Pentekost Övgüsü-I

Mezmur 96:1-2, 6-9, 97:1, 10-12; 98:1-2, 8-9; 99:4-9; 29:1-2, 10-11

 

Pentekost Övgüsü-II

Mezmur 150:1; 96:1-2, 6-9, 150:2; 97:1, 10-12; 150:3; 98:1-2, 8-9; 150:4; 99:4-9; 150:5;29:1-2, 10-11; 150:6

 

Pentekost Övgüsü-II

 

150:1 RAB'be övgüler sunun!

Kutsal yerde Tanrı'ya övgüler sunun!

Gücünü gösteren göklerde övgüler sunun O'na!

 

96:1 Yeni bir ezgi söyleyin RAB'be!

Ey bütün dünya, RAB'be ezgiler söyleyin!

2 Ezgi söyleyin, RAB'bin adını övün,

Her gün duyurun kurtarışını!

6 Yücelik, ululuk O'nun huzurundadır,

Güç ve güzellik O'nun tapınağındadır.

7 Ey bütün halklar, RAB'bi övün,

RAB'bin gücünü, yüceliğini övün,

8 RAB'bin görkemini adına yaraşır biçimde övün,

Sunular getirip avlularına girin!

9 Kutsal giysiler içinde RAB'be tapının!

Titreyin O'nun önünde, ey bütün yeryüzündekiler!

 

150:2 Övgüler sunun O'na güçlü işleri için!

Övgüler sunun O'na eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde!

 

97:1 RAB egemenlik sürüyor, coşsun yeryüzü,

Bütün kıyı halkları sevinsin!

10 Ey sizler, RAB'bi sevenler, kötülükten tiksinin.

O sadık kullarının canını korur,

Onları kötülerin elinden kurtarır.

11 Doğrulara ışık,

Temiz yüreklilere sevinç saçar.

12 Ey doğrular, RAB'de sevinç bulun,

Kutsallığını anarak O'na şükredin!

 

150:3 Boru çalarak O'na övgüler sunun!

Çenkle ve lirle O'na övgüler sunun!

 

98:1 Yeni bir ezgi söyleyin RAB'be.

Çünkü harikalar yaptı,

Zaferler kazandı sağ eli ve kutsal koluyla.

2 RAB ulusların gözü önüne serdi kurtarışını,

Zaferini bildirdi.

8-9 El çırpsın ırmaklar,

Sevinçle haykırsın dağlar

RAB'bin önünde!

Çünkü O geliyor

Yeryüzünü yönetmeye.

Dünyayı adaletle,

Halkları doğrulukla yönetecek.

 

150:4 Tef ve dansla O'na övgüler sunun!

Saz ve neyle O'na övgüler sunun!

 

99:4 Ey adaleti seven güçlü kral,

Eşitliği sen sağladın,

Yakup soyunda doğru ve adil olanı sen yaptın.

5 Yüceltin Tanrımız RAB'bi,

Ayaklarının taburesi önünde tapının!

O kutsaldır.

6 Musa'yla Harun O'nun kâhinlerindendi,

Samuel de O'na yakaranlar arasında.

RAB'be seslenirlerdi,

O da yanıtlardı.

7 Bulut sütunu içinden onlarla konuştu,

Uydular O'nun buyruklarına,

Kendilerine verdiği kurallara.

8 Ya RAB Tanrımız, yanıt verdin onlara;

Bağışlayıcı bir Tanrı oldun,

Ama yaptıkları kötülüğü cezasız bırakmadın.

9 Tanrımız RAB'bi yüceltin,

Tapının O'na kutsal dağında!

Çünkü Tanrımız RAB kutsaldır.

 

150:5 Zillerle O'na övgüler sunun!

Çınlayan zillerle O'na övgüler sunun!

 

29:1 Ey ilahi varlıklar, RAB'bi övün,

RAB'bin gücünü, yüceliğini övün,

2 RAB'bin görkemini adına yaraşır biçimde övün,

Kutsal giysiler içinde RAB'be tapının!

10 RAB tufan üstünde taht kurdu,

O sonsuza dek kral kalacak.

11 RAB halkına güç verir,

Halkını esenlikle kutsar!

 

150:6 Bütün canlı varlıklar RAB'be övgüler sunsun!

RAB'be övgüler sunun!