PASTOREL LİTURJİ

 

Cemaatlerin birlikte ibadeti

( veya Cemaatlerin Birleşmesi)

Eski Ahit

Mezmurlar

Mektuplar

İncil

I.Krallar 19:9-18

Süleymanın Meselleri 10:27-32

Ezgiler 8:6-7

İşaya 61:10-62:5

Hoşeya 2:14-15, 19-20

 

34:1-8

112:1-9

119:57-64

123

131

 

Elçilerin İşleri 4:32-35

II.Korintliler 10:17-11:2

Filipililer 3:7-14

I.Yuhanna 2:15-17

Vahiy 19:1, 5-9

 

Matta 11:25-30

Matta 19:3-12

Matta 19:23-30

Luka 9:57-62

Luka 12:32-37