PASTOREL LİTURJİ

 

Kilise ya da Dua Evinin İbadet İçin Takdisi-I

Consecration Of a Chruch or Chapel

Mezmur 24

Vahiy 22:2-6a

Yuhanna 2:13-17

 

I.Korintliler 3:10-17

Matta 7:24-27

(Ayrıca Kilisenin Tanrı’ya Adanması-Dedication Festival Okumalarına Bakınız)

 

Kilise ya da Dua Evinin ibadet için takdisinde benzeri dualar kullanabiliriz:

 

1-) İbadetin Açılışı: Rab Tanrımız, Senin isminle karanlığın tüm ordularına karşı dururuz. Ey güçlü Rab, Senin kutsal adın sayesinde yerde ve gökteki tüm karanlık güçlere karşı kilisen zaferlidir. İnsanları kontrol atına almaya çalışan tüm karanlık güçlerin saldırılarını, etkilerini, yaptırım güçlerini Senin çarmıhın aracılığı ile kırıyoruz. Senin gücünü giyinmek için bu dua zamanını Sana veriyoruz.

 

2-) Bereketleme Duaları:

(ihtiyarlar tarafından genel duaların kapanışında biri ya da bir kaçı okunabilir)

 ...Kilisenin tüm hizmetlerini, tüm vaazlarını, kilisene verdiğin sakramentleri, kilisenin ilahisini, ondalığını, orucunu, toplandığı tüm zamanları, kilisenin tanıklığını Senin görkemine ve yüceliğine adıyoruz. Kilisene bu güne kadar sağladığın her şeye övgü ve hamt sunuyoruz. Yüce adını kutsuyoruz. Kiliseyi görünür ve görünmez düşmandan koruyan lütfun için Sana hamt ediyoruz.

 

... Göklerdeki Babamız, bugün kutsal olan adınla bu dua ve tapınma evinin içindeki her bir eşyayı kutsa. Bu ev Senindir ya Rab, bu kutsal ev içinde kullanılan tüm eşyaları sıradan kullanımdan çıkarıp Sana ayırıyoruz, Sana tahsis edilmiş olarak ilan ediyoruz.

Bu kutsal yerin etrafını Kutsal Ruh'un ve Kutsal meleklerinle sar ve koru ya Rab.

 

... Göklerdeki Babamız, bugün burada bulunan herbir cana Kutsal Ruhunla yenilenme ver. Bugün Sana adadığımız Kilisen ile birliklte canlarımız  Sana adanmış olsun. Senin bu kilisendeki halkın Senden daiam bereket ve şifa bulsun ve uluslara bereket olsun. Yüce olan Babamız, dua ediyoruz ki, bu dua evinde Sana ayrılmış bütün zamanlar aracılığı ile halkının evlerine esenlik ve işlerine bereket olsun.

 

3-Kapanış Bereketlemesi:

İsrail’in Tanrısı olan Rabbimize hamtlar olsun.

Lütfu  çok olan Tanrımıza sonsuzluklar boyunca hamtlar olsun.

Kilisenin yakarışını duyan, kilisesine merhamet eden Rab mübarek olsun.

Kilisesini tüm sıkıntıda teselli eden Rab’be yücelik olsun.

Bizleri esenlik ve bereket içinde tutan,

koruma, kutsama ve kurtuluş veren  Rab’be yücelik olsun.

Yaratıcı Baba'ya, Kurtarıcı Oğul'a,

kutsayan Kutsal Ruh'a övgüler hamtlar olsun.

Tanrı kilisesini kutsasın ve her kötülükten korusun. Amin.

 

Kilise ya da Dua Evinin İbadet İçin Takdisi-II

 

Göklerdeki Babamız,

tek olan Tanrımız,

bu yeri dua ve tapınma evi olarak Sana adıyoruz,

bu yerde toplanacak kullarına merhamet eyle.

 

Tanrı Oğlu Rab İsa,

Kurtarıcımız,

bu yeri dua ve tapınma evi olarak Sana adıyoruz,

bu yerde toplanacak kullarına merhamet eyle.

 

ey Tanrı’nın Ruhu,

Rab olan ve Hayat Veren,

bu yeri dua ve tapınma evi olarak Sana adıyoruz,

bu yerde toplanacak kullarına merhamet eyle.

 

İsa Mesih’ten aldığımız Yüce Görev uyarıca

tek Tanrı olan Sana ayrılan bu yeri

ve içinde toplanan halkını bereketle

ve bu yerde Sebtimizi mübarek kıl

ey Baba, Oğul ve Kutsal Ruh,

tek olan Kutsal Üçlük, bir olan Kadir Tanrı,

Tanrı halkının bu yerdeki günleri boyunca

Sana açılan ellerini ve Sana yönelmiş olan yüreklerini

bereketle, öyle ki, Seni iman ve sevgi ile yüceltelim

ve varlığımız Senin varlığından daima zevk alarak tazelensin.

