PASTOREL LİTURJİ

 

RAB’BİN SOFRASI ÜZERİNE-I

 

RAB’BİN SOFRASINA GİRİŞ

I.Tarihler 16: 8a RAB'be şükredin, O'na yakarın

9 O'nu ezgilerle, ilahilerle övün,

Bütün harikalarını anlatın!

12-13 Ey sizler, kulu İsrail'in soyu,

Seçtiği Yakupoğulları,

O'nun yaptığı harikaları,

Olağanüstü işlerini

Ve ağzından çıkan yargıları anımsayın!

14 Tanrımız RAB O'dur,

Yargıları bütün yeryüzünü kapsar.

15-16 O'nun antlaşmasını,

Bin kuşak için verdiği sözü,

İbrahim'le yaptığı antlaşmayı,

İshak için içtiği andı sonsuza dek anımsayın.

17-18 "Hakkınıza düşen miras olarak

Kenan ülkesini size vereceğim" diyerek,

Bunu Yakup için bir kural,

İsrail'le sonsuza dek geçerli bir antlaşma yaptı.

19 O zaman bir avuç insandınız,

Sayıca az ve ülkeye yabancıydınız.

20 Bir ulustan öbürüne,

Bir ülkeden ötekine dolaşıp durdular.

21 RAB onları ezdirmedi,

22 "Meshettiklerime dokunmayın,

Peygamberlerime kötülük etmeyin!" dedi.

23 Ey bütün dünya, ezgiler söyleyin RAB'be!

Her gün duyurun kurtarışını!

24 Görkemini uluslara,

Harikalarını bütün halklara anlatın!

25bİlahlardan çok O'ndan korkulur.

26 Halkların bütün ilahları bir hiçtir,

Oysa gökleri yaratan RAB'dir.

27 Yücelik, ululuk O'nun huzurundadır,

Güç ve sevinç O'nun konutundadır.

28a Ey bütün halklar, RAB'bi övün,

29b Sunular getirip O'nun önüne çıkın!

31 Sevinsin gökler, coşsun yeryüzü,

Uluslar arasında, "RAB egemenlik sürüyor!" densin.

33b Çünkü O yeryüzünü yargılamaya geliyor.

36 İsrail'in Tanrısı RAB'be

Öncesizlikten sonsuza dek övgüler olsun!"

[Amin!]

 

RAB’BİN SOFRASINA DAVET

Matta 11:28-29, Yuhanna 6:35, Matta 5:6

Vahiy 3:20, Mezmur 34:8

 

PENTEKOST DÖNEMİnde

Rabbin Sofrasından Önce

PENTEKOST DÖNEMİnde

Rabbin Sofrasından Sonra

Mezmur 119:143-144b

Mezmur 147:7, 12

Mezmur 130:1-4

Mezmur 138:7-8

Mezmur 128:1

Mezmur 130:7-8

Mezmur 141:1, 3

Mezmur 138:1-2

Mezmur 138:6

Mezmur 132:15-16 (17-18)

Mezmur 143:1, 6

Mezmur 145:1-2

Mezmur 119:89, 94

Mezmur 147:1, 5

 

 

Şükran Ayini (Rabbin Sofrası) – I/II/III A-B-C YILI

Mezmur 23; 24

Çıkış 12:1-14

İbraniler 12:18-24

Yuhanna 6:27-35

Mezmur 34

Çıkış 20:1-17

Galatyalılar 5:22-26

Matta 5:1-16

Mezmur 65

İşaya 53

İbraniler 10:19-25

Luka 23:33-46

Mezmur 116

İşaya 55

Efesliler 3:14-21

Yuhanna 6:47-58

Şükran Ayini (Rabbin Sofrası) - Hazırlama veya İlave Okumalar

Mezmur 26, II.Tarihler 30:13-21, I.Korintliler 10:1-17

Mezmur 51, İşaya 58, Filipililer 2:5-13

Mezmur 15, İşaya 53, Luka 24:13-32

Mezmur 63, İşaya 51:9-16, Yuhanna 6:41-59

Mezmur 103, Tesniye 6:1-12, Matta 26:17-30