PASTOREL LİTURJİ

 

- Hasat İçin Şükran - Harvest Thanksgiving

 

Belki de şehir yaşamının çoğu insanı doğadan koparması bizlere Eski Ahit içindeki bir uygulamayı unutturmuştur. Eski Ahit Halkı her yeni ürünü hasat ettikten sonra onu yemeden önce Tanrı’ya sunarlardı. Ürün ile birlikte bir kuzu, yağ ile yoğrulmuş kaliteli undan yapılan ekmekler ve şarap bu ayinin birer parçasını oluştururdu. Ancak İsa Mesih’ten sonra bu rituelleri yapma gibi bir zorunluluğumuz kalmamış olsa da bu rituellerin özünde olan şey halen geçerlidir: Tanrı’ya Şükran Sunma. Artık her yeni hasat edilen bir ürün için bir rituel düzenlemese de yılda bir kere Tanrı’ya toprağın ürünleri için şükretmek  çocukların dikkatini inancımızın köklerinin bulunduğu Eski Ahit’e çevirecektir. Bir çok kişi için her zaman marketten alıp hazır olarak tükettiği şeylerin doğadaki hasat edilmeden önceki şekli, çiçeği ya da bitki olarak görünüşü bir bilinmezlik ifade eder. Diğer yandan yaşamlarını toprak üzerine kurmuş olan Hristiyan kimseler içinse Hasat İçin Tanrı’ya Şükretmek ciddi bir konudur. Aziz Altınağızlı Yuhanna yakarış dualarında “bu ülkenin mevsimi, yağmurları ve toprağının ürünleri için dua edelim” diye teşvik eder. Her ne kadar Hasat İçin Şükran çiftçilerin ilgilendiği bir konu gibi gözükse de “yiyip doyunca Tanrı’ya şükran sunma’nın” ciddiyetini bilen şehir kiliseleri de günümüzde genel olarak yılda bir defa -her ülkede hasat tarihi değişik olabilir, uygun bir tarihte- ayinlerin birinde bu konuyu hatırlatırlar.[1]

 

A YILI

B YILI

C YILI

Tesniye 8:7-18

     ya da Tesniye 28:1-14

Mezmur 65

II.Korintliler 9:6-15

Luka 12:16-30

     ya da Luka 17:11-19

 

A-B-C

Tesniye 8:1-10

    ya da Tesniye 26:1-11

Filipililer 4:6-20

    ya da I.Timoteyus 2:1-4

Luka 17:11-19

    ya da Matta 6:25-33

Yoel 2:21-27

Mezmur 126

I.Timoteyus 2:1-7

     ya da I.Timoteyus 6:6-10

Matta 6:25-33

Tesniye 26:1-11

Mezmur 100

Filipililer 4:4-9

     ya da Vahiy 14:14-18

Yuhanna 6:25-35

A-B-C/İlave ya da Alternatif

Tekvin 1:1:24-31 ya da Tesniye 26:1-4

Mezmur 67 ya da Mezmur 104:1-24

Galatyalılar 6:6-10, Yuhanna 4:31-36

Matta 13:24-30, 36-43, Luka 8:4-15, Luka 12:13-34

Sayılar 28:26-31, Tesniye 16:9-12

Mezmur 145; 147; 148; 150

 [1] [şehir kiliselerinde] Marketten alınmış paketler içindeki bakliyat, işlenmiş gıda maddeleri (makarna gibi) ve içinde ekmek olan sepetleri küçük çocuklar kilisede ön tarafa getirir, bir şükran ilahisi söylerler, bundan sonra Görevlilerden biri ya da bir kaçı Tanrı’nın o yıl boyunca olan sağlayışı, toprağın ürünleri, mevsimler ve gelecek yeni hasat döneminin bereketi için şükran duası yaparlar. Bu kısa bölümden sonra ayin olağan şeklinde devam eder.