 

Tek Tanrı olan Sana ayrılan bu yeri

ve içinde toplanan halkını bereketle

ve bu yerde Sebtimizi mübarek kıl ey Kutsal Rab,

öyle ki, Seni tanımanın ve Sana ait olmanın ayrıcalığında bu yerde toplanan Tanrı halkının doğruluğa olan acıkmışlığına

ve susamışlığına Kutsal Ruh’un sağlayış ile lütuf etsin.

 

Tek Tanrı olan Sana ayrılan bu yeri

ve içinde toplanan halkını bereketle

ve bu yerde Sebtimizi mübarek kıl ey Merhametli Tanrımız,

öyle ki, geçmiş günlerin yorgunluğu

ve günahın ağırlığı altında ezilmiş olan canlar

Mesih’in tatlı ve hafif olan boyunduruğunda

bu yerde toplandıkları günler boyunca dinlenme bulsun.

 

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımız

Sana hizmet ve tapınma için ayrılan bu yerde Tanrı halkının Sebtini ve bütün günlerini mübarek kıl.

tanıklığımız ve kutsal kilisene olan hizmetimiz Sende bereketlensin; ondalığımız, orucumuz, tövbemiz,

övgümüz ve yakarışımız

Sana makbul ve hoş kokulu bir sunu olsun.

 

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımız

Sana hizmet ve tapınma için ayrılan bu yerde Tanrı halkının Sebtini ve bütün günlerini mubarek kıl

öyle ki, Kutsal Kelamından öğrenmek,

Seni bütün canımızla sevmek,

ve Kutsal emirlerini yüreğimize yazmak için bu yer kullanılsın.

ve canlarımızı cennete götürecek tek Rab İsa Mesih’in bize örnek olarak bıraktığı çarmıh yolunda yürümek adanmışlığı daima yüreklerimizde yansın.

 

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımız

Sana hizmet ve tapınma için ayrılan bu yerde Tanrı halkının Sebtini ve bütün günlerini mübarek kıl

öyle ki, gizlide ve açıkta olan yakarışlarımızı

Mesih’in kanında yıkanmış olarak

Sana pak eller ile, pak yürekler ile kaldırabilelim.

 

ey sonsuzluğun ve görkemin Tanrısı,

bu yerde toplanan Tanrı halkının

Sebtini ve bütün bayramlarını mübarek kıl,

öyle ki, aklımız daima gerçek olan,

daima saygıdeğer ve doğru olan,

daima pak ve erdemli olan şeylerde olarak çalışalım;

öyle ki, ayaklarımız kötü yollara gitmesin,

gözlerimiz daima Senin kutsallığına baksın

ve sözlerimiz daima ateşle terbiye edilmiş olsun.

 

ey sonsuzluğun ve görkemin Tanrısı,

bu yerde toplanan Tanrı halkının

Sebtini ve bütün Sana ayrılmış günlerini mübarek kıl,

öyle ki, Kurtarıcı Rab İsa Mesih’in kutsallığını

ve yumuşak huyluluğunu kuşanmış olarak,

bu karanlık dünyanın güçlerine,

kötülüğün göksel yerdeki ruhsal ordularına karşı

tövbe ve iman ile durabilelim;

öyle ki, dünyaya, benliğe ve şeytana karşı savaşan kilisen Mesih’in esenlik Müjdesini yayma hazırlığında geyik ayakları ile yürüyebilsin.

 

ey sonsuzluğun ve görkemin Tanrısı,

bu yerde toplanan Tanrı halkının

Sebtini ve bütün Sana ayrılmış günlerini mübarek kıl,

öyle ki, sevgimiz bilgi ve sezgide artsın;

öyle ki, Kurtarıcı İsa Mesih’in yüceliği ve övülmesi için yaşamaya olan adanmışlığımız yenilensin,

öyle ki, İsa Mesih aracılığı ile gelen doğruluğun meyvesiyle sadece sözlerimiz değil, iyi işlerimiz ve hayatımız

Sendeki koruma, paklık, kutsama ve kurtarışa tanıklık etsin

ve günlerimiz Mesih’in kutsal Müjdesine layık bir şekilde tamamlansın.

 

ey Göklerdeki Babamız,

bu yer Senindir,

burada toplanan kullarının sebtini

ve bütün günlerini mübarek kıl.

öyle ki, Mesih’teki ayrıcalığımıza sevinçle sahip çıkabilelim

ve Kutsal Müjde’de açıklanan inanç uğruna dimdik ayakta durabilelim.

 

ey Göklerdeki Babamız,

bu yer Senindir,

burada toplanan kullarının sebtini

ve bütün günlerini mübarek kıl.

göklerdeki vatanımızdan gelmesini beklediğimiz

Kurtarıcı Rab İsa Mesih’i beklerken gayretimiz eksilmesin Ruh’ta ateşli olalım;

öyle ki, İsa Mesih zavallı bedenlerimizi kendi yüce bedenine benzer hale değiştirmek ve kilisesini yanına almak için geldiğinde bizleri hizmetinde ve övülmesinde etkin bulsun.

