet ve gerçek doğruluk sahibi Sensin.

Evlerimizi (veya huzurunda duran halkının evlerini)

(veya burada Sana dua eden kullarının evlerini ve ev halkını)

sıkıntılar ve tehlikelerden koru. Bizlerin bugünkü ve yarınki sıkıntılarını, dertlerini teselli et ve evlerimizi aydınlat.

Canlarımıza ve bedenlerimize şifa ver ve esenlik ver,

Canlarımızı ve bedenlerimizi Kutsal Ruh’un gücünde yenile ve imanımıza tazelenme ver.

Evlerimizi öfke ve gururdan, kavgadan ve bencillikten koru.

Evlerimizi çekişme ve ahlaksızlıktan, düşmanlık ve yalandan koru.

Evlerimize iblis ve onun cinleri İsa Mesih'in kutsal adından dolayı giremesin.

Bugün huzurunda yapılan dua ve yakarışlar evlerimize ve ev halkımıza yönelmiş her türlü lanetin, bereketsizliğin, büyünün, çekişmenin gücünü kırsın.

Yüce olan Rabbimiz, evlerimiz Senin esenlik ve bereketinle dolsun.

Uykuda ve uyanıkken ev halkını kutsal meleklerinle koru, görünen ve görünmeyen düşmanları hudutlarımızdan ve meskenlerimizden uzak eyle.

Evlerimizi dua için, tövbe için, şükran ve hamt için güçlü bir sığınak yap.

Tanrı halkının her durumda sevgisini, dostluğunu sıcak tut, ey Kurtarıcı Rabbimiz,

Tanrı halkının aklını ve yüreğini, her durumda kötülükten koru ve kutsa.

Tanrı halkının evlerini ve yaşantısını kötü olandan koru ve kutsa.

Nasıra’lı İsa Mesih adıyla canlarımızı ve evlerimizi kötü güçlerin saldırısından koru.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla şimdi ve daima amin.

 

*** (bebek ya da çocuk için): Matta 11:28 #  Markos 10:14

(P): İsa Mesih’te bizlere Baba olan Tanrımız, kötülükleri bağlayıp, bereketleri çözmek için kiliseni güçlendir. Şifa, esenlik ve sağlık için Sana geliriz, kullarını sevindir. Sen iyisin ya Rab.

 

Hastalar İçin Okuma Ayini-III

 

Selamlama ve Açılış Konuşması:

Övgüler ve Şükranlar

İman Açıklaması

(İlahi)

Kelamdan Okumlar:

 

(1.O): Mezmur 23:1, 4 # (2.O): Mezmur 27:1, 5

* (Ayetler okunurken cemaat dua eder, okumaların bitimizde görevlilerden biri cemaatin duasını bitirmesi için kısa bir süre bekledikten sonra bu ayetleri temel olan bir dua yapar)

(1.O): Mezmur 102:1-2 # (2.O): Mezmur 124:8

*

(1.O): İşaya 26:3:1 # (2.O): İşaya 40:31

*

(1.O): II.Korintliler 1:4-5 # (2.O): Romalılar 8:18

*

(bir veya bir kaç ilahi)

 

(Secde ve Alçalış)

[halkına] şifa veren Rabbimiz,

Senin sözlerini dikkatle dinlemedik,

gözünde doğru olanı yapmadık,

buyruklarına kulak vermedik,

kurallarına uymadık;

bizleri bağışla,

halkının düşmanlarını yargılayan,

halkını mucizelerle kurtaran Tanrı Sensin,

bize merhamet eyle (Çıkış 15:26). 

İşaya 35:1-10

*

İbraniler 12:1-4

*

Mezmur 86:1-7

*

Matta 8:5-13

*

- İlahi

- Evlerin Bereketlemesi Duası

- (Hep Birlikte) Rab’bin Duası

- Bereketleme (ve ayrılış ilahisi)