PASTOREL LİTURJİ

 

İBADETE KATILAMAYANLAR İÇİN RAB’BİN SOFRASI

 

(böyle bir durumda kısa da olsa bir vaaz verildikten sonra Rabbin Sofrası yapılır, hasta/yaşlı kişiden ve SOFRAYI yapacak olan Görevliden başka bir kaç kişinin daha hazır bulunması UYGUNDUR)

 

- Selamlama ve/veya açılış duası için:

(–ayetlerin biri ya da birkaçı)

Matta 11:28-29 / Yuhanna 6:35-37

Matta 18:20 / Matta 5:6 / Vahiy 3:20

 

- Tövbe ve itirafa çağrı:

Luka 11:9-10

 

- Günahların Bağışlanmasının İlanı:

- Romalılar 8:24, II.Korintliler 5:17

ya da

- I.Timoteyus 1:15, I.Petrus 2:24

 

- Sofranın Tanrı’ya Sunulması

I.Korintliler 11:23-26, Luka 22:19-20

 

-Bereketleme

Sayılar 6:24-26 / II.Selanikliler 3:18 / Romalılar 15:13