 

ey Göklerdeki Babamız,

bu yer Senindir,

burada toplanan kullarının sebtini

ve bütün günlerini mübarek kıl.

gerçek doğruluk ve kutsallıktaki yeni yaratılışı giyinmiş olduğumuz hayatımızdaki meyvelerle görülsün. Kilisene ve dünyaya hizmet için yalandan, çekişmeden, kavgadan, bencillikten uzakta kalıp iyi yürekliliği ve şefkati artan bir şekilde başkaları ile paylaşabilelim. öyle ki, çağrılmışlığımızdan ve kurtulmuşluğumuzdan doğan ümidi, kutsallarına verdiğin mirasın yüce zenginliğini anlayabilelim diye yüreklerimizin gözleri aydınlansın.

 

ey Babamız ve Tanrımız,

bu yer Senindir,

burada toplanan kullarının sebtini

ve bütün günlerini mübarek kıl.

öyle ki, Mesih’te ve Mesih’e olan imanımızla

tek Tanrı olan Sana daima güven ile yaklaşabilelim.

Tanrı halkının dünyasal evleri ve işyerleri bereketlensin.

iman atamız İbrahim, İshak ve Yakup’a verdiğin zenginlikler bizlerin hayatında da olsun.

öyle ki, İsa Mesih’te bizlere bağışladığın yüce lütuf hayatlarımızda görülsün,

öyle ki, İsa Mesih’te bizlere bağışladığın yüce lütuf hayatlarımız aracılığı ile övülsün.

 

ey Babamız ve Tanrımız,

bu yer Senindir,

burada toplanan kullarının sebtini

ve bütün günlerini mübarek kıl.

Kelamının ışığı ile yüreklerimizi aydınlat,

Kutsal Ayetlerle, ilahilerle, yürekleri mesh et;

bilgisizliğin karanlığından bizleri yıka;

düşmüşlüğümüzü, zayıflığımızı, isyanlarımızı, günahlarımızı, yanlışlarımızı ve hayatımızda hoşnut olmadığın her şeyi Kutsal Ruh’un ateşinde yak.

 

ey Babamız ve Tanrımız,

bu yer Senindir,

burada toplanan kullarının sebtini

ve bütün günlerini mübarek kıl.

hastalıklarımız şifa, sıkıntılarımız teselli bulsun.

canlarımıza esenlik olsun ve Senin esenliğin

“esenlik olsun” dediğimiz canların üzerlerinde olsun.

öyle ki, iyilik yapmaktan usanmayalım,

cesaretimizi yitirmeyelim;

öyle ki, birbirimizin yüklerini taşımakta gayretli olalım.

 

ey Babamız ve Tanrımız,

bu yerde Sana adanmış yaşamlarla

gelecek kuşaklara ve dünya uluslarına iyi tanıklıklar bırakalım diye bu yeri ve günlerimiz boyunca

Sana ayrılmış bütün günleri mübarek kıl.

günlerimiz boyunca Tanrı halkının karşısına iyi niyetli insanlar çıksın diye Mesih adıyla Kutsal Ruh’ta Sana dua ederiz: yeryüzündeki Aziz Kilisen imanda büyüsün,

güçlenerek bütün dünyaya yayılsın.

Kilisenin hizmet, dua ve tapınma için olan bütün vakitleri

Sana yücelik sunsun.

 

ey Babamız ve Tanrımız,

bu yerde Sana adanmış yaşamlarla

gelecek kuşaklara ve dünya uluslarına iyi tanıklıklar bırakalım diye bu yeri ve günlerimiz boyunca

Sana ayrılmış bütün günleri mübarek kıl.

öyle ki, Tanrı halkının dünya uluslarını yöneten önderler için yakarışları Senin önünde hoş kokulu bir sunu gibi kabul görsün. insanlık ailesine barış, adalet ve zenginlik getirmek için çalışanların kalplerini aydınlat diye

Mesih adıyla Kutsal Ruh’ta Sana dua ederiz: yasa koyucular

ve yasa uygulayıcıları kendi sevgin, bilgeliğin ve adaletin ile yönlendir ve bu ülkede yaşayan Tanrı halkı esenlik içinde Sebt günlerini Senin görkemine ve yüceliğine adayarak günleri tamamlasın.

 

ey Babamız ve Tanrımız,

bu yerde Sana adanmış yaşamlarla

gelecek kuşaklara ve dünya uluslarına iyi tanıklıklar bırakalım diye bu yeri ve günlerimiz boyunca

Sana ayrılmış bütün günleri mübarek kıl.

öyle ki, Tanrı halkının dünyanın her yerindeki aziz kilisen için olan yakarışları Senin önünde hoş kokulu bir sunu gibi kabul görsün. kilisene hizmet eden, öğreten ve yöneten bütün soylu işçileri iman, ümit ve sevgide bereketle diye Mesih adıyla Kutsal Ruh’ta Sana dua ederiz: öyle ki, kullarını doğrulukta, bilgelikte ve pak yaşayışta bina edebilsinler ve bu ülkede yaşayan Tanrı halkı esenlik içinde Sebt günlerini Senin görkemine ve yüceliğine adayarak günleri tamamlasın.

 

ey Babamız ve Tanrımız,

bu yerde Sana adanmış yaşamlarla

gelecek kuşaklara ve dünya uluslarına iyi tanıklıklar bırakalım diye bu yeri ve günlerimiz boyunca

Sana ayrılmış bütün günleri mübarek kıl.

