PASTOREL LİTURJİ

 

Tanrı’yı izlemeye davet (teşvik)

Elçilerin İşleri 2:38-39

Matta 11:28-30

Romalılar 12:1-2

Vahiy 3:20

Matta 7:7, Luka 11:9