PASTOREL LİTURJİ

 

TOPLULUĞU GÖNDERMEDEN ÖNCE [ve Bereketlemeler]

Ayini Yöneten Pastör Topluluğu göndermeden önceki dua ve bereketlemelerinde aşağıdaki ayetlerin birini kullanabilir.

 

I.Krallar 8:57-58, 

Mika 6:8

Matta 22:37-40

Romalılar 15:13; 15:33; 15:5-6, ;

Romalılar 16:[25-26] 27

Koloseliler 3:17

I.Korintliler 1:3 [4] (5-7) [8] 9; 16:13-14

II.Korintliler 1:2-3; 13:14

Galatyalılar 1:3 [4] 5

Efesliler 1:3

Efesliler 3:20-21

Efesliler 5:2

Filipililer 1:6, (9) 10-11;

Filipililer 4:4-5 (6-7) 8, (9), 23

Koloseliler 3:12-14

II.Selanikliler 1:11-12; 3:16, 18

I.Timoteyus 1:2

İbraniler 13:20-21

I.Petrus 5:10-11 (14)

I.Yuhanna 3:23

II Yuhanna 3

Yahuda 24-25

Vahiy 1:4-6