öyle ki, Tanrı halkının tüm insanlık için olan yakarışları Senin önünde hoş kokulu bir sunu gibi kabul görsün. Bu sebt gününde mutsuzları, çaresizleri, hastaları, ihtiyaç ve sıkıntı içinde olan bütün insanları koru ve esenlik ver diye Mesih adıyla Kutsal Ruh’ta Sana dua ederiz: nefreti ve şiddeti kaldır, her türlü felaketi, afet ve salgınları hudutlarımızdan uzaklaştır ve bu ülkede yaşayan Tanrı halkı esenlik içinde Sebt günlerini Senin görkemine ve yüceliğine adayarak günleri tamamlasın.

 

ey Rabbimiz ve Tanrımız,

bu yeri ve Tanrı halkının buradaki günlerini

diye bereketle diye Sana dua ederiz:

öyle ki, Tanrı halkının aileler için olan yakarışları Senin önünde hoş kokulu bir sunu gibi kabul görsün. Günlerimiz boyunca evlilik birliğini koru ve güçlü tut. Öyle ki, çocuklar ve gençler kutsanmış evliliklerin çatısı altında ahlaki ve manevi zenginlik içinde kalaraktan kötülüklerden korunsunlar ve bu ülkede yaşayan Tanrı halkı Sana doğru olan yürüyüşlerini Senin esenliğinde tamamlasın.

 

ey Rabbimiz ve Tanrımız,

bu yeri ve Tanrı halkının buradaki günlerini

bereketle diye Sana dua ederiz:

öyle ki, Tanrı halkının dünyanın esenlik ve barışı için olan yakarışları Senin önünde hoş kokulu bir sunu gibi kabul görsün. Yeryüzündeki bütün ülkeleri bereketle,

sevgi ve birliği, hakikat ve adaleti yüreklere yerleştir, bencilliğin gücünü kır, savaşa, kavgaya sebep olan zayıflıklarımızı çarmıha ger ve bu ülkede yaşayan Tanrı halkı Sana doğru olan yürüyüşlerini Senin esenliğinde tamamlasın.

 

Bu yerde ve bu ülkede Tanrı halkının varlığını bereketli kıl diye Sana dua ederiz ey Baba, Oğul ve Kutsal Ruh, benliğin işlerinden kaçabilelim ve Ruh’un meyvelerinde büyüyebilelim.

öyle ki, doğal benliği tutku ve arzularıyla birlikte çarmıha gerebilelim. öyle ki, Kutsal Ruh’un yönetiminde Sana adanmış hayatlar ile sonraki kuşaklara da iman tanıklığı bırakabilelim.

 

Bu yerde ve bu ülkede Tanrı halkının varlığını bereketli kıl diye Sana dua ederiz ey Baba, Oğul ve Kutsal Ruh,

bizde Mesih parlasın; öyle ki, bizler Mesih’le birlikte çarmıha gerilmiş olarak bu dünyasal hac yolculuğumuz boyunca bedende sürdüğümüz yaşamı bizleri seven ve uğrumuza kendini feda eden Tanrı Oğlu İsa Mesih’e imanla sürdürelim.

 

Bu yerde ve bu ülkede Tanrı halkının varlığını bereketli kıl diye Sana dua ederiz ey Baba, Oğul ve Kutsal Ruh,

haftamız ve hayatımızın günleri Senin kutsal koruman altında, bereketlerinin bolluğuna hamt ederek tamamlansın.

 

Bu yerde ve bu ülkede Tanrı halkının varlığını bereketli kıl diye Sana dua ederiz, ey Baba, Oğul ve Kutsal Ruh:

ruhumuz iyi ümitlerle dinlenmeye uygun kılınsın. Öyle ki, Kutsal Ruh’un bağışladığı ölümsüzlüğü almaya giderken sevincimiz tam olsun, karanlık ölüm vadisinden geçerken Senin yanımızda olduğunu bilmemin güveninde gözlerimizi kapayabilelim.

 

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımız,

bu yeri hizmetimizin Sendeki gücü ile bereketle

ve burada toplanan kullarını esenlikli kıl diye Sana dua ederiz:

kilisenin vaazını, merhamet hizmetlerini güçlendir. Sen atalarımızın Tanrısısın, Sen yaratılışın Tanrısısın, Sen koruyan ve devam ettirensin. Kutsal Sakramentler ile Tanrı halkını dünyaya, benliğe ve şeytana karşı güçlü tut. Mesih İsa’ya ait olma ayrıcalığı aklımızda olarak işlerimiz, sözlerimiz, düşüncelerimiz daima Sana yücelik sunsun.

 

Bizlere Baba olan tek Tanrı,

Göklerdeki Babamız,

bu yeri dua ve tapınma evi olarak Sana adıyoruz,

burada huzurunda duracak olan Tanrı halkını

ve burada Sana ayrılmış olan bütün günleri mübarek kıl.

