PASTOREL LİTURJİ

 

Kilise Görevlilerinin Atanması 

 

(X) Kiliseler Atama yapmadan önce yaptıkları ilk toplantıda Ataması yapılacak kişiyi cemaate duyurur ve böylece göreve yeni başlayacak bu kimseyi tanıtmış olurlar. Bundan sonra Atama Töreninin yapılacağı zaman duyurulur. Kilisenin atama yapacak olan görevlileri ise Atama Töreninden önceki belirledikleri oruç gününü de böylece topluluğa ilan etmiş olurlar. Böyle bir durumda Ataması yapılacak kişi görev andını bu ilk toplantıda yapar. Atamayı yapacak kişilerden biri ise İsa Mesih’in havarileri seçmeden önce bütün geceyi dua ederek geçirdiğini ve aynı şekilde kilisenin de atama yapılacak kişiye el koymadan önce dua ve oruç ile zaman geçirdiğini hatırlatır (Luka 6:12-16, Elçilerin İşleri 13:2-3). Eğer bir kişinin ya da kişilerin ataması tek bir toplantıda yapılmayacaksa yemin töreninin olduğu ve “(X)” işareti ile gösterilen okumalar birinci toplantı için kullanılır. Yemin töreninden sonraki ikinci toplantı için ise çerçeve içindeki dört bölüm halindeki okumaların kullanılacağı bir toplantı düzenlenir.

 

 Pastör (-Başpastör / -Öğretmen) Atanması

Eski Ahit

Mezmurlar

Mektuplar

İncil

I.Krallar 3: [6-10] 11-14

Süleymanın Meselleri 4:1-9

 

 

 

 

19:7-10

34:11-17

37:30-35

119:89-96

119:97-104

 

 

 

I.Korintliler 1:18-25

I.Korintliler 2:1-10

I.Korintliler 2:9-16

Efesliler 3:8-12

II.Timoteyus 4:1-8

Titus 2:1-8

 

İlave ya da Alternatif

Hezekiel 34:11-16

Mezmur 99

I.Timoteyus 3:15-16

Markos 4:26-32

 

Süleymanın Meselleri 10:27-32

Mezmur 1

I.Yuhanna 2:15-17

Luka 6:20-23a

Matta 5:13-19

Matta 13:52-58

Matta 23:8-12

Markos 4:1-9

Yuhanna 16:12-15

 

 

(X) Mezmur 23; 100, İşaya 61, II.Timoteyus 2:1-15, 19-26

 

Dyakon Atanması

Elçilerin İşleri 6:1-7 (6:1-4, 7)

I.Timoteyus 3:8-13

Luka 12:35-43

(X) Mezmur 36:5; 63, İşaya 6:1-8, Markos 10:32-45

 

İhtiyar ve Pastörlerin Atanması

Eski Ahit

Mezmurlar

Mektuplar

İncil

 

I.Samuel 16:1, 6-13

İşaya 6:1-8

Yeremya 1:4-10

Hezekiel 3:16-21

Malaki 2:5-7

 

1

15

16:5-11

96

110

Elçilerin İşleri 20:28-35

I.Korintliler 4:1-5

II.Korintliler 4:1-10

(4:1-2, 5-7)

II.Korintliler 5:14-20

Efesliler 4:7-13

I.Petrus 5:1-4

 

I.Timoteyus 3:1-7

Elçilerin İşleri 20:17-35

Matta 9:36-38

Matta 11:25-30

Matta 24:42-46

Yuhanna 10:11-16

Yuhanna 15:9-17

Yuhanna 21:15-17

 

Matta 9:36-38

Matta 28:16-20

Yuhanna 10:1-16

(X) Mezmur 132, Hezekiel 3:1-11, II.Korintliler 5:11-6:10

 

Atamalarda benzeri dualar kullanılabilir:

...Kilisenin tüm hizmetlerini, kilisenin gelecek için olan görüşünü Sen yönlendir ya Rab. Dua ve imanla devam eden hizmetlilerin çoğalsın. Kilisende görmek istediğin tüm hizmetlere sahip çıkmak için bizlere büyük bir yürek ver ya Rab.

 

...Göklerdeki Babamız, gücünü sevgiden alan bir önderlikle halkına ve uluslara her durumda yol gösteren ışığın kilisenin önderlerinde sürekli parlasın.

 

...ya Rab, dua ediyoruz ki, Tanrı'nın sesini işiten ve O'nun verdiği görüşü anlayan önderle dolsun kilisen.

 

...Göklerdeki Babamız, Senin kutsal olan isteğin ile uyum içinde olabilen, Senin kutsal iradene itaatle halkına uygun hedefler ve kararlar gösteren önderleri kiliselerinde çoğalt diye dua ediyoruz.

 

...ya Rab, Senin Kutsal Müjdeni doğru ve etkin bir şekilde ileten önderler yetişsin diye Sana yalvarıyoruz.

 

Kilise Görevlilerinin Atanması konusunda şöyle bir Program hazırlanabilir:

 

Bereketleme / Açılış Duası

 

Atama yapılacak kişiler öne çağrılır ve topluluğa tanıtılır. Görevleri hakkında bilgi verilir.

 

İlahi

 

adanma duası

 

Yeremya 1:4-10

 

Dua

 

İlahi

 

I.Petrus 5:1-4

 

İlahi

 

Vaaz + Teşvik + Sorular

 

Övgü ve yüceltmeler ... Baba’ya...

 

Atanma Duası

Atamayı yapacak ihtiyarlar diz çökmüş olarak atanmayı bekleyen kimseler üzerine el koyarak dua ve bereketlemeler yapılır.

 

(bundan sonra varsa Eşler ve çocuklar davet edilir

Kısa bir dua ile yeni atanmış kimselerin aileleri ile birlikteki bu yeni dönem Tanrı’ya kaldırılır)

 

İlahi

 

Bereketleme

 

Son ilahi: