Cumartesi: Çıkış 35:30-36:1, Galatyalılar 5:13-26
[Mezmur 149]
Mezmur 95:1-7a

Pazar: Sayılar 11:16-17, 24-29, I.Korintliler 2
[Mezmur 150]
Mezmur 92

Pazartesi: Sayılar 27:15-23, I.Korintliler 3
[Mezmur 145]
Mezmur 48

Salı: I.Samuel 10:1-10, I.Korintliler 12:1-13
[Mezmur 146]
Mezmur 82

Çarşamba: I.Krallar 18:1-18, Matta 3:13-17
[Mezmur 147:1-11]
Mezmur 94

Perşembe: Hezekiel 11:14-20, Matta 9:35-10:20
[Mezmur 147:12-20]
Mezmur 81

Cuma: Hezekiel 36:22-28, Matta 12:22-32
[Mezmur 148]
Mezmur 93

Cumartesi: Mika 3:1-8, Efesliler 6:10-20
[Mezmur 149]
Mezmur 24

+Pazar Pentekost Yortusu