 

Tanrı Oğlu Rab İsa,

Kurtarıcımız, kilisenin başı Sensin,

kilise Senin bedenindir

bu yeri dua ve tapınma evi olarak Sana adıyoruz,

burada huzurunda duracak olan Tanrı halkını

ve burada Sana ayrılmış olan bütün günleri mübarek kıl.

 

ey Tanrı’nın Ruhu,

Eğitici, Tesellici ve Yardımcı,

Rab olan ve Hayat Veren,

bu yeri dua ve tapınma evi olarak Sana adıyoruz,

burada huzurunda duracak olan Tanrı halkını

ve burada Sana ayrılmış olan bütün günleri mübarek kıl.

 

Kilise ya da Dua Evinin İbadet İçin Takdisi-III

 

(örnek bir ibadet programı)

 

Baba’ya, Oğula ve Kutsal Ruh’a

şan ve şeref olsun;

başlangıçta olduğu gibi,

şimdi, daima ve ebediyen. Amin.

 

Yüce olan Tanrımız,

yeryüzü ve içinde olan her şey Senindir,

Bütün evren, bütün dünya Sana aittir.

Bu yer ve içindeki halk Senindir.

Karayı ve denizi yerinde tutan Sensin.

Senin kutsallığın, görkemin karşısında

ve korkulacak işlerin karşısında kimse duramaz

 

elleri pak, yüreği temiz olan,

gönlünü putlara kaptırmayan,

yalan yere ant içmeyen kullarını

tapınakta görmekten hoşnut olursun.

Evinin güzelliğini sevenleri korursun

yüzünü arayanlara yol gösterirsin

Bu yer ve içindeki halk Senindir.

Orduların Rabbi, Yüce olan Kralımız,

en güçlü ve daima doğru olan,

galip olan bir tek Sen varsın.

 

Yüce olan Kralımız

bu yere sonsuz merhametin ve sevginle bak,

bu yerde bizimle birlikte ol.

Yüce Kral olan Rabbimiz,

Sen her şeye egemensin,

dünyayı ve ölümü yendin,

şeytanı yendin, zaferlisin

Bu yeri dünyadan, şeytandan ve benlikten koru.

 

Kralımız olan Mesih İsa,

bu yere sonsuz merhametin ve sevginle bak,

bizi yanına aldıktan sonra bile

bu yerde çocuklarımızla birlikte ol.

Bizimle ya da biz olmadan

bu yerde daima Tanrı halkı ile birlikte ol,

bu yerde daima Kral olarak hüküm sür.

Bu yeri dünyadan, şeytandan ve benlikten koru.

 

Göksel Orduların Rabbi, meleklerin ve insanların yaratıcısı olan Rab Tanrımız,

kötülüğün göksel yerdeki ruhsal ordularına, yönetimlerine hükümranlıklarına, bu karanlık dünyanın güçlerine karşı bizi ve bu yeri koru, bizi ve bu yeri savun.

 

Mesih Tanrımız,

lütuf et ki, Sana tapınma ve hizmet sunan kutsal melekler bu yerde etrafımıza ordugah kursun. Bu yerde toplanan Tanrı halkını korusun.

Yeryüzündeki Aziz Kilisene şeytanı ayakları altına alıp ezmek ve kötülükleri bağlamak için yetki verdin. Yeryüzündeki Aziz Kilisene bereketleri çözmek üzere göklerin egemenliğinin anahtarını verdin. Sana övgü ve yücelik olsun.

 

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımız,

meleklerin, peygamberlerin, elçilerin, şehitlerin tüm azizlerin dualarını, övgü ve şükranlarını almaya layık olan Tanrımız,

bu yeri ve burada kutsal ismine sığınmayı arayan kullarını kutsal kanatlarının gölgesi altına al diye Sana dua ederiz.

 

Göklerdeki Babamız,

bu yeri dua ve tapınma evi olarak Sana adıyoruz, b

u yerde toplanacak kullarına merhamet eyle

ve burada Sana ayrılmış olan bütün günleri mübarek kıl.

 

Tanrı Oğlu Rab İsa,

bu yeri dua ve tapınma evi olarak Sana adıyoruz,

bu yerde toplanacak kullarına merhamet eyle

ve burada Sana ayrılmış olan bütün günleri mübarek kıl.

 

Rab olan ve Hayat Veren Kutsal Ruh,

bu yeri dua ve tapınma evi olarak Sana adıyoruz,

bu yerde toplanacak kullarına merhamet eyle

ve burada Sana ayrılmış olan bütün günleri mübarek kıl.

 

İlahi: 330a )  İsmin üstündür tüm isimlerden.

Sana tapınır, seni överiz.

İsmin üstündür tüm isimlerden.

Sana secde ederiz, sana secde ederiz.

 

Yeremya 7: 1-11

 

İlahi: 330b )  İzzetin için seçilmiş halkız.

Sana tapınır, seni överiz.

İzzetin için seçilmiş halkız.

Sana secde ederiz, sana secde ederiz.

 

İbraniler 10: 19-25

 

İlahi: 330c )   Tüm uluslardan bizi kurtardın.

Sana tapınır, seni överiz.

Tüm uluslardan bizi kurtardın.

Sana secde ederiz, sana secde ederiz.

 

Dua ...

 

İlahi

 

Efesliler 2: 19-22

 

Dua ...

 

İlahi:

 

Mezmur 132: 1-5, 8-9

 

Dua ...

 

[ve/veya Secde]

 

Göklerdeki Babamız...

 

Luka 19: 1-10

 

İlahi

 

Y: DEVLETİMİZ VE YÖNETİCİLER İÇİN DUA EDELİM:

Y: DİN GÖREVLİLERİ VE KİLİSELER İÇİN DUA EDELİM :

Y: SIKINTI ÇEKEN TÜM İNSANLAR İÇİN DUA EDELİM :

Y: AİLELER, ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN DUA EDELİM :

Y: DÜNYANIN BARIŞ VE ESENLİĞİ İÇİN DUA EDELİM :

 

Y: Bugün için olan dileklerimizi ve yakarışlarımızı Tanrımız Rabbe kaldıralım:

( Serbest Dualar: 

tek tek ya da hep birlikte dualar Rabbe kaldırılır, yerel topluluğun kendi ihtiyaçları gözetilerek dualar edilir )

 

İlahi

 

BEREKETLEME

 

+ Kilise ya da Dua Evinin İbadet İçin Takdisi için yazılmış olan dualarda koyu renklerle yazılmış kısımların aynı olanları istenirse her zaman söylenmeyebilir ve böylece dualar kısaltılmış olur. Karşılıklı okumalarda o kısımlara pastörler kendi yazdıkları yüecltmeleri ekleyebilirler +

 

Kilise ya da Dua Evinin İbadet İçin Takdisi-IV

 

Ekim Ayının 1. Pazarından Sonra

Pazartesi-Sabah / Cumartesi-Sabah

 

Pazartesi / Sabah

 

Göklerdeki Babamız,

İsa Mesih’in gelişine kadar olan bütün zamanları Sana adıyoruz,

adınla toplanan kullarına merhamet eyle

ve Sana ayırdığımız bütün günleri mübarek kıl.

 

Mezmur 122

 

Tanrı Oğlu Rab İsa,

Senin kutsal adınla toplandığımız yeri dua ve tapınma evi olarak Sana adıyoruz,

bu yerde toplanacak kullarına merhamet eyle

ve burada Sana ayrılmış olan bütün günleri mübarek kıl.

 

I.Tarihler 29:6-19

 

Rab olan ve Hayat Veren Kutsal Ruh,

İsa Mesih adıyla dua ve tapıma evi olarak toplandığımız yeri Sana adıyoruz,

bu yerde toplanacak kullarına merhamet eyle

ve burada Sana ayrılmış olan bütün günleri mübarek kıl.

 

Pazartesi / Akşam

tek olan Kutsal Üçlük, bir olan Kadir Tanrı,

Tanrı halkının Sana açılan ellerini ve Sana yönelmiş olan yüreklerini

bereketle, öyle ki, Seni iman ve sevgi ile yüceltelim

ve varlığımız Senin varlığından daima zevk alarak tazelensin.

 

Efesliler 2:19-22

 

... geçmiş günlerin yorgunluğu

ve günahın ağırlığı altında ezilmiş olan canlar

Mesih’in tatlı ve hafif olan boyunduruğunda

bu yerde toplandıkları günler boyunca dinlenme bulsun.

 

Yuhanna 2:13-22

 

... tanıklığımız ve kutsal kilisene olan hizmetimiz

Sende bereketlensin; ondalığımız, orucumuz, tövbemiz,

övgümüz ve yakarışımız

Sana makbul ve hoş kokulu bir sunu olsun.

 

Salı / Sabah

... Kutsal Kelamından öğrenmek,

Seni bütün canımızla sevmek,

ve Kutsal emirlerini yüreğimize yazmak için bizleri kullan

ve canlarımızı cennete götürecek tek Rab İsa Mesih’in

bize örnek olarak bıraktığı çarmıh yolunda yürümek adanmışlığı

daima yüreklerimizde yansın.

 

II.Tarihler 7:11-16

 

... gizlide ve açıkta olan yakarışlarımızı

Mesih’in kanında yıkanmış olarak

Sana pak eller ile, pak yürekler ile kaldırabilelim.

 

Mezmur 24

 

... aklımız daima gerçek olan,

daima saygıdeğer ve doğru olan,

daima pak ve erdemli olan şeylerde olarak çalışalım;

öyle ki, ayaklarımız kötü yollara gitmesin,

gözlerimiz daima Senin kutsallığına baksın

ve sözlerimiz daima ateşle terbiye edilmiş olsun.

 

Salı / Akşam

... Kurtarıcı Rab İsa Mesih’in kutsallığını

ve yumuşak huyluluğunu kuşanmış olarak,

bu karanlık dünyanın güçlerine,

kötülüğün göksel yerdeki ruhsal ordularına karşı

tövbe ve iman ile durabilelim;

öyle ki, dünyaya, benliğe ve şeytana karşı savaşan kilisen

Mesih’in esenlik Müjdesini yayma hazırlığında geyik ayakları ile yürüyebilsin.

 

I.Korintliler 3:9-17

 

... sevgimiz bilgi ve sezgide artsın;

öyle ki, Kurtarıcı İsa Mesih’in yüceliği ve övülmesi için yaşamaya olan adanmışlığımız yenilensin, öyle ki, İsa Mesih aracılığı ile gelen doğruluğun meyvesiyle sadece sözlerimiz değil, iyi işlerimiz ve hayatımız Sendeki koruma, paklık, kutsama ve kurtarışa tanıklık etsin

ve günlerimiz Mesih’in kutsal Müjdesine layık bir şekilde tamamlansın.

 

I.Petrus 2:1-5

 

... Mesih’teki ayrıcalığımıza sevinçle sahip çıkabilelim

ve Kutsal Müjde’de açıklanan inanç uğruna dimdik ayakta durabilelim.

 

Çarşamba / Sabah

... göklerdeki vatanımızdan gelmesini beklediğimiz

Kurtarıcı Rab İsa Mesih’i beklerken gayretimiz eksilmesin,

Ruh’ta ateşli olalım;

öyle ki, İsa Mesih zavallı bedenlerimizi kendi yüce bedenine benzer hale değiştirmek

ve kilisesini yanına almak için geldiğinde

bizleri hizmetinde ve övülmesinde etkin bulsun.

 

Matta 21:12-16

 

... gerçek doğruluk ve kutsallıktaki yeni yaratılışı giyinmiş olduğumuz hayatımızdaki meyvelerle görülsün. Kilisene ve dünyaya hizmet için yalandan, çekişmeden, kavgadan, bencillikten uzakta kalıp iyi yürekliliği ve şefkati artan bir şekilde başkaları ile paylaşabilelim. öyle ki, çağrılmışlığımızdan ve kurtulmuşluğumuzdan doğan ümidi, kutsallarına verdiğin mirasın yüce zenginliğini anlayabilelim diye yüreklerimizin gözleri aydınlansın.

 

Yuhanna 10:22-29

 

... Mesih’te ve Mesih’e olan imanımızla

tek Tanrı olan Sana daima güven ile yaklaşabilelim.

Tanrı halkının dünyasal evleri ve işyerleri bereketlensin.

iman atamız İbrahim, İshak ve Yakup’a verdiğin zenginlikler bizlerin hayatında da olsun.

öyle ki, İsa Mesih’te bizlere bağışladığın yüce lütuf hayatlarımızda görülsün,

İsa Mesih’te bizlere bağışladığın yüce lütuf hayatlarımız aracılığı ile övülsün.

 

Çarşamba / Akşam

... Kelamının ışığı ile yüreklerimizi aydınlat,

Kutsal Ayetlerle, ilahilerle, yürekleri mesh et;

bilgisizliğin karanlığından bizleri yıka;

düşmüşlüğümüzü, zayıflığımızı, isyanlarımızı,

günahlarımızı, yanlışlarımızı

ve hayatımızda hoşnut olmadığın her şeyi Kutsal Ruh’un ateşinde yak.

 

Mezmur 132

 

... hastalıklarımız şifa, sıkıntılarımız teselli bulsun.

canlarımıza esenlik olsun ve Senin esenliğin

“esenlik olsun” dediğimiz canların üzerlerinde olsun.

öyle ki, iyilik yapmaktan usanmayalım,

cesaretimizi yitirmeyelim;

öyle ki, birbirimizin yüklerini taşımakta gayretli olalım.

 

Yeremya 7:1-11

 

... günlerimiz boyunca Tanrı halkının karşısına iyi niyetli insanlar çıksın diye Mesih adıyla Kutsal Ruh’ta Sana dua ederiz: yeryüzündeki Aziz Kilisen imanda büyüsün,

yeryüzündeki Aziz Kilisen güçlenerek bütün dünyaya yayılsın.

Kilisenin hizmet, dua ve tapınma için olan bütün vakitleri

Sana yücelik sunsun.

 

Perşembe / Sabah

...  Tanrı halkının dünya uluslarını yöneten önderler için yakarışları Senin önünde hoş kokulu bir sunu gibi kabul görsün. insanlık ailesine barış, adalet ve zenginlik getirmek için çalışanların kalplerini aydınlat diye Mesih adıyla Kutsal Ruh’ta Sana dua ederiz: yasa koyucular

ve yasa uygulayıcıları kendi sevgin, bilgeliğin ve adaletin ile yönlendir ve bu ülkede yaşayan Tanrı halkı esenlik içinde Sebt günlerini Senin görkemine ve yüceliğine adayarak günleri tamamlasın.

 

Luka 19:1-10

 

... Tanrı halkının dünyanın her yerindeki aziz kilisen için olan yakarışları Senin önünde hoş kokulu bir sunu gibi kabul görsün. kilisene hizmet eden, öğreten ve yöneten bütün soylu işçileri iman, ümit ve sevgide bereketle diye Mesih adıyla Kutsal Ruh’ta Sana dua ederiz: öyle ki, kullarını doğrulukta, bilgelikte ve pak yaşayışta bina edebilsinler ...

 

Mezmur 84

 

... Tanrı halkının tüm insanlık için olan yakarışları Senin önünde hoş kokulu bir sunu gibi kabul görsün. mutsuzlar, çaresizler, hastalar, ihtiyaç ve sıkıntı içinde olan bütün insanlar için olan dularımıza Mesih’in yüreğini ve Kutsal Ruh’un gücünü ver, nefreti ve şiddeti kaldır, her türlü felaketi, afet ve salgınları hudutlarımızdan uzaklaştır...

 

Perşembe / Akşam

... Tanrı halkının aileler için olan yakarışları Senin önünde hoş kokulu bir sunu gibi kabul görsün. Günlerimiz boyunca evlilik birliğini koru ve güçlü tut. Öyle ki, çocuklar ve gençler kutsanmış evliliklerin çatısı altında ahlaki ve manevi zenginlik içinde kalaraktan kötülüklerden korunsunlar...

 

Hagay 2:6-9

 

... Tanrı halkının dünyanın esenlik ve barışı için olan yakarışları Senin önünde hoş kokulu bir unu gibi kabul görsün. Yeryüzündeki bütün ülkeleri bereketle, sevgi ve birliği, hakikat ve adaleti yüreklere yerleştir, bencilliğin gücünü kır, savaşa, kavgaya sebep olan zayıflıklarımızı çarmıha ger ...

 

İbraniler 10:19-25

 

... benliğin işlerinden kaçabilelim ve Ruh’un meyvelerinde büyüyebilelim. öyle ki, doğal benliği tutku ve arzularıyla birlikte çarmıha gerebilelim. öyle ki, Kutsal Ruh’un yönetiminde Sana adanmış hayatlar ile sonraki kuşaklara da iman tanıklığı bırakabilelim...

 

Cuma / Sabah

... bizde Mesih parlasın; öyle ki, bizler Mesih’le birlikte çarmıha gerilmiş olarak bu dünyasal hac yolculuğumuz boyunca bedende sürdüğümüz yaşamı bizleri seven ve uğrumuza kendini feda eden Tanrı Oğlu İsa Mesih’e imanla sürdürelim.

 

I.Krallar 8:22-30

 

... haftamız ve hayatımızın günleri Senin kutsal koruman altında, bereketlerinin bolluğuna hamt ederek tamamlansın.

 

Vahiy 21:9-14

 

... ruhumuz iyi ümitlerle dinlenmeye uygun kılınsın. Öyle ki, Kutsal Ruh’un bağışladığı ölümsüzlüğü almaya giderken sevincimiz tam olsun, karanlık ölüm vadisinden geçerken Senin yanımızda olduğunu bilmemin güveninde gözlerimizi kapayabilelim.

 

Cuma / Akşam

... kilisenin vaazını, merhamet hizmetlerini güçlendir.

Sen atalarımızın Tanrısısın, Sen yaratılışın Tanrısısın,

Sen koruyan ve devam ettirensin.

Kutsal Sakramentler ile Tanrı halkını dünyaya,

benliğe ve şeytana karşı güçlü tut.

Mesih İsa’ya ait olma ayrıcalığı aklımızda olarak

işlerimiz, sözlerimiz, düşüncelerimiz daima Sana yücelik sunsun.

 

Tekvin 28:11-18

 

Yüce olan Tanrımız,

yeryüzü ve içinde olan her şey Senindir,

Bütün evren, bütün dünya Sana aittir.

Karayı ve denizi yerinde tutan Sensin.

Senin kutsallığın, görkemin karşısında

ve korkulacak işlerin karşısında kimse duramaz...

 

Mezmur 48

 

... elleri pak, yüreği temiz olan,

gönlünü putlara kaptırmayan,

yalan yere ant içmeyen kullarını

tapınakta görmekten hoşnut olursun.

Evinin güzelliğini sevenleri korursun

yüzünü arayanlara yol gösterirsin

Orduların Rabbi, Yüce olan Kralımız,

en güçlü ve daima doğru olan,

galip olan bir tek Sen varsın.

 

Cumartesi / Sabah

Yüce olan Kralımız

bu yere sonsuz merhametin ve sevginle bak,

bu yerde bizimle birlikte ol.

Yüce Kral olan Rabbimiz,

Sen her şeye egemensin,

dünyayı ve ölümü yendin,

şeytanı yendin, zaferlisin...

 

I.Petrus 2:1-10

 

Kralımız olan Mesih İsa,

bu yere sonsuz merhametin ve sevginle bak,

bizi yanına aldıktan sonra bile

bu yerde çocuklarımızla birlikte ol.

Bizimle ya da biz olmadan

bu yerde daima Tanrı halkı ile birlikte ol,

bu yerde daima Kral olarak hüküm sür...

 

Matta 16:13-20

 

Göksel Orduların Rabbi,

meleklerin ve insanların yaratıcısı olan Rab Tanrımız,

kötülüğün göksel yerdeki ruhsal ordularına,

yönetimlerine hükümranlıklarına,

bu karanlık dünyanın güçlerine karşı bizi ve bu yeri koru, bizi ve bu yeri savun...